Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. február 29., szerda

A Montauk Projekt


montaukSzinte már megszokhattuk ha valamilyen „egzotikus” kísérlet, vagy a hétköznapokban ismeretlen fizikai jelenség kerül szóba, előbb-utóbb felbukkan Nikola Tesla neve. A jelen esetben sincs ez másként. Kiderült ugyanis, élete alkonyán titkos projekteken dolgozott, a Modern Fizikai Kutatóintézet megbízásából, ahol munkatársa volt Einstein és Neumann János is. Közös tevékenységükre alapozott kísérletek eredményei sokak számára a még a „hit” kategóriába sem férnek bele. 

A II. Világháború utolsó éveiben az Egyesült Államok katonai erői, főként Tesla korábbi társa, Neumann János, segítségével figyelmüket a radarok számára láthatatlanságot biztosító technika kifejlesztésére koncentrálták. Tesla 1942. márciusában elfordult a kutatásoktól, miután nem hitt az egész elképzelés sikeres kivitelezhetőségében, azonban felhívta a figyelmet Neumannra, aki át is vette a munkálatok irányítását. A kutatási eredmény a Philadelphia Kísérlet néven vonult be a köztudatba, a végrehajtási helyszín nevének köszönhetően. A Haditengerészet Philadelphiai Főhadiszállásán az SS Eldrige nevű hajót nagyfrekvencián üzemelő transzformátorokkal szerelték fel, majd ezeket feltöltötték, álcázó erőtér létrehozása céljából. 1943. augusztus 12-én az Eldridge eltűnt, majd négy órával később ismét felbukkant, azonban súlyos problémák mutatkoztak vele. Mind a hajó, mind a személyzet molekuláris szerkezete nyilvánvalóan szétesett majd újrarendeződött, minek köszönhetően a személyzet egyes tagjai a hajó fémburkolatában bukkantak fel, míg mások egyszerűen eltűntek.

A címben szereplő kísérlet lefolyását a legélethűbben egy testvérpár írta le, akik kiugrottak a hajóból, miközben az a hipertérben mozgott, ők pedig tér- és időugráson estek át.

„A hajó a hipertér felé sodródott. Mi a hajó belsejében voltunk, és tudtuk, valami fatális hiba történt a teszt végrehajtása során. Megpróbáltuk ezt az egészet félbeszakítani, de nem lehetett. Végigrohantunk a fedélzeten, és átvetettük magunkat a hajó korlátján. Kiugrottunk a hajóból, azonban időfolyosóba kerültünk, melynek végén Montaukban, Long Islandon kötöttünk ki 1983. augusztus 12-én éjszaka.

Nagyon gyorsan ránk találtak, sietve levittek minket a lépcsőkön, ahol von Neumann üdvözölt bennünket. Hatalmas megrázkódtatás volt mindez számunkra. Az egyik pillanatban 1943-ban voltunk, és most 1983 volt, Neumann idős emberként tekintett ránk. Elmondta, zárlat keletkezett a hipertérben, ezért vissza kellett menniük az időben és kikapcsolni a generátorokat a hajón, egyébként a hipertér további örvényeket vetett volna, ereje egyre növekedett volna, és esetleg az egész bolygót is elnyelhette volna. 40 éve várt érkezésünkre.”

A két testvér, Duncan és Edward Cameron, története meglehetősen bonyolult és érdekes, azonban mindenféleképpen hitelesnek tekinthető. A Cameron testvérek időbeli kivetítődését kiváltó kísérlet akkoriban Szívárvány Projekt néven volt ismert, később azonban átnevezték Főnix Projektre, amikor a kapcsolat az 1943-as kísérlettel egyértelművé vált. A kísérlet végrehajtására a Haditengerészet és a Légierő közös birtokában lévő Montauk Point-on került sor, New York állam távoli, keleti pontján. A kísérlet eredményes végrehajtása számos egyéb projekt beindítását tette lehetővé. Neumann János arra koncentrált, vajon miként lehetne leküzdeni a Philadelphia Kísérlet során felmerült nehézségeket. Az alkalmazott technológiát finomítani kellett, egyben szükséges volt metafizikai kérdések megválaszolása is, mint például, hogyan lehet stabilizálni a tudatot a hipertérben való utazás során. Az események hosszú láncolata köti össze az 1943-as Philadelphia Kísérletet az 1983-as Főnix Projekttel, az USA katonai erőinek számos fejlesztési és kutatási programja vezetett el a kívánt célig. A munkálatokban számos náci csúcstechnikus és csúcsszakember vett részt, akik a II. Világháború végéig jó néhány olyan tértechnikai- és fegyverkísérletet hajtottak végre, melyek műszaki háttere messze fejlettebb volt a Szövetségesek akkori fejlettségi szintjénél. E kutatások eredményeit természetesen továbbfejlesztették, sok más egyéb technikai megoldással együtt, ezeknek köszönhető a mai kor számítástechnikája, a radarok számára láthatatlan lopakodó repülőgépek, valamint sok-sok metafizikai kísérlet, beleértve a mostanában vizsgált, a Montauk Bázison végrehajtott kísérleteket is.

1951-ben az SS Eldridge-t eladták a Görög Haditengerészetnek. A hajónaplóban valamennyi adat megtalálható egészen 1944-ig visszamenően, az ennél korábbi eseményeket rögzítő lapokat ugyanis kitépték. A USA kormányzata a mai napig tagadja, hogy bármiféle, ilyen jellegű kísérletet végrehajtottak volna az Eldridge fedélzetén.

A Philadelphia Kísérletre és a Montauk Projektre vonatkozó információkat Preston Nichols, Duncan Cameron és az író/újságíró Peter Moon hozta nyilvánosságra. A misztikus tér- is időutazásról szóló kalandok érdekfeszítő olvasmányt jelentenek. Az említett kísérletekkel kapcsolatos hivatalos tagadások ellenére nyilvánvaló, hogy a legnagyobb titoktartás közepette kifejlesztésre kerültek különböző, a tudatállapot megváltoztatására irányuló technikák, a kísérletekben résztvevők védelme érdekében.

Az 1970-es évek elején Preston Nichols, elektronikai mérnök, ösztöndíjat kapott a mentális telepátia vizsgálatára. Kutatási programja felölelte bizonyos pszí-képességekkel rendelkező személyek válaszainak vizsgálatát, és azt tapasztalta, hogy a nap egy bizonyos időszakában tudatuk valamiképpen összezavarodik, és képtelenek a hatékony gondolkozásra. Nichols elektromos zavaró jelekre gyanakodott, ezért különböző vevőket állított fel az esetleges bejövő jelek detektálására. Úgy találta, hogy valamennyi esetben, amikor a 412-420 MHz-es jelek felbukkannak az éterben, a kísérleti alanyok agyműködése összezavarodik. A 412-420 MHz-es jelek eltűnése után kb. húsz perccel a pszí-képességekkel rendelkező alanyok visszanyerték eredeti adottságaikat.

Nichols elhatározta, követi a jelet. Ehhez egy átalakított TV-antennát használt fel, csatlakoztatta kocsija tetejéhez és egy VHF vevőhöz. Fáradozása sikerrel járt, kimutatta, a jelek forrása a Montauk Point. A jeleket közvetlenül egy piros-fehér radar-antenna sugározta a Légierő Bázisról. Az anomália forrásnak megtalálása után Nichols rögtön felismerte az ősrégi, a II. Világháború idején radarvédelmi célokra használt, úgynevezett „intelligens” radart. Mivel Nichols a bázis körül rendkívül szigorú biztonsági rendszabályokkal találkozott, így csak meglehetősen kevés hasznos információhoz jutott. Ezután Semmiféle további kapcsolat nem volt Nichols valamint a Haditengerészet és a Légierő közös Montauk-i Bázisa között egészen 1984-ig. Ekkor egyik barátja felhívta Nichols figyelmét a bázis elhagyatottságára és arra, érdemes lenne megvizsgálni. Amikor Nichols megérkezett a bázisra, meglepetéssel tapasztalta annak elhagyatott állapotát, amiből egyfajta vészkiürítésre gyanakodott. Rábukkant a különféle magasfeszültségű berendezésekre, valamint egy csomó szétszórt iratra, s mindebből az derült ki, a bázis nem sokkal korábban még működött. Nichols megpróbálta kitalálni kik voltak az elektronikus berendezések tulajdonosai, révén elektronikus eszközöket gyűjtött. Mivel semmiféle, a gyártóra vonatkozó jelzés nem volt a berendezéseken, a bázis tehát hivatalosan nem működött. Nicholsnak az az ötlete támadt, hogy alaposabban körülnéz a bázison és annyi berendezést szed össze, amennyit csak tud. Nicholsnak a Montauk Bázison történt jelen látogatása alatt különleges anomáliákat tapasztalt meg az agyműködésével és az általa feltalált személyekkel kapcsolatban. Példának okáért, rábukkant egy hajléktalanra, aki a bázison élt, amióta az nem működött. Ez a férfi úgy emlékezett Nicholsra, mint az egyik technikusra, aki részt vett a bázis üzemeltetésében, s arra is emlékezett, hogy Nichols eltűnt nem sokkal azelőtt, hogy a bázis teljesen megbolondult és ki kellett üríteni. Preston semmiféle tudatos információval nem rendelkezett ezekkel az eseményekkel kapcsolatban és nem is vette különösebben komolyan őket, amíg hasonlóképpen fel nem ismerték többen is egy rádiófesztiválon. Ezek a találkozások megváltoztatták Preston elképzelését önmagáról. Néhány évvel később találkozott Duncan Cameronnal, aki a mentális telepátia területén végzett kutatásaiban vett részt.

