Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. január 11., szerda

A Belső, Homorú Föld

   Az iskolában olyan máig bizonyítatlan maszlaggal tömik a gyerekeink fejét, hogy a Föld tömőr földgolyó. Természetesen ez nem igaz! Figyelem embertársaim: A föld ÜREGES! Üreges, mint bármely másik bolygó vagy csillag az Univerzumban. Üreges, mint a termések, a magok, a gyümölcsök. Ezen még nem gondolkodtál, igaz? Miből gondolom, hogy így van? Ha érdekel, elviszlek egy csodálatos utazásra, de akkor mindent felejts el egy pillanatra. Azt mondom neked: Te vagy a "Földön kívüli"! 

   Tehát tudnunk kell, hogy minden bolygó üreges belül! A bolygók egy napból a keringési pályára kilövellő forró gázok által jönnek létre, és a bolygók kérge a gravitációs és centrifugális erők által alakul ki, a PÓLUSOK NYITOTTAK MARADNAK, és egy üreges, homorú belső részbe vezetnek. Ez a folyamat egy homorú szférát formál, a közepén egy füstösnek kinéző Belső Nappal, mely egy lágy, teljes színképpel rendelkező napfényt bocsát ki magából, és ez magasan kiemelkedő növekedést biztosít a belső felszín növényzete és az emberi élet számára egyaránt... ott mindössze egy hosszú hosszú nappal létezik, éjszakák nélkül.
   A Homorú Föld lényei rendkívül fejlettek spirituálisan, előrehaladottak technológiájukban, és a mi Homorú Földünk belső magházában élnek. Ezek a felemelkedett civilizációk békében és testvériségben élnek a Földünk Központjában, mely tartalmaz egy Belső Központi Napot, óceánokat és hegyeket, és még mindig eredeti állapotban van.
   A Belső Föld barlangjai is még hajdani állapotukban vannak, mivel nem lépnek azok talajára és nem építenek azok felszínére. Ott nincsenek épületek, bevásárlóközpontok, vagy országutak. Elektromágnesen járművekkel utaznak, melyek néhány centiméterre a föld felett lebegnek. Ezek az emberek patakok, folyók és óceánok mentén sétálnak és hegyeket másznak meg- de csak bizonyos mértékben kerül lábuk kapcsolatba a talajjal. A többit meghagyják a természetnek, mivel az a természet földje is!
   A kormányzó várost Shamballának hívják (sok szentírásban olvashatunk róla). Ez a város a bolygó valódi Központjában található, és mindkét (az Északi, vagy a Déli) póluson keresztül közelíthető meg. Az Északi és Déli Sarkok fényei (Aurora, sarki fény), melyeket égboltunkon látunk, valójában a mi Homorú Földünk Belső Központi Napjából kiáradó fény visszatükröződései.
   Az ott élők szabad- energiát (ingyen- energiát) alkalmaznak a városaik, otthonaik és alagútrendszereik megvilágítására. Elektromágnesességgel összekapcsolt kristályokat használnak, így ezek generálnak egy kis napot, ami teljes színspektrumú fényt bocsát ki magából, mely egész félmillió évig képes életben maradni, és biztosítani minden olyan energiát, melyre szükségük van.
   A Föld kérge körülbelül 800 mérföld vastag a külső és a belső felszín között. Mivel a mi Földünk üreges, és nem egy tömör szféra, a gravitáció központja nem a Föld közepében van, hanem a kéreg közepén, mely 400 mérföld mélyen van a két felszín között.
   A Föld mágneses mezejének forrása mindeddig rejtély volt. A Belső Nap a Föld közepén, az a rejtélyes erőforrás, mely a Föld mágneses mezeje mögött áll.
   Barlangbejáratok vannak szerte a Földön, ahol mindenféle kölcsönhatások történnek. Csak néhányuk van jelenleg nyitva. Nikola Tesla, az elektromos technológia géniusz feltalálója, jelenleg a Homorú Föld belsejében él. Az 1800- asévek utolsó felében kezdte megkapni onnan az információkat, és fedezte fel, hogy "az éterikus energia mindenhol korlátlan mennyiségben jelen van, és képes a világ összes gépezetét működtetni szén, olaj, gáz, vagy bármi más megszokott üzemanyag felhasználása nélkül". Az 1930- as években a Homorú Föld polgárai lezárták ezeket az alagútbejáratokat és átjárókat, ugyanis azokban az időkben voltak "társaságok", akik visszaéltek Tesla technológiájával, hogy haszonszerzés érdekében beléphessenek a Belső Földre. A Homorú Föld két fő portálja a Pólusoknál lévő Lyukaknál van, melyeket 2000- ben lezártak, mivel a kormányzataink robbantásokat végeztek a Pólusoknál, hogy nyílást üssenek a belső világ bejáratán. A belső lakók, létrehoztak egy mágneses erőmezőt a Föld Poláris Nyílásai körül, hogy távolabbinak álcázzák a bejáratokat. Ily módon védelmezték a nyílásokat a légi és a földi bámészkodók elől. A múltban voltak a Porthologos Könyvtárba vezető bejáratok a felszínen. Az egyik bejárat Alexandria Könyvtára volt, mely tűz által elpusztult i.sz. 642- ben.
   Belül több a szárazföld (3/4 része föld és 1/4 része víz) és a földrészek is sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint a felszínen. A Homorú Földön nagyon gondosan tartják fenn minden ott élő életforma ökológiai egyensúlyát.
   Catharia városában jelenleg több millióan laknak a Belső Földön. Vannak olyan Cathariaiak, akik emberekként inkarnálódtak a felszínen. Szintén vannak olyanok, akik a Jupiteren élnek. A legmagasabb cathariai emberek 23 láb (kb. 7 m) magasak. Jelenleg kb. 36.000 olyan ember él a Föld belsejében, akik közülünk, a felszínről mentek oda élni. Az elmúlt 200 évben, kb. 50 felszíni ember ment le belülre élni. Az utóbbi 20 év folyamán mindössze 8- an tették ezt.
Max Fyfield


