Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. március 22., csütörtök

Inuaki 1.


Egy földönkívüli lény vallomásai

ARYANA HAVAH

Inuaki, a bennem élő reptilián

Megrázó vallomások a Föld múltjáról, jelenéről és jövőjéről
Elsősorban szeretnék egy pár szót mondani magamról. Nem vagyok könnyű személyiség,
ellenkezőleg, egyike vagyok azoknak az embereknek, akik keresnek, kutatnak, kritizálnak és
nem annyira a tudományos megállapításokra helyezik a logikát, mint inkább a saját megélésekre
és tapasztalatokra. Nem mondhatom azt, hogy kezdő lennék a paranormális jelenségek terén,
mivel még gyermekkorom óta üzeneteket és kommunikációkat kapok, de a végzettségemből
kifolyólag először a beszélgető társ hibáira figyelek és csak utána a képességeire.

El kell mondanom, hogy pszichológus vagyok és nagy részben gyermekekkel foglalkozom.
Minden korosztályból és minden szociális kategóriából jönnek hozzám gyermekek. Vannak
olyan gyermekeim, akiknek a szüleit tanítani kéne és olyan gyermekeim, akik komoly
beilleszkedési gondokkal küszködnek. Egyesek önmagukba zárkóznak (introvertáltak), mások
gazdag érzelmi megnyilvánulásokat mutatnak, de mindannyian szellemi lények, akik arra
törekednek, hogy az emberi feltételeknek eleget tegyenek és megpróbálnak e bolygó
frekvenciájára hangolódni, hogy beilleszkedjenek a társadalomba és tagjai legyenek annak.

Mindig azt állítom, hogy szükség lenne egy felnőttek iskolájára, amely kötelező lenne egy lélek
világra hozása előtt. Fölösleges a gyermekeket állandóan ajándékokkal és javakkal elhalmozni,
nekik szeretetre van szükségük, törődésre és figyelmességre, de mivel mi idő hiány miatt, vagy
azért mert túlságosan stresszesek, fáradtak vagyunk, eltaszítjuk őket magunktól, szobájukba
küldjük vagy kiküldjük játszani, vagy még rosszabb: másokra bízzuk, hogy foglalkozzanak
velük, szükségleteikkel és gondjaikkal, tanításukkal, majd később azt kérdezzük, hogy kihez
hasonlít ez a gyermek, erőszakos vagy félénk, kitől örökölte ezt a kegyetlenséget vagy ezt a
hangnemet. A családban mindenféle hasonlóságokat keresünk – és mindig megtaláljuk a
genetikai vonal leggyengébb láncszemét – azzal a szándékkal csináljuk, hogy elrejtsük magunk
elől a kudarcunkat, a szembeszegüljünk valamivel, hogy átverjük magunkat, de a lelkünk mélyén
ott lapul a hibás identitása, az a bennfentes, aki soha nem kerül leleplezésre, nem mutatja meg a
világ előtt önmagát, a hibás, aki még a tudatosság szintjére se kerül sohasem.

Ezzel küzdök nap, mint nap. Van, amikor győzök, van, amikor veszítek, vagy nem történik
semmi, de amit biztosan elmondhatók, az a tény, hogy a terápiás beszélgetés után a szülők és
gyermekek között létrejön egy apró kapcsolódási pont, egy fényes összekötő fonal, ami minden
öleléstől vagy jó szótól, minden elolvasott mesétől vagy esti csóktól növekszik és vastagszik.

De térjünk vissza a mi történetünkhöz. Arra emlékszem, hogy felhős nyári reggel volt. Nyomós,
fullasztó időjárás. Úgy döntöttem, hogy kinyitom az ablakot azzal a szándékkal, hogy az enyhe
kellemetlen érzést elüti a friss levegő illata. Nem éreztem magam a saját bőrömben, gyenge
nyomást éreztem a solar-plexus (köldökcsakra – a ford.) táján, tudtam, hogy ez a nyomás az én
belső riasztásom, amely azt jelzi számomra, hogy kevésbé rokonszenves események fognak
velem történni. Teljes szívemből azt reméltem, hogy ez egy hamis riasztás, mivel tudtam, hogy
egy új fiúcska fog jönni.

A megadott időpontban érkezik a rendelőmbe az édesanyjával.

A sarjadék, egy csodálatos gyermek, égszínkék szemekkel, összeborzolt gesztenyebarna hajjal,
nem teljesen új farmer nadrágba és sárga pólóba öltözve, amelyen ezt írja: Love me.
Arra gondolok, milyen jó lenne, ha minden gyermek ruhájára felírnánk, hogy Szeress engem. Ily
módon nem felejtenénk el. Hosszasan rám néz, majd határozottan elhelyezkedik a fotelben.
Megtudom, bár már olvastam a beteglapjában, hogy Dávidnak hívják (nem ez az ő valódi neve)
és 7 éves.

Általában egy kis alkalmazkodási idő után, miután érzem, hogy tudok kommunikálni a
gyermekkel, megkérem a szülőt, hogy várjon meg a váróteremben, de meglepetésemre Dávid
távozásra kéri fel az édesanyját.

Nyugtalanná válok a reakciójától, mivel nem említettem semmi hasonlót és megpróbálom
kideríteni. Megtudom tőle, hogy azért hozta ide az édesanyja, mert olyan “hangot hall a fejében,
mintha egy telefon szólna hozzá”, amely beszél, és akarva akaratlanul válaszol, amely segíti
abban, hogyan lépjen át különböző fokozatokat, amely mindig helyes válaszokat ad neki.
Megkérdem tőle, hogy hívják azt a hangot, mire ő Agthonnak nevezi, és elmondja, hogy az egy
másik konstellációból (csillagrendszerből) jön, ahonnan ő is reinkarnációval érkezett, és
kapcsolatban marad vele ezen a földön való teljes itt tartózkodása alatt. Megkérdem, hogy
mennyi ideig marad nálunk és azt válaszolja, hogy ha a mostani években számoljuk, akkor
körülbelül 200 évig, de hamarosan másképpen fogjuk számolni az időt, és ezért nem tudja nekem
megmondani.

Majdnem egy órát beszélgettünk és meglepődtem a válaszai érettségén és alaposságán. A
beszélgetés során megállapítottam, hogy egyes válaszokat a “fejében levő telefon hangja” adta.
Mielőtt kilépett a szoba ajtaján, felém fordult és azt mondta, mikor a azelőtt nap este az
édesanyjától megtudta, hogy ma ide kell jönnie, Akthon azt mondta neki, hogy adja át az üzentet
a pszichológusnak, hogy megkéri, mindent, amiről beszélni fog, írjon le egy könyvbe, annak
ellenére is, ha nem tetszik az neki és ugyanakkor higgye el, hogy minden valóságos, és ne
sajnálja azt a vázát, amit reggel otthon eltört, amikor megpróbálta becsukni az ablakot.
Elképzelhetik, abban a percben milyen félelem fogott el, főleg, hogy egyedül voltam, aki ezt a
dolgot tudta!

Abban pillanatban megkaptam a visszajelzését annak, hogy minden, amit átélt, valóságos volt.
Olyan volt, mintha egy nagy hullám emelkedett volna fel a szemem előtt. Akkor realizálódott
bennem, hogy az elképzeléseim, amelyekből kiindultam, annak ellenére, hogy azok a szakmai
hátteremből származtak, mint például az, hogy amit hall az ember az egy bőséges képzelet
szüleménye, egy szkizofrén természetű ezotériás megéllés, vagy egy olyan típusú kommunikáció
eredménye, amely önmagunkak másoknál magasabbra való helyezéséből fakad, hogy
különbözzünk a környezetünktől, mind alaptalanok voltak.

Így kerültem ma az író szerepébe. Megpróbáltam, természetesen az ő utasításai alapján, minden
fontos üzenetet összegyüjteni. Ugyanúgy fogom visszaadni, ahogyan azok érkeztek, anélkül,
hogy valamit javítanék rajtuk, az eredetiségüket és tisztaságukat örízve meg ezáltal.
Előre is köszönöm, hogy időt szentelnek ennek a könyvnek az elolvasásához. Egyesek
hülyeségnek fogják gondolni, mások megfogják érteni. Az előzőektől bocsánatot kérek, a
többieknek azt kívánom, hogy találják meg az utat és tudatosuljon bennük a küldetésük.

I.

A második találkozásnál egy kicsit közelebbinek éreztem magam ehhez a gyermekhez. Úgy tűnt,
mintha már régóta ismerjük egymást, sőt, kialakult közöttünk az a szoros, bensőséges kapcsolat
érzése, amely csak a régi barátok között szokott megnyilvánulni.

Megkérdeztem tőle, hogy lenne kényelmesebb neki, ha kérdéseket tennék fel, vagy hagyom,
hogy ő kezdjen el mesélni. Egy kis gondolkodás után azt válaszolta, hogy szeretné, ha én
kérdeznék.

Aryana: Hogy hívnak téged ezen a földön?

Dávid: Dávid.

A: Van még más neved is?

D: Most nincs. Sok nevem volt még, de most csak egy van.

A: Hogy szeretnéd, hogy hívjalak?

D: Dávid.

A: Miért?

D: Mert ez a jelenlegi nevem.

A: Az elején azt mondtad, hogy egy másik bolygóról érkeztél reinkarnációval. Tudod, hogy
hívják azt a bolygót?

D: Inuának hívják és közel van az Orionhoz.

A: És a lakóit szintén inuáknak nevezik?

D: Nem, inuakiknak hívják.

A: Tehát te inuaki vagy?

D: Inuaki voltam, most földi vagyok.

A: Milyen a régi bolygód?

D: Szebb a Földnél.

A: Ugyanúgy néz ki?

D: Majdnem. Vannak vizei, hegyei, síkságai, de más a növényzete. Az ottani fáknak nagyjából
olyan színűk van, amely hasonlít az itteni ezüsthöz, csak egy kicsit világosabb.

A: Vannak évszakaitok?

D: Igen, de nem olyanok, mint itt. Ott soha sincs tél, nem létezik hó. Csak eső. És a fáknak nem
hullnak le a leveleik. És nincsen meleg, ahogy itt nyáron szokott lenni.

A: Vannak tengereitek és óceánjaitok?

D: Igen, a tengereket avata-nak és az óceánokat surim-nak hívják. Vannak halaink, csak más
színűk van. Valójában mindennek más színe van.

A: Milyen színe van?

D: Másféle, nem tudom, hogy mondjam, ugyanazok a színárnyalatok, csak egy kicsit
halványabbak. A piros nem olyan piros, mint itt, hanem olyan piros-fehér.

A: Vagyis rózsaszín?

D: Nem, egy kevésbé erős piros, mintha fehéret adnál hozzá.

A: És az inuakik milyenek? Emberek?

D: Nem, inuakik. Nagyon hasonlítanak a gyíkokhoz, de az emberekhez is.

A: Vagyis hüllők?

D: Nem hüllők. Inuakik.

A: Elmondanád, hogyan néz ki egy?

D: Magasak, körülbelül, mint a te könyvespolcod (2 m), lábon állnak, két kezük van, mint
nekünk, de három ujjuk, hasonlóan járnak, annyi a különbség, hogy vastag és erős farkuk van.
Fehér bőrük és arany-ibolya színű szeműk van, és úgy beszélnek, mint mi és ők.

A: Hogy érted: mint ők?

D: Vagyis gondolatban. Mondanak valamit gondolatban és a többiek hallják.

A: Ez egyfajta üzenet, amilyent te is szoktál kapni?

D: Igen, persze.

A: És a bőrük milyen? Pikkelyes?

D: Nem, puha, mint a miénk, bársonyos, de nincsen hajuk és szőrzetük.

A: Vannak fogaik?

D: Igen.

A: Mit esznek ezeki az inuakik?

D: Ételt, akárcsak mi, de húst nem. Olyasmivel táplálkoznak, mint amit mi zöldségnek nevezünk,
gyümölcsökkel és magokkal.

A: Ezeket a növényeket a mi módszereinkhez hasonlóan termesztik?

D: Hasonlóan, de nem tart olyan sokáig.

A: Hogy érted ezt?

D: Ott beteszel egy magot a földbe, hozzáadsz egy ki vizet és arra gondolsz, hogy milyen
gyorsan kell eredményt elérned vele, és az akkor jelenik meg, amikorra azt meghatároztad.

A: Vagyis ha azt akarom, hogy holnap almám legyen, holnap le tudom szedni a fáról azt?

D: Nem éppen olyan gyorsan. A legrövidebb idő: két fordulat.

A: Milyen fordulat?


D: A bolygóé. 5 földi nappal egyenlő.

D: Igen, vagy ha szükséged van és nem gondolkodtál időben, kérhetsz bárkitől, mindenki
hajlandó segíteni rajtad, de nem történik túl gyakran.

A: És hogy történik ez a csoda? Hogy sikerül az inuakiknak, hogy bármit megkapjanak, amit
csak akarnak? A föld a felelős ezért?

D: Valamilyen formán igen, mert ott a talaj egy kicsit különbözik az ittenitől, mindenesetre
nagyon tiszta. De ne hidd, hogy mindez elégséges. A szándék a fontos. Kérsz valamit a Mátrixtól
és az a dolog megvalósul, mivel szükséged van rá. Ők csak azt kérik, amire szükségük van.
Semmit pluszba. Minden friss, nem lenne értelme hűtőszekrényben tartani az élelmet, mivel
bármikor leszedhetik. Annak sincs értelme, hogy többet kérjél, mert az veszteséget jelente és ez
nem tetszik a Mátrixnak.

A: És hogyan jársz el? Beteszed a magot és arra gondolsz, hogy az kihajtson?

D: Valahogy így. Beteszed a magot a földbe, ráöntesz valamiféle vizet, besugárzod fénnyel és
szeretettel és arra gondolsz, hogy az általános mátrixához kapcsolódjon, amiből a kifejlődéséhez
szükséges információkhoz jut annyi napon belül, amennyit megszabtál neki. Abban a pillanatban
a belseje megtelik fénnyel, amiből egy fényes szálacska bújik ki, amely elindul és
összekapcsolódik a mátrixszal, és így kezdődik el a folyamat.

A: És miután leszedted a zöldségeket és gyümölcsöket, mi történik a növény többi részével?

D: Ez vagy tovább él, de a következő gyümölcsei és zöldségei csak magként lesznek
felhasználva, vagy hagyják elszáradni és azután kérik a gyors szétbomlását azokra az anyagokra,
amelyekből létrejött, hogy megmaradjon a bolygón az egyensúly.

A: Úgy értsem, hogy nálatok nincs szemét?

D: Nem nagyon. Nekik nincs szemetük, mert nincsenek csomagoló anyagaik és egyéb
segédeszközeik. Ha el kell dobni valamit, elviszik egy megadott helyre, ahol inuakik segítenek
elemi anyagokra szétbontani. Ily módon náluk nincsenek szemétdombok, vagy eldobott tárgyak.

A: Jó, de mégis ha valaki nem viszi el azt, amit el akar dobni, egyszerűen kidobja az útra?

D: Miért tenne ilyent? Én nem hallottam olyanról, hogy valaki ezt csinálta volna. logikátlan
lenne.

A: Nektek vannak autóitok vagy szállítási eszközeitek?

D: Vannak, egyfajták. A bolygón kívül olyanokkal közlekedünk, amiket az emberek repülő
csészealjaknak neveznek, az Inuán pedig ugyanazok a típusú járművek vannak, csak kisebb
méretűek.

A: Milyen üzemanyagot használnak?

D: Semmilyen üzemanyagot. Amolyan örökmozgók. A végtelenségig működnek, üzemanyag
nélkül, mivel valamiféle egymásra helyezett köröket tartalmaznak, amelyek különböző polaritású
mágnesek, ezek egy mezőt hoznak létre, amit a Földön Merkabának hívunk. A gondolat erejével
két tetraéder van aktiválva, amiknek a közepén fekszenek a mágnesek. Ezeknek a mezőit a
tetraéderek belsejében fogják fel, amelyek elkezdenek forogni, ami olyan erőmezőt hoz létre,
hogy az lehetővé teszi a jármű elmozdulását. A polaritások megváltoztatásával tudod emelni és
leengedni és a mágnesek dőlésének megváltoztatásával tudsz irányt adni a mozgásnak. Ez
egyfajta sisakkal valósul meg, amelyet a fejedre teszel, és amely közvetlen kapcsolatban áll a
jármű szívével.

A: Valamilyen formán a gondolat erejével vannak irányítva.

D: A gondolat erejével is, de a mágnesek nélkül ez nem működne.

A: A hajók miből vannak?

D: Egyfajta fémből, ami van nálunk is itt a Földön. Valójában 5 fém van benne kombinálva. Ezt
a keveréket különböző színű sugárnyalábokkal csinálják. Ezeket a sugarakat nagy kristályok
segítségével hozzák létre.

A: Mindenkinek lehet egy ilyen hajója?

D: Igen, de csak akkor, ha szükséged van rá.

A: És amikor elveszel egy hajót az a te tulajdonod lesz, függetlenül, hogy használod-e vagy sem?

D: A hajók mindenkié. Ha már nincs szükséged rá, elviszed a helyére, ahonnan elvetted. Semmi
értelme megtartani. Ily módon bárki elveheti, amikor kell neki.

A: Kifizetik azokat? Egyáltalán létezik pénz?

D: Nem, ott nem létezik pénz, mert nincs, mit csinálj vele. Mindenki akkor dolgozik, amikor
kell, segítenek, amikor kérik és van mindenük, amire szükségük van.

A: Vannak vezetőitek?

D: Van egyfajta. A bolygó minden 260.-dik rotációján megválasztanak egy vezetőt és egy 12
főből álló tanácsot. Hasonlít az itteni választásokhoz, de senkit sem szabad egymás után többször
megválasztani. Amikor valakit megválasztanak, ő utána nem lehet többet. Csak miután az összes
lakós sorra került, lehet ugyanaz újból. Semmiképpen nem lehetsz vezető vagy tanácstag, ha
nincs 5200 rotációd a bolygón.

A: Azt hiszem, ez egy jó dolog!

D: Igen, mert mindenki optimizmussal és áldozatkészséggel jön, és amikor azt akarod, hogy
minden jó legyen, természetesen megvalósul az.

A: Nektek vannak gyermekeitek?

D: Igen, de a rendszer más. Amikor azt konstatálják, hogy szükség van új sarjadékokra, olyanok
keresnek, akik hajlandóak gyermeket csinálni és ezek egy utódot fogantatnak, aki egy különleges
helyen nő fel, optimálisan kigondolva, hogy a fejlődése tökéletes legyen. Ez olyan, mint egy
gyermekotthon, annyi különbséggel, hogy nekik itt minden megadatik. Megtanulják a bolygó
történetét, a viselkedést, a meditációt, a telepátiát, a növények termesztését, a technikát és még
sok mindent. A tanáraik mindig a legtapasztaltabb, legidősebb inuakik. A kicsik bármikor
találkozhatnak a szüleikkel, ahányszor csak akarják és fordítva. Akárhogy is ők telepatikusan
kommunikálhatnak, így ez a különválasztás nem okoz problémát. Ott a távolság nem jelent
akadályt.

A: Az utódaik élve születnek vagy tojásból, mint a hüllők?

D: Élve, de valójában nem születnek, mert ők embrióként speciális helyeken fogannak és
fejlődnek. A szülők oda mennek, és ott hagyják a szaporító anyagukat, majd ezek megnőnek és
ellenőrzött környezetben fejlődnek. Ezért ők sohasem betegednek meg, nem léteznek genetikai
hibák.

A: És a házak, a vagyontárgyak az utódokra maradnak, örökölhet valaki?

D: Ha akarod, de nincs értelme, mert minden létező, aki felnőtté válik, segítséget kap, hogy
megteremtse a magának szükségest, nincs értelme mástól kapni valamit, ha te is mindent
megkaphatsz.

A: Jó, de ha családi ékszereid vannak? Egyáltalán létezik ilyesmi?

D: Nem, mert fölöslegesek, és nekünk is van aranyunk, de az inkább a hajóknál és különböző
ötvözeteknél van használva, mert semmi értelme, hogy aranyat vagy más fémet tegyél magadra,
mert ezek csak megzavarják a meződet.

A: Nálunk nagyra értékelik.

D: Igen, mert az egy bizonyos státuszt ad neked, egy bizonyos társadalmi rangot, viszont náluk
nem lehetsz más, mint ami vagy, mert mindannyian tudják, hogy kivel állnak szemben, mit tud
csinálni, milyen képességei vannak.

A: De ahogy értem mindannyian ugyanazon a szinten vannak.

D: Nem, mert a tapasztalataik különböznek, ott is vannak inuakik, akik bizonyos képességekkel
vagy hajlamokkal rendelkeznek. Egyesek értenek a építéshez, mások a növényekhez, mások a
tanításhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a többiek nem ismerik ezeket a dolgokat. Ott mindent meg
kell tanulni és miután minden információt megkaptál, döntheted el magadnak, hogy neked mi
felel meg jobban.

A: Nálatok vannak párok? Férj és feleség? Különböző nemek?

D: Különböző nemek vannak, akik párt alkotnak, de nem úgy van, mind itt. Ott nem kötelez
senki, hogy maradj, ha nem akarod ezt a dolgot. Akármikor egyedül maradhatsz, vagy más társat
kereshetsz magadnak. A gyermekek együtt maradhatnak a szüleikkel, amikor felnőnek, de ez
nem történik meg. Megengedett, de senki nem érzi a szükségét. Ott mindenki barát.

A: Szerveznek mulatságokat, mint nálunk?

D: Bármikor találkozhatnak, amikor akarnak, de nem láttam hasonló mulatságokat.

A: De ha valaki összeveszik a szomszédjával?

D: Nem létezik ilyesmi. Nem hallottam, hogy megtörtént volna valaha. Ha mégis lenne valami
nézeteltérés, összehívják a tanácsot és megkérdik a Törvények Könyvét, de nagyon rég óta nem
történt meg.

A: Mi a Törvények Könyve?

D: Egy óriási kristály, amibe az őseik bizonyos szabályokat írtak be. Lényegében ezek általános
szabályok. Amikor valamilyen problémád van, ráteszed a kezed a kristályra és az a fejedbe küldi
a megoldást, a benne rejlő törvényeknek megfelelően.

A: Hogy küldi a fejedbe?

D: Nem tudom pontosan, mivelhogy soha nem csináltam ezt, de úgy értettem, hogy olyan,
mintha bizonyos képek jelennek meg, amelyek megmutatják, mit kell csinálnod.

A: És betartják?

D: Persze!

A: Jó, de ha valaki azt mondja, hogy nem akarja, ő mást szeretne csinálni és nincs megelégedve!

D: Nem lehet. Hogyne csinálná azt, amit látott? Mindenki betartja a szabályt.

A: Jó, de feltételezem, hogy nem akarja, eldöntötte, hogy megöli azt az entitást, aki kárt okozott
neki.

D: (fennhangon nevetve) Ez lehetetlen. Megölni valakit, annyit jelent, mint megölni magadat. A
gyilkosság perturbációt okoz a Mátrixban, ami visszafordul és rosszat csinál neked. Ilyesmi még
nem fordult elő. Lehet, hogy létezett a múltban, de ők már rég kiléptek abból, amit itt az ók-
okozat törvényének nevezünk. Nem tudom, hogy magyarázzam el neked, de ők nem tudnak
rosszat csinálni neked. Nem ismerik ezeket a dolgokat. Egyszerűen nem léteznek ezek.
Emlékszem, amikor megtudtam, hogy léteztek ilyenféle gondolatok, aberrációnak tűnt.

A: De léteztek?

D: Igen, de nagyon régen. Tanultunk ezekből a dolgokból, de ezek nem léteznek manapság.

A: Le tudnád ezt fordítani nekem földi évekre?

D: (egy kis gondolkodás után) Talán ötszázezer éve!

A: Tehát ti ötszázezer éve éltek így, tökéletes szimbiózisban?

D: Nem, kevesebb, az elején nehéz volt, amíg szétváltak.

A: Mitől váltak szét?

D: Folytassuk a következő alkalommal a beszélgetést.

A: Igenis.

Elbúcsúzom Dávidtól és megpróbálom megérteni mit akart mondani nekem. Visszagondolva
jövök rá, hogy más kérdéseket kellett volna feltennem, sokkal tájékoztatóbbakat, pontosabbakat,
de az információk újszerűsége összezavart, elvesztettem a figyelmemet. Úgy döntöttem, hogy
lejegyzek magamnak egy pár részletet, amiről azt gondoltam, hogy újból át kell vennünk.

II.

A: Arra gondoltam, hogy még egyszer elmondod, milyen az élet az Inuán. Saját házukban élnek
vagy közös helyen?

D: Nem, mindenkinek saját háza van. Lényegében nincsenek házak, mint itt és nem léteznek
panelházak.

A: De milyenek a házaik?

D: A földbe vannak építve. Rájöttek arra, hogy nincs értelme a felszínen építkezni, mert sok
termőföldet veszítenének, és ezért építik belül. A házak fölött növényeket termeszthetsz és így
minden optimálisan kihasználható.

A: Miből vannak a házak csinálva?

D: A falaik egyfajta homokból készülnek, amelyet különböző kristályporral vegyítenek össze.
Ezt hullámok segítségével megolvasztják, akárcsak a hajóknál, ebből a keverékből viszont nagy
tömböket öntenek, amelyek megfelelő méretre vághatóak. Ezeket behelyezik a földbe és
olvasztással összerakják, tökéletes kockákat hozva létre.

A: Vannak bútoraik?

D: Igen, de másfajták és az összes természetes anyagból készül. Valami, ami nagyon hasonló a
bambuszhoz és a fához, és nincsenek ruháik.

A: Vagyis meztelenül járkálnak?

D: Igen, de ez teljesen természetes. Szokatlan lenne felöltözve.

A: Nem fáznak?