Preston és Duncan együtt mentek el a Montauk Bázisra, hogy kikutassák az anomáliákat és az „intelligens” radar által sugárzott jeleket. Ott-tartózkodásuk alatt Duncan seregnyi ismeretet tudatosított, melyek az ő bázisbeli szerepével voltak kapcsolatosak. A megtapasztalásai közül sokat videóra is rögzítettek, a felvételeken pedig látszik, ilyen alkalmakkor Duncan nyilvánvalóan retteg. E traumatikus események alkalmával Duncan visszaemlékezett „pszichikus kivetítőként” betöltött szerepére. Feladata a kundalíni energia-hálózat összpontosítása, valamint képekre való koncentrálás volt. Az általa keltett energiákat a kísérletek során rendkívül bonyolult számítógépes rendszerekkel felerősítették, ezt a rendszert egyben portálnak is használták, mely segítségével a tárgyat magát, melynek képét Duncan elképzelte, a tér és idő egy másik pontjára továbbítottak, illetve egy elképzelt tárgyat hoztak be a létezésbe a Montauk Bázison. A kísérletekhez szükséges fejlesztések igen nagyszámú emberéletet követeltek, Al Bielek szerint mintegy negyedmillió utcagyerek tűnt el az évek során a 24 bázis összekapcsolásának időszakában, e tevékenység miatt. A projekt különösen a pubertáskorban lévő fiúk elektromagnetikus energiáját használta fel, akiket előzőleg különféle ártalmas beavatkozások sorozatának tettek ki, ezen energia természetének és használatának megismerése céljából.

Az is kiderült, Prestont úgy programozták, hogy két különböző idősíkon is képes legyen tevékenykedni. Miközben Preston igyekezett felszínre hozni elnyomott memóriaemlékeit, egyre sűrűbben tapasztalt időkiesést és aszinkron eseményeket, példának okáéért, gyakran találta munkanapjának közben kezét megsérülve és ellátva ragtapasszal, miközben semmiféle olyan emléke nem volt, hogy hogyan és milyen körülmények között sérült meg. Abban az időben Preston Lond Islanden dolgozott, a honvédelemmel kapcsolatos szerződéseket kötött. Elhatározván, hogy többet tud meg, megtalálta a legalkalmasabb módszert blokkolt memóriaemlékeinek felszabadítására, ez pedig saját reakcióinak megfigyelése volt, amikor a tervezeten gondolkozott. Egy bizonyos szoba meglehetősen idegesítette. Megpróbált bejutni ebbe a bizonyos helyiségbe, azonban úgy találta, nem rendelkezik ehhez megfelelő jogosultsággal. Az elkövetkezendő hetekben Preston folytatta a hiányzó idővel kapcsolatos kutatásait és kitartóan figyelte testének jelzéseit is. Egy napon odáig merészkedett, hogy a megfelelő hivatali eljárást követve, azonosító-kártyáját kezében tartva odalépett az említett szobához vezető ellenőrzési ponthoz, s legnagyobb meglepetésére kártyáját visszakapta és továbbengedték. Preston követte összeszoruló gyomrát, s hamarosan egy fényűző mahagónifával borított irodában találta magát, az íróasztalon olvasható volt a névtábla, rajta a név: Preston B. Nichols projekt-igazgatóhelyettes. Az iratokat átnézve felfogta, létezik egy teljes második életpályája is, melyről tudatos állapotban semmit sem ismer. Preston megtapasztalásai tovább folytatódtak, azonban már ennyi is elég volt számára, hogy megértse a kísérletekben résztvevő emberek konspirációs hajlamait és viselkedésük összetettségét. Később elmondta, sikerült megértenie kezének gyakori sebesüléseit is. Mialatt Projekt igazgatóhelyettesként dolgozott, részt vett valamiféle rendkívül fejlett és bonyolult technikai eszköz kifejlesztésében - körös-körül mindenféle csatlakozók és nehéz berendezések -, ennek volt köszönhető keze sűrű sebesülése.

A Montauk Projekt keretében végzett kísérleteket teljes egészében Preston Nichols és Peter Moon rendkívül izgalmas négykötetes könyvében olvashatjuk; szerzőtársa ellenőrizte az állítások hitelességét, valamint videofelvételeket, fotókat és dokumentumokat szerzett be bizonyítékokként. További bizonyítékot jelent Stewart Swerdlow, az egyik Montauk fiú beszámolója, aki kísérleti alany volt. Sok-sok elképzelhetetlen eseménnyel szembesülnek azok, akik a Montauk Projektről szóló beszámolókat tanulmányozzák egészen napjainkig. Különböző helyekkel, hiedelmekkel és tevékenységekkel. Az eredeti kísérletekre összpontosítva azt találjuk, hogy Preston Nichols, Duncan Cameron és Peter Moon igazat állítanak. A kísérletek eredményeképpen minden bizonnyal általánosan használják a tudatmanipulációs technikákat, akár nagyobb tömegek esetében is, azonban az ismeretek az emberi tudat működésének különböző szintjeire, az emberi tudat igazi mivoltára vonatkozóan és kapcsolódásáról az egész Világegyetemhez, egyelőre továbbra is rejtve maradnak. Ha mindehhez hozzávesszük a Montauk Bázisnak a Föld felszínén elfoglalt különleges pontját, valamint a Bázis vezetőinek kapcsolatát esetleges földönkívüli lényekkel, a rejtély még mélyebbnek tűnik.

A továbbiakban Preston Nichols, Duncan Cameron és Peter Moon által nyilvánosságra hozott legfontosabb felfedezésekre fókuszálunk. Habár a Montauk Projekt célkitűzései között szerepelt az eredmények embertömegek viselkedésének és tudatos működésének kontrollálása, ezenkívül speciális, egyénenként testreszabott, az emberi potenciálra vonatkozó kutatások végzése – a kutatók által leleplezett tevékenység részeként -, szerepet kapott az erkölcsi, az inspirációs és tudati képességek növelése is.

Tudatilag beprogramozott embereket küldtek a társadalom fő áramlatába, egészen addig éltek teljesen normális közösségi életet, amíg meg nem kapták a tudatalatti programjuk végrehajtására a parancsot, a legtöbb esetben egy gyilkosság végrehajtására, drog- és fegyverkereskedelemre és egyéb titkos tevékenységekre. Cathy O’Brien leírja saját élettapasztalatait az „Amerika Transzformálása” című könyvében, ebből megtudhatjuk, miként kondicionálták az egyes személyeket.

Véletlennek nem nevezhető az egybeesés, miszerint a Montauk Bázis pontosan az Alganquin indiánok törzsi területén fekszik. A hely eredeti neve „Manatuck” indián kifejezés a hegyre, illetve a magasföldre vonatkozóan, olyan helymegnevezés, mely távol esik a megfigyelőtől, illetve ahonnan a megfigyelőt valaki távolról láthatja.

Egy régi, 1911-ben megjelent könyv, Long Island Története – címen, tartalmaz egy fényképet „Montauk Piramisairól”. A képen három piramis, más szóval „mound” látható, egyenként mintegy 7 méter magasak. A piramisok e hármas felállítása ezoterikus tradíciók szerint egyértelműen a Marsra és Egyiptomra utalnak, ami különösen annak a ténynek az ismeretében elgondolkoztató, miszerint a Montauk törzs megmaradt tagjainak fő családi vonala a „Fáraó” nevet viseli.

Legendák kapcsolják össze Montaukot Atlantisszal, mindez geológiai tényeken alapszik, melyek szerint a talaj Montauk térségében jelentősen eltér Long Island többi részétőlű: „sokkal inkább úgy néz ki, mint ha ebben a térségben egy tenger alatti hegy érte volna el a felszínt”. Mások szerint Montauk az ősi Atlantisznak egy el nem süllyedt, megmaradt darabja, az itt őslakos indiánok pedig az atlantisziak leszármazottai. A királyi család neve, a „Fáraó” név, is meglehetősen alátámasztani látszik ezt az elméletet. „Long Islandről úgy gondolja a legtöbb geológus, hogy jelenlegi helyére az északi sarkvidék térségéből sodródott a jégkorszak vége felé. A p54-es piramis Montaukban – Preston Nichols és Peter Moon szerint – elhelyezése különleges szakrális geometriát mutat, hiszen éppen 100 fokra esik az egyiptomi Nagy Piramistól, amennyiben a 12-es felosztást használjuk. Montauk megegyező délkörön fekszik a görög Olimposszal, az istenek lakhelyével, és a jelenleg Törökország területén található mitológiai Trójával, mely város – a feltételezések szerint -, akkor élte virágkorát, amikor Atlantisz elsüllyedt.

A Haditengerészet és a Légierő közös bázisa szent indián temetkezési helyen épült, s a terület jogos tulajdonosának személyéről a mai napig vita folyik. A Montauk törzs megmaradt tagjainak először is azért kellett harcolniuk New York Állam törvényes képviselőivel, mert azok az indián törzset kihaltnak nyilvánították. Szent helyeket azért kellett temetkezési helyül választani, mert ez esetben a csontok tartalmazta kristályos anyag megőrzi a hozzá tartozó élőlény életének emléknyomait, s továbbítja az egyetemes energiahálózat felé. Ez a törvényszerűség lehetővé teszi az elhaltakkal való kommunikációt, és egyben biztosítja a tudatosság szintjének folyamatos emelését, az ősök által összegyűjtött információk szétsugárzását a bolygó energetikai hálózatába.

A Montauk kísérletek során Duncan Cameron rendkívül fontos kapcsolódási ponttá vált a bolygó energetikai rendszeréhez. Kiterjedt pszichikai és ezoterikus képzést követően képes volt megérinteni a „Földanya szívverését”, megismerni bolygónk energiahálózatának különböző szintjeit, továbbítani, illetőleg kiolvasni belőle információkat, attól függően, milyen irányú információátvitelre kapott megbízást. Gondolatokat lehetett elültetni az energiamezőben, sőt tömegek számára tudták befolyásolni a tudatos időérzékelést. Azonban, ismeretlen okok miatt, a bolygó energiaközpontjainál letöltött információk nem voltak manipulálhatók. Így habár kiválogatták és közvetítették az információkat a Föld tudatosságának morfogenetikus mezői felé, a kísérletekkel kapcsolatos rejtett és tudatalatti információk is továbbításra kerültek, sőt, igazából ezek kerültek leginkább kisugárzásra valamennyi teremtmény számára, és ennek köszönhetően hozzájárultak a tudatosság evolúciós fejlődésének felgyorsításához.