Ebben a témában ajánlanék figyelmedbe két kisfilmet:

6 megjegyzés:

 1. "Az Északi és Déli Sarkok fényei (Aurora, sarki fény), melyeket égboltunkon látunk, valójában a mi Homorú Földünk Belső Központi Napjából kiáradó fény visszatükröződései."

  Ez teljes képtelenség! Nem tudom ki a szerzője ennek az elgondolásnak, de teljes képtelenség amit leírt. Kedves blogoló! Látott Őn már élőben sarki-fényt? Nekem volt szerencsém hozzá! Elmondhatom hogy a jelenség egyenest a fejem felett zajlott le! Nem oldalról láttam rá, ahogyan azt dokufilmeken bemutatják!

  Imre

  VálaszTörlés
 2. "A föld ÜREGES! Üreges, mint bármely másik bolygó vagy csillag az Univerzumban."

  Bocsánat...honnan tudja a szerző ennyire pontosan
  hogy a többi exobolygó milyen belső felépítéssel rendekezik??? A csillagokról nem is beszélve!!!???

  Bármily meglepő, meglehetősen jól ismerjük Földünk belső szerkezetét!
  Szinte mindent, amit a Föld belsejéről tudunk a földrengéshullámok tanulmányozásából tudjuk. A nagy rengésekkor keletkező szeizmikus hullámok áthaladnak a Földön, eközben többször visszaverődnek és megtörnek, csakúgy, mint a fény amikor egy prizmán halad keresztül. Mivel a földrengéshullámok sebessége a sűrűség függvénye, fel tudjuk használni a hullámok menetidejét a mélységgel való sűrűségváltozás térképezésére. Ebből tudjuk, hogy a Föld rétegekből épül fel.
  A kéreg
  Ennek a rideg, legkülső rétegnek a vastagsága általában 20-40 km a kontinensek alatt, de a hegységek alatt elérheti a 60-70 km-es értéket is, míg 7-10 km az óceánok alatt. A kontinentális és óceáni kéreg összetételében jelentős különbségek vannak. A kontinentális kéreg felül vastag gránitos jellegű kőzetből, alatta gabbróból áll. Az óceáni kéreg gránitot nem tartalmaz, kizárólag bazaltból és gabbróból épül fel. A kéreg alsó határát, az ún. Mohorovičić-, rövidítve Moho-felületet, jelentős sebességugrás jelöli ki.A kéreg alatt helyezkedik el a sűrű köpeny, mely 2890 km mélységig, a magig tart. Sűrű, szilikátos kőzetekből épül fel. A P és S hullámok egyaránt keresztülhaladnak a köpenyen, ami azt bizonyítja, hogy a köpeny szilárd halmazállapotú. Mindazonáltal számos bizonyítékot találunk arra, hogy a köpeny igen hosszú geológiai időskálán folyadékként viselkedik, anyaga lassan áramlik hatalmas konvekciós cellákban. A köpeny két részre osztható, a felső köpeny kb. 670 km-ig tart, benne két felület van, melyeket szeizmikus sebességugrás jelöl ki. Ezen felületek mentén a hőmérséklet-nyomás viszonyok következtében a kőzetek szerkezetének átalakulása zajlik. Az alsó köpeny a felső köpeny és a mag között helyezkedik el.2890 km-es mélységben helyezkedik el a köpeny és a mag határa, amit Gutenberg-Wiechert-féle határfelületnek is nevezünk. A mag túlnyomórészt vasból és nikkelből áll. Létezéséről onnan tudunk, hogy 103° és 143° epicentrális távolságban szeizmikus árnyékzónát eredményez.
  A mag is két részre osztható, a külső mag olvadt állapotú, néhány százalékban tartalmaz könnyebb elemeket (pl. szilicium, kén). A belső mag kevesebb könnyű elemet tartalmaz, mint a külső mag és szilárd halmazállapotú.

  Valaki egyszer azt találta mondani, hogy a
  "Föld kisebb volt csak mindig repedt mint az érett dinnye és nőt idővel a felszine"

  Ezek szerint a Föld tömege is nőtt? Hiszen ha nagyobb lett az átmérője, akkor több anyagot tartalmaz, tehát nagyobb lett a tömege is.
  Vagy belül üreges talán? Olyan, mint egy lufi?