D: Nem, mert ha hideget éreznek, a Mátrixhoz fordulnak melegért.

A: Hogyan?

D: Ha fázom, ráhangolódom az Általános Mátrixra és meleget kérek. Abban a pillanatban a
testem felmelegszik és a fázás érzete eltűnik. Olyan ez, mintha a szervezetem segítene nekem és
felmelegítene.

A: Itt is meg tudod csinálni ezt?

D: Igen, de nem tart sokáig, mivel itt rengeteg interferencia van.

A: És a fényt hogy kapjátok?

D: Ugyanúgy. Fényt kérek az Általános Mátrixtól és megkapom.

A: Vagyis ha én most fényt kérek és rákapcsolódom a mátrixra, megtelik fénnyel a szoba?

D: Természetesen nem. Itt nem lehetséges még, de az lesz. Jelenleg turbulenciák vannak és te
sem vagy képes, hogy ezt megcsináld, főleg nem hosszú ideig, talán figyelemösszpontosítás
segítségével sikerülni fog, de a hatás egy pár másodperc alatt eltűnne, mert a Föld
morfenergetikai mezeje nem engedi meg.

A: Azt mondtad, hogy még nem. Lehetséges lesz majd?

D: Még hamarabb, hogy hinnéd.

A: Mikor?

D: Elég hamar. Minden, amit mondhatok, hogy meg fogod látni.

A: Talán egy másik életben!

D: Nem, persze hogy ebben.

A: Részleteznéd?

D: Hamarosan a bolygó rezgési szintet vált.

A: Vagyis a híres 2012-es év!

D: Igen. A bolygó be fog lépni az ötödik dimenzióba és akkor...

A: Hogy léphet be az ötödik dimenzióba, amikor mi a harmadikban vagyunk? Átugrunk a
negyediken?

D: Mi a negyedik dimenzióban vagyunk!

A: Nem, nekünk egy háromdimenziós világunk van. Ezt mindenki tudja.

D: Mindenki, aki nem akarja elhinni, hogy az időtényező is egy dimenzió.

A: Az idő egy mértékegység!

D: Akárcsak a hosszúság, szélesség és magasság!

A: Igen, de ezt az emberek találták ki.

D: És a hosszúságot, szélességet és abszolút mindent, ami mérhető és összeadható ezen a földön,
az emberek találták ki.

A: Tehát mi belépünk egyenesen az ötödik dimenzióba?

D: Valami ilyesmi, de azelőtt meg fogunk érteni és tudatosítani bizonyos nézőpontokat, beleértve
az úgynevezett különböző dimenziókat.

A: Azt akarod mondani, hogy mi lefekszünk és másnap, amikor felébredünk, az ötödik
dimenzióban leszünk?

D: Nem fogunk csak úgy egy másik világban lenni, mert sok dolog fog rázúdulni a földre. Ezek
mind előjelek lesznek. Akárhogy is az átmenet 3 hónap alatt történik meg. Ebben a három
hónapban meg fogjuk érteni, mi valójában a negyedik dimenzió.

A: Milyen előjelekre gondolsz?

D: Először is a 2009-es év sorsdöntő lesz. A második részében különböző természeti
katasztrófák fogják érni a Földet, amelyek közül egyesek területi veszteségeket fognak előidézni.
A víz elönti a földeket és több part menti település érintve lesz. Majd növekedni fog a vulkáni
tevékenység, ami ahhoz vezet, hogy olyanok fognak feléledni, amelyeket már rég kialudtnak
gondoltak. Felerősödnek a földrengések és különböző területeken fognak egyidejűleg pusztítani.
2011-ben az emberiségnek egy erős napszéllel kell szembenéznie, ami képtelenné teszi az
elektromos energia használatát. Az elektromágneses szelek törölni fogják az információs
rendszereket, használhatatlanná téve azokat.

A: Meg tudnád mondani nekem, hogy mikor indul a következő űrhajó az Inuára, talán kapok
még egy jegyet!

D: Sajnos nem létezik járat ebbe az irányba!

A: Az elmondásból azt vettem ki, hogy egy sötét időszak vár ránk.

D: Egy olyan, mint bármilyen más időszak. A Föld elindítja a megtisztulást és mi mindannyian
vele együtt kell ezen keresztülmennünk. Nehéz időszak lesz, de ami jön, azért megéri. Valami
más világ vár ránk. Nem tudom elmagyarázni neked, hogy megértsd. Ezeket a dolgokat meg kell
élni, látni, másképpen nem tudod semmihez se viszonyítani.

A: Talán egy utópikus világ! Szép lenne a történet, ha egy tökéletes világban ébrednénk fel.

D: Ahogy elmondtam, így lesz, de nem egyszerre. Lesz egy pár teljesen felforgatott év, évek,
amelyben minden meg fog változni, és mindent újra kell gondolni. Gondolok itt a tudományra és
vallásra.

A: Hogy gondolod, mennyit fog ez a rendbehozatali időszak tartani.

D: Három és öt év között.

A: 2012 előtt vagy után?

D: Után. Azelőtt meg kell értenünk, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben.

A: Ahogyan én tudom, 2012-ben a Föld egy síkba kerül a galaxis központjával, amely egy fekete
lyuk. Meg tudod mondani nekem mi a fekete lyuk?

D: A fekete lyuk az a hely, ahol nincs dimenzió. Teljesen üres. A világegyetem egyfajta
nullpontja, ahol a teremtés megszűnik létezni.

A: Vagyis nem létezik semmi? Mire jó ez?

D: Az a hely, ahol minden anyag szétesik egy hatalmas forgó erőnek köszönhetően. Ide kihűlt
bolygók, aszteroidák, üstökösök, porfelhők vannak beszorítva. Ha akarod, összehasonlíthatod
egy hatalmas keverőgéppel, ahova minden, ami bekerül, szubatomi részekre esik szét majd
energiává alakul át, mert semmi sem vesztődik el.

A: Azt mondják, hogy ezek más világokba való belépési pontok.

D: Nem, ezek azok, amiket mondtam. Az univerzumok közötti kapcsolatokat vortexek
(örvények) segítségével hozzák létre, amelyek a teremtés kezdete óta léteznek. Természetesen
ilyen örvényeket mesterségesen is létre lehet hozni.

A: Hogyan?

D: A gondolat erejével és hatalmas kristályok segítségével. A elképzelés kristályba való
vetítésével egy gondolat-forma keletkezik, ami felerősítve zavart idéz elő a Mátrixban, ami a
maga során fizikailag, vagyis az űrben, egy fajta csatornát hoz létre, egy alagúthoz hasonlót,
univerzumok közötti kapcsolódási pontot valósítva meg.

A: Ezek után úgy kell értenem, hogy több világegyetem is létezik?

D: Tíz van belőlük.

A: És minden univerzum ugyanolyan, mint a miénk?

D: Azok egyediek. Csak a teremtésükben hasonlítanak és van megfelelőjük a Mátrixban, de
mindenik különálló és megvan a saját rendszere.

A: És az Isten mindeniknek az irányítója?

D: Függ attól, hogy melyik Istenre gondolsz.

A: Amelyikhez imádkozunk.

D: Igen, mi ugyanazon Istenhez imádkozunk, amelyet örököltünk, de nem ő a Teremtő. Minden
Univerzumnak megvan a saját teremtője és a saját vezető entitásai, de minden fölött valami
hatalmas, végtelen áll, egy energiaforma, amit mi a Legfelső Istennek nevezünk, az Eredet, a
Végtelen. Az összes teremtmény Benne van. Vagyis az összes Univerzum, Világ, a többi
Irányító Isten és entitás. Ő mindent magába foglal.

A: És létezik rajta kívül még valami?

D: Nem tudom, nem hiszem. Nem hiszem, hogy valaki ezt tudná!

A: De ha ő egy másik Istennek lenne a része?

D: Érdekes gondolat, de az inuakiknak minden le van írva ez a Törvények Könyvébe és nem
láttam és nem hallottam hasonlóakról. Talán létezik, de akkor senki nem jutott el arra,
tudatossági szintre, hogy bebizonyítsa ezt a dolgot.

A: Akárhogy is nem számít. Az már túllépi a felfogóképességünket.

D: Igen, mert mi mindent a földi tudomány és tudás alapján értékelünk, de ezek csupán a
felebarátjaink által kreált akadályok. A teremtés teljesen más. Semmi köze ahhoz, amit mi
tudunk, vagy felfogunk. Az ember nem csak egy mechanizmus, valami sokkal mélyrehatóbb.

A: Ezt mindannyian tudjuk! Bennünk egy halhatatlan lélek van bezárva.

D: Nincs bezárva!

A: Vagyis?

D: A lélek, ahogy te mondod, nem található a testen belül, vagyis nem teljesen.

A: De hol található?

D: Ő fent van, minden entitás fölött.

A: És hogy van ott?

D: Hadd, magyarázzam el neked. Minden ember fölött egy léggömbhöz hasonló valami van. Ez
egy átlátszó képződmény, fehéres, amiben a fizikai forma egyfajta másolata van. Úgy képzeld el,
mintha egy kicsi másolatod lenne. A léggömb egy vastag, csavart fonallal van hozzákötve a
testhez, amely ebből a képződményből megy ki és a testhez kapcsolódik a fej tájékán. A fonal
körülbelül 15-20 cm vastag. Vagyis körülbelül ennyi a felnőttkorban, mert a születéskor nagyon
vékony, kb. 1 cm. Ahogy az ember halad az idővel, úgy vastagszik, a halál közeledtével pedig
vékonyodik, elősegítve ezáltal, hogy könnyen szétváljon a testtől.

A: Jó, de ha a személy fiatal és egy balesetben hal meg?

D: Ez nem számít, mert a mérete megfelel egy felnőtt emberének. Baleset esetén hírtelen
szakadás történik. Ez egy erőszakos, fájdalmas elválás.

A: És ez minden? Mi hozzá vagyunk kötve egy valamiféle lufihoz?

D: Nem, természetesen. Ez az egyszerű módja, hogy elmeséljem neked ezt az aspektust. Mi
ehhez a lufihoz egy fonallal vagyunk hozzákötve, de a testtel való kapcsolódás helyén ezernyi
szétágazás van, amelyek az egész test belsejében megtalálhatóak. Ezek olyanok, mint valami
gyökerek. Különböző színük és vastagságuk van. Például az ujjak szintjén vékonyak és kékek.

A: Mi történik akkor, amikor az ember elveszti az egyik kezét? Visszahúzódnak?

D: Nem. Ott maradnak, mintha a kéz továbbra is létezne.

A: Mi történik velük a halál pillanatában?

D: Mielőtt a fonal elszakadna, elkezdenek visszahúzódni. Először a kezekben és lábakban levők,
majd a vállakból és csípőből, következik a gyomor és a fej, és utolsóként a szívben levő húzódik
vissza.

A: Hova húzódnak vissza?

D: Az összes először egy csatornába húzódik vissza, ami a gerincoszlopban van. Még a szívben
levő is. Itt maradnak körülbelül három napig és csak azután szakad el a fonal, és mehet el a
gömb.

A: Igaz az, hogy az ember magával viszi a tetteit?

D: A tetteit nem. A jellegzetességeit, képességeit, hibáit igen.

A: És a tettei hol maradnak?

D: Ők a Mátrixban maradnak. Oda mentek, amikor azok megtörténtek és ott is fognak maradni.

A: Mi ezt Akasha Krónikájának nevezzük

D: Ez a Teremtés Általános Mátrixa.

A: Egy hatalmas adatbankhoz hasonlít, egyfajta gigantikus számítógéphez?

D: Igen, így is mondhatjuk, de a számítógépet valaki létrehozta, míg a Mátrix mindig létezett. Az
nem volt teremtve. Ő hozott létre minket.

A: Te Mátrixnak hívod Istent?

D: Nem. Isten a Mátrix irányítója. A Mátrix önállóan létezik. Egy energiaforma.

A: Nem értem. Ki tudnád fejteni bővebben?

D: Nem tudom hogyan.

A: Isten és a Mátrix különböző fogalmak?

D: Nem, de nem ugyanaz a dolog. Isten és a Mátrix mindig létezett. Ugyanaz az energia
felépítésük, de nem ugyanazok a dolgok. Isten dolgozhat a Mátrixszal, miközben a Mátrix nem
tud csinálni semmit vele. A Mátrixból származik a Teremtés.

A: Írd le a Mátrixot.

D: A Mátrix az energia elsődleges formája. Itt található minden gondolat-forma, fogalom,
lenyomat és energia, ami létre volt hozva, vagy lenni fog. Az összes univerzumból.

A: Ez valami Szentlélek, amit Isten az emberekbe lehelt, amikor létrehozta őket?

D: Valami olyasmi. Az emberek és minden a Mátrix energiájából volt teremtve, de a lélek
Istentől származik. Csak a lélek része Istennek.

A: Mi tudjuk, hogy az Úr hasonmására voltunk teremtve.

D: Mindent az Úr teremtett, a növényeket, állatokat és köveket is. A forma, jellegzetességek,
tulajdonságok a Mátrixé, mert az ő energiájából voltak leszakítva. A fogalom tehát a másolat,
kivetítés is a Teremtő éne.

A: A növényeknek is megvan ez a gömbjük?

D: Igen, mindennek. A növényeknek, állatoknak és a köveknek is. És minden olyan entitásnak,
amit most nem láthatunk, amikor inkarnálodva vagyunk.

A: Jó, de...

D: Meg szeretnék állni. Fáradtnak érzem magam.

Eltávozása után a fotelbe ülök, ahol ő ült azelőtt. Megpróbálom érezni a jelenlétét, hogy
azonosuljak vele. Arra gondolok, milyen érettség és bölcsesség lakozik ebben a törékeny testben.
Megpróbálom átvenni az megéléseit, gondolatait. Egy rakás gondolat fogalmazódik meg a
fejemben. Szeretnem, ha mindenre válaszolna, hogy siettessem, de biztosan tudom, hogy
helytelen lenne túllépni a határt.

III.

A: Kérlek, folytassuk onnan, ahol megálltunk az előző beszélgetésnél.

D: A növényeknél és állatoknál maradtunk.

A: Arról a gömbről beszéltünk.

D: Igen, az mindennél létezik. Minden, ami teremtve volt, rendelkezik ilyesmivel. Tudod, amikor
az ember csinál magának egy házat, az először valami semmihez sem kapcsolódó gömb
formájában jelenik meg. Az annak a személynek a környezetében lebeg, aki kitalálta. Ahogy az
ember közeledik annak a befejezéshez, úgy rajzolódik ki jobban, abban a pillanatban, hogy
megkezdődik a munkálat, az eljön és hozzákapcsolódik az illető helyhez, és addig marad ott,
amíg a ház létezik.

A: És ha vásárolsz egy új lakást vagy egy új házat? Arra gondolok, hogy nem egyedül csinálod,
hanem mástól veszed meg.

D: Akkor a gömbbel együtt veszed, mert az a helyé és nem a személyé. A dolog rossz oldala,
hogy átveszed az emlékeit és megéléseit azoknak, akik ott laktak. A bánatot, az örömöt és a
halált.

A: És ez befolyásol minket?

D: Igen.

A: Vannak olyan személyek, akik kitisztíthatják a házat. Energetikailag és rezgésszinten. Ők ki
tudnak olvasni bizonyos dolgokat, amelyek azon a helyen történtek.

D: Igen, mert azok rákapcsolódnak erre a gömbre és információkat gyűjthetnek belőle. Ha van
képességük rá, ők meg tudják tisztítani az interferenciáktól és a töltésektől.

A: De nem tudnák megszüntetni és egy újat hozni létre helyette?

D: Nem, mert az illető hellyé. A teremtésével együtt volt létrehozva, és addig fog létezni, amíg a
teremtett tárgy el nem tűnik. Ez egy törvény.

A: Tehát Isten megalkotott minket és nekünk is van egy ilyen gömbünk. Mi teremthetünk, és
amit kigondolunk, annak lesz egy ilyen gömbje?

D: Nem ugyanilyen, csak valami hasonló. Igen, így van, mi teremthetünk, mert mi részei
vagyunk Istennek. Ezért tud az ember fejlődni, kitalálni új dolgokat. Ez az aspektus jelenti a
fejlődés, a haladás alapját.

A: Ez azt jelenti, hogy mi képesek vagyunk a Mátrixszal dolgozni.

D: Igen. Mi mindenképpen a Mátrixszal dolgozunk, még akkor is, ha nem találunk ki semmit,
mert minden megélésünk és tettünk a Mátrixhoz megy.

A: De miért?

D: Mert azok energiaformák és a Mátrix az, amely tárolja az energiát.

A: És a karma, sors, csak innen jön?

D: Nem jön, mivel ott található. Elkövetsz egy cselekedet. Mondjuk, segítesz valakin, hogy
meggyógyuljon. A Mátrixba bemegy az energia-forma, a jó gondolat, a máson való segítés
szándéka és nyomot hagy ott. Ez konzerválódik ott és abban a percben, amikor szükséged van rá,
visszaküldődik hozzád.

A: És a rossz tettekkel mi történik?

D: A rossz tettek, ha nevezhetjük így, lényegében negatív energiájú gondolat-formák. Nem
történik semmi a Mátrixban miattuk. A személynek kell szenvednie értük. Amikor szükség lesz
rá, ezek visszaküldődnek a személynek. Tudod, valójában egyensúlynak kell lennie. Ahogy
minél több negatív gondolat-formád vagy cselekedet-formád van, annál jobban válsz a
célpontjukká. Ezek olyan balszerencsék.

A: De az embernek nem a jólét és harmónia felé kéne hajlania?

D: De igen, mert a Mátrix elsődleges állapotában harmónia, szeretet, tökéletesség. Ezért minden
olyan dolgot, ami nem felel meg a polaritásának, ki kell szedni és eltüntetni. És hogy lehet ezt a
dolgot megcsinálni? Vissza kell küldeni annak, aki létrehozta, mert csak a teremtője tudja
elemeire és energiájára lebontani.

A: Jó, de léteznek a karmák angyalai?

D: Igen, itt így ismerik őket, de ezek a Mátrix irányító entitásai. Ezek tökéletes harmóniában
vannak vele, benne élnek és az egyensúly megtartásáért felelnek. Így ők felügyelik azt, hogy
testfelvételkor betartsák a törvényeket. Az ember visszaveszi azt, amit adott. A Mátrix eredetileg
egészséget, békét, intelligenciát adott neki és ő gyűlöletet, ellenségeskedést és szenvedélyt, akkor
ő ezeket a rezgéseket kapja vissza.

A: A következő életében?

D: Igen, de nem feltétlenül. A legjobb az lenne, ha ebben az életében kapna mindent vissza.
Sokkal könnyebb lenne.

A: De mi mindannyian egyenlők voltunk egyszer? Nem?

D: Mi mindannyian egyenlők vagyunk. Minden, ami az Univerzumban és a Mátrixban van,
egyenlő. Mindenki össze van kötve itt a földön. A mátrix ugyanazon szegmenséhez tartozunk.
Inua például egy másik szegmenshez tartozik, ennek ellenére mi a mátrix szintjén vagyunk
összekötve vele (az Inuával). Különállóak vagyunk, de mégis valahol egy helyre tartozunk.

A: Ez azt jelenti, hogy az inuakik a testvéreink?

D: Igen. Ugyanahhoz az energiához, gondolathoz, tervhez, teremtéshez tartozunk. A mátrixban
van egy bizonyos szegmensünk, amiből létrehoztak. Annak az energiája megfelel a mi
energiánknak és befolyásol minket. A tudatalatti szintjén vagyunk összekötve. De ami valakivel
történik, az mindenkivel történik. Mi több, a föld és a naprendszer szoros kapcsolatban van az
emberrel. Egy ember tettei az összest befolyásolják.

A: Jó, de miért lennék én felelős azért, ha egy ember le akarja dobni az atombombát?

D: Mert te hallgatólagos beleegyezésedet adtad. Ha azok, akik nem értenek ezzel egyet,
összetartanának, vagy legalább te arra gondolnál, hogy ez a dolog nem jó, mert rossz, mert meg
kell állítani valahogyan, ha a teljes szívedből kívánnád, hogy ez a dolog ne történjen meg, a te
gondolat-formád eljutna a mátrixba, az energiahullámokká alakulna és azokat más személyek
foghatnák fel. Manapság a földön az emberiség súlyos közönyben él. Az embereket még a béke,
és a csend sem érdekli. Igazi vágyakra gondolok, melyek a lélekből fakadnak, nem csak azért
vannak kifejezve, hogy jót okozzanak.

A: Én nem hiszek abban, hogy a békevágyam önmagában eredményhez vezetne.

D: Te nem hiszed, a többiek még annyira sem, inkább ne törődjünk ezzel és hagyjuk a dolgokat a
maguk medrében, arra alapozva, hogy mások, ügyesebbek, felkészültebbek, megcsinálják
helyettünk. Miért dolgozzál, amikor lazítani is lehet?

A: Ez nem teljesen igaz, mi nem ismerjük ezeket a dolgokat. Valamit hallottam, de senki nem
hiszi, mert azokat nem lehet bebizonyítani.

D: Be lehet bizonyítani, de mindannyinknál belülről kell jönnie és nem mások által mondva. A
földieket megtanították, hogy mások elképzelései, előítéletei vagy információi alapján
döntsenek. Azt mondták nekünk, hogy megszületünk, élünk és meghalunk. Miért? Ki döntötte
ezt el?

A: Isten.

D: Nem. Mi döntöttük el. Mi egy gondolat-energia-formát hoztunk létre a Mátrixban, amelyhez,
természetesen, mindannyian rácsatlakoztunk, vagy még a gyermekeinket is rácsatoljuk,
tudományosan megmagyarázva ezeket a dolgokat. Mi programoztuk be magunkat. Neked kéne
mondanod, hogy nem szeretnél csatlakozni, hogy nem fogadod el, hogy nem tartozol a
csoporthoz, hogy mást szeretnél.

A: És sikerülni fog?

D: Persze, sőt! Egy új gondolat-energia-formát fogsz létrehozni, amihez fel fognak sorakozni
mindazok, akik szeretnék megismerni vagy megértik azt.

A: És hogy csináljam, hogy megértsék?

D: Én azt ajánlom mindenkinek, akik elolvassák ezt a könyvet, hogy csatlakozzanak rá minden
vasárnap 22:30-kor az új gondolat-energia-formára. Mi most egy gondolat-energia-formát
hozunk létre, amely azt mondja, hogy az ember halhatatlan. Megszületik, felnő és így marad.
Erős, egészséges, életerős.

A: Jó, de ez azt jelenti, hogy túlnépesedünk. Hogy végtelen sok ember születik.

D: Ne idegeskedj, minden szabályozva van. A lélekszámot csak a Mátrix határozhatja meg.
Másképpen nem megy.

A: Ha nem hal meg senki, de mégis el szeretnél menni?

D: Ez magától szabályozódik.

A: Jó, próbáljuk meg. Minden vasárnap 22:30-kor. Mit kell tennünk?

D: 5 percen keresztül ismételve azt mondjuk, hogy fiatalok vagyunk, érettek vagyunk,
egészségesek vagyunk, életerősek vagyunk, jók vagyunk, szeretetteljesek vagyunk, és nem
létezik halál. Örökké élni fogunk.

A: Megpróbálni megpróbálhatjuk, de ha mindenki másképp gondolja, vagy ha hozzátesz még
valamit?

D: Minden szó felszabadít egy fajta energiát és színt. Az a gondolat-energia-forma a mátrixból,
amelyet mi hoztunk létre, azok számára lesz elérhető, akik hasonló rezgést küldenek. Semmi
nem zavarhatja meg, mert az egy bizonyos hullámhosszon, frekvencián volt létrehozva.

A: Jó, így fogunk eljárni.

D: Megéri!

A: Azt mondtad, hogy minden, amit az ember csinál, az elején egy gömb formájában jelenik meg
és utána valósul meg anyagi szinten. Mi van azokkal a dolgokkal, amiket mások csináltak és mi
megvásároljuk?

D: Nekik megvan a saját gömbjük. Például, amikor egy számítógépet veszel, az alapjául egy
elképzelés szolgált, amely egy gondolat-energia-formát hozott létre, amely materializálódott. A
kezdeti objektumnak megvan a gömbje, amihez a többi kapcsolódik.

A: Vagyis ha vásárolsz egy ruhát, annak nincs meg a saját gömbje?

D: Nem, ő az eredetivel van összekötve.

A: Jó, de például tudjuk, hogy vannak átkozott gyémántok, amelyek a tulajdonosuknak bajt
okoznak.

D: Emberek által létrehozott dolgokról beszéltem. A természetben mindennek megvan a
Mátrixból származó gömbje. Vagyis mindennek, amit Isten hozott létre, megvan a saját, egyedi
gömbje, amely egy másik nagyobbhoz kapcsolódik; az ember által teremtetteknek saját gömbjük
van, de ezek közösek, csak egy van belőlük, függetlenül, hogy hány másolatot készítenek róluk,
más energiájuk van, különböznek a Mátrixból származóktól.

A: De ha a szomszédom ugyanahhoz az építőhöz megy és az enyéméhez hasonló házat épít?

D: Nem számít, lehet ugyanolyan, de saját gömbje lesz, mert a létrehozó változik.

A: És hogy van az, hogy a ruha megtartja az ember lenyomatát, aki viselte azt? Azt jelenti, hogy
az energia a közös gömbbe jut, és onnan mindenki kiveheti?

D: Nem, a megmaradt energia a tárgy valamiféle lenyomata. Ha például örökölsz egy ágyat,
részed lesz a benne alvók megéléseinek. Ha megtisztítod, megváltoztatod a huzatját, megfested,
az energia eltűnik, újjá válik. Ha a lenyomatot benne hagyták volna a gömbben, az nem lett
volna kiszedhető.

A: És az állatok?