A Montauk Projekt kísérleti eredményei valamennyi embert inspirálhatnak rejtett képességei megismerésére. Érzékenyebb egyének számára lehetségesnek bizonyult, hogy az éterből különböző tárgyakat materializáljanak pusztán gondolataik segítségével, illetőleg, hogy szabadon kalandozzanak a tér és idő szövevényén, örvényeket keltsenek a múltban és a jövőben. Valamennyi ember számára megnyílt az út hasonló eredmények produkálására. Ha rábízzuk másokra, hogy kiterjesszék a mi tudatosságunkat, akkor nem leszünk képesek saját képzelőerőnket használni, ami biztosíthatná számunkra, hogy a manifesztáció mestereivé váljunk.

Duncan Cameron - feladata szerint - természetfeletti képzeteket manifesztált, mesterséges valóság megteremtése céljából, azért, hogy az időutazók körül létrejöjjön egy mező, ily módon kapcsolatban maradhattak valóságos tudatukkal, míg elérték célállomásukat. Mindezt a szexuális energiák összpontosításával érték el. Ezek a technikák Aliester Crowley, a scientológus Ron Hubard és követőinek szexuális mágiát alkalmazó korábbi kísérletein alapultak. Mind a Montauk kísérlet, mind Crowley kísérletei arra derítettek fényt, hogy amikor a tantrikus érzelmi orgazmus által keltett szexuális energiákat a Föld energiahálózatába egy erőponton koncentráltan besugározzák, a gondolat ereje, az érzelmek és a vizualizáció az orgazmus vakságának pillanatában felerősödnek. E technika alkalmazása felgyorsítja a gondolatok realizálásához vagy a manifesztálásához szükséges időt, valamint növeli a kollektív tudatba küldött információ töltésének nagyságát. Ezek a kísérletek azt is kiderítették, mekkora az emberi tudat ereje, valamint azokat a képességeket is, melyeket valamennyien kifejleszthetünk saját valóságunk tökéletesebb meghatározására.

A tudat szétválasztásának technikáját használták és fejlesztették a Montauk kísérlet keretében, mind a kísérletek áldozatain - akiken ezt a pszichikus fejlesztéseket végrehajtották -, mind a kísérletekben résztvevőkön és a technikai személyzeten, akik a magukat a kísérleteket felügyelték. Kiderült, hogyan szorítható ki a személyiség/lélek tudatossága a testből, meghagyván a helyet a tudat megfelelő rekeszében, hogy újraprogramozhatóvá váljon a személyiség, más, különböző személyiségek ültethetők bele, mely új személyiségjegyek alapján fog az illető viselkedni tudatos állapotában. Minden egyes alanynak különbözött a többiekétől a programja, különböztek a kulcsai, a jelfrekvenciái, valamint azok az események és parancsok is, melyek ezeket aktiválták. „Ezek a vizsgálatok megmutatták valamennyiünk számára, habár extrém eseteken keresztül, miként működik az emberi társadalom maradék része, hogyan éli mindennapi életét, habár ezen képességek messze alacsonyabb szintű használatával. Azt, hogyan tartja kézben a többrétegű személyiség a maga egymással is ellentmondásos képességeit, értékeit; azt, hogy miként felügyeli belső gondolatai és érzései sokszínűségét miközben igyekszik meghatározni és megfigyelni önmaga tudatosságát; valamint azt, hogy az egyes, különböző tudatossági rekeszek által gerjesztett energiák milyen gyakran nyilvánulnak meg a mindennapokban önmaguk kifejezése érdekében mint motivációk és attitűdök. Az oktatási intézményeken, a munkahelyeken, a médián és a hirdetéseken keresztül megkaptuk az elfogadható kulcsingerek és válaszok paradigmáit, melyekkel aztán dolgoznunk kellett. Amikor a sorompók megszűntek létezni a különböző parancsok, elvárások, remények és vágyak között, sok-sok konfliktus és idegi probléma eredményeként, teljes idegösszeomlást vagy „skizofréniát” tapasztaltunk. Ezekben az időkben történt, hogy eredeti tudat/lelkünk fénye keresztülragyogott mindenen, s messze távolibb koncepciót tárt fel létünk mélyebb valóságáról. Amikor már képesek voltunk úgy használni saját tudatosságunkat, hogy megfigyeljük számos összetevőjét, valamint át tudtuk alakítani különböző összetevőit és kialakítani egy integrált és összehangolt működést, akkor megtapasztaltuk hogyan kerülhet az egyén összhangba saját magával, és beléphettünk arra a rezgésszámra, amit „mesterinek” nevezhetünk.”

A Montauk Projekt a maga teljességében megmutatta, hogy amit nekünk a realitásról tanítanak, az bizony meglehetősen messze esik a valóságtól, az ugyanis sokkal összetettebb, az alkotóerőnkben rejlő lehetőségek elképesztő mértékben dinamikusabbak, valamint, hogy a térben és időben elfoglalt helyünkről kialakított, a lineáris létezésként megfogalmazott elképzelésrendszerünk, messze távol esik a létezés igaz valóságától.

Fordítás: a Lightnet News, Double Issue #7/8 1998. augusztusában megjelent cikk alapján


Forrás: http://vilagvege.net/erdekessegek/a-montauk-projekt

2012. február 28., kedd

2012 NEM a Világ Vége...

A következő információk elvileg a NASA- tól szivárogtak ki. Ezt nem tudom biztosan, egyelőre nem találtam erre utaló pontos adatokat, de mindenképp érdekes elolvasni, ugyanis pontosan arról van, ami a 2012- es évre, és utána várható... Érdekes módon egybe vág minden eddigi, ezzel a témával kapcsolatos bejegyzésemmel! Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Szeretet, a Pozitív gondolkodás, a Kedvesség... és egyáltalán a Jóság, a Jó tulajdonságok döntő szerepet játszanak a tekintetben, hogy hogyan alakul a jövőnk!!! Bízzatok Önmagatokban, Szeressetek, és legyetek Jók! :)


Az Idő vége nem jelenti a Világ végét, mint ahogyan az hibásan volt értelmezve és közvetítve a Biblián át. A 2012-ben várt változás teljesen megváltoztatja majd a Földön az életet és magát az emberiséget

- A Hold létrehozza saját légkörét nátrium vegyületekből, mely most 6000 km2 területen terül el

- A Mars légköre is gyorsan növekszik, mely az Observer 1997-es meghibásodásához vezetett..

- A Föld légkörében ma is változások történnek, a felső rétegekben egy eddig nem létező új gáz jelent meg; a vulkáni tevékenység 1875 óta az 5 szőrösére nőtt

- A Vénusz fényerőssége jelentősen megnőtt

- A Jupiter mágneses tere megduplázódott, a bolygó és egyik holdja közt ionizált sugárzás tubusát észlelték

- Az Uránusz és Neptunusz pólusai felcserélődtek, nő a mágneses erőterük és folyamatosan növekszik a fényük

- A Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nőtt


A Szibéria Nemzeti Tudományos Akadémia jelenti, hogy ezek a Naprendszerben észlelt sokoldalú változások a Foton Gyűrű -be való behatolásnak tulajdoníthatók, mely egy jóval erősebb energiájú kozmikus zóna. Ezen energiát veszi át a Nap és szórja az egész Naprendszerbe. A Foton Gyűrű több sávos fotoncsík, mely a Galaktika központjából áramlik, a Tejút spiráljait követve.
A mi naprendszerünk ezt a Gyűrűt 25920 év alatt, mely periódust Galaktikus Évnek nevezzük (az ókoriak Nagy Évnek hívták) kétszer keresztezi. Az átszelés 2000 évig tart.
Úgy értékelhető, hogy a Nap már 1998 óta behatolt a Gyűrűbe és a Földre ez 2012-re tehető.

A Foton Gyűrűbe való behatolás a Biblia által jövendölt félelmetes spirituális változásokat okoz az emberben. Feltehető, hogy azon emberek, kiket egoista viselkedés, alacsony aura- lüktetés jellemez, a Foton Gyűrű magas frekvenciájú sugárzását nem tudják elviselni. Tehát egy nagy spirituális alapokra épülő természetes szelekció következik be.

- Minden lény elsősorban energiából épül fel. Az energia információt és annak fordítottját jelenti. Az anyagi test más energiatestek takarója. Természetesen az ember is az univerzális felépítés része.


- Annak ténye, hogy ezek tiszta energiák, az idők során tett megállapítások, valamint az utóbbi két évszázad tudományos kutatásai képezik.

- Negatív érzületek, megélések negatív, káros energiákat termelnek, a gondolatok akár materializálódhatnak is ( lásd a Montauk kísérletet)


- Az érzelmeknek, megéléseknek, az emberi gondolatatoknak, mint minden energiának van egy adott rezgése. Egy negatív energiának a fejlődés egyetemes törvénye szerint természetesen csak alacsony rezgésszáma lehet.


A Világegyetemben semmi sem véletlenszerű, minden alárendelődik egy célnak, mely az élet fennmaradása és fejlődése. Az anyag önmagában fel van vértezve az élet teremtésének megmagyarázhatatlan teljesítményével. Léteznek egyetemes kémiai, fizikai, asztronómiai de jogi törvények is. Ezek azonban nem kizárólagosak, a Világegyetem nem a Nép Hadteste, a napirenden a sokszínűség van.

A Föld 2012-ben
A Földön az élet radikális változását eredményezi a Foton Gyűrűn történő áthaladás.Konkrétan ez mit jelent ?
A Foton Gyűrű annyira óriási, hogy átszelése is 2000 évet vesz igénybe, erős elektromágneses sugárzást bocsájt ki a látható és a láthatatlan frekvenciákban, beleértve az X sugárzást.

A Gyűrű fotonjai egy sokoldalú és sokkoló hatást fejtenek ki a földi anyagra. Elsősorban minden test fluoreszkálni fog, mely hatása, hogy 2000 évig nem lesznek éjszakák! A testek által kibocsátott fény hőhatás nélküli, és nem lesz árnyék. Az egész naprendszer molekuláris anyag struktúrája változik, a fotonenergia megoldja a NASA gondját, a fő szabad és környezetkímélő energia forrásává válva. (ahogyan azt Tesla) gondolta.

A Föld fajsúlya fokozatosan csökken és megváltozik < szívdobogása > Miután a Föld < Schumann rezonancia < szintje több ezer évig állandót jelzett 1980-ban 7,8 Hz -ről felgyorsult a mai 12 Hz-re.