  Ha a Föld üreges,mi tartja a felszínt a belső üreg fölött?

  "a hatalmas erejű és centrifugális sebességű forgás, a belső hatalmas hő, amely kifelé szeretne törni, ez préseli hatalmas erővel a szilárd de már nagyon vékony kéreghez."

  Bizonyítható, hogy a Föld centrifugális ereje kb. századrésze a tömegvonzási erőnek, ezért bármilyen "üres tér" a Föld belsejében (egy adott méret felett) képtelenség, mert összeroppanna a felette lévő talaj súlya alatt.
  csak kissé LASSAN forog, ezért igen kicsi a centrifugális ereje. Egy akkora centrifugális erő, amely BÁRMIT a tömegvonzás ellenében megtartana, minket is leröpítene a Föld felszínéről...

  Imre

  VálaszTörlés
 3. Kedves Imre!

  Igazán hálás vagyok a megjegyzéséért! Köszönöm, többek között azt is, hogy ilyen összeszedetten támasztotta alá, amit állít. Amit leírt számomra nem ismeretlen, de mégsem vagyok róla meggyőződve, hogy ez az egyetlen Igazság. Lehetségesnek tartja, hogy az Ön által leírt igazság, csak bizonyos kereteken belül igaz? Mert ha igen, akkor amit a blogomon lát írást is igaz lehet- természetesen bizonyos kereteken belül.

  Úgy gondolom, hogy a Föld ezen állapota és "fizikai" struktúrája, felépítése már nem olyan "fizikai", ahogyan azt Mi képzeljük. Vagyis nem csak ezen az egy síkon létezik a bolygónk. Egyébként az Ön által leírt fizikaiságról és felépítésről is csak elméleti bizonyítékaink vannak. Lehetségesnek tartja, hogy egy élőlény- akár egy bolygó, mint ebben az esetben- egyszerre több dimenziós síkon is létezzen? (Képzelje el, mintha több réteg ruha lenne Önön.)

  Véleményem szerint mindkettőnk elmélete megállhatja a helyét, csak az "idő és a hely" más. Amit Ön mond inkább a 3. és talán a 4. dimenziós Föld fizikaisága, amit itt olvas, az pedig inkább az 5. dimenziós sík fizikaisága.
  És a kettő abszolút nem zárja ki egymást.

  Nem tudom, hogy Ön mennyit foglalkozott már spirituális szempontból a tudománnyal, de ha foglalkozott vele, akkor el kell fogadnia, hogy az amit Ön mond nem ellentétes azzal, amit én mondok, csupán más dimenzióban van létjogosultsága...

  Ahogyan minden létező test, akár emberé, állaté, növényé- a különböző bolygók és csillagok is több síkon létező testekkel rendelkeznek. Én legalábbis így látom.

  A Aurorával kapcsolatban: sajnos való igaz, nekem még nem volt szerencsém élőben látni egy ilyen csodálatos jelenséget. Adja Isten, hogy ez változzon!
  Erről a jelenségről viszont ugyanazt tudom Önnek elmondani. Igaza van, de az nem jelenti azt, hogy nekem nincs! Egy ideig az ember kívülről kapja a Fényt, amíg meg nem érti, hogy része annak és azután már ő maga is forrása lesz a Fénynek. Tehát az, ami eddig kívülről jött, egy bizonyos tudatszint emelkedés után már belülről jön. Ezt az elméletet levetítheti bármire. Igen, ez is elmélet, de éppen azért, mert a tudomány nem képes elfogadni a spiritualitást, pedig higgye el nekem, hogy a kettő együtt olyan csodákra lenne képes, amit még nem is láttunk!

  Szeretném Önnek ezt elmagyarázni, de ahhoz lehet, hogy többet kellene beszélgessünk. Egy bizonyos tudás és spirituális megtapasztalás után az ilyen "elméletek" tudássá növik ki magukat. Az ember tudja őket anélkül, hogy hallott volna róla. -Én soha nem hallottam, amíg véletlen nem olvastam róla az interneten... azért lepett meg a dolog, mert előtte néhány nappal azt álmodtam, hogy a Föld belsejében nyaralok, ahol homorú a felszín és ha felfele néztem felhőket láttam és a Napot, de földrészeket is. Szóval furcsa volt. De hogy ezek után ilyen információkat találjak... Számomra ez egy jel volt, hogy kutassak tovább...
  Szeretettel és mély tisztelettel: Kaniraya

  VálaszTörlés
 4. "Ki jó úton jár, kétkedik, mérlegel, meggyőződik. Nem hiszi, ez így van maradandón, az úgy van kétségbevonhatatlanul, mert mondták, rótták, kötötték érte az ebet, vagy mert írva vagyon."
  /Táltos hagyomány/

  VálaszTörlés
 5. Kaniraya Kedves.


  http://kepkezelo.com/viewer.php?file=0a8zaj3qplv13se66ii.jpg

  Barátsággal: Imre

  VálaszTörlés
 6. Ez az egyik legszebb, amit láttam... :)
  Köszönöm!

  VálaszTörlés