D: Azoknak saját gömbjük van, de kisebbek, amelyek a maguk módján egy nagyobb,
hatalmasabb gömbhöz csatlakoznak, amelyben megtalálhatóak a faj jellegzetességei. Ez történik
a kövekkel, növényekkel és a többivel.

A: Megértettem. Amikor egy ember meghal, hová megy a gömbje?

D: A Mátrixba, a szegmenshez, amihez tartozik.

A: Létezik pokol? Arra a pokolra értem, amire általában gondolunk?

D: Nem tudom, mit értünk a poklon, de a gömb a saját helyére kerül, amely megfelel a
tartalmának. A mátrixszegmensünk több szintből áll. A gömbök a nekik megfelelő rezgésszinten
vannak.

A: Vannak, és mit csinálnak? Egyszerűen ott vannak?

D: Nem, kapcsolatba lépnek azokkal, akik ott vannak, a nekik megfelelőekkel.

A: De ez nem időveszteség?

D: Én is ezt mondom neked. Mi azt akarjuk, hogy minél hamarabb felnőjünk, és egyúttal, hogy
minél hamarabb meghaljunk, hogy visszajussunk a Mátrixhoz. Miért? Még nem sikerült
megértenem. A mi helyünk azon a bolygón van, amelynek részei vagyunk. Minél többet kell
segítenünk, tökéletesítenünk, el kell jutnunk az igazság és teremtés megismeréséhez, de
idejövünk és sietünk, hogy elmehessünk.

A: Felfogod, mit jelentene, ha Hitler, a gyilkosok vagy a diktátorok végtelenségig élnének?

D: Többet nem lenne lehetséges. Ha az emberiség az élethez, békéhez, egészséghez és
örökkévalósághoz csatlakozna, nem jöhetnének többet ide, amíg nem válnának olyanná, mint a
többiek. Ki lennének zárva a mátrix által a reinkarnáció alól (az itteni reinkarnációra gondolok).
Az nem engedné meg többet nekik, a rezgésüknek megfelelően ki lennének taszítva a Föld
mátrixszegmenséből és olyan helyre vinnék őket, amely megfelel a rezgésüknek.
Meg kell értened, hogy a többség szabja meg az irányt.

A: Jó lenne, ha a vezetőink egy részét eltávolítanák és elvinnék innen!

D: Akarjátok! Valójában minden egyes vasárnap este akarjuk együtt, hogy akik nem felelnek
meg a Mátrix Igazságainak, azok legyenek kiszedve, eltávolítva, elszállítva egy másik
szegmensbe!

A: Én azt hiszem, hogy ez egy karma dolog. Ezt érdemeljük.

D: Ostobaság. Ezt mondván, mi egyetértünk velük és ők lényegében a mi segítségünkkel
maradnak itt.
Nekünk nincs semmilyen karmánk. Valójában az ember azon a ponton van, hogy befejezze a
karma törvényét.
Mi nem tartozunk senkinek, semmivel így tehát nem kell fejet szegnünk. Meg kell mondanunk,
mindenki egyedül, kiáltanunk kell a szomszédoknak, rokonoknak: Vége! Elegünk van! Elég volt
idáig! Állj! Mostantól kezdve szabadok vagyunk! Kérjük a Mátrixot, hogy vigyen el mindenkit,
aki megszegi a játékszabályokat, aki az Igazság ellen szegül, aki valamilyen formán leigáz és
elnyom. Az altalajkincsek, a víz, a levegő, az élelem, az üzemanyag, a bolygó gazdagságai
mindannyinkat megilletnek. Badarság, hogy teremtésének egy részét Isten csak egyetlen ember,
egyetlen család kezébe adta volna. Miért?
Kérjétek a jogaitokat! Saját magatokért, a leszármazottaitokért tegyétek!

A: Milyen szépen és egyszerűen hangzik! Megérted, hogy ez egy utópia? Akik a bolygó
gazdagságát birtokolják már évszázadok, generációk óta rendelkeznek ezzel az előjoggal.

D: És az elsőknek ki adta ezt a jogot? Isten döntött így? Van valamilyen papírjuk? Valamilyen
egyezségük Vele? Ők egyedül adták maguknak. Elvették azt, ami nem az övéké, de még
rosszabb, mindannyinktól elvették.

A: Jó, de ha a tulajdonjogot nem tartanánk be, káosz lenne!

D: Nem, mert akkor az emberek megértenék, hogy minden az övéké és elvehetnének bármit,
bármikor, amikor szükségük van rá. Többet venni annál, mint amire szükség van, értelmetlen. Ha
nem versengenénk a szomszéddal, ha nem csodálnánk meg egy házat vagy egy autót, akkor mi
lenne? Tudd meg, hogy neked is bármid lehet, ha akarod vagy kívánod.

A: Szép lenne!

D: Én csak annyit mondok, hogy így kell lennie és biztosan így is lesz. Az emberek és a bolygó
megérdemli ezt. Ahhoz a ponthoz érkeztünk, hogy az emberiségnek kezébe kell vennie a saját
sorsát. Hogy saját maga döntsön. Hogy egyedül gazdálkodjon és megfontoljon dolgokat. Hogy
megalkossa a maga törvényeit és kiválassza a vezetőit. És többet ne engedje meg, hogy az
Igazság és az Élet el legyen véve tőle.

A: És hogy csinálhatjuk meg ezt?

D: Elsősorban, higgyetek abban, hogy minden megváltoztatható. Másodsorban kérjétek a
Mátrixtól a rabságból való felszabadítást és a szabad kormányzás jogát.

A: De mi vagyunk azok, akik a vezetőket választottuk!

D: Nem, semmiképpen sem. Ők választották magukat. Máskülönben, akik a bolygót vezetik,
mindig ugyanazok. Igaz, hogy változnak, úgy értem fizikailag, név szerint, hely szerint, de ők
több ezer éve ugyanazok. Egymást váltják, ide-oda sétálnak, de lényegében, mint gondolat-
energia-formák mindig ugyanazok.

A: A különböző okkult szervezetekre gondolsz, amelyekről azt állítják, hogy a világot vezetik?

D: Igen, azzal a módosítással, hogy azok tényleg vezetik. Az egész: a választások, a demokrácia,
a szabadság, a törvények valójában egy színlelés, egy csalás. Gondolkodj, ha odatesznek, hogy
kötelezően két államelnök közül kell választanod. Az egyik erőszakos, a másik meg gyilkos.
Nincs más választásod. Melyiket választod?

A: Egyiket sem. Nem megyek szavazni.

D: Persze, és az egyik mindenképpen győztes lesz. Miért? Mert egyesek azt hiszik, hogy érveik
vannak az egyik vagy a másik mellett!

A: Jó, de ha elmegyek, és az egyikre szavazok, a logika azt mondja, hogy a kettő közül csak az
egyik fog nyerni.

D: Helyes, de megvan a lehetősége, hogy bojkottáljad a választásokat. Hogy kinyisd a szádat. Ha
senki nem menne el, ha nulla jelenlét lenne, akkor egyik sem győzne. Ez lenne az első lépés.

A: Igen, de elmennének az embereik, rokonaik...

D: Sokáig érvelhetünk. Máskülönben az életet úgy mutatták be nekünk, hogy logikus legyen. A
megérzésre és a lélekre nem szabad hallgatni! Először próbálj meg valamit és csak utána mondd,
hogy nem lehet!

A: Talán megpróbáljátok ti, az újonnan jöttek, mert mi elfáradtunk!

D: Igen, egyszerűbb az örökséget okolni... sokkal egyszerűbb, mint rávenni magad, hogy
megoldd...

A: Hát ti, a mostaniak, a kristály, indigó gyermekekre gondolok... Apropó, te ezek közé tartozol?

D: Nem. Ők másféle lelkek.

A: Azt hallottam, hogy nagyon különlegesek...

D: Igen, de nem mindenik. Nem mindenik, akinek a felépítésében szerepel a lila szín, azért jött
ide, hogy segítse a bolygót. Egyesek azért voltak küldve, hogy destabilizálják, éppen most, ebben
a helyzetben. De különben Aghton azt üzeni, hogy nem mindenik hiperaktív és rosszul nevelt
gyermekkel kell elnézően bánni. A jó érzéknek semmi köze a mező színéhez. A szülök azok,
akik bizonyos szempontból túltengőeknek tartják és megpróbálják a nevelés kudarcát egynéhány
olvasott dologra kenni. Ugyanúgy az autizmusnak kevés esetben van köze az e világba való
alkalmazkodással.

A: Igen, de azt mondják az autista, hiányosságokkal rendelkező gyermekekről, hogy nem
felelnek meg a bolygó rezgésszintjének...

D: Lehetetlen, hogy nem felelnének meg, mivel a Mátrix ugyanazon szegmenséből jönnek. Ők a
Föld kezdete óta ott vannak, megfelelnek neki, sőt függnek tőle.

A: És akkor mi van velük?

D: Nem gondolok mindenikre, de a nagyrészük hibázott a bolygó vagy az emberek ellen. Nagy,
hatalmas hibákra gondolok. Ők halálukkal a Mátrixban hagyják ennek a súlyát. Ez maga módján
a következő életben is kapcsolatba lépik velük és letargiát (közönyt) küld nekik, hogy ne
legyenek képesek ugyanazt a dolgot elkövetni és ugyanakkor, hogy visszaküldje nekik azt, amit
csináltak. Ezért a társaik elutasítják, kiközösítik őket. Ennek ellenére a mi felelősségünk, hogy
segítsük őket, mert ők hozzánk tartoznak, mi magunkhoz. Egy bizonyos szinten összekötődünk.

A: És a többiek, akik nem tartoznak ehhez a kategóriához?

D: Ők nemes lelkek, érzékenyek, különlegesek, de akik az előző létezésük egy bizonyos pontján
szintén nagyon megzavarták a mátrix mezőjét. Valójában nagyon kevesen vannak. Onnan
ismered fel őket, hogy nem agresszívak és a problémáik ellenére szeretetet sugároznak;
csendesek, udvariasak, érzik a közeledés, a kapcsolattartás szükségét, és akik velük találkoznak,
barátokként kezelik őket. Ők azok, akik egy jól meghatározott céllal jöttek ide. A többségük
úttörő, feltaláló vagy forradalmár volt. Hagytak valamit az emberiség számára, lehet, hogy
rosszul használták vagy értelmezték és most azért jöttek, hogy megváltoztassák azt.
Forradalmasítani tudnak bizonyos területeket. A problémájuk az, hogy két világban élnek, ha
kifejezhetem így magamat. Látják azt, amit mi nem látunk. Az embereknek még nincs meg a
képességük, hogy segítsék őket. Teletömik gyógyszerekkel és bizonyos szocializáló
programokra teszik.

A: Itt ellentmondok neked! Ezek a dolgok a segítségükre vannak!

D: Nem igaz. Abban segítenek, hogy olyanok legyenek, mint a többiek, amikor ők különlegesek.
Békén kéne hagyni őket, az árnyékba maradjanak, hagyni, hogy kifejlesszék igazi képességeiket.
Ők azok, akik be tudják bizonyítani, hogy más is létezik az anyagon túl, hogy a gondolat ereje a
legerősebb rezgéshullám, hogy a tér és idő uralható, meghódítható.

A: Már elvesztettél! Nem akarok ellentmondani neked! Beszélnél nekem az indigó
gyermekekről, akik segíteni jöttek a bolygóért? Ők honnan jönnek?

D: Ők vagy a Földnek megfelelő szegmensből vagy más szegmensekből jöttek. Akik a mátrix
ugyanazon helyéről jönnek, azok emelkedett entitások, akik új irányvonalakat nyitnak. Akik
máshonnan jönnek, azok magasabb entitások, a Mátrix más szegmenséből származnak, a bolygó
segítése a céljuk. Mindkét kategóriának megvan a képessége, hogy tudatosan rákapcsolódjon a
mátrix memóriájára és felhasználja a tudását. Ők alkalmazkodnak a legjobban és leghamarabb az
új rezgésszinthez. Ők azok, akik képesek lesznek visszaszerezni a Földet, és bánni vele.

A: És velünk, többiekkel, akik nem fognak az új paraméterekre hangolódni, mi fog történni?

D: Ők a Mátrix egy másik szegmensébe lesznek vezetve. Máskülönben a belsejében ez bármikor
megtörténik. Egy idő után kitisztulnak a szegmensek. Összegyűlnek azok, akik egy bizonyos
energetikai és rezgési szintnek felelnek meg és létrehoznak egy új mátrixszegmenst.

A: Mint egyfajta új közösség?

D: Igen, pontosan. Ezek egy helyre lesznek téve, és ott maradnak, amíg nem indul be egy új
tisztulási folyamat.

A: Ez a helyzet, amiben mi jelenleg vagyunk?

D: Gondolkodj, ide is egyforma rezgésűek voltak hozva. Százezer év alatt eltávolodtunk
egymástól, és most elérkezett a kiegyenlítődés pillanata.

A: Ez az első kiegyenlítődés?

D: Nem, ez a harmadik.

A: Beszélnél nekem a többiről?

D: Nem, mert nem ismerem azokat.

A: Értsem úgy, hogy időről időre az univerzum szétválasztja az entitásokat? A jók együtt
maradnak, és a rosszak elmennek?

D: Nem tudjuk szétválasztani a jót a rossztól. A Mátrix dönti el, ki marad, és ki megy el. Ez egy
rezgési tényező.

A: És ez a dolog mindig megtörténik? Egy helyre vihetik az összes szegmens entitásait?

D: Igen, de azok rezgésszinten meg kell egyezniük és csak akkor, ha egy új, bizonyos
rezgésszintű szegmens létrehozását döntötték el.

A: Hát nem különböznek az univerzumok, bolygók és fajok?

D: Ahogy mondtam, egy bizonyos szinten összekötődünk. Ugyanabból a kovászból vagyunk
gyúrva.

A: Igen, de más törvényeknek engedelmeskedünk. Ha összetennénk a földieket és az inaukikat
egy helyre, mi lenne?

D: Ez lehetetlen, mert ők rezgésileg nem felelnek meg. Inuakik azok voltak, akik mi most
vagyunk. Nem létezik már az Inuán olyan, aki megfelelne a legfejlettebbnek itt a Földön.

A: Vagyis ők jobbak, nyugodtabbak, szeretőbbek?

D: Ők már nem zavarják meg a Mátrixot. Semmivel. Ellenkezőleg, segítik, hogy beállítódjon,
pozitívan feltöltődjön.

A: Hogy csinálják ezt a dolgot?

D: A tetteikkel, gondolataikkal és megéléseikkel. Tudják, hogy állandóan ehhez kapcsolódnak és
harmóniában élnek vele. Semmi értelme megzavarni az egyensúlyt.

A: Látom, hogy elkezdtél forgolódni. Meg szeretnél állni?

D: Igen, de előtte jó lenne, ha megértenéd, hogy mindennek van logikája. Semmi sem létezik
véletlenül és önmagától. Minden dolog vagy minden élőlény mögött egy gondolat bújik meg,
egy gondolat- rezgés-forma.

A: Igen, de egyeseket az emberek csinálták. Tehát az ember is tud materializálni dolgokat.

D: Igen. Sajnos nem csak jó és hasznos dolgokat.

A: Az állatok megzavarhatják a Mátrixot?

D: Nem, mert azok a központi gömbre csatlakoznak, és ezt védő entitások irányítják, akik nem
engedik meg.

A: És az embereknek nincs?

D: Nem, mert ők egyvalamiben mások. Istenhez hasonlóak, akik képesek egy gondolat-formával
teremteni.

A: Mondd csak, ezek a ötletek, mint például a találmányok nem léteztek korábban a Mátrixban,
és onnan kivehették azok, akiknek szánták.

D: Igen, mondhatnánk. Egyes ötleteket már korábban kigondolták. Vegyünk például egy repülőt.
Azt több ezer évvel ezelőtt már az első ember kitalálta, aki feltette a kérdést, hogyan lehet a
madarakhoz hasonlóan repülni. Mindenki, aki erre a dologra gondolt, hozzátette az energiáját,
amikor is egy szép napon, amikor valaki, aki ugyanarra hullámhosszra került, továbbfejlesztette
az ötletet és gyakorlatba ültette, materializálta.

A: De nem léteznek Isten által létrehozott gondolatok?

D: Nem. A Föld szegmensében levő gondolatokat az emberek hozták létre. Még léteznek más
gondolat-energia-formák, amelyeket más szintek entitásai hoztak létre.

A: Nem értem.

D: Tegyük fel, hogy az inuakik engedélyt adnak a kristályok fényének fémek megmunkálásában
való felhasználására. Két megoldás létezik. Vagy reinkarnációra küldenek egy entitást, aki
megőrizheti az eredeti mátrixszegmens memóriáját, vagy egy gondolat-energia-formát küldenek
a Föld mátrixszegmensébe. A második változatot használják a leggyakrabban.

A: Ez azt jelenti, hogy neked hozzáférésed lévén az Inuakik életének adataihoz, azért jöttél, hogy
valami különlegeset hozzál?

D: Igen, de erről a következő alkalommal szeretnék beszélni.

IV.


A: Beszéljünk ma arról, hogy hogyan kerültél te ide a Földre és miért. Te választottad a helyet és
a szülőket?

D: Nem igazán. Ők jelentették az egyik elérhető lehetőséget abban a percben.

A: És te eljöttél, felvetted a testet és megszülettél, mint gyermek?

D: Nem születtem.

A: De, én azt hiszem, hogy születtél. Mi mást tehettél volna?

D: Ez egy kicsit bonyolult. Nekik volt egy gyermekük, aki normálisan született, kilenc hónap
terhesség után, mint minden földi lény. Sajnos, ő beteges gyermek volt, következésképpen a
programjának megfelelően el kellett volna hagynia ezt a világot. Akkor jöttem én és átvettem a
helyét.

A: Lennél kicsit pontosabb? Nem értettem semmit.
D: A gyermekük, Dávid, azért született e világra, hogy meghaljon. Ez volt a programjában. Neki
a 6. hónapban kellett volna távoznia. Akkor úgy döntöttek a Mátrixban, hogy én átveszem a
helyét.

A: Igen, de hogy? Nem jöttek rá, hogy más gyermekük van?

D: Nem, mert én ott voltam helyette.

A: Eldöntötték, nem értem.

D: A gyermek érzékenynek született. Egész idő alatt meg volt fázva. 6 hónapos korában az anyja
az ágyban kapta, kómában. Elszaladt vele az orvoshoz, ahol megpróbálták visszahozni az életbe,
de ő meghalt. Egy pár percig leállt a szíve. Akkor a lelke szétvált a testétől és én felvettem azt.
Az orvosok azt hitték, hogy felélesztették, de nem így volt. Ő távozott.

A: És nem jöttek rá?

D: Nem, képtelenség lett volna. Ugyanaz a test volt.

A: Te azzal az öntudattal léptél be a testbe, hogy vagy aki vagy?

D: A belépéskor tudtam ki vagyok. Megpróbáltam tudatosan feléleszteni, de a biológiai óra és a
test funkciói csak csecsemőként engedték meg, hogy megnyilvánuljak. Aztán a tudatosságom
önmagától eltűnt. Elfelejtettem mindent, és keresztül kellett mennem a tanulás állomásain, mint
bármely halandó.

A: Miért?

D: Hogy meg tanuljak alkalmazkodni az emberek és a hely rezgéséhez. Hogy megértsem a
mentalitásukat és az életmódjukat.

A: Sok időt vesztettél!

D: Nem, dehogy, mert megkaptam a karácsonyt, a boldogságával és fényével, amely valójában a
kedvenc ünnepem. Anyám azt mondta, hogy fog jönni az angyal. Olyan izgatott voltam, hogy
nem tudtam aludni. Akkor kezdtem el gondolatban beszélni, bizonyos dolgokat kérdezve
magamtól és valaki elkezdett válaszolni nekem. Elég sok időre volt szükségem, hogy megértsem.
A legrosszabb az volt, hogy magamra maradtam, mert se anyám, se apám nem akart engem
meghallgatni, sőt megtiltották, hogy másnak beszéljek a dologról. Még a barátom, Vladuţ is azt
mondta, hogy furcsa vagyok, és ha nem fejezem be ezeket a bolondságokat, nem fog többet
játszani velem.

A: Így vetted fel a kapcsolatot Aghtonnal?

D: Valójában ő vette fel a kapcsolatot velem. Ő mondta nekem, hogy egész idő alatt figyeltek, de
csak akkor léptek kapcsolatba velem, amikor a kapcsolatom a Földdel teljesen stabilizálódott.

A: Miért?

D: Mert megvolt a veszélye annak, hogy felevenítve ezt, el akarok majd menni.

A: És rossz volt?

D: Igen, mert egy küldetéssel jöttem és ezt a dolgot végig kell vinni.

A: Aghton beszélt neked az Inuáról?

D: Nem mesélt. Olyan volt, mintha egy filmet néztem volna. A elmém szemeivel néztem, mintha
a TV-t nézném a fejemben, mindent, az Inuára való születésemtől az elmenésemig. Láttam a
bolygó történetét, újraéltem az életet és visszaszereztem a tudásomat. Amivel nem voltam
tisztában, megkérdeztem, és ő válaszolt, képeket, hangokat és rezgéseket mutatva nekem.

A: Te meghaltál az Inuán, hogy ide jöhess?

D: Nem haltam meg, hanem áttértem a másik szintre, tudatosan szétbomlasztva a testem és várva
a megfelelő pillanatot, hogy ide jöhessek.

A: Tehát a szülők valahogy ki voltak választva!

D: Nem, egy utolsó percben történt döntés volt.

A: De azt mondtad, hogy vártad a megfelelő pillanatot!

D: Igen, de a szüleim nem ezek voltak. Az egy fiatal pár volt, akik egy ezoterikus irányzatot
képviseltek, amely valójában egy nagy misztikus iskola utódja volt. A lány terherbe kellett volna
essen és meg kellett volna szüljön engem, így reális támogatást kaptam volna és sokkal korábban
és optimális körülmények között nyilvánulhattam volna meg.

A: És ők meggondolták magukat, nem akartak többet a gyermeket?

D: De igen, meg voltam tervezve. Sőt elindítottam az entitás megtestesülésének folyamatát, de
anyám meggondolta és megszakította a terhességet.

A: De ha te egy különleges, segített entitás voltál, miért nem mondták meg neki?

D: Meg volt mondva neki, de ő úgy gondolta, hogy túl fiatal. Álmokat is küldtek neki,
megéléseket, de a félelem miatt nem értette meg. Valójában a félelem és a gyűlölet az egyedüli
földi érzelmek, amelyek meggátolják a tudás és a fejlődés kibontakozását.

A: És nem várhattál még?

D: Nem, mert maradhatok sokat a Mátrixban. Ha többet időztem volna, el kellett volna
vegyülnöm vagy inuakiként újraszülessek. Így vettem át Dávid helyét.

A: A Mátrixban csak egy bizonyos idő van a rendelkezésedre?

D: Igen, egy különleges megtestesülést megelőzően megmaradnak a sajátosságaid és a mátrixbeli
memóriád, de a benne lévő energia megzavarhatja az entitás egységét, miután túllépett egy
bizonyos időt.

A: És Dávid entitásával mi történt?

D: Ő visszatért a Mátrixba és egy másik lehetőségre vár, hogy visszajöjjön.

A: És ez helyes vele szemben?

D: Igen, mert egy magasabb helyre került vissza, mint ahonnan jött.

A: Miért?

D: Mert a program, amivel érkezett a testre volt hagyva, amit én átvettem.

A: Vagyis átvetted a karmáját?

D: Nem éppen, te a karmát másképpen értelmezed. Én átvettem a nagyrészét azoknak a
zavaroknak, amit a múltban Mátrixban hagyott, de csak azokat, amelyeket most megoldani
hozott ide. A többi abban a mátrixszegmensben van, ahol most tartózkodik, és akkor fogja
elhozni, amikor ezt eldönti magában.

A: Ez azt jelenti, hogy te szembe kell nézzél a problémáival?

D: Igen.

A: És ha komoly egészségi gondjai vannak? A jövőre gondolok.

D: Túl tudom tenni magamat rajtuk, mert ez egy egyveleg, amit ő hagyott és amit én hoztam
magammal. És ezen kívül, minden megoldható, ha tudod hogyan kell.

A: Igen, természetesen, ha tudod hogyan.

D: Mi tudjuk, a probléma az, hogy földiek nem akarják tudatosítani ezeket a dolgokat.

A: Leírnád nekem a testátvétel folyamatát?

D: Igen. Ez az ellentétese annak, amit halálnak hívunk, csakhogy a gömb a abban a pillanatban
szabadul fel, amikor a fonal elválik a testtől, egy másik veszi át a helyét. Ez kezd szétágazni,
belépve a fejtetőn keresztül a hátgerincbe, majd a szívbe és innen a gyomorba, fejbe és
végtagokba, majd pedig a test egy fényesség többletet kap, amely a mátrix mezőjéből lépik ki.
Színében és erejében a villámhoz hasonlít. Ez egy rövid, de nagy intenzítású felvillanás. Utána
magadénak érzed a tested. Érzed a fájdalmat, éhséget, szúrásokat, a saját kedved szerint
irányíthatod és utasíthatod.
Da nekem, ahogy mondtam, korlátozott mozgáslehetőségem volt, mivel a fej csak egy 6 hónapos
gyermek ismereteit tarlamazta.

A: És ha egy entitás egy felnőtt testet vesz át? Lehetséges?

D: Igen, de akkor rendelkezik a felnőtt test előnyeivel és sokkal több lépést tehet meg.

A: Az azt jelenti, hogy magától aktiválná a tudatosságát?

D: Nem. Neki is alkalmazkodnia kell a testhez, a hely rezgésével, a Föld pulzusával.

A: Jó, de ez azt jelentené, hogy nagy üressége, amnéziája lenne. Nem emlékezne semmire, nem
ismerné meg a rokonait, barátait.