Ez azt jelenti, hogy a rezgés frekvencia növekedés hatásaként a nap 24 órája valójában 16 órát jelent. Ez egyelőre elfogadható, magyarázza, hogy miért nincs elégséges időnk, miért sietünk egyre jobban és miért fáradunk.
Mi történik a Foton Gyűrűbe való belépéskor 2012-ben vagy más évben az teljesen elképzelhetetlen, hisz a teljes emberiség egy más dimenzióba lép át.

Még nem tisztázott ?
Pontosítva 24 óra effektív 0 órát jelent, tehát a földi idő megszűnik!
De hogy egy szerencsétlenség nem jár egyedül - abban a > Nulla Pontban > megváltoznak a Föld mágneses Pólusai is. A jó jel azonban ismételten- Az Idő vége nem a Világ vége. A pillanat viszonylagos közelségének a jelét a naprendszer szélén található plazma ragyogásának 10 szeresére való növekedése jelzi. A Napon keresztül a bolygók ugyancsak növekvő energiát kaptak.

A mayák is a várható változásokról a félistenek üzenetét küldik - a teljes Naprendszer szinkronizálódik a Galaxissal és a Világegyetemmel,a jó hatásaként

-túllépjük a jelen technológiát és amit az Időről - Térről tudunk

-a pénz szükséglete eltűnik

-az 5. Dimenzióba lépünk

-az emberi DNS a jelenlegi 2 spirálról 12 spirálra programozódik át.


Az emberi lényt illetően a változások hatalmasak és pozitívak.

Mellékhatások viszont fájdalmasak (ami jó jel hisz a szervezet megtisztulását jelenti) így :
-migrén, fejfájás, fáradtság, szédülés , ritmuszavarok

-megfázás jellegzetes tünetei (láz, izzadás, csontfájás) melyeket a hagyományos kezelés nem segít

-Izomzat gyengülés, nehéz légzés, oknélküli elfáradás

- limfatikus és immunrendszer változás, nyugtalanság,
depresszió,stressz a múltba révedés


A Foton Gyűrűbe való belépéskor egy átfogó újraharmonizálási folyamat történik, melyben a testünk saját frekvenciája a Világegyetem alapfrekvenciájára hangolódik.

Ez az < égbemenetel > melyről a régi írások beszélnek
A < felemelkedés < mivel váratlanul erős, azok akik alacsony vagy negatív (rosszindulat, egoista) nem élik túl az átváltozást.

A gén és DNS frekvencia az embernél nagyon magas és finom. Ezek tulajdonképpen a Fény, mely a félistenek és szentek auráját láthatóvá teszik.
Dr. Berrende Fox vér tesztekből kimutatta hogy 20 éve az emberek sejtszinten kezdtek változni, vannak akik DNS- szerkezetbeli új láncszemeket fejlesztettek ki magukban.
(Bővebben: http://kaniraya.blogspot.com/2012/02/dns-valtozasok-hogyan-kezeljuk-oket.html - Szerk.)
Az üzletben gondolkodók nyereségei:

-intuíció és paranormális teljesítőkészség fejlődése,
-az agy jelen 10-15 % -nyi használatbavételének jelentős megemelkedése,
-minden gyógyíthatatlan betegség (pl. rák, HÍV vírus, stb.) eltűnése,
-megsokasodnak a telepatikusok és bioterapeuták,
-megváltozik a fizikumunk és (akik túlélik) aurába öltözünk.

De mit kell tenned?

Alapvető változtatásra van szükség az Életedben. Tanulj meg magas frekvenciát sugározni, rezegtetni ( Jóság, Szeretet, Harmónia, Fény, Megértés, Együttérzés) hogy megfelelj a Föld rezgésének, mely (aki) már megkezdte az 5. dimenzióba való felemelkedést!

Forrás: http://dimenzio-uzenetek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1165961

2012. február 26., vasárnap

HIHETETLEN! Egy 12 éves lány 6 percre megállította a világot!

Severn Suzuki, egy mindössze 12 éves kislány, mégis közel 7 percre megállította a világot szavaival...
Meg mondom őszintén, hogy az én szemeimbe könnycseppeket csalt. Hihetetlen, hogy egy kislány kiáll Mindannyiunkért, miközben mi otthon ülünk a TV előtt és zabáljuk a műanyag kajánkat! HAHÓÓ, Ember! ÉBRESZTŐ! Vedd már észre, mi folyik körülötted, és tegyél azért, amit úgy hívsz manapság: Szebb jövő! Vagy Téged nem érdekel? Felelősséggel tartozunk MINDannyian!!! ÖN-MAGunkért, EGY-MÁSért, és az egész Földért! Hogy nem érted, mit tehetnél? Például állj fel a TV elől, kapcsold ki a köcsög VVakárhányat, dobd ki a PVC- szenvicsedet és ÉLJ TUDATOSAN!!! Hogy olyan nehéz? Egyáltalán MEGprobáltad?(1992).


Helló, Severn Suzuki vagyok és az ECO - A Környezetvédelmi Gyermek szervezet nevében beszélek.
12-13 éves gyerekek csoportja vagyunk Kanadából és megpróbáunk mi is számítani valamennyit.
Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg és én. Feltettük az összes pénzünket, hogy eljöhessünk ide 5000 mérföldre, hogy elmondjuk, a felnőtteknek változtatniuk kell. Azért jöttem ma ide, mert nincs rejtett célom. A jövőmért harcolok.
A jövőt elveszteni nem olyan, mint elveszteni egy választást vagy pár pontot a tőzsdén. Azért vagyok itt, hogy minden elkövetkezendő generációhoz szóljak.
Itt vagyok, hogy beszéljek az éhező gyermekek nevében szerte a világon, akinek sírását és kiáltását nem hallja senki sem.

Itt vagyok, hogy szóljak a megszámlálhatatlan elpusztult állatról ezen a bolygón, melyek már nem tudnak hová menekülni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem halljuk meg ezeket.

Félek kimenni a napra az ózonlyuk miatt. Félek beszívni a levegőt, mert nem tudom, milyen vegyi anyagok vannak benne.

Korábban mindig jártam ki apukámmal Vancouverben horgászni, mindaddig míg néhány évvel ezelőtt rákos sejteket tartalmazó halakat nem találtak. És most naponta hallunk állatok és növények kihalásáról. Eltűnnek örökre.

Életemben arról álmodtam, hogy látom majd vadon élő állatok nagy csordáit, dzsungeleket, esőerdőket tele madarakkal, pillangókkal. De most azon csodálkozom, hogy gyermekeim fognak még egyáltalán ilyet látni valaha is?
Önöknek kellett aggódni ezek miatt a dolgok miatt, amikor az én korombeliek voltak?

Mindez itt történik a szemünk előtt és mégis úgy csinálunk, mintha annyi időnk lenne, amennyit csak akarunk és annyiféle megoldás.
Én csak egy gyerek vagyok és nem tudom mindenre a megoldást, de azt akarom, rájöjjenek, hogy önök sem!

* Nem tudják, hogyan oldják meg a lyukakat az ózonrétegen.
* Nem tudják hogyan hozzák vissza a lazacokat a kihalt patakokba.
* Nem tudják hogyan hozzanak vissza egy kihalt állatfajt.
* És nem lehet visszahozni azokat az erdőket, amik egyszer ott nőttek, ahol ma sivatag van.


Ha nem tudják, hogyan kell megjavítani, akkor legalább hagyják abba a tönkretételét!

Itt lehetnek önök kormányok képviselői, üzletemberek, szervezők, újságírók és politikusok, de ugyanakkor igazából anyák, apák, fivérek és nővérek, nagynénik és nagybácsik és mindenki valakinek a gyermeke.

Én csak egy gyerek vagyok, de mégis tudom, hogy mindannyian egy család része vagyunk 5milliárd erős ember, sőt, 30 millió erős faj, és mindannyian ugyanazon a levegőn, vízen és talajon osztozunk - határok és kormányok soha nem fognak ezen változtatni.

Én csak egy gyerek vagyok, de mégis tudom, hogy mindannyian EGYként kell cselekednünk egy világ felé egy egységes céllal.
Haragomban nem vagyok vak, és félelmem ellenére nem félek elmondani a világnak, hogy mit érzek.

Az én országomban, annyit pocsékolunk: megvesszük majd kidobjuk és mégis az északi országok nem osztoznak a rászorulókkal. Még akkor is, ha már több van, mint elég, félünk elveszíteni némi jólétet, attól, hogy megosztjuk.

Kanadában kiváltságos életet élünk , rengeteg az élelmiszer, a víz és menedék - van óránk, kerékpárunk, számítógépeink és televízióink.

Két napja itt Brazíliában meg voltunk döbbenve, amikor egy kis időt együtt töltöttünk néhány gyerekkel, akik az utcán élnek. Az egyik gyerek azt mondta nekünk:
"Bárcsak gazdag lehetnék és akkor az összes utcán élő gyereknek adhatnék élelmiszert, ruhát, gyógyszert, menedéket, szeretetet és ragaszkodást."

Ha egy gyermek az utcán, akinek semmije sincs hajlandó adni, akkor mi, akiknek mindenünk megvan, miért vagyunk mégis ennyire kapzsik?
Nem tudok nem gondolni rá, hogy ezek a gyerekek velem egykorúak, hogy mennyire számít hol születtek, hogy én is lehetnék egyike azoknak a Rio favelláiban élő gyermekeknek, vagy lehetnék szomáliai éhező gyerek, vagy a Közel-Keleten dúló háborúk áldozata, vagy egy koldus Indiában.

Én csak egy gyermek vagyok, de mégis tudom, ha mindazt a pénzt, amit háborúkra költünk, a szegénység felszámolására, vagy a környezet védelmére fordítanánk, mennyire csodálatos hely lehetne ez a Föld.

Az iskolában, sőt már az óvodában megtanítjátok nekünk hogyan viselkedjünk a világban. Megtanítotok minket
* Nem harcolni a többiekkel,
* Dolgozni dolgokért,
* Tisztelni másokat
* Rendet rakni a rendetlenséget,
* Nem bántani más lények
* Megosztani - nem kapzsinak lenni.
Akkor miért mentek és csináltok mégis olyan dolgokat, amiről azt tanítjátok, ne tegyük!??

