Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. május 24., csütörtök

Ki volt Jézus valójában ?!

"Az 1945-ben előkerült pergamenek alapján kimondható, hogy az eredeti szentiratok 95 %-át kivágták a Bibliából (mivel e pergameneken a 100 % szerepel).
A maradék részt pedig sok helyen átírták.
És ma csak ezt a meghamisított Bibliát olvashatja a legtöbb ember." (Avatara)

- [Ki az az Avatara: Ezt a becenevet az ismerősei adták neki.
16 éve kutat ókori írásokat !
Eredeti nyelven (!) tanulmányozott 20 ókori szent könyvet, amik a Föld legkülönbözőbb helyeiről származnak (tehát nagyon széles látókörrel rendelkezik),
és 15.000 tiltott iratot, stb.
Amelyik idézet után nem írtam oda hogy kitől való, azt az ő (6 órányi) előadásából idéztem. ]


-"A Talmud Jézust állandóan NIMRÓD fiának nevezi." - (Talmud = a zsidó vallás szent könyve.)

-"... Nem kellett tolmács, Jézus HUN nyelven szólalt meg."
-"Ez az én testem ... Ez az én vérem ..." >
"Egyetlen nyelv van, amiben egy új szó keletkezik, ha e 2 szót összerakjuk (test-vér) : a MAGYAR."
(Szántai Lajos, művelődés-történész)
Így teszi Jézus egy mágiával a "testvéreivé" a tanítványait (szimbolikusan) , így "adja át beléjük" az ő lelkületét.

-"A Jézus név szanszkritül azt jelenti: a FÉNY FIA.
Héberül viszont nem jelent Semmit,
tehát Nem héber név,
tehát Jézus Nem héber származású !"


-"A 3 király, aki Jézus bölcsőjéhez megy (az eredeti írásokban) a PÁRTUS birodalom küldöttei:
SZKÍTA mágusok !
Ugyanis Pártiában meghalt a király, és egyenes-ági fiú örökös hiányában
a királynő unokaöccse volt a jogos örökös, vagyis Jézus !
EZT jelzi a tömjén, mirha és arany küldése a küldöttekkel.

Viszont a héber vallás szerint ezeknek az ajándékoknak Semmi értelmük sincs,
sőt a tömjén még törvénysértő is."

-Jézus az ács fia > "A héberben ugyan az a szó jelenti az ácsot, ami az arámiban a HELYTARTÓT.
A Pártus királynő húgának a férje egy (Pártus) helytartó volt Izraelnek az északi területén (ahol a kánaániták* éltek), és az Ő fia volt Jézus !"


* : Kik voltak a kánaániták:
"Akik Kánaán földjén éltek (vagyis a mostani Izrael területén), mielőtt a zsidó nép (Jáhve* parancsára) oda nem ment, és le nem mészárolta a 90 %-ukat, hogy elfoglalja a (gazdag és fejlett) országukat.
A megmaradt 10 % lakosság az északi területre szorult ki.
A kánaániták ABC-je 24 betűből állt, amiből 18 a székely rovásírásban is szerepel !
Templomaikban egy szent SÓLYOM volt az oltár fölött !
"
[Turul = Kerecsen-sólyom]

"Az Eredeti ószövetségben a kígyó helyett egy SÓLYOM mondja Évának, hogy egyen a tudás fájáról."
(Egyébként ... miért lenne bűn enni a Tudás fájáról ? Bűn a Tudás ?? :)

* : Ki volt Jáhve:
-"Jáhvét kérte Mózes, hogy mutassa meg magát.
Jáhve mondta: Abba belehalnál (!)
Mózes erősködött, hogy látni akarja.
Jáhve megjelent, és rátámadt Mózesre, aki egy bárányt dobott elé, így Jáhve azt falta fel, és Mózest nem bántotta."
(Mózes 2. könyve)
-"Jáhve egyetlen ábrázolását találták meg: ami egy szamárfej, vörös szemekkel.
Szamárnak egyedül Széth-et ábrázolták még (az egyiptomi mitológiában), aki a harag és a káosz istene, akit Hórusz győz le, a jóságos SÓLYOM-fejű isten.
Jézus egyszer azt mondta, hogy ő volt Hórusz (egy korábbi életében).
Vallás-történészek szerint pedig Jáhve és Szét (is) azonos."
-A Rítus című (2011-es) filmben egy Vörös Szemű Szamárban ölt testet egy démon.
-Alaje pedig ezt írta: "Jehovah egy földönkívüli volt a Földön több ezer évvel ezelőtt, aki azt akarta, hogy istenként tiszteljék."