D: Nem lenne amnéziája, mert a test felvevésével átvenné az információit is. A jelenlegi élet
emlékei tárolva vannak a Mátrixban és a fejben is. Valójában a Mátrixba a tettek gondolat-
energia-formája jut el, az emlékek a testben maradnak tárolva. Akárcsak a tapasztalatok és
érzelmek.

A: Ezek nem befolyásolják a Mátrixot?

D: De igen, ezek zavart idéznek elő, de más típusút és csupán az illető lélek
mátrixszegmensében. A földi tapasztalatok és érzelmek biztosítják a test helyes működését. Ez
egy földi jármű, amely valójában ugyanúgy van energiával, étellel táplálva, mint tapasztalattal.

A: És amikor az entitás megtudja, hogy a teste nem volt az elejétől az övé?

D: Függ az alkalmazkodási szintjétől. Nem törvényszerű. Akkor tudja meg, amikor a rezgése
megfelel a Földével.

A: Sok személy van itt?

D: Nem tudom. Annyit tudok, hogy az Inuáról 10-en jöttünk.

A: Veled egy időben?

D: Nem, különböző időpontokban. Én a harmadik voltam.

A: És a többiek tudják, tudatosak?

D: Aghton azt mondja, hogy rajtam kívül csak héttel tud kommunikálni.

A: És mi történt a másik kettővel?

D: Az átvétel kudarcba fulladt. Bizonyos kockázatok vannak.

A: Nincs lehetőség arra, hogy helyrejöjjenek?

D: Nincs.

A: És meddig maradnak így?

D: A test halálával mehetnek csak el, ez pedig csak akkor jön el, amikor befejeződik a
programja.

A: És nem lehet semmit csinálni?

D: Nem, mert a törvényeket be kell tartani. Mindennek logikája van.

A: De miért történtek ezek a balesetek?

D: Ahogy én értettem, az egyiknél az átvétel túl sokat tartott, a test nem volt bőségesen
oxigénnel ellátva és az agy károsodott, a másik meg balesetet szenvedett az átvételkor. Az
entitás, aki a testben volt, meggondolta magát, amikor az új fonal rögzült és így a testet most két
lélek lakja, ami nagy zavart idéz elő a rendszerben, amit nem lehet irányítani.

A: De ezek a dolgokat nem ismerték korábban?

D: Nem, honnan tudhatod, hogy az entitás nem tartja be a törvényt, hogy ellenkezik?

A: És a többiekkel mi történt?

D: Azt tudom, hogy jól vannak, megkezdték a kommunikációt és minden rendben van. Egy még
nálam is fejlettebb, mert mindkét szülő támogatásának örvend.

A: Mivel foglalkoznak a szülei?

D: Kutatók, de a Rózsakeresztesek Rendjéhez tartoznak, így tehát magasabb ezoterikus
ismeretekbe van belátásuk.

A: De nem valami sátánista szervezethez tartoznak?

D: Nem, teljesen más. Igaz, hogy vannak olyan irányzatok, amelyek a saját jólétüket helyezik
előrébb, mint a fejlődést és önzetlenséget, de akikről beszélek egész biztosan nem negatívak.

A: És Romániában vannak?

D: Nem, csak én vagyok egyedül itt. Azok közül, akiknek sikerült átvenniük a testet, hárman
Amerikában vannak, egy Franciaországban, egy Kínában és egy Németországban.

A: Veled együtt hét. A nyolcadik hol van?

D: Egy speciális helyen, amit Agthon nem mondhat meg neked.

A: Én Aghtonnal beszéltem?

D: Nagy részben.

A: Miért választották ezt a szétszórást.

D: Az elhelyezést az események fontossági sorrendjében csinálták, amelyek jönni fognak.

A: Azt veszem ki, hogy nekünk a franciákkal és a kínaiakkal együtt nem lesz különösebb
eseményben részük.

D: Ellenkezőleg, itt viszont nincs annyi munka. Minden nyugodtan fog lezajlani.

A: Miért?

D: Mert ezen a területen nagyon fejlett lények éltek, amelyek a elkövetkező nemzedékeknek
egyfajta energia burát hagytak, amelyek nagy értékű információkat tartalmaznak. Ezek egy
bizonyos pillanatban fognak feltárulni. Ugyanakkor ezekhez hozzáférve, minden olyan kérdésre
választ kapunk majd, amely az evolúció során felmerült, kérdések, amelyekre az helyes
válaszokat általában elrejtették, elfedték vagy megcsonkították.

A: Adnál rá egy példát?

D: Nem, mert nem az én feladatom.

A: És sok van addig, amikor elérhetővé válik számunkra ez a kincstár?

D: Nem. Egyesek már használják, sőt, továbbítják a kapott információkat.

A: És mi miért nem tudunk róla?

D: Haljuk, de nem érdekelnek. A nagy része mesének gondolja.

A: Az egész Romániát ezek a lények lakták?

D: Főleg a jelenlegi ország közepén, az egyik hegyen még egy nagy jelentőségű információs
tudástár is van.

A: Miért nem tudta idáig senki?

D: Aghton azt mondja, hogy sokan tudják, de nem akarják elmondani. Vannak személyek, akik
éppenséggel beléptek már oda.

A: Ez Romániára jellemző. Ha olyant hallasz, amit nem szabad tudj, azt mondják neked, hogy
tájékozatlan vagy, hogy rosszul értetted, vagy nem jutottál arra a szintre, ahol feltárulkozhat
számodra a titok.

D: Mindenki meg fogja tudni, amikor eljön az ideje.

A: Mit mondhatsz a mi országunkról?

D: Az egyetlen ország, amelynek hét aktív csakrája van.

A: A többieknek nincs?

D: Nincs. A Földnek a maga rendjén hét energia pontja van, szétszórva a teljes felszínén, de
különben egyetlen országnak sincs hét saját központja. Ez az oka annak, hogy bizonyos negatív
áramlatok vagy szervezetek rá akarták tenni a kezüket Romániára.

A: Meg tudnád mondani nekem, hogy hol vannak a Föld csakrái?

D: A Föld csakrái Kaliforniában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, Angliában, Egyiptomban,
Iránban és Tibetben vannak.

A: De a Romániáé?

D: Az egyik Felsőszombatfalván (Brassó megye), a második a Radnai-havasokban, a harmadik
Szilágysomlyón, a negyedik Capidaván, az ötödik Várhelyen (Szármiszegetúza), a hatodik
Páring-hegységben, a hetedik a Géta Szubkárpátokban van. Jó, de nem abban a sorrendben
vannak, ahogy én mondtam, nem tárhatóak fel, mert nem százszázalékosan aktívak.

A: De a Bucegi hegységről tudnál mondani valamit?

D: Úgy a Bucegi-ben, mint a Ceahlău-ban létezik ez az információs kincs, amelyről beszéltem.
Ha az emberek megnéznék, láthatják is talán. Azokon a helyeken valamiféle energetikai
képződmények jelennek meg, olyanok, mint valami négyszögletű piramisok. Most egyfajta
hologramoknak látszanak, de ahogy bizonyos eseményekhez közeledünk, úgy lesznek
kifejezőbbek.

A: Milyen szerepük van ezeknek a piramisoknak?

D: Ezek különböző energetikai támadásoktól védik meg az országot és olyan gondolat-energia-
formákat közvetítenek, amelyek védelmet és spirituális fejlődést biztosítanak. Valahogyan
megpróbálják a teljes Romániára megemelni a rezgést. Úgy a helyét, mint az emberekét.

A: Hasonlítanak ezek a központok az emberekéhez?

D: Igen, egyezőek. Ugyanolyan színük és szerepük van.

A: De mi a céljuk?

D: Azok beállítják, felügyelik és optimalizálják a bolygó működését. Akárcsak az élőlények
csakrái, amelyek felügyelik a teljes rendszer működését. Az embereknek ugyanannyi központjuk
van, mivel itt élnek és rezgés szinten meg kell egyezniük a bolygóval.

A: De Románia csakrái?

D: Ezek csak 1986-ban voltak aktiválva. A maximumot 2011-ben érik el.

A: De mi azok szerepe?

D: Nem mondhatok többet, mint hogy ez ország földje a Föld kezdetétől létezik. Ugyanitt voltak
az első lények létrehozva, akik aztán elmentek és benépesítették az egész bolygót. Ennek az
országnak fontos szerepe lesz az elkövetkező években. A kollektív tudat, amit az ősök hagytak,
felrobban, betöltve azok szívét, akiknek megadatik a túlélés.

A: Hogy túléljenek?

D: Igen, mert nem leszünk védettek. Másfelől jó, hogy így van. Nem minden ember van
felkészülve arra, hogy átlépjen egy másik szintre. De nem beszélhetek erről.
A: Meg tudod mondani nekem, hogy történik-e valami rossz globális szinten az elkövetkező
évben?

D: Igen. Lesznek gondok.

A: Milyen gondok?

D: Valami vízzel kapcsolatosak, de többet nincs jogom tudni.

A: Romániát érinteni fogja ez a víz?

D: Nem. Itt csak gazdasági jellegű problémák lesznek. Valójában lehet, nagy gazdasági gondok
lesznek, lehet, hogy lesz egy nagy földrengés.

A: Részletezni tudnád?

D: Nem. Meg szeretnék állni.

Megkérem Dávidot, hogy mielőtt elmenne, hagyja, hogy beszéljek a mamájával. Megtudom tőle,
hogy a gyermek tényleg különleges érzékenységgel született és az első 6 hónapban valóban
folyamatosan meg volt fázva, mi több, ezen időszakban egy súlyos tüdőgyulladás következtében
egy hajszál választotta el a haláltól, amit megnehezített az antibiotikumokkal szembeni
intolerancia, mondja nekem, hogy az orvosok kétszer is megpróbálták feléleszteni. Megtudom
még tőle, hogy az egész egy csoda volt, mert e történet után Dávid egyből helyrejött, soha semmi
problémája nem volt.

Az ajtóhoz kísértem, hogy elbúcsúzzak tőle. Mielőtt kilépett volna, felém fordult, és ezt suttogta:
– Tudja, érdekes érzés, nem szeretném, hogy bolondnak higgyen, de akkor, amikor kinyitotta a
szemeit, az volt az érzésem, hogy nem ő az! Megbeszéltem a pappal is ezt a dolgot, és ördögűző
szertartásokat végeztettem, de... Megtörténhet, hogy megszállta valami?
Kinyitom a számat, hogy válaszoljak, de megelőz engem, ezt mondva:
- Kérem, ne válaszoljon. Nem vagyok felkészülve erre. Nem szeretném, ha egy szörnyeteg lakna
bent a lakásban.

Elmenésük után sokáig álltam ott a gondolataimba süllyedve. Azon gondolkodtam, hogy jó
lenne, ha az anyja meghallgatná a beszélgetések hangszalagját. Úgy döntöttem, mégsem teszem
meg mielőtt nem egyeztetek vele.

V.

A: Szeretnél valami különlegeset elmondani nekem?

D: Nem, kérdezzél csak te. Aghton csak annyit mondott, említsem meg neked, hogy kb. hat
ördögűző szertartást csináltak nekem, különböző helyeken. Anyám oda akart tenni, hogy
bizonyos dolgokat elmondjak, főleg mert egyes papok nem azok voltak, akiknek látszottak, de
meggondolta magát, mert ez a kapcsolat megromlásához vezetett volna köztem és a családom
között.

A: Hogy érted, hogy nem azok voltak, akiknek látszottak? Nem voltak papok?

D: De igen, de figyelmen kívül hagyták a saját meggyőződésüket.

A: De ismered azt a szóbeszédet, hogy csináld azt, amit a pap mond és nem azt, amit ő csinál.

D: Nem. Azt kell csinálnod és azt kell mondanod, amit helyesnek és jónak tartasz. Hogy példát
adjál a saját rezgéseddel és megéléseddel, neked, földi halandónak tanúbizonyság a feladatod.
Miért kéne másokat rávenned, hogy olyan dolgokat tegyenek meg, amiben nem hiszel?

A: Mert létezik egy magatartásforma, léteznek bizonyos erkölcsi elvek.

D: Helyes, azonban azokat csak azok hirdethetik, akik hisznek bennük.

A: Rendben, térjünk vissza a csakrákra. Az szerettem volna megkérdezni, inuakiknak szintén hét
csakrájuk van?

D: Nem. Tíz van. Van hét olyan, mint a földieknek, meg három, párhuzamos korongokhoz
hasonló, amelyek a fejtető fölött helyezkednek el.

A: Úgy értsem, hogy a többiek energetikai szinten azonosak?

D: Nem. Dehogy.

A: De miben különböznek?

D: Nekünk itt a Földön hét csakránk van, de a testünk körül hét, különböző színű energiamező
található. Lényegében a csakrák színével azonosak. Egymásba helyezett koncentrikus
gömbökhöz hasonlítanak.

A: Ezeket bioenergia-mezőknek nevezzük.

D: Jó, de ezek a bio-mezők a földieknél jellemzők. Az inuakiknál ezek már nincsenek meg.
Megvoltak valamikor régen, de amikor a bolygójuk meglépte az ugrást, ezek tökéletes
energiagömbökké alakultak át. Ezek aranyszínűek.

A: Milyen célja van ennek a gömbnek?

D: Ez segít a szervezet egyensúlyának beállításában és megőrzésében. Ennek segítségével
kommunikálni lehet, mivel amikor ezt szeretnéd csinálni, ez megnövekszik és eljut addig a
személyig, amellyel beszélni szeretnél. Ennek a segítségével aktiválódik a Merkaba is. Valójában
e gömb segítségével történik minden.

A: És nekünk is ilyen lesz, miután megtörtént az ugrás?

D: Igen, de itt most megpróbálnak egy új kísérletet végrehajtani.

A: Vagyis?

D: Megpróbálják végrehajtani az ugrást és a jelenlegi testet megtartani.

A: De az inuakik nem tartották meg a testüket?

D: Csak a formáját. A testük könnyebb lett, energikusabb, lényegében az egész bolygó
megváltozott, úgy szerkezetileg, mint energetikailag. Most megpróbálják megtartani a testet és
megváltoztatni az energiáját. Az embereknek megvan az esélyük, hogy megtartsák a jelenlegi
testüket. Vagyis, hogy az megőrizze a molekuláris felépítését. Csak a DNS módosul meg. Az
embernél pillanatnyilag a DNS kódok egynegyede aktív. A többi nem működik.

A: És mit jelent ezeknek az aktiválása?

D: Aktiválva az összes ilyen DNS kódot az ember képes lesz testében megőrizni a mátrixbeli
fényt, rezgést, hangot és információt. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan a teljes Univerzum
pulzusára és lélegzetére lesz csatlakozva.
Harmóniában fog élni vele. Látnod kéne a DNS-t, amint az a fény, hang és rezgés
továbbítójaként működik.

C: Hogy érted, hogy az Univerzum pulzusára?

D: Az Univerzumnak van egy pulzusa, egy rezgése. Ez a galaxisnak küldődik, majd átveszi a
föld, ahonnan felfogja a fej, amely átküldi a szívnek, majd ez szétszórja a testben. Jelenleg így
történik, de a DNS kódoknak, amelyek részben blokkolva vannak, az ember csak egynegyedét
veszi át a küldött rezgésnek.

A: Neked is csak a DNS-ed egynegyed része aktív?

D: Nem, majdnem 70%-a aktív. Valóban nem vagyok az egyedüli. Sokan vannak.

A: De miért nem aktiválódik mindenkinél?

D: Mert nem mindenki csinálja meg az ugrást. Akik nem jönnek velünk tovább, azoknál nincs
értelme aktiválódnia. Ha aktiválódva mennének a mátrixba, az nagy zavarokat okozna, úgy a
mátrixszegmensben, amihez tartoznak, mint az entitásoknak. Nekik addig kell a Mátrixban
maradniuk, amíg egy másik bolygón nem történik egy hasonló esemény, de ez hátrányosan
érintené őket, mert egyetlen élet alatt kéne megoldaniuk minden zavaró gondolat-energia-formát,
amit a saját mátrixszegmensükbe küldtek.

A: És akik itt maradnak, azok kódjainak teljes aktiválódása mikor fog megtörténni?

D: Miután megtörtént az ugrás. Azok elkezdenek aktiválódni, de csak az után lesznek a
maximumon.

A: Miért?

D: Mert a Föld csak a rezgésszintű ugrás után lesz rendben. Jelenleg a Föld szenved. Tele van
ellentétes energiákkal.

A: Vagyis?

D: Te tudod, hogy az egyedüli rezgések, amelyek számítanak, az a gyűlölet és a szeretet? A többi
csak leszármazottja ezeknek.

A: De az ember egy élet során keresztül megy az összesen.

D: Igen, de eljött az idő, hogy eldöntsük, melyik oldalon szeretnénk lenni. Eljött az ideje annak,
amikor azt éljük meg, amit kibocsájtunk, mivel a Föld már nem vesz át semmit tőlünk, sőt
visszaadja azt is, amit a teljes életünk során leadtunk. Ugyanez történik a Mátrixszal is. Egy
általános megtisztulás megy végbe.

A: Talán ez az oka a sok betegségnek.

D: Igen, ez is lehet egy magyarázat arra.

A: És hogy szabadulsz meg a sok negatív emóciótól?

D: Hogy megszabadulj a negatív érzésektől, meg kell tanulnod alárendelni magad, szembenézz
velük és átalakítsd szeretetté.

A: Jó, de ha félsz a kutyáktól. Nincs mit csinálnod.

D: De igen. Szeretned kell. Minden este beszélj az irányító gömbjükkel és szeretet,
megbocsájtás, segítség gondolatokat küldj a Mátrixhoz, az ők fajukhoz. Meg teheted ezt a teljes
félelmeddel és gyűlöleteddel. Mindent meg kell keresni és fel kell hozni a tudatosság szintjére,
majd át kell alakítani szeretetté és fénnyé. Előtte kell ezt megtenni, hogy az új energiát be tudd
fogadni.

A: Ez valami új, speciális energia?

D: Nem, ez női energia.

A: De az létezik már!

D: Igen, de nem volt kifejező energia. A teljes idő alatt a Földet férfi energia vezette. Most ez a
dolog meg fog változni. Az új rezgéssel, a női energia egyenlő lesz a férfiével.

A: Úgy sejtem, ez egy jó dolog! Láttam, mi történt a férfi energiával.

D: Természetesen ez egy jó dolog, mert mindkét energia ki fogja egyenlíteni rezgésileg és
energetikailag a Földet. Egyfajta erő egyensúly lesz.

A: Tudott tény, hogy ha az erők egyenlők, azok semlegesítik egymást,

D: Ami jó, mert ez egyensúlyt és tökéletességet jelent.

A: De a nők is vezettek egy adott pillanatban.

D: Igen, aztán jöttek a férfiak, majd megint a nők és újból a férfiak. Négy hasonló ciklus volt, és
most az ötödikbe fogunk belépni. Valójában ez megfelel bizonyos eseményeknek.

A: Milyen eseményeknek?

D: Volt a tűz ciklusa, majd a föld, ezt követte a levegő és a víz ciklusa.

A: És mi maradt még?

D: Maradt az éter ciklusa. Most fogunk belépni ebbe. Úgy gondolok az éterre, mint a Mátrix
állapotára, és ahogy a Mátrixban minden egyensúlyban van, itt is egyensúlyban kell lennie.

A: Mondd csak, ezek a ciklusok meg voltak előre tervezve?

D: Minden meg van tervezve. Az Univerzumban minden egy bizonyos logika szerint működik.
Semmi sem történik véletlenszerűen.

A: Milyen logika szerint?

D: Ezek egyetemes törvények. Az Univerzum ezek szerint működik, de az összes a szeretetből
származik.

A: Amikor szeretetről beszélsz, akkor a földi szeretetre gondolsz?

D: Az a szeretet, amit itt tapasztalhatunk, egy apró része a szeretet Mátrixban lévő gondolat-
energia-formájának. Itt nem tud teljesen tudatosulni benned.

A: Adnál egy példát?

D: Az Univerzum szeretete a földi harmónia, béke, megelégedettség, tisztelet, megértés,
önmagunkkal való megbékélés, csend állapotának az egyvelege. Valami ilyesmi.

A: Addig még sok van!

D: Nem, ellenkezőleg, már nincsen sok.

A: Te azt hiszed, hogy az emberek olyan hamar lemondanak a régi szokásaikról?

D: Igen, mert akik maradnak, új tudatossággal fognak rendelkezni. Más rálátásuk lesz a egészre.
Ők automatikusan az új energiára és információra fognak kapcsolódni, és ebből kifolyólag az
énjük elkezd átalakulni, formálódni. Mindenkinek belülről fog jönni.

A: És energiailag hogy fog ez megmutatkozni?

D: A csakrák kinyílásával, amelyek maximális kapacitáson és optimális paramétereken fognak
működni. Abban a pillanatban, amikor a legfelső központja eléri a maximumot, megkezdődik a
másik három aktiválódása. Ezek nem egymást követően fognak beindulni, hanem amikor az első
korong eléri a maximális aktiválódás felét, akkor kezd aktiválódni a második. Amikor az első
teljesen kész, és a második a felénél tart, akkor indul be a harmadik. A második befejeződésével
a harmadik még csak félig van aktiválódva.

A: És a harmadik befejeződése?

D: Ez egyéntől függ. Nem törvényszerű. Egyesek hamarabb megcsinálják, mások lassabban.
Csak azután fog az aranygömb aktiválódni, amilyennel az anuakik is rendelkeznek.

A: De nem lesz eltérés az emberek közt?

D: Nem, mert a gömbök aktiválódása egyidejűleg fog történni. Akárhogy is ez függ a Föld
rezgésszintjétől. A mátrixbeli aktiválási jel csak akkor fog megjelenni, amikor a Föld és az
emberek egyazon frekvencián lesznek.

A: De ha lesznek még olyan személyek, akik soha nem tudnak teljesen aktiválódni?

D: Ez lehetetlen. Meg kell értened, hogy csak energiáról van szó. A befogadási viszont emberről
emberre változik.

A: De megtörténhet, hogy száz évig fog eltartani?

D: Nem. Semmiképpen sem.

A: Hogy gondolod, mennyi ideig fog tartani ez az asszimilálódás? Maximumra gondolok.

D: Vagy három évet, ha a jelenlegi időben mérjük.

A: Mindig jelenlegi időt mondasz. Miképpen lesz akkor az idő számolva?

D: Nem lesz többet idő.

A: Vagyis nem lesz többé időmértékegységünk, óránk, percünk?

D: Nem, mert nem lesz többé idő.

A: Jó, de akkor nem lesznek évek, honnan tudhatod hány éves vagy?

D: Többet nem lesz életkorod. Meg kell értened, hogy az idő a jelenlegi gondolkodásunktól függ.
Az Univerzumnak nincs kora. Az csak létezik. Az idő csak egy vonal. Elindulsz egy pontból és
elérkezel egy másikhoz. Az Univerzumban egyszerűen mindenhol ott vagy, nem kell elindulnod
valahonnan és elérkezned valahová.

A: Igen, de valamihez viszonyítanod kell magad.

D: Igen, az Univerzum szívveréséhez fogjuk magunkat viszonyítani.

A: Azt mondtad nekem, hogy ti a bolygó forgását számoljátok. Tehát kell lennie egy
időegységnek!

D: Így van, de a rotációkat az Univerzum pulzusa szabályozza. Inua olyan, mintha a Mátrix egy
szíve lenne. Ugyanúgy, ahogy a mi szívünk ver, úgy forog Inua a Mátrix pulzusával teljes
összhangban.

A: Inua a Mátrix szíve?

D: Egyike a Mátrix szíveinek. Így mondanám, hogy megértsd. Az összes bolygó, amely
megcsinálja az ugrást, egyfajta szív lesz. Pontosabban, rákapcsolódik az Univerzum pulzusára és
tökéletes harmóniában lesz vele.

A: Azt mondtad, hogy megpróbáljuk testben véghezvinni az ugrást. Miért?

D: Mert ezt a kísérletet soha nem hajtotta végre senki, és ahogy az Univerzumban mindent
kikísérleteznek, ennek is eljött az ideje.

A: És úgy adódott, hogy most mi vagyunk a soron?

D: Így mondhatnánk.

A: De a többi bolygón, amely megcsinálta az ugrást, ugyanúgy történt?

D: Nem. Mindeniken volt valami új.

A: És te idejöttél, hogy megtapasztald ezt az ugrást?

D: Nem. Engem küldtek, ahogy a többi inuakit is, hogy megmagyarázzunk nektek bizonyos
dolgokat, hogy a bolygón minél többnek sikerüljön. Megpróbáljuk tömegesen felkelteni a
tudatosságot és ez a dolog csak üzenetközvetítőkön keresztül valósulhat meg.

A: Azokra a tényezőkre gondolsz, amelyek azután jönnek?

D: Nem, arra gondolok, hogy a földieknek meg kell tudniuk, hogy kik is igazából, honnan jöttek,
kik vezetik őket és hol van a helyük az Univerzumban.

A: Kik vagyunk mi?

D: (megváltozott hangon) Én Agthon vagyok és azért jöttem, hogy megmondjam nektek, hogy a
fénylények vagytok. A Mátrix gyermekei vagytok, talán a legtökéletesebbikjei ennek.
Magatokba foglaljátok a Mátrix összes elemét, úgy rezgésszinten, mint energetikailag. A
felsőbbrendűséget, a tökéletességet, a végtelent képviselitek, és ezért kell így megnyilvánuljatok.
Az Univerzum pulzusából, a Teremtő lélegzetéből, és Isten akaratából vagytok létrehozva.
Az Ő gyermekei vagytok és rendelkeztek a képességeivel, a potenciáljával és a hatáskörével.
Megvan most az esélye, hogy aktívvá váljatok, hogy tudatosan részt vegyetek, hogy társ-
Teremtőkké váljatok. Ébredjetek fel!