Ne felejtsétek el, miért vesztek részt ezen a konferencián, kiért is csináljátok ezt - hiszen mi vagyunk a Ti gyermekeitek! Ti döntitek el, milyen világban fogunk felnőni.
A szülők ilyeneket szoktak mondani, hogy megnyugtassák gyermekeiket: "Minden rendben lesz", "Megtesszük a legjobbat, ami tőlünk telik", és "Ez még nem a világ vége ".

De nem hiszem, hogy ezt továbbra is mondhatjátok nekünk. Rajta vagyunk egyáltalán a fontossági listátokon? Apukám mindig azt mondja: "Az vagy, amit teszel és nem az, amit mondasz."

Nos, akkor miért siratsz meg éjszaka?. A felnőttek azt mondják szeretnek minket. Akkor én most egy kihívást intézek Felétek: Tetteitek tükrözzék a szavaitokat! Köszönöm, hogy meghallgattak!

SZENZÁCIÓS FELFEDEZÉS: Egész Európát behálózó kőkorszaki alagútrendszert találtak


Kőkorszaki ember által készített, hatalmas földalatti járatokból álló, egész Európát Skóciától Törökországig szerteágazva behálózó rendszert találtak kutatók. Egyszerűen csak földalatti szupersztrádának nevezik. 

A német archeológus Dr Heinrich Kusch állítása szerint alagutak létezésének bizonyítékait találták meg az egész kontinensen több száz neolítikum korabeli település alatt.
Könyvében - Egy ősi világhoz vezető földalatti kapu titkai (Secrets Of The Underground Door To An Ancient World) - azt állítja, hogy maga a tény, hogy ennyire sok alagútjárat vészelte át a 12000 évet, mutatja, hogy az eredeti csatorna-hálózat még ennél is jóval hatalmasabb volt.


- "Bajorországban (Németország) 700 méternyi hálózatot, Stájerországban (Ausztria) 350 m alagutat találtunk" - mondja.- "Egész Európa alatt több ezer volt belőlük - az északi Skóciától le a Földközi-tenger vidékéig.


- "Legtöbbjük nem nagyobb, mint egy "féregjárat" - csak 70cm széles - de ahhoz épp elég széles, hogy egy ember keresztül bújjon rajta."

- "Számos zug tarkítja a járatokat, néhol kiszélesedik, vannak ülőhelyek, tárolókamrák és szobák. Nem mind kapcsolódnak egymáshoz, de együtt egy hatalmas földalatti hálózatot alkotnak." 


Számos szakértő véli úgy, hogy a hálózat egyfajta védelem lehetett ragadozók ellen, míg mások hiszik, hogy az összekapcsolt járatokat a mai szupersztrádákhoz hasonlóan használták emberek, hogy biztonságosan utazhassanak a felszínen dúló háborúktól, erőszaktól, de akár az időjárástól függetlenül.

A könyv megjegyzi, hogy nagyon gyakran a járatok bejáratánál kápolnákat emeltek, talán azért, mert az Egyház félt, hogy pogányok örököljék az alagutakat, ami semlegesíthette volna befolyásukat.

/Global Mysteries- DailyMail/


A telekommunikáció teljes ellenőrzés alá kerül Európában


A Telegraph vasárnap (feb. 19- én- Szerk.) bejelentette, hogy a brit kormány teljes ellenőrzést akar a nyilvánosság felett, és rögzíteni fogják a lakosság összes kommunikációját, beleértve a telefonhívásokat, SMS-eket és az e-maileket is. A lap szerint a kormány utasítani fogja a telefontársaságokat és minden hazai kiszolgálót, hogy rögzítse és későbbi felhasználás céljából tárolja a telefonhívások adatait, a szöveges üzeneteket, és az e-maileket, valamint hogy korlátlanul tegye azokat hozzáférhetővé a kormány számára egy évre visszamenőleg. 
A brit kormány tervei az internetes közösségi honlapokat is érintik, a Facebook és Twitter üzenetek is elérhetőek lesznek a szabadkőműves kormányzat számára.

Jelen feltételek mellett a telekommunikáció ellenőrzése a társadalom feletti teljes ellenőrzést jelenti. A folyamat a legutóbbi Bielderberg találkozókon elhangzottaknak megfelelően (az internet teljes ellenőrzése a globalizációt és más szabadkőműves eszméket ellenzők elhallgattatása okán) a teljes nyugati világban megkezdődött, ennek - kezdetleges - részét képezi a szerzői jogok védelmére hivatkozó amerikai SOPA/PIPA tervezet és az európai ACTA. Ezeken a területeken a folyamat még csak kísérleti jellegű, folytatása a lakosság reakciójának megfelelően zajlik. Meg kell hagyni, ami az amerikai társadalomban széleskörű ellenállásba ütközött, az Európában gyakorlatilag ellenállás nélkül lezajlott. 

A magyar kormány csatlakozott az egyezményhez a lakosság megkérdezése nélkül, és a lakosság szintén teljesen érdektelen ennek kapcsán, mert be sem került a köztudatba, se a törvénybe iktatás, se a közép-európai országokban lezajló tiltakozó tömegdemonstrációk.
A végkifejlet minden nyugati országban ugyanaz lesz, amit a brit kormány a közelgő iráni háború esetén ellenintézkedésként azonnal be fog vezetni.

Amit a legtöbb nyugati országban fokozatosan akarnak bevezetni, arra a brit kormány nemsokára rákényszerül, mégpedig átmenet nélkül. A tervezetet közvetlenül az MI5 és MI6 adta át a brit vezetésnek, mivel enélkül nem tartják elkerülhetőnek a rend teljes felbomlását. Azzal számolnak ugyanis, hogy egy Irán elleni háború esetén az iráni válasz legveszélyesebb része a muszlim lakosság azonnali reakcióját jelentené szerte a nyugati világban, ami többek között a közösségi honlapokon szervezné meg magát. Egy ilyen helyzetben Londonban nem a nyárinak megfelelő zavargásokkal kell számolni, hanem minden nagyobb város lángokban állna.

A telekommunikáció feletti ellenőrzés nyílt kihirdetése egyvalamit jelent: a cionista vezetés egyre jobban kapkod, egyre tehetetlenebb. Az internetnek köszönhetően hatalmas mértékben terjedtek el olyan információk, amik akadályt állítanak a világuralmi téboly elé, és ezt a lehetőséget minél hamarabb el akarják tüntetni.

Nem kell különösebben tájékozottnak lenni, hogy egyértelmű legyen: Európában szó nincs demokráciáról - a legsötétebb, materialista szabadkőműves diktatúra épül fel a szemünk láttán, és a lakosság többsége ezt teljes passzivitással nézi./vilaghelyzete.hu/

2012. február 22., szerda

FONTOS! Gátat az óriásgátnak!


ÁLLÍTSUK MEG A BELO MONTÉ-T AZ AMAZONASON!
A Belo Monte nagyobb beruházás lenne, mint a Panama Csatorna, elárasztana legalább 1 600 000 négyzetméternyi őserdőt, fosztana meg otthonától 40 000 bennszülöttet valamint helyi lakost, és pusztítaná el számtalan egyedülálló faj felbecsülhetetlen értékű élőhelyét – mindezt azért, hogy olyan energiát állítson elő, ami könnyen előteremthető abban az esetben is, ha magába az energia előállításának hatékonyságába fektetünk be.

Emelkedik a Dilma Elnökre nehezedő nyomás, a brazil Környezetvédelmi Hatóság frissen lemondott elnöke tagadta, hogy építési engedélyt állított volna ki, illetve hogy erős politikai nyomással nézne szembe, amely ezen végzetes project megvalósulását sürgeti. Környezeti szakértők, bennszülött vezetők, és civil szervezetek egyaránt egyetértenek abban, hogy a Belo Monte masszív környezeti seb lenne az Amazonas szívében.

Az építkezés a következő hónapban kezdődne meg. Növeljük a nyomást Dilma Elnökön hogy állítson gátat az óriásgátnak! Most írd alá a petíciót, mielőtt a bulldózerek elindulnak, mielőtt Brazíliába szállítanák őket!


Dilma Rousseffnek, Brazília Elnökének:

Szorgalmazzuk a Belo Monte Gátkomplexum fejlesztésének leállítását. Ehelyett a környezetileg, társadalmilag és gazdaságilag végzetes project helyett fektessen inkább energiahatékonyságba és tiszta erőforrásokba, védje meg az őslakosok és helyi közösségek alapvető emberi jogait, és támogassa azt a fenntartható feljődést, mely életünket és ökoszisztémáinkat biztosítja.


Az alábbi linken keresztül TE is aláírhatod ezt a petíciót! Kérlek, segíts TE is!:
/http://www.avaaz.org/en/amazon_under_threat/


Csak, hogy tudd, miért küzdünk: http://hu.wikipedia.org/wiki/Amazonas-medence2012. február 19., vasárnap

Az Izsáky projekt - szíriuszi üzenetek

Szinte képtelen dolog, de mégis van ilyen.
Folyamatosan azt zengik a szkeptikusok, hogy a földönkívüli élőlényeknek semmiféle tárgyi bizonyítéka sincsen. Nos, akkor vizsgáljunk meg egy ilyen dolgot. Valamikor 25 évvel ezelőtt, valahol Erdélyben egy érdekes dolog történt. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor mindez nem is Erdélyországban kezdődött, (amely valamicskével nagyobb, mint a mai Magyarország...) hanem Spanyolországban. Leszállt egy "nem létező" UFO, és hátrahagyott a helyszínen egy aranylemezt. Ezen a kis lemezkén ismeretlen piktogrammok, és a mi rovásírásunkhoz nagyon hasonlatos jelek voltak. Ottani magazinok a megfejtés reményében közzé is tették ezeket, és egy ilyen magazin került egy, a hargitai hegyek között élő magyar nemzetiségű kutató kezébe. Őt én személyesen is ismerem. Vagyis valóban létező személy, akinek szívesen venném az újabb jelentkezését. Kalandos úton eljutott hozzám egy kézirata, amelyben az egész történetet leírta. Ebből idézek.1967. június 1. Üzenet a világűrből.
Egy 80 cm hosszú nikkel kapszula, benne egy aranylemezre vésett domborműves üzenettel:

A kódolt üzenet: "Gyújtsd meg a fáklyát, és a tüzet vidd tovább!"
San Jose de Valderas, Spanyolország
A spanyolországi aranylemez egy utasítást mutatott arra nézve, hogy hogyan kell felvenni a a kapcsolatot az ominózus lényekkel. Az utasításban az állt, hogy nagy méretben (20-30 méter) tegyenek ki egy megadott jelet egy rétre, és várjanak a helyszínen türelemmel, akár napokat, heteket is. Mésszel a fűre szórták a nagyméretű jelet, és vártak. Egy fafeldolgozó telep közelében találtak alkalmasnak látszó helyet.
Egyszer csak megjelent egy UFO, és leszállt. Ez ugye azt mutatja, hogy valamilyen eléggé sűrű gyakorisággal figyelik az egész bolygót, hiszen mindez nem a spanyol helyszínen történt! Egy szőke, teljesen emberszerű lény szállt ki a járműből, és egy fényes kis kocka alakú fémdobozt hozott magával, amit át is nyújtott a felé siető embereknek. Ekkor egy eléggé kellemetlen incidens történt.