Ne haragudjunk a zsidóságra !
-1.) Mert csak a tudatlanságuk miatt követték egy "nagyobb" lény parancsát !
-2.) A holokausztkor visszakapták amit adtak, ezzel Törlesztették a karmikus adósságukat !
-3.) A mostani (vagyis a 9.) földi civilizáció legelső népe (Hérodotosz és Pompejusz írásai szerint) a SZKÍTA nép:
a Szelídség, Megbocsátás, Vendég-szeretet és a Szeretet (vagyis a Fény) népe volt !
Legyünk méltó utódaik az Aranykor kezdetén ! Mutassunk példát ezekből !
- (Rockefeller végeztetett egy kutatást, hogy melyik nép DNS-e a legdominánsabb (bízva abban, hogy az övé), de a MAGYAR jött ki eredményül !)
-4.) Nincs rossz nép, rossz ember, rossz sejt, ... , csak Eltévelyedett !


Hogy is volt akkor:

1.) Jézus 12 éves korában került el Izraelből és 30 évesen tért vissza. A kettő között keleten tanult és tanított (Egyiptomban, Indiában és Tibetben), amit mind kivágtak a Bibliából !A Koránban és tibeti írásokban viszont szerepel Jézus ezen útja ! (ők Isszának nevezik).

2.) "Halála" után 300-400 évvel különböző zsinatokon:
-Kivették Jézus tanításaiból a reinkarnáció, asztrológia, numerológia tanait,
és ... hogy "Isten országa Bennetek van !" , "Ugyanaz a Fény van Benned ... "
Ezek "helyébe" írták: hogy Isten rajtad Kívül, elérhetetlen magasságokban van, és így az Isten és közted szükség van egy közvetítőre: a papságra.

De elkerülte a figyelmüket ez a 2 rész:
Károli Gáspár fordítás, 82. zsoltár 6. vers: "Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan."
Illetve: "Én vagyok a világ világossága" - mondta Jézus. Később pedig a tanítványainak mondta: "Ti vagytok a világ világossága." - Tehát nem azt mondja, hogy .. én vagyok az Isten fia, ti pedig csak emberek, hanem hogy ugyan azok vagyunk !

-Kitalálták, hogy legyen bűn,
amiért büntetés jár,
és hogy legyen pokol,
és ördög.
Míg Jézus azt tanította:
"Nincs bűnös, csak tudatlan. Ezért meg kell Tanítani !
Nincs gonosz, csak beteg. Akit a Szeretet gyógyíthat meg !"


-Próbálták összemosni Jézus tanait a zsidó vallással (ami valójában Ég és Föld) :
Elnevezték Jézus tanait Újszövetségnek,
Jézus származását átírták zsidóra,
és egy zsinaton kimondták, hogy Jézus apja: Jáhve.
(Aki kiirtatta a kánaániták 90 %-át, és a maradék 10 % területén született Jézus ! :) ?? )

-"A női princípium kitörlése:
-Az Atya, Anya és Fiú szent-háromságot átírták
Atya, Fiú, Szentlélek -re.

-Jézus mindig azt mondta: "... az Isten és az Istennő ..." > Mindenhonnan kiradírozták, hogy: Istennő.
-A történetből (ahonnan csak tudták) kitörölték Mária Magdolnát - Jézus legKözelebbi Tanítványát - a 12 tanítvány közül " , ... de Leonardo Da Vinci odafestette az "Utolsó vacsora" című művére Jézus mellé.
-Jézus, amikor feltámad, Mária Magdolnával találkozik először (mintha megvárná, míg a többiek elhagyják a sírt), és Jézus úgy szólítja Mária Magdolnát, ahogy egyik tanítványát sem ! Ez a megszólítás csak a legközvetlenebb tanítványnak járt ki !
-Mária Magdolnát (aki Egyiptomban tanult, és felnőtt korára már nagy hatalmú mágus főpapnő volt),
"bűnös nővé" írták át, ... amit később egyesek prostituáltként értelmeztek.