Ezeket a dolgokat hallva látom, hogy Dávid a kanapéra esik. Hozzásietek, de nem emelem fel,
mert kinyitva a szemét ezt mondja:
Bocsáss meg, de egy erős áramlatot éreztem, amint az végighalad a testemen és rosszul lettem.
Egy pohár vizet nyújtok oda neki, elkerülve, hogy megemlítsem, hogy az utolsó mondatokat más
hangon mondta.

A kék szemébe nézek, egy hét éves gyermek szemébe, és arra gondolok, vajon az Univerzum
hány titka rejtőzhet mögötte.
– Azt tanácsolom, hogy ma álljunk meg itt! – mondom én, véget vetve a beszélgetésnek.

VI.

A: Az előző beszélgetésünk során ott maradtunk el, hogy egy üzenettel jöttél most ide hozzánk.
Elmondanád, miről van szó?

D: Igen, de mielőtt ezt részletezném, el kell mesélnem egy pár dolgot az Inuáról.

A: Parancsolj.

D: Elég régen történt, talán úgy nyolcszázezer évvel ezelőtt – ha mai években számolnánk – Inua
egy Földhöz hasonló bolygó volt. Kezdetleges teremtmények népesítették be, akik egy kissé
hasonlítottak a mai inuakikhoz. Nem voltak intelligensek és nem rendelkeztek a mai inuakik
képességeivel. Ami figyelemre méltó volt náluk, az a talaj összetétele volt, mivel az gazdag volt
ásványokban, kristályokban és szilíciumban, a víz meg a levegő tiszta volt, ami miatt, sajnos, a
galaktikus hódítók célpontjává váltak. Egy adott ponton a bolygóra egy hajó szállt le. Egy
kisméretű hajó volt, hasonló az általuk jelenleg használtakra, amit két agresszív, de nagyon
fejlett lény vezetett. Ezek a lények megvizsgálták a talajt, mintát vettek és elmentek, két inuaki
gyermeket véve magukhoz. E bolygó lakóinak egy része, tulajdonképpen azok, akikkel ezek
felvették a kapcsolatot, azt hitte, hogy természetfölötti lények látogatták meg. Ezt az érkezett
hajónak és a talajban hátrahagyott speciális tárgyaknak köszönhetően vélték. Ha a mai tudásunk
szerint néznénk, akkor az egy parabola antennához hasonlítana, de mivel a lakosság elmaradt
tudással rendelkezett, ezért elkezdték tisztelni. Sok idő telt el e találkozás után, úgy két
generáció... Valami nem tiszta?

A: De abban az időben az inuakik ugyanannyi ideig éltek?

D: Nem, a legidősebb a bolygón kb. 40-50 földi éves lehetett.

A: Inua ugyanúgy nézett ki, mint manapság? A domborzatra, klímára gondolok...

D: Inua abban az időben az időjárás viszontagságainak volt kitéve. A viharok nagyon erősek
voltak, de rövid ideig tartottak. Ahogy én értettem, létezett tél, de az nagyon hideg volt. Voltak
hegyek, dombok és mezők is, de azok nem ott voltak, ahol jelenleg vannak.

A: Leselkedtek veszélyek? Húsevő állatok, növények?

D: A legnagyobb veszélyforrás a vízben volt. Ott krokodilokhoz hasonló gigantikus
teremtmények voltak, amelyek néha kijöttek a vízből és megtizedelték a lakosságot. Ezért az
emberek megszokták, hogy magasan a sziklákon vagy fákon aludjanak. Liánokhoz hasonló
vastag növényi indákból valamiféle házakat építettek. Ott töltötték az éjszakáikat.

A: De voltak állataik?

D: Igen.

A: Megették őket?

D: Igen.

A: Az ételt elkészítették? Ismerték a tüzet?

D: Igen, de nem úgy, mint mostan Nem tudtak gyújtóval vagy gyufával tüzet csiholni. Volt egy
pár hely a talajban, ahonnan ezt megkapták. Természetes volt.

A: És mi mást ettek még?

D: Növényeket, de nem készítették el. Leszedték és egyszerűen megették. Akárhogy is nem
rendelkeztek főzőedényekkel. A fegyvereik többnyire kőből, fából és növényi indákból
készültek.

A: És mit ittak?

D: Vizet.

A: A tengerből?

D: Nem, forrásokból, mert a tengerekhez féltek lemenni és a vizük sem volt iható.

A: Miért éltek olyan keveset?

D: Mert legtöbbször megölték őket vagy balesetet szenvedtek. Ehhez hozzájárultak még a
betegségek és az egymásközti harcok.

A: Miért harcoltak?

D: Mert zárt csoportokban éltek, amolyan klánokban, és amikor azok egymással találkoztak,
verekedésekre került sor.

A: Voltak főnökeik?

D: A főnök mindig a legidősebb személy volt. Amikor az meghalt, az utána következő vette át a
helyét.

A: Stabil párkapcsolatban éltek?

D: Nem, mindenki azzal volt, akivel akart, de csak a csoporton belül.

A: Megértettem!

D: Ahogy említettem, két generáció telt el azoknak a lényeknek a látogatása után...

A: Még van egy kérdésem. Hogy néztek ki azok a lények, akik az űrből jöttek?

D: Hasonlítottak a mai inuakikhoz, de a bőrük sötétszürke volt, a szemük pedig hamuszínű.
Amikor azt mondom, hogy hasonlítottak, arra gondolok, hogy hasonló alakjuk volt, de a hátukon
a gerincük mentén nagy, zöldes-barna tüskék voltak, de a bőrük durva volt, és különleges szaguk
volt...

A: Milyen szaguk?

D: Érdekes, mint az egér és a kén keveréke.

A: De jók voltak?

D: Az elején nagyon jóknak látszottak. Az emberek bizalmába férkőztek, mivel az akkori
inuakikhoz hasonló lények társaságában érkeztek. Az inuakik nem vették észre, hogy valójában
azok leszármazottai, akiket magukkal vittek el. Ennek köszönhetően a két faj találkozása
zökkenőmentesen zajlott le. Ezek az új lakósok fejlődést adtak a bolygónak és a lakósainak.
Egyszerű eszközöket és ugyanakkor összetett gépeket is hoztak magukkal. Megtanították őket,
hogyan használják ezeket és miként bánjanak a tűzzel. Kiválasztottak egy párat, akikből
vezéreket neveltek és megtanították nekik, hogyan kell a népet irányítani. Keskeny korongokat
helyeztek a fejükre, azt mondván, hogy ezek valamilyen antennák. Lemészárolták a vízi
szörnyeket, hogy lehetővé tegyék a felszíni munkát azok mellett is. Amit az inuakik nem vettek
észre, hogy az utódaik, akik a kolonizáció után születtek, másfélék voltak. Nagyon hasonlítottak
az őslakósokhoz, de jóval ügyesebbek voltak és több képességgel rendelkeztek.

A: Miért?

D: Mert összekeverték a saját genetikai anyagukat az inuakikéval és ezt ültették be, egy új
generációnak adva teret.

A: De miért csinálták ezt?

D: Tehetséges munkásokra volt szükségük, jó ítélőképességűekre, akik kezelni tudják az általuk
hozott felszereléseket.

A: És mit kerestek azok valójában?

D: Aranyra, kristályokra és más típusú ásványokra volt szükségük.

A: Mit csináltak azokkal?

D: Az anyagok nagy részét haza szállították. Általában hajók építésénél használták fel, de a
fajfenntartás érdekében is szükség volt azokra.

A: Ki voltak ezek?

D: Anunnakiknak hívták magukat és a Drákói csillagrendszerből jöttek.

A: És hasznos volt ez a kereszteződés?

D: Egyféleképpen igen, mert az inuakik sokat fejlődtek. Elkezdtek megérteni a dolgokat,
ítélkezni és fejlődni. Házakat építettek a felszínre és egyfajta városokba szerveződtek.

A: És mindenki megváltozott?

D: Maradt még egy pár elszigetelt klán, de ezeket felszámolták a anunnakik, mert nagyon
agresszívaknak látszódtak.

A: A genetikai manipulációval megnőtt az életkoruk is?

D: Az inuakik életciklusa hosszabb lett, főleg azért, mert eltűntek a veszélyek. Nem léteztek
többé harcok, erőszakos gyilkosságok, az étkezés változatosabb lett, mert az újonnan jöttek
megtanították földet művelni őket. Még akadt egy-két munkabaleset, de azok ritkák voltak. Az
egyedüli probléma az volt, hogy időközönként egy-egy inuaki eltűnt, viszont az anunnakik azt
mondták nekik, hogy azt egy fejlettebb szintre vitték el, mivel különleges volt. Beléjük verték a
magasabb istenek, felsőbb vezetők gondolatát.

A: Mint egyfajta vallás?

D: Igen. De ez egy hamis vallás volt. Az inuakik azt a hitet örökölték az őseiktől, hogy az
anunnakik a múltban is jártak ide és valami védelmi eszközt hagytak hátra.

A: És mennyi ideig tartott a gyarmatosítás?

D: Kb. harmincezer évig. Ennyi ideig éltek csendben a bolygón.

A: És mi történt azután?

D: Egy adott pillanatban egy inuaki leszedte a fejéről a születéskor kapott kört. Az elején csak
akkor távolította el, amikor az anunnakik nem látták. Sokszor megcsinálván ezt felismerte az
uraik valódi énjét, sőt elkezdte érezni a rezgésüket és szagukat. Egyszer észrevette, amint azok
megesznek egy inuakit.

A: Hogy ették meg?

D: Egyszerűen. Csakhogy az egy rituálé volt.

A: Miféle rituálé?

D: Két szálat kötöttek a fémkörre, amelyek a maguk módján egy nagy kristályhoz csatlakoztak.
Fejjel lefelé fordították és elvágták a nyakát. A kifolyt vért egy edénybe gyűjtötték össze és
mindenki ivott belőle a jelenlévők közül. Az áldozatot később feldarabolták és a húsát egymás
közt szétosztották. A maradékot a tengerbe dobták.

A: Tehát valójában gonoszak voltak?

D: Nagyon gonoszak voltak. Ma többet tudunk róluk. Negatív lények. Azokhoz a sáskákhoz
hasonlóak, akik jönnek, kolonizálnak, ölnek, ellopják a talajkincseket, beszennyezik a bolygót és
aztán elhagyják a helyet más után kutatva.


A: De miért teszik ezt?

D: Mert a bolygójuk szegény a nyersanyagokban és jelenleg lakhatatlan. Ők biztosítják a fajuk
fennmaradását, de ehhez kristályokra van szükségük. A hajóik és a felszereléseik
aranyötvözetekből és szilíciumból vannak. Ők nem ölhetik meg egymást és ezért máshol kell
élelmet keresniük.

A: De ők csak hússal táplálkoznak?

D: Enni csak húst esznek, de azt megélésekkel... töltik fel magukat.

A: Hogy érted, hogy megélésekkel?

D: Összegyűjtik az áldozatoknál használt kristályokba, amiről beszéltem... a halál pillanatában
keletkező izgalmat... és közbe-közbe megérintik, hogy felvegyék a rezgését.

A: Hogy érted, hogy a halál pillanatában keletkező izgalom?

D: A halál pillanatában a kibocsájtott energia nagyon erős. Ugyanolyan, mint a erős, mint a
születéskor. Ezt az energiát befogják, és szükség esetén használják.

A: Jó, de mit csinál ez az energia?

D: Ennek segítségével élnek. Értsd meg, hogy ők semmilyen pozitív megéléssel nem
rendelkeznek. Nem ismerik a szeretet. Nem tudnak megnyilvánulni, sőt, távol tartják maguktól.
Az Univerzum legsötétebb teremtményei. Nincsen lelkiismeretük, és nem éreznek bűntudatot,
sajnálatot, vagy nincs véleményük a rosszról. Az egyedüli céljuk a fajuk túlélése.

A: És élnek manapság is az Inuán?

D: Nem, már rég elhagyták a bolygót. Összességében kétszázezer évig éltek a bolygón.

A: Mintha harminc ezret mondtál volna!

D: Harmincezer évig tartották rabságban az inuakikat, így is mondhatjuk. Pontosabban az
inuakik harmincezer év után fellázadtak ellenük. Durva összecsapások voltak, mindkét oldalon
rengeteg veszteséggel. A helyzet megoldottnak látszott, mert egy idő után az anunnakik úgy
döntöttek, hogy elmennek. Ez valójában egy átverés volt, mert ők csak megjátszották, hogy
elmennek. Néhány hűséges inuaki segítségével földalatti bázisokat építettek, ahova
visszahúzódtak és ahol tovább laktak majdnem kétszázezer évig. Onnan irányították a bolygót
ugyanazokat a tevékenységeket folytatva.

A: És az inuakik nem vették észre?

D: Nem. Sőt, azokat az inuakikat tették meg a bolygó vezetőinek, akik segítették az elnyomókat.
Ezek kettős játszmát játszottak, az anunnakikat szolgálva.

A: Jó, de egy bizonyos ponton meghaltak...

D: Igen, de az utódaikra hagyták az örökséget, akik erre a célra voltak speciálisan kiképezve.

A: Ez azt jelenti, hogy az Inuán a földi királyi paloták hasonmásai voltak.

D: Persze, mert ez egy vezető forma a Mátrixban.

A: És mi mindannyian hogyan tudtuk pont ezt választani?

D: Mert egy adott pillanatban egységesen elfogadtuk! Ha elfogadsz egy dolgot, és más
személyek is csatlakoznak hozzád, akkor rákapcsolódsz arra a mátrixszegmensre, amelyben
létrejött, és amely lehetővé teszi a gondolat megtestesülését.

A: És hogy csináltátok, hogy elmenjenek?

D: Ez a dolog csak azután történt, miután rengeteg generációt szolgasorba állítottak. Egy adott
pillanatban az Inua bolygó történetében rezgésszint változás történt. Az új energia szint nem
engedte meg az anunnakiknak, hogy a területeiken lakjanak. Egyszerűen nem maradhattak többé,
így maguktól hagyták el a helyet.

A: Hova mentek?

D: Más égitestek felé vették az irányt. Olyan bolygókat keresnek, amelyek mind légkörileg, mind
lakosságra és ásványi kincsekben megfelelnek.

A: De az inuakik az ők génjeikkel maradtak?

D: Igen. Az felépítésükben jelenleg szerepel az ők DNS-ük. Az ugrás után még ezer évre volt
szükség, hogy megszabaduljanak a negatív befolyásoktól. Az összesre gondolok.

A: De ahogy értettem, ők már régóta pozitívan nyilvánulnak meg.

D: Igen. Ami azt jelenti, hogy bárki megváltozhat. Akarni kell csupán.

A: De az inuakik rájöttek az ugrás előtt, hogy kik voltak valójában?

D: Csak egyesek. Minden a maga rendjén volt megszervezve. Inuát az ők szolgái vezették,
minden úgy volt elrendezve, hogy láthatatlan maradjon a valóság. Akik megmerték kérdőjelezni,
azok meghaltak, vagy speciális kezelések alá kerültek, amikben megtört az akaratuk és
ellenállásuk. A társadalom struktúrája úgy volt kigondolva, hogy senki ne tudjon semmit tenni.

A: De a mai inuakik lényegében a régi inuakik és az anunnakik kereszteződései. Nem?

D: Igen.

A: Ez azt jelenti, hogy az inuakik az anunnakiknak is köszönhetik azt, ahol most vannak.

D: Igen. A mai inuakik az anunnakik genetikai befolyásának köszönhetően fejlődtek ki, mint faj.

A: Ez azt jelenti, hogy az anunnaki valahogy egy fejlettebb faj.

D: Sok szempontból fejlettebbek voltak. Elsősorban az intelligencia szint fejlettségének
köszönhetően. Aztán telepatikusan kommunikáltak. Értettek a távolsági kommunikációhoz, a
gondolatok megváltoztatásához és nem utolsósorban nagyon fejlett technológiával rendelkeztek.

A: Vagyis olyanok voltak, mint amit ma “paranormálisnak” neveznénk.

D: Igen.

A: De a kereszteződés nem vitt át néhány ilyen tulajdonságot az inuakiknak?

D: De igen, de megpróbálták ezeket eltüntetni. Ez az oka, hogy az inuakikat különböző
anyagokkal mérgezték, amiket a vízbe, talajba és levegőbe tettek.

A: Milyen anyagokkal?

D: Olyan anyagokkal, amelyek megakadályozták ehhez az információhoz való hozzáférést. Ezek
a képességek csak az ugrás után tudtak megnyilvánulni.

A: Értettem, de a igazság az, hogy az inuakik az anunnakiknak miatt lettek ennyire fejlettek.

D: Igen.

A: Tehát ha nem lettek volna ők, akkor az Inua nem lenne az, ami most.

D: Természetesen.

A: Ez azt jelenti, hogy a kolonizáció valahogyan előre ki volt tervelve ahhoz, hogy a bolygó
kifejlődhessen.

D: Igen. Nekik is hasznosaknak kell lenniük valamire. Az Univerzumban semmi sem felesleges.

A: Ezek az anunnakik valami régi fajt képviselnek?

D: Ők az Univerzum első entitásaihoz tartoznak.

A: Ők is a Mátrixból jönnek?

D: Minden a Mátrixból származik és minden oda tér vissza.

A: De nekik megvan a saját helyük, egy megfelelő mátrixszegmens. Ha ők genetikailag
módosították az Inua lakosságát, akkor azok is az anunnakik szegmensébe jutottak?

D: Nem, ők az Inua mátrixszegmensében maradtak. A bolygók és entitások megőrzik a
sajátosságukat.

A: És azok az inuakik, akiket megöltek a teljes genetikai manipuláció előtt?

D: Ők az Inua bolygó mátrixszegmensébe kerültek, ahonnan reinkarnálódtak, átvéve az
anunnakik DNS-ét.

A: Ez azt jelenti, hogy nem léphetsz ki abból a szegmensből, amihez tartozol, akármennyire
fejlett is légy.

D: Így van. Mindenki egyszerre, vagy senki.

A: De a mi szentjeink, akikről azt mondják, hogy Istenhez mentek?

D: A Mátrixba mentek, a Földbolygó szegmensébe, ahonnan reinkarnálódnak, ha úgy adódik,
vagy ott maradnak, mint vezetők. Ezek speciálisan azokkal történnek, akik megtanulták az
összes leckéjüket és tettekkel igazolták azt.

A: Úgy értsem, hogy bármennyire is fejlett légy, csak másokkal egyszerre léphetsz át egy másik
szegmensbe?

D: Igen. Mi mindannyian egy vagyunk. Mi és a bolygónk. Csak együtt fejlődhetünk

A: És ha a többség fejlődik és néhányan nem. Mi történik velük?

D: Ha konkrétan a Földet vennénk, amely nagy változásokra készül, akkor a helyzet egy kicsit
különbözhet. Nem történik gyakran meg, hogy egy égitest megcsinálja az ugrást, sok ezer év
felkészülésre van szükség. Eközben a hosszú időszak alatt, az emberek jönnek és
reinkarnálódnak, magukba véve különböző rezgéseket, végigjárva a bolygót és az érzelmi
állapotait minden féle képen. Most tegyük fel, hogy mi a mátrix szintjén fel vagyunk rá készülve.
Akik nem felelnek meg, azokat a mátrixba hozzák vissza, ahol addig maradnak, amíg az ugrás
megvalósul és stabil lesz. Akkor fog eldőlni, hogy kinek adódik meg az a lehetőség, hogy
visszajöjjön a Földre. A többi el lesz távolítva a megfelelő szegmensből és a speciálisan erre
létrehozott szegmensbe fog bekerülni. Itt mindenféle mátrixszegmensből lesznek lelkek, akik
viszont kompatibilisek. Ezek egyesülni fognak és egy új mátrixegységet hoznak létre.

A: Vagyis újból kezdik?

D: Igen

A: És újból inkarnációra lesznek téve?

D: Igen. Egy másik bolygóra. Egy újra.

A: Vagyis mint ezen? Elfelejtve, hogy még éltek?

D: Persze. Ez a Mátrix törvénye.

A: De az inuakik ugyanúgy kivették a részüket ebben a felejtésben?

D: Természetesen. Ahogy mondtam, ez egy törvény.

A: Tehát akik nem rendelik alá magukat a többségnek, el fognak hagyni minket!

D: Lehetnek olyanok is, akik nem rendelik alá magukat a kisebbségnek.

A: Vagyis?

D: A bolygó ugrást csinál. Az embereknek szintén meg kell tenniük. Ez a dolog meg fog
történni. Biztos, hogy így fog lesz. Akik nincsenek felkészülve, automatikusan ki lesznek szedve
a szegmensből.

A: De hát azt mondtad, hogy a többség adja meg a hangot!

D: Igen, de most egy speciális eset van, amely ritkán történik meg. Ezért az egész bolygó
figyelemmel van kísérve, főleg mert először az Univerzum történetében megpróbálják a fizikai
test megtartását.

A: De az inuakik nem tartották meg a testüket?

D: De igen, mint formát, de nincs meg az a struktúrája, sűrűsége, a fej módosult. Most másfélék,
mint amilyenek az elején voltak, annak ellenére, hogy megőrizték a kinézetüket.

A: És mi ugyanolyanok maradunk?

D: Igen. Ezt akarják.

A: De ha nem sikerül?

D: Ezt senki nem tudja Istenen kívül. Ha nem sikerül, akkor azt jelenti, hogy ennek így kellett
lennie.

A: Ha nem sikerül, mi történik a Földdel?

D: Nem fog többé létezni. Akárcsak a naprendszer, de nem hiszem, hogy ne sikerülne. A
bolygók a naprendszerünkben elkezdtek módosulni, ők és a nap is készülődik. Felesleges
energiapazarlás lenne, amit a Mátrix nem engedhet meg. Gondolkodj csak, a bolygónak millió
évekre volt szüksége, hogy ide jusson. Miért kéne energiát pocsékolni, hogy oda kerülj, ahol
minden tönkremegy. Az Univerzumban mindennek van logikája, semmi sem vesztődik el.

A: Igen, de van egy kis esély arra, hogy balul süljön el.

D: Mindig van lehetőség erre, de én azt hiszem, hogy jól alakul.

A: Reméljük.

D: Meg szeretnék állni. A következő alkalommal a Földről akarok beszélni.

VII.

A: Azt mondtad, hogy ma a Földről akarsz beszélni.

D: Igen. Azt szerettem volna mondani, hogy mindaz, ami megtörtént az Inuán, a gyarmatosításra
gondolok, az megtörtént a Földön is.

A: Ki gyarmatosított minket?

D: Szintén az anunnakik. Kb. ötszázezer földi évvel ezelőtt, leszállt ide egy hajó, amely talaj- és
vízmintát vett és aztán elment, hogy idővel más hajók társaságában érkezzen vissza és
megtelepedjenek itt. A cél ugyanaz volt. Az ásványkincsek kitermelése. A visszatérésükkor
inuakikat hoztak az Inuáról. Mivel túl fáradságos lett volna a létező lakosságot megtanítani, hogy
a fejlett gépeikkel dolgozzanak, odatették az inuakikat, hogy azok dolgozzanak. Így tehát ezek
elkezdtek dolgozni, de kiderült, hogy az erejük nem elégséges, sőt még egy lázadást is
kirobbantottak. Ez arra késztette az inuakikat, hogy munkára késztessék az embereket. De az is
kiderült, hogy azok nem voltak eléggé fejlettek, hogy lépést tartsák az inuakikkal, csak
összezavarták őket. Így jutottak el a Föld lakosságának genetikai módosításához, csakhogy a
felhasznált DNS-t nem közvetlen maguktól vették, hanem az inuakiktól.

A: Azt mondod, hogy mi rokonok vagyunk?

D: Igen.

A: Vagyis mi rendelkezünk a ti DNS-etekkel?

D: Igen. Ti nekünk köszönhetően léteztek, mint faj. A Föld akkori genetikai állományára
rátevődött a mi genetikai állományunk és így jött létre a mai emberi faj.

A: És hogy nem hasonlítunk hozzátok?

D: Az anunnakik mindig megtartják a külső fizikai formát, mivel az a származási környezethez
igazodik. A fizikum teljesen megfelel a bolygónak.

A: Létezik egy olyan tudományos hipotézis, amely szerint egy adott pillanatban az emberi DNS
sok módosuláson ment keresztül, és talán bolygó szinten is egy közös ősünk van, amely 180-
300.000 évvel ezelőtt élt Afrikában.

D: Így van. Ez igaz. Akkor történt meg a DNS első módosítása.

A: Az első?

D: Igen, mert most kb. Negyvenezer éve a létező DNS-re az anunnakik rátették a saját genetikai
anyagjukat.

A: De miért?

D: Mert eljutottak ahhoz a ponthoz, amikor az emberek kezdtek ráeszmélni, hogy kik ők
valójában, és arra gondoltak, hogy megközelítvén a saját testfelépítésüket, talán elfogadjuk őket.

A: Tehát mi az inuakik, az anunnakik és a primitív emberek DNS kombinációjával
rendelkezünk.

D: Igen.

A: Ha jól ítélnénk meg, akkor inkább anunnakik vagyunk, mint mások.

D: Nem, mert a második módosítást nem sikerült a teljes lakosságra megcsinálni, és ezért egy
keveredés alakult ki azok közt, akik közvetlenül az anunnakiktól kapták meg a DNS-t, és akik az
inuakiktól rendelkeztek ezzel. Voltak tiszta vérvonalak is, akik megőrizték az anunnaki vér
tisztaságát.

A: De mostanság nagyjából egyformák vagyunk, nem?

D: Nem. Ma is ugyanazokat a szabályokat követik. Még léteznek tiszta vérvonalak.

A: Azt akarod mondani, hogy léteznek olyan családok, amelyek tiszteletben tartják a
származásukat és nem fogadják el a vérkeveredést?

D: Igen.

A: És mi történt az anunnakikkal, amikor elmentek?