Az aranylemez a hívójellel
Ezt a találkozási kísérletet csak néhányan tudták az első lemez üzenetének megfejtése után, de a dolog így is rosszul sült el. A korabeli Románia szövevényes besúgó hálózata így is riasztotta a Securitate (a valamikori román titkosrendőrség) embereit, így azok már a helyszínen lapultak, és a doboz átadásakor állig fegyverben előrohantak. Ekkor a járműből többször is sürgető hangjelzés hallatszott, és a dobozt átadó ufonauta egy kis ceruzaszerű eszközzel körbemutogatott, és jelezte a földieknek, hogy fussanak az erdőbe a dobozzal. Ugyanekkor a helyszínen is furcsa dolog történt. Lokálisan és szelektáltan a szereplőknek és a tárgyaknak is "megállt az idő". Ennél jobbat nem tudok írni, mert az erdő felé menekülők és az űrutas tudtak mozogni, de a katonák és a többi jelenlévők teljesen lemerevedtek. De nemcsak az emberek, hanem a fegyverek is, amivel éppen akkor lövöldözni próbáltak. Az űrpilóta visszatért a járműbe, és a gépezet felszállt. Kis idő múlva eldördültek a lemerevedett fegyverek, és ennek első áldozata éppen egy Securitátés belügyis lett. A beindult géppisztollyal az egyik belügyis lelőtte a másikat. Később az egyik kutató is meghalt, aki a tarkóján sebesült meg a harcban, éppen a földönkívüli fegyverétől.

                              

Az erdélyi űrhajó 1974. június 7. de. 11 óra
Erdély, Máramaros megye, Gutin, Kakastarély

Csak napok múlva jelent meg rajta egy egyre intenzívebb vörös folt, majd belehalt valamilyen sugársérülésszerű tünetekkel járó sebesülésébe. A többieket sokáig keresték a titkosszolgálat emberei, és végül is kiverték belőlük a doboz addigra már lerajzolt és lefényképezett tartalmának rejtekhelyét. Ez a szemtanúk (a kutatók) véleménye szerint egy belül rekeszes nikkel doboz volt, olyasmi, mint amiben a mikroszkóp tárgyüvegeket szokták tartani. A doboz teljesen zárt volt, mintha teljesen egy darabból lenne, ezért felfűrészelték a "tetejét", és így jutottak a benne lévő aranyszínű lemezekhez. A dobozt, a lemezeket és a filmeket elkobozták tőlük.
Azért mégis maradt valami, amin most együtt elgondolkozhatunk. Az ábrákat én tettem erre az arany alapra, mert már csak a rajzolatok maradtak meg, így az itt látható lemezek csak illusztrációk. De ettől még előkerülhetnek Bukarestben az eredetiek is. A közel száz lemezből itt bemutatok 16 darabot, és megkísérlem azok magyarázatát adni. Ez "kissé" el fog térni a kézirat szerzőjének eredeti magyarázataitól. Én a saját tudásom szerint közelítem meg a kérdést, bár az eredeti szöveg is érdekes. A szerző valahol Szatmárnémedi környékén lakik, de sajnos a címét és a nevét már elvesztettem. Úgy tíz évvel ezelőtt találkoztam vele. Az akkor feltett kérdéseimre adott válaszai őszinték voltak, és olyan részletekre is kimerítő és pontos választ adott, hogy mindebből láttam, hogy a története igaz, és valóban találkozott a fenti idegenekkel. Ismerem azt a skilltípust.

AZ ELSŐ LEMEZ

Ezen, és a további lemezeken nagyon sok szimmetriát mutató piktogramm mutatkozik. A bal felső sarokban lévő látható ötágú csillag arra utal, hogy a kultúránk közös elemeket hordoz, hiszen ez a jel a Földön mindenhol elterjedten használt. A mindenható jele. Az amerikai zászlón ugyanúgy látható, mint a kommunista Kína nemzeti lobogóján. Egy ideig két magyar címer tetején is szerepelt a vörös ötágú csillag. Mágikus értelmű és hatású jel. A másik két piktogramm nagyon hasonló. Mindkét ábrán hat-hat köröcske szerepel vonalakkal összekötve. A baloldali trapézos formán két fura jel is van, amelyet az élet jelének is értékelhetünk. Ez több szempontból is helyes lehet, mert az az idővisszacsatolás (uroborosz) amit jelent, minden létezés és élet alapja. A lélekszikrát is jelenti. Itt egy jobbos és egy balos jel látszik, ami a fenti csillaggal együtt a tér és az antitér tükörszerű voltára utal. Az öt és a hat szerepeltetése szintén térre utaló. (Nem jut ötről a hatra).

A SZERZŐ RAJZA 
A fenti rajz az eredeti kéziratból való. Nevezzük ezt erdélyi arvisurának. Az eredeti hun-magyar arvisura feljegyzések is aranylemezeken vannak, és ezek is. Emellett a továbbiakban olyan megfejtés is szerepelni fog, ami egyenes utalás erre a feltevésre. A rajz magyarázatát nem találtam, de a furcsa beszámozás is a téridőre, és ezen át a nagytávolságú űrutazásra utaló. Az aranylemez bal alsó ábrája még megengedné, hogy két tükröződő tetraéderre gondoljunk, de ez a másik jobboldali ábra nyomán készült már arra utal, hogy ez valami mást jelent. Például olyan CPT tükrözést is jelenthet, amelyben a csillagok keletkeznek és helyezkednek el a térben. Erre még további lemezek is utalnak majd.

A MÁSOSODIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy szabályos nyolcágú csillagot figyelhetünk meg. Ez a misztikában a fény, vagy energiacsillag, és a modern tudományban ennek ugyan semmi nyoma, de valójában ez a fotínót jeleni. Erre kiterjedtebb magyarázatokat találhatsz a ABLAK folyóirat lapjain. A bal alsó ábra a négyes és a hatos szimmetria keveréke, mert a szabályos hatszög belsejében megfigyelhetünk egy sarkán álló négyzetet is. Itt nem kettő, hanem négy életjel van. Két jobbos, és két balos. Ez is lehet makro és mikrovilági üzenet, esetlen mind a kettő is. Az eredeti megfejtés arra utal, hogy a homo galaxicus kilenc bolygón lakik. Én ezt sehogyan se tudom kiolvasni ebből az ábrából. Ami mégis izgalmas, az az, hogy nagyon hasonlít az emberi lélek energiacentrumának ábrájához. Természetesen ennek is lehet makro értelme is. A kozmosz-szimmetriákra is utalhat, hiszen "úgy fent, mint lent".

A HARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen minden tükörképes. Fent középen a kozmosz jele, alatta pedig egy kéttengelyű tükröződési jel látható. A két kockaszerű jel a "bolygórendszer" jeléhez nagyon hasonlatos. Benne középen a "bolygó" jel látható, és mindkettőben a vieces jel, ami embert jelent. Ez utalás arra, hogy ismereteik szerint a világegyetemben a teljes paritás elve uralkodik. Anyag és antianyag, energia és antienergia, fény és antifény, tér és antitér.

A fenti kozmosz jelet meszelték fel a budörsi repülőtéren is Indi Attila építészmérnök úr vezetésével a magyar kutatók, de sem a repülőtér vizuális, vagy radarmegfigyelői, sem a kutatók nem láttak semmit.
A budaörsi hívójel
Nem sokkal később, egy késő őszi estén egy hatalmas UFO haladt végig a kelenföldi lakótelep tízemeletes házai között, úgy a hatodik emelet magasságában. Sok szemtanúval beszéltem, és bejártam a jármű útját. Albertfalván is látták, majd Budaörsön is. A helyi gyermekorvos és mindenki, aki nála volt, látta a termetes ketyerét. Olyan alacsonyan jött ez az eléggé terjedelmes monstrum, hogy mindannyian azt hitték, hogy le fogja sodorni a kéményeket. Majd elhaladva Budaörs felett kb. az előbbi repülőtér magasságában oldalra billent, és hatalmas sebességgel eltűnt felfelé. Hoffmann József újságíró is személyesen látta, még a kelenföldi városközpontnál, és követni is próbálta, de az UFO nem az út nyomvonalát követte. A helyi rádió azonnal bemondta, és nem telt el egy félóra, amikor cáfolatként már azt kezdték mondani, hogy ez csak egy mezőgazdasági helikopter volt, ami egy kivilágított reklámtáblát szállított. Ez valóban igaz volt, de azért az emberek nem olyan lükék, hogy egy csühögő, cséphadaró mezőgazdasági szúnyogot összekeverjenek egy repülő elefánttal. Egy ilyen helikopter tényleg repkedett a légtérben. Azt is látták. Az eredeti jármű viszont hatalmas és szürke borítású, forgási ellipszoid alakú volt, iszonyatos fényerejű reflektorokkal, kivilágított ablakokkal, és volt olyan megfigyelőm is, aki éppen az ablak előtt borotválkozott (6. emelet) és néhány méterről látott bele az űrhajóba. Össze is nézett az egyik űrhajóssal, aki barátságosan intett is neki. A járművet minden független megfigyelő azonosan írta, vagy rajzolta le. Vagyis látták.