Visszatérve,
és összefoglalva:
az írások szerint Jézus:

-A SÓLYMOT tisztelő kánaániták
PÁRTUS helytartójának fia volt,
PÁRTIA trónörököse !
-Akit SZKÍTA névre kereszteltek ! aminek a jelentése: a FÉNY fia !
-Tudott HUNUL !
-A Talmud NIMRÓD fiának nevezi.
(Talán arra gondolnak, hogy leszármazottja.)

Mondjuk ki: Jézus az ősi MAGYAR népbe született le.Trónörökös volt, de az uralkodás helyett az emberiséget tanította,
félelmet nem ismerve, tűzön-vízen keresztül,
adta át az embereknek a Fényt.

Tegyük mi is ezt.

SZERETET Mindenkinek!


(Justin Mátyás)

Az eredeti videót is nézzétek meg, nagyon érdekes: Jézus igazi tanításai bővebben az "Avatara - Ami a Bibliából kimaradt " című előadás:

10 megjegyzés:

 1. Mi mindent nem tudunk még!

  VálaszTörlés
 2. Személyesen szeretnék beszélni vele. Megvizsgálnám a csakráit.

  Minden állítás helyességét két oldalról kell megvizsgálni: megértés(racionális) és megérzés szintjén, és mindkettőre nem is mindig van lehetőség
  Látni szeretném , honnan veszi a dokumentumokat: Ha a gnosztikusok weboldaláról , akkor már kételkedem (mert az eredeti irat jobbesetben MINDIG A MÚZEUMBAN köt ki) és onnan kell olvassa, és fordítsa az anyagokat.

  Én nem tudok régészeti anyagokat vizsgálni , mert nem értek hozzá, sem kort és származást vizsgálni, - de azt azért tudom, hogy mindig az eredeti anyagra hivatkozás( és annak bemutatása eredetiben , de ha nincs nálunk, akkor mondjuk a diavetítés során, említve mutatni és igazolni TÁROLÁSA HELYÉT, és így a hivatkozási alapot) a legcélravezetőbb. Merni kell kérdezni csak !

  Illetve egy beszélgetést kezdeményeznék vele... Ha normálisan ki vannak nyitva a csakráid , akkor érezni másoknak a mezejét,- és így az előadó egyes csakrái közelében a "lerakódást". Ha a feje közelében érezni valami komolyabb gócot és zavart, illetve megfigyelve a mimikáját , hanglejtését és szeme mozdulatait, - kialakul egy megérzés alapú kép is ... az előadóról, aki a tárgyáról beszél. Ez utóbbi nehezebb egy picivel mint a racionális megismerés

  Ha mindkettő stimmel , akkor érdemes folytatni a tanulást vele.

  VálaszTörlés
 3. Azt azért tudni kell, hogy a keresztény hívők , az alapvetőket, amit el lehetett sajátítani a kanonizált Bibliából, átvették, és a JÓT is átvették.
  Nekem akad jó pár keresztény barátom, és én tudom, hogy mit szabad és mit nem mondani egy összejövetelen, de elég , ha kétség szikráját egyszer látom fellobbani (pontosabban hallom),- és onnantól fogva egy finom kérdéssel gondolkodásra lehet sarkallni azokat, akiknek fontos, ha lehet azt mondani, az igazi tanítás.

  És hogy a jót is átvették: úgy a társadalmi együttéléshez nélkülözhetetlen koncepciókat, amelyek a kanonizált bibliában benne vannak , illetve a testvériességet át tudták venni. Ebből kifolyólag egy keresztény közösségben "Boldognak" lehet lenni. Nagyon boldognak!
  És vannak köztük azok a kevesek, akik már tovább akarnak lépni ebből mert valami hajtja őket. De nehéz őket megtalálni, mert ahogy tematikusan befolyásolták őket az évek alatt amögé kell menni...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nos, ebben is igazad van és nekem is vannak keresztény barátaim... osztom a véleményed ezzel kapcsolatban... egyébként valahol én is a Bibliával kezdtem! ;)