D: Ők nem mentek el. Itt vannak közöttünk, csak visszahúzódtak.

A: Hallottam még ezt az elméletet, de nem tudom, mit higgyek?

D: Én nem akarok senkit sem meggyőzni. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ők azok, akik
minket vezetnek. Igaz, hogy a háttérből, de ők irányítják a világot.

A: Mond csak, ezek az anunnakik hasonlítanak valamennyire a hüllőkhöz, csak két lábon járnak?

D: Igen.

A: Léteznek olyan mendemondák, amely szerint ezek hüllőszerűek.

D: Nevezd úgy, ahogy akarod, de ezek az anunnakik közvetlen leszármazottai, az utódaik.

A: Ismerem az elméletet, de nehéz elhinnem. Senki nem látta, nem tudja ezt pontosan...

D: De igen, pontosan tudják, ismerik őket, még a kormányok is nekik dolgoznak. Mi csak egy
kis részük vagyunk.

A: Ezek szerint csak egy részünk van tőlük.

D: Nem, még van a fejben valami, ami a negatív emóciókért és az agresszivitásért felel.

A: Elmondanád, te hogy látod, hogy vezetnek minket?

D: Kb. 6500 évvel ezelőtt tömeglázadások miatt az anunnakik úgy döntöttek, hogy
visszavonulnak, de nem a szó szoros értelmében, csakhogy a háttérből dolgozzanak. Ezért ők
létrehoztak egy pár titkos társaságot és nagyvonalakban megfogalmazták a jelenlegi vallásokat.
Kiképezték a papokat és odaállították, hogy szolgálják őket, bevezettek egy pár dogmát és
féligazságot, ami elég hatásosnak tűnt, mert az embertömegek elkezdték tisztelni és hallgatni
rájuk.

A: A múltban valóban léteztek emberáldozatok, de az istenek tiszteletére tették.

D: Igen. Ugyanazok az istenek voltak. De ezeket a rituális gyilkosságokat ma is gyakorolják.
Meg kell értened, hogy ők ezektől a dolgoktól függnek, mert ez jelenti az élelmet számukra. Az
egyik ilyen titkos társaság célja ezeknek a tanításoknak a továbbadása. Ma ezek az okkult
szervezetek a teljes földön megtalálhatóak és az összes társadalmi rétegben tevékenykednek.

A: Ezt hogy csinálják?

D: Ők a kormányokon, bizonyos intézményeken vagy cégeken, a bankrendszeren, a katonaságon
és rendőrségen, a törvényeken, az iskolán, a médián keresztül dolgoznak. Ők mindenhol ott
vannak, azoknak az embereknek köszönhetően, akik kiszolgálják őket, akiket kiképeztek erre,
akik a maguk során másokat képeztek ki és így tovább. Ők azok, akik jelenleg minket, a világot
vezetik.

A: Jó, de hogy sikerült ez nekik?

D: Ők egy régi fajt képviselnek. A tudásuk ősrégi és nagyon fejlett. Uralják az anyagot, ismerik
az Univerzum összes aspektusát, jó asztrológusok. Befolyásolhatják az emberi elmét, az
időjárást, az energiát, a lelki nyugalmat, egyszóval bármikor bármit akárhányszor
megcsinálhatnak. Felhasználták a vallásokat, hogy saját érdekükben hibás, természetellenes
tanokat ültessenek be az emberekbe. Azt hitették el az emberekkel, hogy az asztrológia és a
gyakorolt tudás sátánista tanok. Azt az elképzelést keltették az emberekben, hogy az álmok az
ördögtől származnak, amikor az ördög, ahogy mi elképzeljük nem is létezik, és az álmok
valójában az Univerzum és a Mátrix közti kapuk. A Föld összes kedvező és potenciálisan
sugárzó pontjára emlékműveket vagy különleges épületeket építettek, hogy megszüntessék
azokat. Semmilyen formán nem szerették volna a lakosság elbutítását megzavarni.

A: És mégis, hogy lettek ők a világ vezetői?

D: A vallások segítségével, ami egy rugalmas be dogmázási és az intuíció megszüntetését célzó
programot követett, a politika és különösképpen a bankrendszer segítségével. Ők lényegében a
mi pénzünk. Ők adnak nekünk enni, meleget, lakást, iskolát, szabadságot, egészséget és abszolút
mindent ők biztosítanak a számunkra. A királyi családok az egyenes ágú leszármazottaik. Az
elnökeink vérében az ők vérük folyik. Mindenikűk valamilyen formán kapcsolatban áll ezekkel
az titkos társaságokkal.

A: De ezek a királyi családok és elnökök tudatában vannak ennek?

D: Igen. Ők ismerik a származásukat, tiszteletben tartják és egyetértenek a szervezet
határozataival. Ők azok, akik manipulálnak, kormányoznak és irányítják az életünket. Mi értük
születünk, élünk és meghalunk.

A: De léteznek bizonyos spirituális mozgalmak, amelyek már tudják ezeket és el is mondják.

D: Így van, de ezek közül egyeseket éppen ők támogatnak speciálisan azért, hogy hozzáférjünk
az információkhoz és elferdítsük azokat.

A: Ez azt jelenti, hogy ez egy ördögi kör. Bármit is csinálunk, rabok maradunk.

D: Nem. Mi a lelkünkre kell hallgatnunk. Elsősorban. Senki sem áll a teremtés fölött,
mindannyian egyformák vagyunk, így senkinek sem áll jogában megmondani, hogyan
gondolkodjunk, mit higgyünk, mit tanuljunk.

A: De mégis, a tudomány hasznos. A segítségével fejlődtünk, tanultunk meg bizonyos dolgokat.

D: A tudomány szintén az övék. Valamelyest átvette a hit szerepét. A jelenlegi tudománynak
nincs mit kezdenie a Valódi Mátrixszal. Ez egy indukált tudomány, egy olyan tudomány,
amelyet azért hoztak létre, hogy összezavarjanak, amelynek nincs semmi köze a valósághoz. Egy
adott ponton az ember evolúciója során kétségek merültek fel a vallásos dogmákkal szemben, és
akkor az anunnakik a meg kellett találják a módját annak, hogyan uralkodjanak tovább, hogyan
folytassák a tanok beültetését, az elbutítást és így jelent meg a tudomány.

A: De mitől féltek?

D: Attól a perctől, amikor az ember felébred és megérti, hogy a testen túl is létezik, hogy része
az Egyetemes Tudatosságnak, hogy szabad és végtelen akárcsak a Teremtés.

A: És ha rájönnek, mi fog történni? Semmi!

D: Az emberek legyőzik és elűzik őket. A problémájuk az, hogy nincs, ahova menjenek. A
bolygójuknak vége, más égitestek pedig számukra elérhetetlenek. Elérkeztek ahhoz a ponthoz a
Mátrixban, ahol az megmódosítja őket, mint fajt, először megszünteti, majd átalakítja. És ők nem
akarják ezt. Félnek tőle.

A: Én még mindig nem értem, hogy csinálhatnak bármit! Miért nem leplezik le őket!

D: Hát, ha ők irányítanak mindent, ki tudná őket leleplezni? Mindenki, aki megpróbál valamit
mondani, egyenesen sarlatánnak, bolondnak vagy rosszakarónak van bélyegezve. Az árnyékbeli
vezetőink az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építették ki.
Megmondják, hogyan gondolkodjunk, miben higgyünk, hogyan reagáljunk, mit együnk, mit
igyunk, mit hallgassunk. Kivétel nélkül minden be van programozva, ki van számolva és végre
van hajtva. Semmit sem felejtenek ki. Gondolkodj csak, amikor egy kutató egy olyan felfedezést
tesz, ami nem felel meg nekik, százan ugranak fel, hogy ellentmondjanak, de amikor egy
tudományos elvet szeretnének bevezetni, százan jönnek, hogy alátámasszák. Valóban még
léteznek olyan emberek, akiket nem lehet meggyőzni, akik hisznek a jóban és kinyilvánítják ezt.
Ezeket vagy kirekesztik, kinevetik, megbélyegzik, vagy balesettel, váratlan halállal vagy
“öngyilkossággal” félreállítják. Mindent a legkisebb részletekig kiszámolnak és felügyelnek.

A: Jó, de ha lenne egy halom ember, aki hasonlóan gondolkodna, akkor nem lenne mit
csinálniuk. Nem ölhetik meg a teljes bolygót! Talán léteznek olyan személyek a rendszerben,
akik ismerik az igazságot és megmondanák.

D: Akik a rendszerben vannak, akik ismerik az igazságot és nyilvánossá szeretnék tenni, azokat
félreállítják, tehát nem jelentenek veszélyt, ami meg a nagytömegeket illeti... A dolgok
másképpen állnak. Mi mentális befolyással és kémiai vegyszerekkel vagyunk ellenőrizve és
irányítva.

A: Kémiai vegyszerekkel?

D: Igen. Minden, amit élelemként és italként kapunk, orvosságok, a víz, amivel megmosakszunk,
abszolút minden programozva van.

A: Elmondanád pontosabban?

D: Minden kémiai vegyszer, amit a vízhez és élelmiszerhez adnak, a konzerváló porok,
adalékok, gyógyszerek speciálisan arra vannak csinálva, hogy az emberi agy bizonyos
stimulánsokra reagáljon, vagy ellenkezőleg, ne reagáljon.

A: De a gyógyszerek életeket mentenek!

D: Igen. Egyesek. Mások viszont arra vannak kifejlesztve, hogy az ember eltávolodjon a
Elsődleges Forrástól.

A: Talán, de nagyon nehéz határvonalat húzni, mit csinálnánk antibiotikumok, vakcinák nélkül...

D: A vakcinák a legnagyobb átverések. Azok a immunrendszert támadják meg. Én nagyon
rosszul éreztem magam az utolsó beoltásnál, amit rám kényszerítettek. Tisztán láttam, ahogy a
szervezetbe bevitt mikrobák megtámadták a csakrákat, destabilizálva azokat, hogy aztán az egész
testem reszkessen, negatívan befolyásolva nyirokcsomót és a mirigyeteket.

A: De a gyógyszerek jót is csinálnak!

D: Igen. De nélkülük is lehet élni. Valójában azok több rosszat csinálnak, mint jót. A betegség
egy jel, egy figyelmeztetés, hogy valamit rosszul csinálsz. Talán ahol vagy, ott szennyezett a
levegő, talán az élelem rossz, talán a gondolataid és érzelmeid hibások. Ahelyett, hogy
pasztillákat szednél be, meg kéne vizsgálnod ezeket a tényezőket. A pasztillák, ahogy én látom,
nem csinálnak egyebet, csak tompítják a tüneteket, de nem jutnak el az okozóhoz. Abban a
pillanatban, hogy lenyelsz egy gyógyszert, az szétbomlik a szervezetben és energiává alakul. Ez
az energia különbözik, a tabletta alkotórészeitől függ. Ahogy a szervezetbe jut, beállítja a
váladékait, megnövelve, vagy csökkentve a váladékok mennyiségét, ami javuláshoz vezet, de ez
a dolog helytelen. A szervezet sokkal pontosabban tudná ezt szabályozni, ha eltávolítanák a
betegség okát.

A: Talán, de az ellenszer felfedezése csodálatos volt.

D: Igen, de a valóságban ez szabályozza a szervezetet. Minél több antibiotikumot veszel be, az
szervezet annál jobban védekezik, beállítja magát, eljutván ahhoz a ponthoz, amikor már nem
válaszol. A baktériumok és vírusok részei az életünknek, a bolygóé. Mi a kezdetektől velük
élünk. El kell fogadnunk azokat. Tulajdonképpen a szervezetünk tudja ezt. Tudja, hogy minden
ki van számolva.

A: De az anunnakik, akikről azt állítod, hogy irányítanak minket, hol vannak most?

D: Azok velünk együtt élnek. Elbújnak a tekintetünk elől, az időszakos érzékleteink elől is. Úgy
mondhatjuk, hogy ők egy másik dimenzióban vannak, de most itt élnek. Ők aktívan részt
vesznek a mi életünkben, de mi nem vehetünk részt az övékében.

A: De konkrétan hol vannak?

D: Nekik hatalmas földalatti bázisaik vannak, afféle városok. Ott laknak, de ők a felszínen is
tartózkodnak. Közöttünk vannak és találkozunk velük, de nem ismerjük fel őket.

A: Vagyis nem látjuk, láthatatlanok?

D: Nem, láthatóak, de ők egyfajta energia mezőt vetítenek ki maguk köré, ami segítségével olyan
kinézetük lehet, amilyent csak akarnak. Ez az oka annak, hogy felismerhetetlenek.

A: Mivel védekeznek?

D: Az elméjükkel.


A: Nem használnak gépeket, valamit?

D: Nem. A mentális erejük magasabb rendű az emberekénél, ezért nekik ez egy fajta játék. Ők
egy képet erőltethetnek ránk, egy fajta projekciót, anélkül, hogy erőlködnének.

A: És így közlekednek szabadon közöttünk?

D: Nem csak közlekednek, vezetnek is minket, sőt közös háztartásban is élhetnek velünk. Néha
főnökeink vagy kedveseink, barátaink...

A: Vagyis összeházasodhatsz egy anunnakival anélkül, hogy tudnál róla?

D: Lehetséges lenne, de az ilyesmi kizárt, mert ők nem keverednek fajon kívüliekkel.

A: Még az ők DNS-üket hordozóakkal sem?

D: Csak bizonyos esetekben. Néha eldöntik, hogy szükség van a vérvonal felfrissítésére és akkor
elfogadnak kívülálló személyeket, de csak egy körültekintő vizsgálat után.

A: Milyen vizsgálat?

D: Genealógiai, személyiség, asztrológiai jellegzetességek és sok másféle...

A: Asztrológiai jellegzetességek?

D: Igen. Elsősorban. Tudják, hogy a bolygók behatásának fontos szerepe van az ember
személyiségében. Máskülönben az asztrológia a legidősebb tudomány. Benne rejlik összegyűjtve
az Univerzum teljes tudása.

A: Nem tudtam, hogy ilyen fontos.

D: Mert nem szabad tudnunk. Azt mondták, hogy az asztrológusok varázslók, hogy az ördögtől
származnak, de most amikor ezek a felcímkézések nem befolyásolhatnak senkit, azt állítják be
nekünk, hogy az csak idővesztés.

A: Miért?

D: Mert ennek segítségével ráhangolódhatsz az Univerzumra. Összhangban lenni az égitestekkel
azt jelenti, hogy összhangban élni a teremtéssel. A tudatalattink szintjén mindannyinkat
befolyásol a Nap, a Hold és a bolygók. A Föld egy óriási mágnes, amely a saját tengelye körül
forogva mágneses mezőt hoz létre. Ennek a mágneses mezőnek fontos behatása van a földi
életre. Léteznek kozmikus ciklusok, nappulzusok, elektromos jelek, elektromágneses szelek. Az
emberek figyelniük kéne ezekre a dolgokra. Különböző időciklusok vannak az aratásra, szüretre,
bizonyos dolgok elvégzésére, gyermekcsinálásra és ellenkezőleg is, léteznek végzetes
időciklusok, mindennek értelme van. Semmi sem véletlen.

A: De nem értem. Miért rejtenék el ezeket? Nekik is előnyös lenne.

D: Nem lenne előnyös, mert az ember megértené az élet értelmét. Tudatosan élve hozzáférésünk
lenne a Mátrix kifogyhatatlan tartalékaihoz. Meggyógyulnánk a kozmikus energiát használva,
megfelelő időpontokban művelnék meg földjeinket és ez mértéktelen terméshez, gazdagsághoz
vezetne. Nem használnának már rovarirtókat, mert egyszerűbb lenne a kártevőket a holdciklus
bizonyos fázisaiban más leszedett növényekkel elpusztítani. Ha figyelembe vennék a bolygókat,
a gyermekek életképesek, jobbak, tehetségesebbek lennének, különböző feladattal és egymáshoz
közel álló testfelépítéssel jönnének a világra.

A: Hogy tudnád más növényekkel elűzni a kártevőket?

D: Igen, a kártevők elpusztíthatóak növények segítségével. Lévén úgy, hogy bizonyos típusúakat
ültetnél a zöldségek és gabonák sorai közé, lévén úgy, hogy meglocsolnád azok nedvével. A
valósághoz viszont közelebb áll, hogy elültess egy növényt, mind megöld azt.

A: Adj egy példát egy ilyen növényre.

D: Büdöske (bársonyvirág). Megvédi a zöldségágyásokat, még a málnát és az epret is a kártevő
férgektől. Ha helyenként egy-egy szál büdöskét ültetsz az ágyások közé és a végükbe, a
veteményesed védve lesz. Tudom biztosan ezt. Megmondtam a nagyszüleimnek is, akik az elején
nem hittek nekem, de utána bebizonyosodott, hogy igazam van. Nem volt több problémájuk az
eperrel.

A: De mit csinál a büdöske? Hogy befolyásolja a kártevőket?

D: Olyan anyagot választ ki, amely elűzi a kártevőket, akárcsak egy speciális energiát, amely
megvédi a növényt, és amely kapcsolatba lépve a féreg energiamezőjével, rákényszeríti, hogy
elhagyja a helyet. Valójában a büdöske saját magát védi ezzel, de hasznos lehet a környezetében
levő növényekre nézve is.

A: És sok ilyen fajta virág van?

D: Igen. Valójában az összes növény jó valamire. Semmi sem fölösleges. Az emberek is
kezelhetik magukat velük, de két tényezőt kell figyelembe venni: az asztrális időszakot,
amelyikben leszedik és a személyt, aki leszedi.

A: Az is számít?

D: Igen, mert bizonyos időszakoknak maximális gyógyító hatásuk van, és nagyon fontos a
leszedő lelki állapota, mert ő az, aki először ráteszi a kezét, átveszi az energiáját vagy módosítja.

A: Nem tudtam!

D: Annak a személynek, aki leszedi egészséges, csendes és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez
nagyon fontos.

A: Így van, de ezek a dolgok nem ismertek.

D: A növények élő létezők, csodálatosak, jók. Ők azért vannak itt, hogy segítségünkre legyenek
és segítsenek nekünk. Sajnálatos módon, mi megöljük, levágjuk, majd eldobjuk őket. Ahogy a
fenyőket is. Ha hallanád a sikoltásaikat, amikor kivágják a fákat! Hiába! Senki sem hallja meg!

A: Azt mondtad, hogy tetszik a Karácsony!

D: Igen. Nagyon tetszik, viszont mint megélés, rezgés. Az a szerencsém, hogy anyám egy
műanyag fenyőt vásárolt régebb. Nagyon szép, és akárhogy is a gondolat számít. Nem hiszem,
hogy meg tudtam volna lenni otthon egy halott fával, és még örvendjek is neki! Máskülönben az
embereknek megvan ez a képessége, hogy megöljék a bolygót és még örvendjenek is ennek!

A: Vagyis?

D: Vagyis mi megöljük a bolygót, kiürítjük a tartalékait és boldogok vagyunk! De a következő
alkalommal szeretnék erről beszélni.

A: Jó, akkor megállunk.

Dávid távozása után jó néhány percig csak ülök és gondolkodom, próbálom megérteni az
információkat. Emlékszem, hogy olvastam David Icke könyvében, a Felsőbbrendű Titokban, a
sumérok agyagtábláinak fordításáról, amely táblákat 1850-ben fedeztek fel, Bagdadtól kb. 400
km-re. A szöveget Zecharia Stichin fordította le, egy híres kutató, történész, író és nyelvész.
Ő azt állítja, hogy a táblák információkat tartalmaznak egy felsőbbrendű fajról, nevezetesen
AN.UNNAK.KI, amely eljutott Sumériába és amely egy Nibiru nevű bolygóról jött. Stichin az
állítja erről a bolygóról, hogy 3600 éves keringési ideje van, ami a Jupiter és a Mars között
kezdődik és a Plutón túlra nyúlik, messze a világűrbe. A táblák fantasztikus pontossággal
mutatják be a naprendszert és a bolygókat is, megadva a pontos nagyságukat és pályájukat.
Stichin azt mondja, hogy ezek az Anunnakik 450.000 éve érkeztek a Földre aranyat keresvén. A
mai Afrika egy földterületére szálltak le, hogy kibányásszák az altalajkincseket. Az elején a
bányákban csak az anunnakik dolgoztak, de idővel ezek fellázadtak és az elit úgy döntött, hogy
egy hibrid fajt hoz létre, amely képes a munkára. Több lehetőséget is megpróbáltak, de végül az
ember mai alakjánál maradtak. A táblák leírják, hogy olyan genealógiai vonalakat is létrehoztak,
amelyek az ők nevükben kormányozhattak, sőt elmeséli azt is, hogy jöttek létre a királyságok.
Érdemes megjegyezni, hogy az ember evolúciójának története azt állítja, hogy 200.000 éve
fajunk egy tökéletesedési folyamaton ment keresztül. A Homo erectus egyből Homo sapiens lett,
ahhoz, hogy kb. 35.000 éve ezelőtt egy újabb impulzust kapjon és Homo sapiens sapiens-é
alakuljon, a mai emberé. Melyek voltak ezeknek a fejlődési időszakoknak az okai, nem tudja
senki, és annál kevésbé lehet megmagyarázni azt. Mi több, tudományos kutatások igazolják,
hogy mindannyinknak egy nőnemű közös őse van, amely Afrikában élt 140-300.000 éve ezelőtt.

VIII.


A: A bolygó megölésénél maradtunk el. Mit szerettél volna mondani?

D: Gondolj csak arra, mi történne, ha a mikrobák, amelyek a testünkben élnek nekiállnának,
hogy elvegyenek egy csepp vért és üzemanyagként használnák az autóikban, ha elvennének egy
darabka csontot és a nyakukra vagy a kezükre tennék, hogy azzal büszkélkedjenek, ha levágnák
és felgyújtanák a hajunk vagy ajándékba adnák, amikor valakihez mennének, hogy aztán a
viselője eldobja azt. Körülbelül ezt tesszük mi a Földdel. Megkínozzuk, megcsonkítjuk,
feldaraboljuk, meggyötörjük, és mindezt a tudomány, a fejlődés, a jólét nevében tesszük. Ezt
vettük át az anunnakiktól, hogy tönkretegyük, kimerítsük a természeti kincseket. Ezt nagyon jól
megtanultuk.

A: De ha nem használnánk ki, akkor mit csinálnánk, mivel közlekednénk, mivel melegednénk,
mit ennénk?

D: Megtehetnénk mindezt az elménk erejével, egyszerű akaratunktól fogva.

A: Rendben, de senki nem tanít meg erre. Miért nem tanítják ezt az iskolákban?

D: Mert az iskolák is ugyanazon kontroll alatt vannak. Az okkult szervezeteknek az volt a célja,
hogy destabilizálják a tanulási rendszert, amit sikeresen megvalósítottak. A tanítás a logikus és
racionális gondolkodásra épül. Az adatok olyan formán vannak elrendezve, hogy
semlegesítsenek minden intuíció-nyomot vagy a mátrixhoz való hozzáférést. A gyermekeket a
tanárok és útmutatók robotokká alakítják, akiknek megtiltják a szabad véleménynyilvánítást.
Még a szülők is részt vesznek ebben a támadásban. Hányszor hallottad már ezt a felnőttektől...
tanulnod kell, oda kell figyelned a tanárra, ha ezt mondja a könyv, akkor ez így van.. én soha
nem haltam meg az iskolában!... A tanulásnak köszönhetem, vagyok az, ami vagyok... Ezek a
jelmondatok, amivel ti felnőttek támadtok minket. Miért gondolod azt, hogy a mai tanulók nem
érdeklődnek, hogy halálra unom magam az óvodában és legtöbbször nem akarok oda menni.
Miért kéne megtanulnom azt, amiről tudom, hogy nem igaz?

A: Jó, de nem maradhatunk otthon, mert akkor analfabéták leszünk!

D: Nem kéne otthon maradnunk, csupán nektek, felnőtteknek kéne megváltoztatnotok a
rendszert. Akarnotok kell, hogy ez megtörténjen, akkor biztos elérhető lesz.

A: Ne mond azt, hogy nincsenek hasznos tantárgyak... mint a történelem, biológia.

D: Hasznosak lennének, ha az információk igazak lennének. Mit tanulnak az iskolában? Az
igazságukat! Mit tanultatok ti? Az igazságukat! Mit csináltok ti most? Nekik dolgoztok! Mik
leszünk mi, ha a dolgok nem változnak meg? Nekik fogunk dolgozni. Ez egy bűvös kör,
amelyből mi gyermekek nem tudunk kilépni, hiába érezzük, hogy nem jó, miattatok. Ti vagytok,
akik elfogadjátok, lenyelitek a meséket, lustaságból, kényelemből, félelemből vagy egyszerűen
azért, mert meg vagytok elégedve az életetekkel. Ha mindened megvan, miért kéne többet
akarnod!

A: Ez nem éppen így van. Mi átvettük a rendszert és továbbvisszük azt...

D: Ti egy olyan rendszert vettetek át, amely soha sem volt megfelelő, és amit tovább
erőszakoltok. Ti vagytok a hibások!

A: De mit tehetnénk?

D: Hogy akarjátok a változást. Hogy aktívan részt vegyetek benne. Hogy leleplezzétek és az
egész világnak bemutassátok.

A: Kiket?

D: Az anunnakikat.

A: Hogyan, ha nem látjuk?

D: Akarjátok, hogy lássátok őket, és látni fogjátok! Valójában vannak olyan emberek, akik látják
őket, akárcsak én. Ők közöttünk vannak, a mi életünkhöz tartoznak. Én túl kicsi vagyok, hogy
figyelembe vegyenek, azok a felnőttek, akik látják őket, nem beszélnek a másoktól való félelem
miatt.

A: És akkor mit kell csinálni?

D: Akik látják, szólaljanak meg. Mutassanak rá az ujjukkal. A látás a Teremtő ajándéka.
Használnotok kell.