A NEGYEDIK LEMEZ

Ezen a lemezen bemutatják nekünk az egész univerzumot, a benne található szimmetriákat és tükröződési rendszereket is. Itt dominánsak a hatos és az ötös szimmetriájú rendszerek. A két galaxisjel egy irányba forog. Azok azok, amelyek között egy vízi embert, egy sellőt rajzoltak. Balra egy vieces jel, és alatta egy szárnyas figura alakja figyelhető meg. Majdnem a lemez közepén egy dominanciális ember jele van, és ami a fején van az nem szarv, hanem a magasabb értelem jele. A bal alsó sarokban a legmagasabb értelmet hordozó ember jele van, és ez az ábrázolás nagyon hasonlít a mi szentjeinkhez. A kettős kör a galaxis jelben és a kihalt csillag jelben is megfigyelhető, ami nem zárja ki egymást, mert vélhetően ezeket is egy magasabb, de nem fizikai testben élő intelligencia irányítja. Erre utal a lemez jobboldalán alul megfigyelhető két jel is. Egy hatszöget négy kis háromszög egészít ki. Ez a szimmetriát 6+4 ponttal ruházza fel. Tíz originális van. A jobbról és balról elhelyezett jeleket a két ősteremtő (originális) jelének is érthetjük, amelyek egy hatos szimmetriájú rendszert tartanak meg. Jobbra lenn a sarokban pedig elkülönítve vélhetően maga a Teremtő látszik. A kettős időkónusz jele. A többféle szimmetria és a többféle embert jelentő piktogram arra utal, hogy a kozmoszt igen változatos fajok népesítik be, és egyúttal arra is utalhatnak, hogy melyik szimmetriában milyen fajok a dominánsak.
Már az előző lap aranylemezein látszott, hogy a minket körülvevő makro-univerzum nagyon színes, és sokféle lény él benne. Most nézzük meg azokat a lemezeket, amelyeken a lények alaprendszere, és a közelebbi csillagvilág lakott bolygói vannak ábrázolva.

AZ ÖTÖDIK LEMEZ

Balra fent egy felnyitott "időkapszula" jelben egy "műszaki tárgy" jelentésű jel áll. Ez egyenes utalás arra, hogy ez az információ már régóta el van helyezve a Földön. Ennek a régi üzenetnek a teóriáját támogatja a "könyv" jobboldali jele, és az azon ábrázolt piramis. Vagyis az üzenet összefüggésben van a piramisokkal. Az anyagvilágot is jelentő baloldalon négy ember jelentésű jel látható. A legbalabbra lévő jel nem bolygójelen áll, hanem úgy tűnik, hogy maga a bolygó. Ez zagyvaságnak tűnhet a mai világ felfogása mellett, de a civilizációnak ez is egy lehetséges megjelenési formája. A Földön is élnek ehhez hasonló civilizációk maradványai, akik az előző bolygókatasztrófa túlélőinek leszármazottjai. Ilyenek az eszkimók (inuitok) és az ausztráliai abók. Ezek nyelvét majd a nyelvi águnkon tanulmányozni fogjuk.
A második jel egy bolygóra állított emberjel. Ez szintén jellemző a Földünkre, hiszen ez a faj már csak laza intellektuális kapcsolatban van a szülőbolygójával, bár még vannak homályos emlékei a régi kapcsolatról. Erre utaló a Gaia elmélet is, ahol magát a bolygót is intelligens dolognak tüntetik fel. Ezt egy merev materialista a zagyvaság skatulyájába igyekszik beletömködni. Ennek fő oka individuális szeparáltsága. Ettől azután folyamatosan boldogtalan, hiszen lelke didereg a maga által kieszelt magányosságtól. Ez persze nem valami buta ember, csak így határozott, és ezért ezt éli meg.
A harmadik jel keresztezett embert jelent, a jobboldali pedig egy nagyon magas értelmi szinten álló, a többi fajokat felügyelő, segítő dominanciális embert jelent.

A HATODIK LEMEZ

A fenti lemezen talán egy teljes bolygórendszer van ábrázolva, három lakott bolygóval. Mind a három bolygón fejlett intelligenciák élnek, vagyis ez nem a mi Naprendszerünk. Ezek a furcsa szimmetriarendszerek talán ismerősek lesznek a matematikusainknak. Miután a "csillag" jele is lehet a két félgömb jel, így összetartozó szimmetriában élő és működő csillagrendszer is lehet a képen, és a melléjük rajzolt bonyolultabb jelek magukat a bolygókat (vagy a lakott bolygókat) jelenthetik. Mi mindig csak háromdimenziósan gondolkodunk, de ne felejtsük, hogy azok, akik az üzeneteket eljutatták hozzánk a dimenziók sokkal alaposabb tudásával bírnak, hiszen eljutnak a többi csillag környezetébe. A kettős, hármas és négyes szimmetriák és a bolygó jel kombinációja erre is utalhat. Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy lakott csillagrendszerek vannak a közelünkben is.

A HETEDIK LEMEZ

Itt már valóban egy bolygórendszert látunk, és ez sem a Naprendszer, mivel csak hat bolygó lett elhelyezve a központi csillag körül. A két fölső hasonlatos lehet a mi rendszerünk két óriásbolygójához, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez, de vegyük észre, hogy ezeknek a jelei mennyire hasonlítanak a középen elhelyezett csillagjelzéshez. Az erdélyi szerző a koncentrikus körrel a kihalt bolygót feleltette meg, és a jobbra és balra fent láthatóakat a mi Jupiterünkkel, és Szaturnuszunkkal hozza analógiába. A csillag jele számomra inkább egy három csillagból álló rendszert sugalmaz két emberek által lakott bolygóval, a fentiek pedig két különböző típusú bolygószerűen keringő alárendelt csillagot is jelenthet. A bal felső gyűrűs bolygónak gondolható jel (Szaturnusz típusú) mást is jelenthet, hiszen ugyanilyen ellapult gyűrűje a mi Napunk körül is van. Gondoljunk csak a "kisbolygók övezetére", ami a Mars bolygón túl egy síkban elterülve kering rendszerünkben. Ez nem mást mint egy darabjaira hullott bolygó. Valamikor Phaeton (Féton) vagy Vulkánusz volt a neve. Pusztulása nem lehet olyan nagyon régi, hiszen a Föld mondáiban még több helyen is szerepel. Ma újra megjelent az interneten annak a bolygónak a Nibirunak a létezése, amelynek az Északi szél nevű holdjával való ütközés okozta a bolygó pusztulását.
Ma a Föld pusztulásával is összefüggésbe hozzák, de az erről szóló görög monda mást sugalmaz. Ebben Phaeton, a Napisten (Hélios) fia, elirigyli apjának tüzes szekerét, és kihajt vele az égre, de nem tudja kezelni, amiből a Földön is nagy baj lett, minden kiégett, kiszáradt vagy meggyulladt. Ez a Phaeton bolygó pusztulása során kiszabaduló izzó bolygómag időleges intenzív, napszerű felfénylése miatt szerteáradó hőmennyiség miatt egy rövid időre olyan túlmelegedést hozott létre a Földön, hogy nyomán helyi katasztrófák alakultak ki. A Phaeton egy ideig úgy működött, mint egy másik Nap. Távolsága összemérhető volt a központi csillagunktól való távolságunkkal, de a hatásának mértéke nagyon függött attól, hogy hol is volt az adott pillanatban a pályáján. Ha a Földdel azonos oldalon tartózkodott, akkor sokkal intenzívebb volt a hatása, mintha a Nap túloldalán tartózkodott volna. Miután a mondákban intenzív felmelegedésről olvashatunk, így valószínűleg Földközeli állásban voltak ominózus bolygóink. A Nibururól (egy további naprendszeri bolygóról) szóló mondák máig is élnek. Ez egy Uránusz méretű óriási bolygó. Egy ilyen méretű bolygó közelsége is nagyon veszélyes, mert befoghatja a Földet, és ha mégse, közelsége akár száz méter magas dagályt is kelthet, amely a Föld forgása miatt másfélszeres hangsebességgel körbenyalhatja a bolygót. Ennek erejét még elképzelni sem tudjuk.

A NYOLCADIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy nyolcas, vagyis egy fényszimmetriát láthatunk és egyúttal végre kiderül az is, hogy honnan jött az üzenet. A balra fent lévő ábra egy férfit és egy nőt ábrázol. Ilyen négy is szerepel a lemezen, csak a nemek az alsó ábrákon felcserélve vannak jelen. A két kis jel vagy egy másik fajtát, vagy a négy fajtának valamiféle keveredését jelenti. Jelenthet nemiségtől mentes, másképpen szaporodó fajt is, miután a jelek szimmetrikusak. Mondjuk a kis szürkéket, akik valamiféle kollektív társadalomban élnek, mint a hangyák, vagy a méhek.
A balra fent lévő kettős csillag irányából egy fura kettős nyílszerű jel (űrjármű jel) mutat a központi csillag irányába, amely jelen esetben a Nap lehet, miután az üzenetet nekünk címezték. A közelünkben lévő kettős csillag a Canis Maior alfája, vagyis a Szíriusz, amely egy kettőscsillag. 49,9 év alatt kerülik meg egymást. Ennek felfedezése csak évszázados a csillagászatban, pedig ennek a csillagpárnak a magyar népi elnevezése ennél sokkal régebbi keletű. Sánta Katának hívták. Ez a Kata viszont egy évszázad alatt csak kettőt sántít. A tábla szerint itt szintén emberi lények laknak, hasonlóak hozzánk. A találkozás során egy szőke hajú űrhajóst láttak, aki teljesen emberszerű volt, mint mi. Egyfajta homo sapiens. Ez ugyanúgy elgondolkoztató, mint a platoni év. Ez egy fok elmozdulást jelent az égen 72 esztendő alatt. Vagyis Platon nem figyelhette meg, viszont leírta.
Az előző lapon már volt egy olyan jel, amire most visszatérünk. Ez az időkapszula jele. Ott egy műszaki tárgy volt benne, és kinyitott állapotban lehetett látni, mint egy kis varázsdobozt. Lehet, hogy amennyiben megtaláljuk ezt a bizonyos időkapszulát, komoly csodálkozás vesz majd erőt rajtunk. Miért lehet műszaki tárgy egy időkapszulában? Hogy működhet?