   Törlés
 4. Mint valamennyien ;-) . Előadónk még említi a mágnesmotort is ;-) és átlátja , de legalábbis úgy véli, hogy hatalomra játszottak , azok akik megmásították a történelmet . És ebben teljesen igaza is van, bár nem vagyok történész, de azért van szívem és lelkiismeretem, és látom , hogy körülöttem mi történik... és pontosan ugyanaz történt akkor is , mint most . Nincs Szeretet az emberi egó bezártsága miatt (illetve ehhemm a csakrák nagyon gyengén és lassan forognak, hogy meg is lehessen ismerni másokat, egy jobb érzékelési szinten), és ez, ahogy észrevettem , arra ösztönöz mindenkit, hogy önmagát védje, és elég kapaszkodót találjon valamiben, amiben hihet, és nem nézik bolondnak, mert amúgy fél az illető.
  És akkor ne is beszéljünk, hogy a pénz , na azzal mindent meg lehet kapni és elérni, de ahol megjelenik, ott a halmozás is megjelenik, és ott megjelenik az erős , ravasz és kifinomul önzés , és ahol önzés van, ott egyenlőtlenség lesz.

  1 éve döbbentem rá, mert én is rendkívül az voltam, csak a vállalkozás amiben részt vettem , és úgy hittem sikeres lesz, abszolút nem lett az, mert egyébként a "termék" amit szolgáltattam , pusztán üzlet volt , és az emberek ezt azért megérzik.
  Sajnos valamennyi vállalkozás , ami valamennyiünknek munkát ad, nem tudja a Krisztusi normát hozni!
  És mert a pénz forog,- ezért úgy "tűnik" hogy természetes dolog az élethez. Így azt hisszük, ez tartja fent a létünket, így nem is -lehetséges- szabadulni belőle.
  De ez is csak még több önzést fog szülni, akármennyire brilliáns a termék ( legyen anyagi, vagy szellemi a szolgáltatás)

  Sokak "boldogak" lesznek általa, mint mondjuk a 4G internet, de valójában csak megszokják a jómódot.
  Arról lemondani másokért??? ... nyílvánvalóan nem lenne jó, mert mi lesz utána? (megint félelem) . Így megy és forog a pénz állandóan , az állam az emberek , cégek , bankok stb között, mert mindenki többet szeretne halmozni/költeni.

  Én szeretném , hogy Krisztus új testben itt megjelenjen, ha hinni lehet a gnózisnak. Tegye helyre az embereket , az érzékelésüket , és hitüket a világ minden táján, úgy hogy közben le legyen egy ikon (legendás példa) akit felhasználnak később mások hatalomszerzés céljából.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen- igen!
   És azt hiszem ebben nekünk is mind nagy szerepünk van .Szóval ha mi önmagunkba engedjük a Krisztusi energiát és gyarapítjuk, már nem kell sokat várnunk rá, mert általunk megtestesül. Ehhez mit szólsz? :)

   Törlés
 5. Igen, érdekes dolog ez a megközelítés is. De...annyit mindenkinek be kéne látnia előbb-utóbb, hogy az átlagos papság, akik tanultak 6 évig, csak azt ismerik, amit a fejükbe töltögettek a tanáraik, akik szintén atyák leginkább, akik szintúgy így tanultak korábban, ahogy ők tanítanak mondjuk most, és a tanultakat azt 1000 %-ig az egyetlennek, az igaznak, a mérvadónak tekintenek.... És védik ezerrel, azok csak a piramis alja, nincsenek a dolgok közelébe, a "sűrűjébe", ahol érdemileg több információt kaphatnának meg ezekről a dolgokról. Tehát őket kevésbé lehet bántani, éppen azért, mert amit betéve megtanultak, és fújnak, attól egy jottányit se térhetnek el. Erre lettek benevelve....

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez tény... de remélem az ő szemük is kinyílik. :) Ez a mi dolgunk. Kutatás, informálás... EGYütt rátalálunk az Igaz útra! :)

   Törlés
 6. A jeruzsálemi templomot egy Hun templom romjaira építették. Tudósok szűk köre ezt tudja. Bizonyítékok sora áll rendelkezésre. Pár éve az egyik tv-ben ezt bemondták, /Enigma/ aztán ez a műsor azonnal meg is szűnt, és a műsorban résztvevőket azonnal kirúgták. Nagyon jó cikk. Köszönöm.
  Azt hiszem újra fogok hinni Jézusban.
  Laci 52

  VálaszTörlés