A: Miért látják egyesek, mások meg nem?

D: Akik látják, azok azért tehetik, mert erősebb kapcsolatuk van a Mátrixszal. Ez a dolog a test
és fölöttes én kapcsolatának tudatosulásával jön létre. Amikor az információ szabadon
közlekedhet a két struktúra között, amelyben a folyam tudatosan lecsapolható, akkor energia
szinten minden láthatóvá válik és semmi sem marad elrejtve.

A: És akiknek nem rendelkeznek ezzel az ajándékkal?

D: Ők aktiválhatják, gyakorolhatják a kommunikációt és akkor ez az ajándék megjelenik és
tudatosítható lesz.

A: De hogyan?

D: Ahogy mondtam, minden akaratnak, beszédnek, gondolatnak van egy rezgése. Amikor
gondolsz valamire, az átalakul gondolat-energia-formává és egy mátrixszegmenssel lépik
kapcsolatba, amely megengedi, hogy az a óhaj megvalósuljon. Olyan ez, mint amikor elvetsz egy
magot és várod, hogy az kinőjön, hogy leszedd a gyümölcseit. Lényegében az embernek most
nagyobb teremtő ereje van, mint valaha.

A: Jó, de konkrétan, hogy tudjuk ezt a felsőbbrendű látást kifejleszteni? Azt hiszem, hogy a
harmadik szemre gondolsz.

D: Harmadik szemnek is hívhatjuk, de az első szem és nem a harmadik, mert a tőle jövő
információkra kell alapoznunk. Amit a fizikai szemeinkkel látunk, az a Valóság kivetítése, amit
az anunnakik vetítenek ki és irányítanak.

A: De konkrétan, létezik valamilyen technika vagy eljárás, léteznek valamilyen követendő
lépések?

D: Természetesen. Először is az embernek vissza kell állítania a kapcsolatot az elme és a fölöttes
én között.

A: Mit nevezel te fölöttes énnek?

D: Ez az Igazság. A tökéletes, igazi megismerés, ami mélyen bennünk van elrejtve. Ez a Mátrix
közvetlen elérési vonala, amellyel mindenki rendelkezik, de amely nagyon el van homályosítva a
létező interferenciák miatt.

A: Miféle interferenciák?

D: Az anunnakik nem akarják, hogy az ember megismerje az Igazságot. Ezért a hibás
információk mellett vegyszerekkel is mérgeznek, aminek az célja, hogy közömbösségben
tartsanak. Ezek a vegyszerek a tobozmirigyet gátolják, blokkolják. A tobozmirigy nagyon fontos
része az embernek. Például a csecsemőmirigy az a mirigy, amelyet ha tudatosan aktiválnánk,
akkor meghosszabbítaná az életünket. Máskülönben minden mirigy mást csinál, de mindenik
beállítható lenne, ha az ember közvetlen információkat kapna a Mátrixból, és nem a Föld alsó
mezőjéből.

A: Mi van a Föld alsó mezőjében?

D: Mi innen kapjuk az információkat, ezeknek a mesterséges blokkolásoknak köszönhetően. Az
alsó mezőben található meg az összes alacsony rezgésű gondolat-energia-forma. Az anunnakik
ide tettek mindent, ami a rosszra, félelemre, gyűlöletre, rémületre, fóbiára, halálra és sok minden
másra vonatkozik. Mi ezekkel táplálkozunk, mivel csak ehhez van hozzáférésünk.

A: De nekünk szép gondolataink is vannak...

D: De azok a mátrix mezőjéből jönnek

A: És hol található ez az alsó mező?

D: A Föld körül. A föld be van burkolva ezzel. Minden, ami információként jön, általában onnan
jön, csak egy kis rész jön a Mátrixból.

A: És hogy tudnánk elérni a Mátrixot?

D: Teremtsétek meg a kapcsolat az elme és a fölöttes én között.

A: Hogyan?

D: Mondok neked egy példát. Amikor én egy kérdésre szeretnék választ kapni, és Aghton nem
válaszol nekem, lábon állva lehunyom a szemem és arra gondolok, hogy a Mátrixra
csatlakozzam, hogy megtudjam az Igazságot. Ezt csinálom, és azt mondom, hogy ha igen a
válasz, akkor a testem előre hajoljon, és ha nem a válasz, a testem hátra hajoljon. Nagyon
egyszerű.

A: És a válasz mindig igaz?

D: Mindig. Próbáld meg te is. Kezdheted azokkal a kérdésekkel, amelyekre tudod a választ. De
vigyáznod kell, hogy ne add tudatosan te a választ. Hagynod kell, hogy meglepődj ettől. Tedd fel
a kérdést, mintha semmit sem tudnál.

A: Felteszem, hogy átmegyek ezen a feladaton, mit kell még tennem?

D: Agthon azt mondja, hogy mutassak meg neked egy eljárást. Elhelyezkedsz egy olyan helyen,
ahol senki sem zavarhat meg, lehet egy ágy lefekvés előtt. Az elején meg kell mondanod a
testednek, hogy természetes módon, anélkül, hogy szenvedned kéne, távolítson el minden
mérgező anyagot, amelynek nincs Igazság megfelelője a Mátrixban, amely benne van
összegyűlve. Valójában ezt kéne minden nap csinálnod. Nagyon hasznos. Aztán elkezded kérni a
fölöttes énedet, hogy lépjen kapcsolatba veled.

A: És hogy nyilvánul meg ez a kapcsolat?

D: Én, amikor a fölöttes énemmel beszélek, a gondolat erejével egy speciális helyre megyek.
Arra gondolok, hogy az Inuán vagyok. Van egy kedvenc helyünk egy fa mellett. Onnan láthatjuk
a tengert. Te oda mehetsz gondolatban, ahova szeretnél. Ahol tetszik neked.

A: Tegyük fel, hogy tetszik egy vízesés mellett.

D: Odamész. Először a vízre nézel és arra, ami körülötte van. Megpróbálod érezni a hely illatát,
megérinted a vizet, érzed. Elnevezed ezt a helyet az Igazság Titkos helyének. Ily módon ide
senki sem jöhet be. Szent lesz. Aztán megpróbálod tudatosítani a fölöttes énedet. Az elején
hatalmas szeretet fogsz érezni. Akkorát, hogy érzed, nem férsz be a testedbe. Aztán egy
megkönnyebbülést, békét érzel. Amikor elérted ezeket az állapotokat, megpróbálsz a Mátrixhoz
beszélni. Megmondod neki, mit szeretnél. Tudnod kell, hogy csak a hozzád köthető vágyak
fognak megtestesülni. Nem kérheted a fölöttes énedet, hogy meggyógyítsa a nagymamádat.
Megkérdezheted viszont, hogy miért beteg. Itt csak olyan programozásokat végezhetsz, amelyek
rád vonatkoznak. Semmi más egyebet.

A: Konkrétan, mondjuk, szeretném látni az Igazságot. Mit kell kérdeznem?

D: Meg szeretném tudni az Igazságot. Ennyit. Az éned tudni fogja, mit kell csinálni. De az csak
részletekben adja meg az Igazságot, nem mindent egyszerre, mert az emberi agy nem tud
egyszerre annyi információt befogadni.

A: És ha azt akarom, hogy jól legyek, hogy meggyógyuljak?

D: Meg szeretnék gyógyulni. A betegséggel kapcsolatban az éned először megmutatja, hogy
miért vagy beteg. Csak akkor gyógyulsz meg, miután kiküszöbölted a betegséged okozóját.

A: Hogy mutatja meg nekem?

D: Vagy helyben, filmszerűen a fejben, vagy küld egy üzenetet az elmédbe, vagy egy álmod lesz.
Tudnod kell, ha nem tartod be azt, amit mond, akkor nem lesz esélyed meggyógyulni.

A: De ha az egy karmikus betegség?

D: Akkor azt úgy mutatja meg neked, hogy megértsd. Most azokban az időkben élünk, amikor
kiküszöbölhetjük a múltbeli problémákat. A lényeg, hogy akarnod kell.

A: És ha látni akarom az anunnakikat?

D: Azt mondod, hogy látni szeretnéd az anunnakikat. De itt, ahogy mondtam, meg kell
tisztítanod magad a vegyszerektől, amelyek megakadályozzák a tobozmirigyed működését.

A: De melyek azok?

D: Sokféle termék van. Láttam üdítőkben, ételekben... de a legmérgezőbb a fogkrém. Okosan
van beletéve, mert ti rákényszerítetek, hogy lefekvés előtt fogat mossunk és az a testben marad
és egész éjjel hat.

A: Milyen vegyszerre gondolsz?

D: A fluorra.

A: De ez egészséges a fogakra nézve!

D: Semmi hatása nincs a fogakra. Azt a tobozmirigyet meggátolandó adják. Tudom biztosan ezt.

De rá voltam kényszerítve, hogy használjam.

A: És azt hiszed, hogy mérgező?

D: Száz százalékosan.

A: De mi a célja ennek a tömeges mérgezésnek?

D: Ez elsősorban az 1960 után születettekre vonatkozik. Akkor a Föld karmája elkezdett
megtisztulni és elkezdtek fejlettebb lények is reinkarnálódni ide. Addig is voltak, de tömeges
inkarnációra gondolok, amely 1990 és 1996 után éleződött ki. Az újonnan jöttek képesek voltak
bizonyos paranormális képességeket kifejleszteni. Legyen köztünk szólva, nem tudom, hogy
miért nevezitek így, mert azok nagyon normálisak. Ezek nagy veszélyt jelentettek az
anunnakikra, aki nem álcázhatták volna magukat. Ezért kísérleteket végeztek és arra a
következtetésre jutottak, hogy a legjobb módja ezeknek a törekvéseknek az eltörlésére a
vegyszerekkel való mérgezés. Ahogy nem tudták volna rákényszeríteni a teljes lakosságot, hogy
a gyógyszereket vegyen be, kitalálták az ételmérgezést. Nagyon egyszerű. Nem veszed észre,
hogy minden évben növekszik ezeknek az anyagoknak a koncentrációja?

A: Nem.

D: Mert megszoktad és már nem zavar. A balszerencséjük, lényegében a miénk is, hogy
hamarosan nem lesz, amit kezdeniük ezekkel a vegyszerekkel és ezért más gépezeteket találtak
ki, sokkal erősebbeket, amelyekkel interferenciát csinálnak köztünk és a Mátrix között.

A: Milyen gépezeteket?

D: Reléket, mobil telefont, energia bombákat és gamma sugarakat.

A: Nem hiszem el.

D: Miért?

A: Ha meghalunk, ők mit csinálnak?

D: Mi nem fogunk mind meghalni. Egyre többen halnak meg, de nem a teljes lakosság. Akik
megmaradnak, azok az ők rabszolgáik lesznek. Egyfajta élő babák. Ez az, amit ők szeretnének,
de tudom biztosan, hogy nem így fog történni.

A: De mi történik?

D: Jó és szép lesz. Jelenleg éppen a Mátrix dolgozik a Föld beállításán. Problémáink lesznek,
mind a felszínen, a levegőben, vagy az időjárás miatt, mind gazdaságilag.

A: Tudom, mondtad már nekem. Vásároljunk földművelő eszközöket, magokat... kertes házat...

D: Igen. Jó lenne.

A: Pénzt tehetünk félre és szükség esetén kivehetjük azt.

D: Hamarosan bebukik a bankrendszer. Mindenhol. A pénznek nem lesz értéke.

A: Hogy érted hamarosan?

D: Valahol 2009 végén vagy 2010 elején.

A: Ilyen hamar?

D: Igen. Minél hamarabb, annál jobb, mert a Földnek meg kell tisztulnia ezektől a rezgésektől és
mindentől, ami gazdasági manipulációnak nevezhető. Túl sokat voltunk az anunnakik elnyomása
alatt.

A: És eszünk majd?

A: Amink van, vagy amit termelünk. Muszáj, legyen egy kis élelmiszer tartalékunk, fontos tudni
ezt a dolgot.

A: Nem hangzik valami jól!

D: Nagyon is jó. Én személyesen alig várom, hogy már túl legyünk a 2012-ön, valójában 2013
februárja után minden stabilizálódni fog és egy új korszak fog bekövetkezni. A Föld és lakóinak
korszaka. A jó, béke korszaka. Tudnod kell, hogy a földiek jók. Mindenki, aki az inuakik DNS-ét
hordozza, különleges. Majdnem mindenki tovább megy.

A: De hányan vannak?

D: Nagyon sokan. Nem tudnám megszámolni, de látom őket az utcán. Testvéremként ismerem
fel őket. Románia különben nagyon tiszta ebből a szempontból. Itt kevés az anunnaki vér.
Vannak itt is, de nagyon kevesen.

A: De hogy ismerheted fel őket?

D: Én a szeretteimet a rezgésük alapján ismerem fel. Rájuk nézek és tudom. Te is meg tudod
csinálni ezt.

A: És a negatívakat?

D: Próbáljuk ki a következőt! Nézz annak a személynek a szemébe, akivel beszélsz. Csak a
szemébe. Ne nézd a mosolyát vagy a gesztusait. Nézz és kérdezd meg, hogy inuaki vagy
anunnaki. A fölöttes éned válaszolni fog.

A: És ha megtudom, hogy anunnaki, mit teszek?

D: Kérd meg az énedet, hogy mutassa meg a természetét, és akkor meg fogod érteni, a legtöbb,
amit tenned kell, hogy kikerüld őket. Hogy ne hallgass a tanácsaikra és az utasításaikra.

A: De ők tudják, hogy anunnakik?

D: Egyesek igen, a legtöbbjük viszont nem. Csak azok, akik fent vannak. Ezeknek
elmagyarázták és elfogadták a feltételeket, mi több tudatosan részt vettek a bolygó leigázásában.

A: És akik nem tudják, nem tudunk azokon segíteni?

D: Nem. Mert azok a rossz felé hajlanak. Mindenki valahonnan belülről jön. Mit gondolsz, miért
léteznek azok az okkult pénzügyi társaságok, miért csak egyesek iratkoznak be bizonyos
szervezetekbe, miért csak egyesek akarnak teljes embertömegeknek kárt okozni?

A: És ezekkel az emberekkel mi fog történni?

D: Ők a saját útjukat fogják követni. Nem avatkozhatunk be a Mátrix terveibe.

A: De ha vannak mégis olyan személyek, akik meg szeretnének változni? Ezeknek nem
engedetik meg, hogy maradjanak?

D: Nem. Ők nem tudnak az új energiának megfelelni. Más felépítésük van. Saját útjukat járják.

A: Én mégsem hiszem el, hogy mindenki, aki anunnaki vérrel rendelkezik, egy csoporthoz
tartozik. Kell létezniük még olyan embereknek, akik nem tartoznak egyetlen csoporthoz sem!

D: Higgyél nekem, hogy nem léteznek. Ez olyasvalami, ami nem magyarázható meg. Ők
rezgésszinten ismerhetőek fel és annak ellenére, hogy nem tudatosult bennük, hogy miért
csinálják ezt, szervezetekbe rendeződnek.

A: És mindenki a szervezetből anunnaki DNS-sel rendelkezik,

D: Nem. Beléptek azok is, akiknek nincs meg ez a DNS-ük. Ezeknek megadatik az a lehetőség,
hogy megváltozzanak.

A: De miért hiszed, hogy ezekhez a csoportokhoz csatlakoztak, ha énjük nem érezte?

D: Csak kíváncsiságból, félelemből, vagy abból a vágyból, hogy felmenjenek a társadalmi
ranglétrán, mert jelenleg ez a legjobb manapság. Talán egyesek a szüleiktől örökölték, akiknek
helytelen valóságot mutattak be. Rengeteg oka van ennek.

A: És mit kell ezeknek tenniük, hogy alkalmazkodhassanak az új rezgésekhez?

D: Semmit. A Mátrix fogja eldönteni ezt. Ha az általuk hozott zavarok nem annyira veszélyesek,
akkor megengedik nekik az anunnakik mátrixszegmenséből való kilépésüket. Ha az általuk
okozott rendellenességek súlyosak, akkor ez van... az ők döntésük volt és ezekkel fognak
továbbmenni... Sajnos!

A: De én arra gondolok, hogy talán kapnak még egy esélyt. Nem tudták!

D: Mi nem segíthetünk rajtuk. Csak ők tudnák ezt megcsinálni. Megkérdezhetik a Mátrixot,
kapcsolatba lépve a fölöttes énükkel. Csak így kaphatnak választ erre a kérdésre. Ha nincs
hozzáférésük ezekhez a kérdésekhez, akkor nagy baj van. Én nem tudom, mit tehetnek még.

A: Mond csak, akiknek köze van ezekhez a szervezetekhez, de nincs az anunnakikhoz... Sokan
vannak?

D: Igen. Még többen, mint mennyien kéne, hogy legyenek.

A: Nálunk is?

D: Igen. Tényleg nagyon sokan. Sajnos, mert itt valami különleges fog történni.

A: Igen, mondtad.

D: Álljunk meg.

Dávid elmenése után bekapcsolom a számítógépet és beütöm a fluort, a tobozmirigyet és
meglepődöm a talált információk mennyiségén. A legtöbb adat a http://www.fluoridealert.org
címen található. Megtudom innen, hogy 1990-ig nem végeztek semmilyen vizsgálatot a fluor
tobozmirigyre gyakorolt hatásán. Tudnunk kell, hogy a tobozmirigy egy kicsi mirigy, amely a
két agyfélteke között helyezkedik el. Szerepe a melatonin váladék termelésének szabályozásában
van. A melatonin egy hormon, amely segít a pubertás szabályozásában, és ugyanakkor megvédi a
szervezetet a szabadgyököknek a sejtekre gyakorolt káros hatása ellen.

E tanulmány első futára Jennifer Luke doktor volt, az angliai Surrey egyetemről, aki
bebizonyította, hogy a tobozmirigy a fluor által megtámadott első célpont, és ennek az elemnek a
nagy mennyiségű tárolása súlyos működészavarokhoz vezet, korai időszakban kiváltja a pubertást
és csökkenti szervezetet a szabadgyökökkel szembeni védekezését.
Ugyanezen a honlapon megtudjuk, hogy a fluor a magzatnál genetikai mutációkat létrehozó
faktor, ami növeli a rák veszélyét. Egy sor tanulmány állítja, hogy a fluor a felelős a csontrákért
is. Természetesen ezek a kísérletek az elején tartanak, még a laboratóriumi vizsgálatok stádiumát
jelentik. A dolog hátulütője, hogy ezeket nem veszik figyelembe, mint mindent, ami nem felel
meg. Gondoljanak csak arra mit jelent az ipar számára, ha bebizonyítanák, hogy a fluor mérgező!
Mindenesetre azt ajánlom, hogy végigolvassák ezeket az oldalakat. Sok érdekes információt
találnak itt.

Még megtudom azt is az internetről, hogy a tobozmirigy energetikailag segít az elő szervezetnek
a Föld új rezgésére való alkalmazkodásában.

Rájövök, hogy mindezek elérhetőek számunkra. Bárki hozzájuk férhet, elolvashatja, megértheti,
de szükség van valakire, aki felhívja rá a figyelmünket, aki felráz bennünket. De miért?

IX.

A: Beszélhetnénk ma néhány kezelésről vagy terápiáról?

D: Igen.

A: Tudnál valamit mondani a rákgyógyításról?

D: A rák akkor keletkezik, amikor a személy ellenszegül a Mátrixszal. Ha valaki megszegi a
küldetését, ha kilépik a karmikus nyomdából, akkor a szervezet reagál és kifejleszti a betegséget.
Hozomány is lehet, vagyis a lélek ezzel a problémával érkezik, de mindvégig fennáll a
meggyógyulás lehetősége. Tudnod kell, hogy ez nem egy büntetés. Ellenkezőleg. Egy nagy
segítség. Akiknek megadatik az esély, hogy megtisztuljanak ettől a betegségtől, azok nagyon
kedvesek a Teremtőnek.

A: Ez számomra már sok!

D: De miért? Nem szeretnéd figyelmeztetni a gyermekedet, mielőtt az egy helyrehozhatatlan
hibát követne el, ami után sok száz év szenvedés várna rá? Így tesz a Mátrix is. Küld egy
üzenetet. De ha az ember figyelembe venné, kijavítaná, megtisztítaná magát az életével
szembeszegülő gondolatoktól, formáktól, energiáktól és meggyógyulna. Sajnos ez a dolog nem
köztudott.

A: De adj egy példát, hogyan kell eljárni.

D: Adj egy konkrét példát. Kire gondolsz?

A: Van egy betegem, akinek daganat van a gyomrában. Mit kell csinálnia?

D: Elsősorban tudnia kell, hogy a tumor egy élő entitás és sajátos megnyilvánulási
mechanizmusa van. Az a beteged által létrehozott program által került a testbe. Amit elsősorban
neki tennie kell, hogy kezdjen el kommunikálni vele. Hogy harag nélkül, szeretettel kezdjen
beszélni vele, hogy köszönje meg a jöttét, hogy megbetegítette a testet, hogy megértette a
figyelmeztetést, a vészjelzést. Aztán meg kell változtatnia az életét és a gondolkodásmódját.
Utasítsa vissza a negatív, pesszimista lényekkel való kapcsolatba kerülést, utasítsa vissza a
szomorú történetek meghallgatását, ne nézzen olyan filmeket és híreket, amelyek negatív
töltéssel rendelkeznek, tudatosan étkezzen.

A: Hogy tudatosan étkezzen?

D: Vagyis tartsa be a diétát. Utasítsa vissza az állati zsírokat vagy vegyszerrel kezelt
élelmiszereket. Legyen minden természetes. Csak természetes szappanokkal mosakodjon és
kerülje a klórt és a fluort.

A: És mennyi ideig kell ezt a dolgot csinálnia?

D: Amíg a tumor eltűnik.

A: Ennyi az egész?

D: Nem. Ahogy mondtam a tumor egy élő entitás, miután megköszönte, hogy jött, meg kell
kérnie, hogy elmenjen, hogy megértette az üzenetet és megváltoztatja az életét. Nagyon fontos,
hogy megváltozzon a valóságban, mert másképpen nem lesz esélye a sikerre. Tegye a kezét a
helyre, ahol az található, miközben beszél a tumorral. Képzelje el, hogy a jobb kezéből szeretet,
csend, béke, elfogadás árad ki. Párhuzamosan ezzel kérjen bocsánatot a Mátrixtól, kérje
bármilyen általa hozott zavar eltüntetését. A legtöbbször a Mátrix válaszol erre. Ötleteket,
embereket és képeket küld bizonyos eseményekről. Ez azt jelenti, hogy ott van a probléma.
Minden, amit tenni kell, hogy meg kell változtatni az elmében az illető tevékenység polaritását.

A: Elmondanád érthetőbben?

D: Amikor a Mátrixhoz kapcsolódom és megjelenik a fejemben a szomszéd, akivel
összevesztem, akkor tudni fogom, hogy a probléma ott van. Meg kell próbálnom visszaállítani a
harmóniát. Először bocsánatot kérek a Mátrixtól és megkérem, hogy engedje meg kitörölni ezt a
zavart. Aztán megpróbálok kapcsolatba lépni az illető személlyel és kibékülök vele.

A: Jó, de ha az személy már nem él vagy elköltözött valahova és nem tudom, hol van?

D: Akkor beszélek a Mátrixszal és a teljes szeretetem, harmóniám küldöm el neki gondolatatban,
és megkérem, hogy adja át annak a személynek, bárhol is van. Ez olyan, mint amikor a bűneidért
imádkozol, amelyek valójában zavarok. A Mátrix tudja, melyek azok és azonnal intézkedik,
kitörölve azokat.

A: Ez azt jelenti, hogy ha én a Mátrixhoz imádkozom megbocsájtásért, mert megöltem egy
embert, a Mátrix megbocsájt nekem?

D: Igen.

A: És újból megtehetem ezt?

D: Szívből jövő megbocsájtásra gondolok. Megismételni a hibát és utána megbocsájtásért
esedezni nem más, mint képmutatás. Azt gondolod, hogy a Mátrix nem jegyzi fel? Ez olyan,
mint amikor magadat próbálnád becsapni.

A: De a gyilkosság az gyilkosság. A Mátrix megbocsájt?

D: Néha valaki életének kioltása nem egyenlő a gyilkossággal. Lehet, ez egy létező zavar
kisimítása. Ebben az esetben az ember szabadságvesztéssel fizet meg a Földön, de a Mátrixban
csak egy tett eltörlését jelenti.

A: De tegyük fel, hogy megöltünk valakit, ami nem karmikus eredetű. Mi történik, amikor
bocsánatot kérek?

D: Ha a kérés teljesen szívből jön, ha megbánod, a Mátrix feljegyzi ezt magának. A zavart
viszont csak egy ellentétes tettel lehet megszüntetni. Vagyis a megölt személy a gyilkosod lesz
egy másik életben. Amikor ahhoz a ponthoz jutsz, ahol meg kell fizetned az életeddel, a Mátrix
figyelembe veszi, hogy őszintén megbántad a tettedet, és aminek halálnak kell lennie egy
egyszerű sérüléssé alakul, vagy valamilyen problémád lesz, de életben maradsz.

A: Vagyis ha elvesztem a lábamat vagy a kezemet, azt kell tudnom róla, hogy megérdemeltem?

D: Természetesen.

A: De akik szervbeültetést kapnak?

D: Azok életét egy másik életből, vagy más életekből tartozó személy menti meg. Egyes nemes
lelkek tudják, hogy valamelyik kedvesüknek kell reinkarnálódnia, hogy szenvedjen és kínlódjon
valamiért. Akkor a jogukat kérik, hogy lejöjjenek a Földre azért, hogy meghaljanak és
megmentsék azt.
Ez a kapcsolattípus viszont nagyon ritka. Ez valójában bizonyos tartozások visszaadása. Egy
ember meghal, mások viszont e halálnak köszönhetően esélyt kapnak az életre. Tehát aki
feláldozta magát, törölte a számláját és saját élete után nézhet a következő reinkarnáció során.

