Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. augusztus 3., péntek

Látványos háromszög lesz csütörtök estétől a nyugati égen

Látványos égi háromszöget alkot a következő napokban a Mars, a Szaturnusz és a Spica nevű csillag. A három égitest kivilágított városokból is látható, de a megfigyeléshez jó rálátás kell a nyugati égre naplemente után.


Forrás: NASA
A három égitest helyzete augusztus elő hétvégéjén
Miközben a Curiosity rover lassan landol a Marson, a bolygó az esti égen egy közepes vagy annál kicsit fényesebb csillaghoz hasonló pontként látható. A napokban megfigyelhető látvány olyan szempontból is érdekes, hogy a Mars a Szaturnusz és az ahhoz hasonló fényességű Spica nevű csillag közelében mutatkozik az égen.

A Föld már távolodik a Marstól, amelyhez majdnem fél éve járt legközelebb, ennek megfelelően az égitest egyre halványabb fénypontként látható az égen. Fényessége már csak +1 magnitúdó körüli. A +0,7 magnitúdós Szaturnusz valamivel balra felfelé mutatkozik a Marstól. Fényessége a vörös bolygóéhoz hasonlít, eltérés a színükben mutatkozik. A Szaturnusztól lefelé pedig a Spica, a Virgo (Szűz) csillagkép alfája figyelhető meg, amely az előző kettőhöz hasonló fényességet mutat. Ha nem lennénk biztosak a Spica és a Szaturnusz megkörülböztetésében, figyeljük őket néhány másodpercen át folyamatosan - látszani fog, hogy a Spica fénye pislog, szakkifejezéssel szcintillál, ugyanakkor a Szaturnusz fényessége változatlan, sugárzása "rezzenéstelen".

A jelenség a Curiosity landolásához, augusztus 6-ához közeledve egyre látványosabb lesz (a háromszög egyre kisebb lesz), mivel a Mars közeledik a Szaturnusz felé, azonban egyre nehezebben is figyelhető meg, mert egyre alacsonyabban látszanak csak a szürkületi égen.

Forrás: MCSE Jelenségnaptár
Az esti ég látványa augusztus 5-én este (MCSE Jelenségnaptár)

A fenti ábra közel egy órával mutatja az égbolt látványát naplemente után augusztus 5-én, jobbra lent a két bolygó és a Spica egymáshoz viszonyított helyzete figyelhető meg. Az együttállás viszonylag alacsonyan mutatkozik az égen, ennek megfelelően jó rálátás kell a nyugati horizontra a megfigyelőhelyünkről, fák vagy házak ne zavarják a szabad kilátást.

Film a Mars égi helyzetéről és a Curiosity rover leszállásáról (NASA)

Forrás: Origo