A KILENCEDIK LEMEZ

Itt két időkapszula jel is látható. A jobboldalon szereplő ábra nagyban hasonlít a hetes lemez nagy ábrájához. Ott azt feltételeztem, hogy a képen hármas csillag látható. Itt ugyanaz az alakzat (szabálytalan hatszög) látható, viszont itt a két felső csillag is csillagnak lett jelölve. Alul három bolygójel és jobbra alul egy ezektől eltérő bolygójel és egy vieces jel keveréke van. Erről mondtam, hogy lényszerű bolygó. Az egyik (a középső bolygójel mellett egy időkapszula jele van. Balra tőle egy szövetségjel (amely felett egy felsőbb intelligencia jel jelzi, hogy ezt a szövetséget egy felsőbb intelligencia felügyeli. A felette látható időkapszula jelből itt a műszaki tárgy jel kilépett. Maga az időkapszula lehet egy piramis is, amely lefele is piramis jellegű. Lehet, hogy a piramisokban a múmiák helyett robotok lapulnak?

A TIZEDIK LEMEZ

Sokáig nézegettem ezt az ábrát, amin két csillag és két kihalt csillag jel van. Szóval itt négy csillag van. A jobbra lévő "Dávid csillag" közepén is egy csillagjel áll, amely jelet ismerünk, de itt a földi változatban egy kis kör szokott lenni. Felette a szövetség jele látható, ami arra is utalhatnak, hogy ők ugyanúgy szövetségi tagok, mint az emberiség. Gondolj itt az Ószövetségre vagy az Újszövetségre.
A lényegi információ azonban nem ez. Azon ábrán a négy, az ábra középső köréből kiinduló T betűhöz hasonló alakzat miért van? Ez négy a csillagokig érő szál jele amely időtlen, és itt három ábra is van egymás tetején. Egy ez a négyágú, T végű szál, majd egy (sík) Dávid csillag és egy (térbeli) oktaéder. Ez a téridő forrásának a működéséről szól. A két kihalt csillagnak mondott jel a párhuzamos, a forrásrendszer túloldali oszcillációjakor létező tükör-univerzumot, de az ellenütemben, vagy elcsúszott ütemben létező csillagokat is jelentheti. Ekkor a másik kettő nincs is a létezésben!

A TIZENEGYEDIK LEMEZ

Ez a lemez újra a szimmetria fontosságáról tudósít. A fenti ábra már az első lapon is szerepelt, mellette egy csillag jele. Ezek alatt egy, a nyugati asztrológiából, és az asztronómiából is ismert jel látható, az Ikrek jele. Mellette egy embert jelentő jel, majd egy bolygó jele. Jobbra lényegében ugyanaz a szimmetria van, mint a kilencedik lemezen, de itt csak négy átló és egy szimmetriatengely szerepel. Az átlók párosával egy-egy pontból, a "halott csillag" pontokból indulnak, és úgy hat, mintha ez azt jelentené, hogy a roppant távolságokban létező csillagok valamiféle szimmetriarendszerben korrespondálnának egymással, és/vagy így hoznák létre, vagy tartanák a létezésben a szimmetria távoli átellenes pontjaiban a hozzájuk rendelt bolygókat. De mivel ezekből az ábra tetején kiinduló pontokból lényegében 5-5 ilyen sugár indul ki, lehet, hogy a szimmetria teljesen, és minden elemében ilyen összefüggésben él és létezik. Ez a szimmetria-létezés alapja, és itt kell elgondolkoznunk a bolygóinkhoz tartozó nemi jellegeken, és a bolygókhoz rendelt ókori istenségeken. Gondoljunk el Vénusz, vagy a Hold női és a Jupiter, Mars férfi jellegén. Az életjelek jobbos és balos jelei erre utalóak.

A TIZENKETTEDIK LEMEZ

Itt már egy komplett üzenet előtt állunk. Két azonos, de tükörképes ábrasorunk van.
Te a kettős szövetség embere a négyes szövetség könyvében rátalálsz a fáklyára, a tűz titkára, és ezzel új csillagot gyújthatsz rendszeredben. Ezzel beléphetsz az értelem kozmoszába.

A TIZENHARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen már az eddigieknél sokkal konkrétabb üzenet lapul, mert egy központi helyről irányított rendszer sémáját mutatja. A különböző emberjelek legalább nyolcféle faj jelenlétére utal, és migrációs, keveredési jelek is négyszer szerepelnek. Nagyon érdekes a kép jobboldalán önállóan szereplő kettős kereszt. Szemben vele egy kis fekvő V betű van, ami a teremtő jeleként is értelmezhető. A nyolcféle lény mellett nyolcféle űrjármű képe lehet, de fent balra és jobbra mindenesetre van kettő. Itt egy a mi szokásos csillagképeinktől merőben eltérő módon vannak a csillagok összekötve, bár a földi csillagképek összekötései teljesen véletlenszerűek szoktak lenni, vagyis ez egyáltalán nem szabványosított. A keleti csillagászat például teljesen eltérő csillagképekkel operál.

Az eredeti kéziratban ez az ábra volt ugyanezen az oldalon:
Ez a része az égnek bennem nem fedi a fölső csillagtérképet, de ettől még lehet helyes, hiszen nemcsak a naprendszerből lehet szemlélni az univerzumot. Ez bizony békaperspektíva lenne. Hívjuk segítségül a következő lapot.

A TIZENNEGYEDIK LEMEZ

Itt azért most fellebben a fátyol. Ez az ábra már nagy egyezést mutat az általunk ismert csillagképekkel. Ez már a fenti rajzolattal is egyezik. Ezen a lemezen már írásjelek is vannak, és mindegyik "szó" öt írásjelből áll. Két súlyzószerű jel is van a képen, ami nem más mint választójel, vagy más néven spácium, szóköz. Centrumában az Orion csillagkép jobb felső csillaga áll, de a főképpen téli csillagkép minden csillaga fényes és jellegzetes csillaga benne van ebben a szövetségben. A fentebb lévő fehér csillagtérképen rajta vannak azok a csillagképek, amelyek irányába nézve jó irányban (a rokonságod irányába) nézegethetsz az égen. Ez télen éjszaka dél felé látható. Délkeleten kelnek fel, és délnyugaton nyugszanak le. Az eredeti lemezeket értelmező megfejtésben ez áll: PAGASZ, REGASZ, LUTESZ, JUNESZ,VICSESZ, FADOSZ, és a szerző ezeket bolygó vagy személyneveknek gondolja. Az eredeti anyagban sokkal több lemez volt, és ennek segítségével sikerült megfejteni az idegen ÁBC-t. És itt jön az igazi meglepetés.

A TIZENÖTÖDIK LEMEZ

A lemez magyarul van írva a két fenti lemez hátoldalára, de nem a mi kedvünkért írták így, hanem azért, mert ezen a nyelven beszélnek, és ilyen - a mi rovásírásunkhoz hasonló - betűkkel írnak. Miután jól tudjuk, hogy ez a kapcsolat sok ezer éve tart, és azt is sejthetjük, hogy ismerik a Föld nyelveit és írásjeleit. De így sem kell tolmács egyetlen magyarnak sem.

HÁROM NAP | SZÜLETTÉL
| KÉTNAP | ÉLTÉL |
| EGYNAP | ELVESZNÉL |
DEKÉTNAP | LÉTEZNÉL

Ez úgy elsőre néhány bugyuta mondat, de ezek a mai helyesírási szabályaink szerint néhány hibát is hordozó tőmondatok mégis sokat mondanak, mert benne van a múltunk, és a távoli jövőnk. Magyarok üzennek magyaroknak a nagyon távoli múltjukról. Egy három csillagú naprendszerből erednek őseink, akik egy kétcsillagú rendszerbe költöztek és ott is éltek. Az írás azt mutatja, hogy itt ma is élnek rokonaink. Azt üzenik, hogy vagy alakítsuk kétcsillagú rendszerré a naprendszert, vagy pedig költözzünk vissza a régebbi hazánkba, oda, ahol ők is élnek. Ezeket a sajátos rovásírással rótt lemezeket egy olyan területen tették le, ahol még napjainkban is sokan értenek a rovásokhoz. Az a latin betűs írás, amellyel ma írunk csak erőlködés arra nézve, hogy kifejezzük vele nyelvi sokszínűségünket és kultúránkat. Ez nem a székely, hanem a szinzu rovás.

A TIZENHATODIK LEMEZ

Ez a tizenhatodik lemez is egy hátoldal képe. Szövege világossá teszi, hogy mit értenek "KÉTNAP" alatt.

TENAPOD \ VIECESÉNEK
/ ÜZENJÜK \
KÉTNAP \ VIECESEI
/ MIVAGYUNK \

Ők, azzal a tudással és abból a történelmi perspektívából már látnak valamit, amit mi mai eszünkkel és tudásunkkal most el sem tudunk képzelni. Meg akarnak minket menteni? Nehéz dolguk lesz...

Szinzu ABC


A dologban az a nagyon érdekes, hogy a szinzunk írását és nyelvét vizsgálva ez cseppet sem hasonlít az ó magyar Mária siralom régies nyelvezetéhez. Ma is gond nélkül megértjük, pedig elszakadásunk sok ezer évvel ezelőtt történt. Ez ugyanígy van az arvisura szövegekkel is. Még jól olvasható a sok ezer éves üzenet. Kiknek vannak olyan sűrűn a nyelvében "jövevényszavak". Lehet, hogy az ősapáink csak makogni tudtak? Nos, a hazug embert előbb-utóbb utolérik, mint a Sánta Katát.

Kérlek, olvasd el ezeket az üzeneteket az aranylemezekről a fenti ABC segítségével.


Mivel itt egy egész garnitúra van a magyarság ősi írásjeleiből, kérlek, hogy nyomtasd ki ezeket (ha teheted), mert még sok érdekes dologra fognak rávezetni, és fennmaradásuk népednek is nagyon fontos. Ha meg is tanulod, akkor már írástudó vagy. Még hasznodra lehet.
A gép elszáll, az írás megmarad...

/Univerzumiskola.hu/
Izsáky akta: http://www.scribd.com/doc/64830298/Izsaky-Laszlo-anyag