A: Vannak olyan emberek, akik szervátültetésen estek át és azt mondják, hogy bizonyos
szokásokra tettek szert, amelyekkel nem rendelkeztek azelőtt, mások éppenséggel érzik a
szervadó jelenlétét. Ezt hogyan magyaráznád meg?

D: Minden tárgy, dolog vagy a mi esetünkben testrész megőrzi annak a személynek a
tulajdonságait, akié volt. Itt a sejtek memóriájáról van szó, amelyekből az illető szerv felépül.
Tudnod kell, hogy a sejtek élő létezők es egymástól függetlenek. Azok bizonyos tetteit vagy
kívánságait rögzíthetik a hordozó személynek. Amikor bekerülnek egy új szervezetbe, akkor
nem csinálnak mást, mint amire meg voltak tanítva. Így magyarázható, hogy a személy kezd
bizonyos dolgokat előnyben részesíteni vagy új szokásai lesznek. Ehhez a dologhoz hozzáadódik
az is, hogy az donor valamiképpen kapcsolatban marad azzal, akinek a testrészét adta. Ez nem
lesz életre szóló kapcsolat, csak addig fog tartani, amíg az elment lélek úgy látja, hogy a szerv
tökéletesen beintegrálódott a befogadó ember testébe és elméjébe. Ez egyfajta segítség.

A: De miért csak egyesek érzik a jelenlétet és mások nem?

D: Mindenkinek kell éreznie, mert az adományozó lélek jelen van, de a különbség az
elfogadásban és tudatosulásban rejlik. Vannak személyek, akik keresnek, akik turkálnak és
megtudják az igazságot, míg mások megtagadják, hogy erre gondoljanak és innen bizonyos
torlaszok származnak, amelyek bármilyen kapcsolatot és kommunikációt megakadályoznak.
Minden az elmétől és az Igazság iránti vágytól függ.

A: Vannak viszont olyan személyek, akik kidobják a transzplantációt.

D: Igen. Ezeknek vagy olyan szervet ültettek be, amelyet nem nekik szántak, vagy nem tudtak
kapcsolatba kerülni vele és rezgési és energetikai kapcsolatot létesíteni vele és így a szervezet
betolakodóként kezelte.

A: És mit tehetnének azért, hogy a szervezet elfogadja azt?

D: Beszéljenek vele. Köszöntsék az új testben, köszönjék meg neki a segítséget, kérjék meg,
hogy optimálisan dolgozzon és kerüljenek teljes harmóniába az új testrésszel, köszönjék meg a
donornak az áldozatot, kérjék a Mátrixot, hogy az tüntesse el a zavarokat, amelyek miatt
szenvednek. Ennyit kéne tenni... De tudod, én mit nem értek? Miért kéne ebbe a helyzetbe
kerülnöd? Miért lenne szükséged szervátültetésre? Az ember meggyógyulhat, mielőtt ebbe a
helyzetbe kerülne.

A: De hát azt mondtad, hogy bizonyos problémák karmikus jellegűek...

D: Igen, viszont azokat is meg lehet oldani másképpen, fájdalommentesen, olyan ellentétekkel,
amelyek megszüntetik az ezek alapjául szolgáló gondolat-energia-formákat.

A: Vagyis?

D: Vagyis ha tudod, hogy egy másik életben valakinek rosszat csináltál és szenvedned kell, miért
ne próbálnál neki jót tenni ebben az életben, hogy ellensúlyozd a töltését.

A: Csodálatos lenne, de nem tudjuk ki ellen tettük.

D: De, tudhatjuk. A fontos, hogy akarnod kell ezt és az élet abba helyzetbe állít, amikor
visszaadhatod az adósságaidat. Főleg ebben a periódusban az embernek megvan az esélye, hogy
helyrehozza mindazt, amit elrontott. Minden zavar megszüntethető, ha tiszta szívből akarod. De
a legfontosabb, hogy tudatosan éljünk, hogy próbálunk meg ne generálni több ilyen, élet és a
szellemi fejlődés ellenes gondolat-energia-formát. Ha nem csinálnánk több rosszat, ha
megértenénk, hogy mi egymáshoz kötődünk, hogy minden, ami körülvesz bennünket, hozzánk
tartozik, és hogy segítenünk kell és részt kell vennünk aktívan az egyensúly megőrzésében,
akkor minden tökéletes lenne.

A: Igen, de néha akaratlanul rosszat csinálsz...

D: Nem létezik ilyesmi! Hogy csinálhatnál akaratlanul rosszat, amikor megvan az a
mérlegelési... gondolkodási képességed. Megtehetsz valamit, vagy vissza is utasíthatod. Meg van
a lehetőséged, hogy ítélkezés alapján dönts. Minden olyan tettet, gondolatot vagy akciót, ami
kárt okoz egy létezőnek, itt emberre, növényre, állatra vagy a Földre gondolok, vagy ami
bármilyen tönkretevést jelent, Mátrix ellenes tettnek hívják és negatív gondolat-energia-formát
hoz létre, amely elmegy, zavart okoz, és többnyire visszatér.

A: Azok nem maradnak a Mátrixban?

D: Az elején, nagy részben, a Mátrixban maradtak, és ezeket vagy egy életben kapták vissza,
vagy részleteiben több élet során a létrehozott negatív energia nagyságának függvényében. Most,
mivel a Földnek és ebbe beleértve a mátrixszegmensét minél tisztábbnak kell lennie, a
létrehozott energiák visszaküldődnek. Ezt azt jelenti, hogy az embernek az általa létrehozott
energiákkal kell szembenéznie. A Mátrix megtagadja a befogadásukat. Ezért jelenik meg az
életben mindenféle akadály, balszerencse vagy betegség. Ezekkel fizetünk meg. Visszakapjuk
mindazt, amit adtunk, amit érdemlünk.

A: És ez jó?

D: Persze. Ez egy plusz esély arra, hogy továbbmenjünk, különben egy másik életre kéne
várnunk, hogy megvalósuljon a harmónia és erre nincs már nem lehetőség.

A: Ez azt jelenti, hogy az utolsó inkarnációnkat éljük?

D: Nem. Az utolsó inkarnációnkat éljük, amelyben meg tudjuk változtatni a karmát. Az ugrás
után is fognak lelkek jönni a Földre, de csak azok lesznek, akik nem vittek nagy zavarokat a
Mátrixba. Nem érted, hogy a Föld egy új korszak felé halad... a jó... a spiritualitás... a béke
korszaka felé?

A: Értem, de nem tudom elképzelni, hogy mi lesz.

D: Ugyanaz lesz, mint az Inuán. Béke, szeretet és harmónia. Az embereknek meg kell érteniük,
hogy a háborúk, a konfliktusok, a rossz, a negatív gondolat-energia-formák idejének vége. A
Föld megtanulta ezeket az aspektusokat és most tovább lépik... és mi vele együtt megyünk.

A: Mond csak... mennyi idő alatt lesz olyan, mint az Inuán?

D: Nem tudom felbecsülni. Az emberek megértésétől függ. A Föld valóban megcsinálja az
ugrást, a dolgok 2013 után fognak beállítódni... de hogy mennyi idő alatt fog megvalósulni a
harmónia, nem tudom. Normális esetben 2013 februárja után jó kell következnie, hogy aztán
év végére minden stabilizálódjon.

A: Úgy értsem, hogy 2012 után egy évig fog tartani a Föld és az emberek stabilizálódása?

D: Valami hasonló... de függ...

A: Vagyis?

D: A Földbolygó 2012 végén fogja meglépni az ugrást. Akik itt maradnak, azoknak úgy
gondolatban, mint tettekben át kell alakulniuk. Ha nem lesznek felkészülve, akkor nem
sikerülhet nekik, a mátrixmező pedig egy megtisztító impulzust fog küldeni. Ez azt jelenti, hogy
megint történni fog valami, ami kiválogatja a lakosságot. Ez után aztán teljesen csend lesz. Ha
azonban az emberek megértik, akkor a Mátrix lecsillapodik és minden rendben fog lezajlani.

A: Hogy fog kiválasztódni a lakosság?

D: Különböző kataklizmákkal vagy betegségekkel, konfliktusokkal... sok módja van ennek.
Akárhogy is nem számít. Sajnálatos lenne, ha valami történne.

A: Tehát biztos, függetlenül attól, hogy mit csinálnak, vagy mit gondolnak az emberek, 2013
után csend lesz.

D: Ahogy én látom... igen.

A: Mi még találkozunk?

D: Én azt a feladatot kaptam, hogy ebben az évben tízszer találkozzunk. Ennyi van
beprogramozva. Biztos, hogy találkozni fogunk 2012 után.

A: Megmondanád, hogy miért választottál engem?

D: Nem választottalak, küldve voltam. Szerepelt a küldetésünkben, hogy találkozzunk és akkor
megvalósult a lehetősége ennek az akciónak.

A: De miért pont én?

D: Mert neked teljesen tiszta inuaki DNS-ed van. Kapcsolatod van mindkét mátrixszegmenssel,
az Inuáéval és a Földével. Te pont olyan vagy, mint én.

A: Talán, de nem tudatosult bennem ezt a dolog.

D: Nem is kell. Mostanra volt beprogramozva, hogy megtörténjen és meg is történt. Így kellett
lennie. Mostantól kezdve a saját erődből fogsz új információkhoz jutni. Alkalmaznod kell
azokat.

A: Alkalmazni fogom...

D: Meg fogod látni, hogy használni fogod azokat. Románia egy különleges hely. Küldetése van.

A: Ezt mondtad már nekem. Miféle missziója?

D: Innen fog az elindulni a dolgok új megismerése. Innen fog egy olyan ember elindulni, aki
elmagyarázza és segít az embereknek, hogy tudatosítsák a küldetésüket. A meg jövetelét be
fogják harangozni.

A: Ki fogja beharangozni?

D: Egy férfi.

A: Létezik ez a férfi?

D: Már régóta létezik. Valójában most idős ember, de csak néhány éve ezelőtt értette meg a
hivatását. Ő elkezdte már mondani, hogy ki fog megjönni...

A: Mint Keresztelő János?

D: Egy olyan lélek, aki János tulajdonságait hordozza, és ugyanúgy hívják most is.

A: És tudja a világ? Hallottak róla?

D: Csak egy páran. Viszont még nem érkezett el az ideje, hogy meghallják a hangját, annak
ellenére, hogy már nincsen sok.

A: És ő hozza meg az új Messiás eljövetelének a hírét?

D: Igen.

A: Vagyis Jézusét?

D: Aki mint Megvilágosító fog eljönni sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel Jézus
rendelkezett, de becsülettel szólva őt ellopták, meghamisították. De ő még más tulajdonságokat
is hordoz magával, azokét a lényekét, akik itt éltek.

A: Azokra gondolsz, akik az mindenkor a hitet terjesztették?

D: Igen. Akik feltárták az Igazságot. Minden tulajdonságuk megvan abban, aki jönni fog.

A: De ő nincs közöttünk? Nem született még meg?

D: Ő nem fog megszületni. A test, akiét felveszi majd, itt van, megszületett. De ő nincs még
benne.

A: Ez azt jelenti, hogy be fog lépni egy olyan testbe, amely már itt van Földön?

D: Igen.

A: Ez a test Romániában van?

D: Igen

A: Megmondanád, hol van?

D: Nem, mert nem tudom ki az. Csak a Mátrix tartalmazza ezt az információt. És természetesen
a Teremtő.
Én csak azt tudom, ami történni fog. Románia volt kiválasztva erre a feladatra. Ezért a mi
országunk nagy részben védve lesz azoktól az eseményektől, amelyek jönnek. Románia fontos
élelmiszersegélyező ország lesz. Még más küldetése is lesz az új világban, de ezeket most nem
mondhatom el.
Akárhogy is egy szentelt földön élünk. Még a növények is tudják, nézd csak meg hány
gyógynövényünk van, mennyire változatosak. Valóban értékelni kéne azokat. Az embernek
egyszerű természethez fordulással képesnek kell lennie harmonizálódni, de ő ezt még nem értette
meg. Mindenestre a tény, hogy most, itt, ezeket az időket éljük, gondolkodásra kéne okot adnia.
Meg kéne értenünk, hogy ez a fejlődésünk esélye. Ugyanakkor elmondható, hogy amikor ő eljön,
ugyanúgy belépik majd a neki szánt testbe, mint a mindannyinkéba.

A: Elmagyaráznád?

D: Abban a pillanatban, hogy fizikailag itt lesz a Földön, az ő energiája mindannyinkéba be fog
hatolni, kompatibilisé téve vele. Ez hasonló ahhoz, mint amikor valaki egy plusz információt,
energiát és fényt ad nekünk, hogy képesek legyünk a bolygó új koordinátáihoz igazodni. Belénk
hatol a lélegzete és mi másfélék leszünk: jobbak, fejlettebbek, megértőbbek. Meg fogjuk érteni,
hogy valóban testvérek vagyunk, és kinyilvánítjuk majd ezt. Körülbelül ennyi. Meg szeretnék
állni.

A: Mielőtt befejeznénk a mai beszélgetést, meg szeretnék még kérdezni egy dolgot.

D: Parancsolj.

A: Mi tudni fogjuk, hogy másfélék vagyunk? Tudatosítjuk ezt a dolgot?

D: Igen. A Mátrix elkezdett már dolgozni ezen. Egy ideje magas frekvenciájú gondolat-energia-
formákat kapunk. Ez a üzenettovábbítás abból célból van, hogy megemelje a rezgési és
energetikai szintünket, hogy képesek legyünk befogadni ezt a mennyei lélegzetet. Egyesek érzik
már és elkezdtek saját magukkal dolgozni, mások nem értették még meg, hogy miért érzik
másképpen magukat, de kivétel nélkül mindenki ki van téve ennek a magas energiájú
bombázásnak. Még az anunnakik is ugyanabban a helyzetben vannak, azzal a különbséggel,
hogy ezt nagy veszélyként élik, és ezért igyekszenek lépéseket tenni. Mindezen változásoknak a
célja, hogy felkészítsen a magasabb energiatöltet befogadására. Ez a magasabb energia egyszerre
lesz adva és ezért a szervezetünknek teljesen rá kell hangolódnia és kész kell lennie ennek
befogadására. Abban a pillanatban, hogy megkapjuk, megtudjuk, hogy miről van szó és milyen
csodálatos ajándékot kaptunk. Olyan ez, mintha valaki fényt gyújtana az elménkben, elkezdjük
másképpen megérteni a dolgokat és végre meg fogjuk érteni az Igazságot.

A: És mindenki egyformán fogja megkapni ezt az energiát, amely a Mátrixból jön?

D: Igen, de különböző képen fogjuk fel. Egyesek egyáltalán nem fogják befogadni.

A: Miért?

D: Ők azok, akik más szintek felé mennek. A Mátrix tudja ezt a dolgot, és ezért megakadályozta
ezek energetikai hozzáférését. Mert nekik ez az energia feltöltődés ártalmas lenne. Ők a fejlődés
más fokán állnak és más utat kell végigjárniuk. Ez azt jelentené, hogy nem felelnének meg az új
mátrixszegmensüknek és ki lennének onnan téve, ami miatt blokkolva lennének az inkarnáció
alól és várniuk kéne, amíg a teljes szegmensük kompatibilis lesz velük.

A: És ez rossz dolog?

D: Igen, mert elvennék tőlük a gyors fejlődés esélyét. Nekik ismeretlen ideig kéne egy helyben
maradniuk. A csoporttal menve kitűnhetnének, befejezhetnék a programozásukat, saját maguk
tehetnének meg dolgokat, ami megemelné a rezgésszintjüket.

A: Köszönöm. Álljunk itt meg.

X.

A: Ez az utolsó találkozásunk. Tudd, hogy hiányozni fogsz.

D: Te is nekem, de ne feledd, hogy mentális szinten bármikor kommunikálhatunk.

A: Talán te igen, de nekem még tanulnom kell.

D: Persze, hogy tudunk. Meglátod.

A: Miről szeretnél ma beszélni?

D: Az anunnakikról szeretnék beszélni.

A: Kérlek.

D: Ők az életük legszomorúbb periódusát élik most.

A: Miért?

D: Mert tudják, hogy hamarosan lelepleződnek. Az ők idejük a végéhez közeledik és megtesznek
bármit, hogy megakadályozzák ezt. Tudják, hogy az emberi elme olyan hullámokat bocsájt ki,
amely megmódosíthatják a teret és az időt és befolyásolhatják a Mátrixot. Ezért ők mindent
megragadnak, hogy befolyásolják a népességet, hogy azok olyan gondolat-energia-formákat
hozzanak létre, amely legalább egy ideig megakadályozhatja a változást.

A: De ők saját magukra nem tudják létrehozni ezeket a blokkoló energiákat?

D: Nem, mert ez csak a mi ajándékunk. Mi a Mátrix gyermekei vagyunk, és mi megfelelünk a
szegmensünknek. Ők egyfajta élősködök. Csak mi tudjuk megváltoztatni vagy meggátolni azt.
Nekik csak az a lehetőségük van, hogy olyan energiákat küldjenek, amelyek tompulttá tesznek a
Mátrixból érkező információk befogadásához, meg van a lehetőségük, hogy megváltoztassák a
gondolkodásunkat, de a Föld sorsával kapcsolatban semmit sem tudnak tenni.

A: És hogy akarnak befolyásolni?

D: Félelemmel. Ők a pánik, félelem, gyűlölet, materializmus nagy mesterei. Ők ezeknek az
érzéseknek tehetséges terjesztői. A jelenpillanatban az Igazság árasztja el a Földet. Ez
befolyásolja a gondolatainkat. Mi mindannyian elkezdtünk kérdéseket feltenni, kutatni, hogy
megtaláljuk az igazságot. Vannak emberek, akik megértették már, hogy mi történik, mik
vagyunk, honnan jövünk és hova megyünk. A hangjuk kezd hallhatóvá válni. Egyre többet
beszélnek 2012-ről, a sarkok felcserélődéséről, különböző gazdasági krízisekről vagy a globális
felmelegedésről. Akik megteszik, azok komoly bizonyítékokat sorakoztatnak fel, de mindig
léteznek olyanok, akik vagy megkérdőjelezik ezeket az információkat, vagy bevezetik a
kataklizma, pusztulás, halál gondolatát. Minden, amit mondani szeretnék, hogy ennek így kell
lennie. Mert ahhoz, hogy mi továbbmehessünk, fel kell hagynunk a régi szokásainkkal, fel kell
szabadulnunk a megismerés korlátaitól és teljes szívünkből kell elfogadnunk mindazt, ami jönni
fog; a világnak szenvednie kell, de ez rövid idejű szenvedés lesz. Inuának száz évek kellettek,
hogy az új rezgéshez alkalmazkodjon. Nekünk csak egy pár év fog kelleni. Ez a Mátrix ajándéka.

A: És nekünk mit kell csinálnunk?

D: Akarnunk kell a változást. El kell küldenünk a Mátrix felé azokat a gondolat-energia-
formákat, amelyekben kérjük, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Minél több ember fog
gondolatban egyesülni, úgy lesz az ugrás könnyebb, gyorsabb, nagy veszteségektől mentes.

A: De a Mátrix nem csinálja meg ezeket a változásokat anélkül, hogy mi aktívan részt vennénk
benne?

D: De igen, de a változás annál fájdalmasabb és nehezebb lesz, mivel a mátrixnak az összes
ellenséges erőt el kell távolítania, hogy létrejöjjön az egyensúly. Csak az után, hogy a zavarókat
eltávolította a Föld mátrixszegmenséből, lehet szó harmóniáról. Ellenkezőleg, ha a teljes
emberiség összedolgozik, akkor a Mátrixba bekerülő gondolat-energia-formák segítenek, és a
Mátrix a maga rendjén, figyelembe veszi, hogy nincsenek ellenséges tényezők, ennek
megfelelően válaszol, csökkentve a veszteségeket.

A: Felfogod, hogy lehetetlen a teljes emberiséget rávenni, hogy egyformán gondolkodjon?

D: Nem lehetetlen. Minden ember, aki alárendeli magát az új mátrixszélnek segíteni fog, hogy
ennek az ereje megnövekedjen, ami exponenciális megnöveli az aktív résztvevők számát. Ahogy
már mondtam neked, ne feledd, hogy a többség adja a hangot.

A: Még mindig nem értem, hogy az anunnakik miért nem hagynak békén. Talán őket is el fogjuk
fogadni.

D: Nem tudjuk elfogadni, mert ha ismertük volna a valóságban, már rég elűztük volna. De ha
mégis elfogadnánk, akkor sem tudnának itt maradni, mert nem felelnének meg a Föld új
rezgésszintjének. Másfelől az emberek végre megértik majd, hogy saját maguk urai. Hogy
képesek egyedül irányítani, anélkül, hogy kormányok, bizonyos családok, bankok rabszolgái
lennének, hogy nem függnek senkitől és semmitől. Most van itt az ideje, hogy felébredjünk és
kezdjünk el érezni, kezünkbe vegyük az életünket. Nem kell többet lenyelnünk a napi
méregadagjainkat. Eljött a mi időnk. Ezt nem tudják az anunnakik elfogadni.

A: Mit kell tennünk?

D: Meg kell értenünk, hogy mi mind egyformák vagyunk, hogy a gondolataink csodálatosak, és
amit akarunk, az meg is fog történni. Mindenkinek akarnia kell a változást, közeledjünk
mentálisan ahhoz a ponthoz, ahol a Föld megcsinálja az ugrást, segítsük azt, gondolkodjunk
pozitívan, vegyünk részt aktívan ennek a programnak a terjesztésében.

A: Igen, de hogyan?

D: Beszéljünk az emberekkel, a szeretteinkkel, a barátainkkal a közeledő változásokról.
Magyarázzuk meg nekik, mit jelent ez a változás és miért van szükség rá. Meg kell mutatnunk
nekik, hogy nincsen semmi veszély, hogy valami természetes dolog, hogy mindennek van
logikája, és hogy mi részt veszünk ebben a mennyei tervben. Támogassuk őket, hogy
megtegyenek bizonyos minimális biztonsági intézkedéseket, hogy könnyedén átjussanak ezen az
átmeneti időszakon. Körülbelül ennyit kell tennünk.

A: Milyen biztonsági intézkedésekre gondolsz?

D: Elsősorban egy kevés élelmiszer tartalékra, magokra, szerszámokra és mindenre, ami élelmet
és menedéket jelent, másodsorban pedig a mentális felkészülésre. Sokkal könnyebb egy
nélkülözési időszakon keresztülmenni, amikor tudod, hogy az átmeneti és a végén valami jó vár
rád. Ha ellenkezőleg, félelemmel gondolunk valamire, akkor a gondolat-energia-formák,
amelyeket mi létrehozunk ugyanolyan rezgéseket vonzanak hozzánk és ez azt csinálja, hogy a
tudatos és a tudatalatti elviselhetetlen mennyiségű negatív információnak lesz kitéve, ami vagy
az élő szervezet saját maga tönkretevésének folyamatát fogja elindítani, vagy a lélek elhagyja a
Föld mátrixszegmensét, de egyik sem jó lehetőség. Miért kéne egy ilyen lehetőséget
elszalasztani? Minden lélek millió éveket dolgozott, hogy eljusson ide, nagy hiba lenne ebben a
percben megbukni. A mi feladatunk, hogy felébresszük az emberiséget, hogy megmondjuk
nekik, hogy megpróbáljuk megértetni velük, vagy legalább akarjanak részletesebb információk
után kutatni. Meg kell érteniük, hogy az a valóság, amit manapság megélünk, az egy általunk, az
elménk által létrehozott valóság, de ez el van ferdítve, meg van csonkítva. Igaz, hogy mi
vagyunk azok, akik ezt megtettük, befolyásoltak, zsaroltak, beültettek, de ez nem csökkenti a
hibánkat. Mi vagyunk az egyedüli felelősek. Most van az ideje, hogy nem bocsájt meg nekünk
semmi. Meg kell mondanunk mindent, amit hiszünk. Mindenkinek közülünk. Nincs már időnk
arra, hogy elrejtőzzünk, hogy arra gondoljunk, mit mond a szomszéd, ha megtudja, mit hiszünk.
Arra kell gondolnunk, hogy mit fog mondani a szomszéd, ha megtudja, hogy én tudtam, mi fog
jönni, de magamban tartottam...

A: De az emberek teljesen bolondnak néznének...

D: És akkor mi van? Egyesek egyenesen bolondnak gondolnak, mások csatlakoznak az
elképzeléseidhez, mások pedig a saját válaszaikat keresnék... Arra kell gondolnod, hogy hány
emberen segíthetnél, hányat tudnál megmenteni, hánynak változtatnád meg a gondolkodását.
Számít az, hogy hányan ítélnek el, vagy az, hogy hánynak segítettél?

A: Logikus, hogy azok, akiknek segítesz. De mit csinálhatunk? Konkrétan.

D: Elsősorban minden nap, ami elmúlik, akarnunk kell, hogy jobbak és megértőbbek legyünk.
Másodsorban mindennap felébredés után csináljunk egy rövid meditációt, amelyben próbáljunk a
szeretet rezgési frekvenciájába belépni. Ez lehetővé teszi, hogy kilépjünk a gyűlölet mátrixbeli
frekvenciájából. Majd minden este, elalvás előtt kérjük meg a Mátrixot, hogy alvás közben
közvetlen kapcsolatba léphessünk vele. Így saját magunktól rákapcsolódunk, egységesen
rezgünk a pulzusával és ugyanakkor lépésben maradunk azokkal a módosításokkal, amit a
Földdel tesz.

A: Nem olyan nehéz!

D: Nem nehéz. Ez a legkönnyebb módja annak, hogy megváltozzunk. Testünk és az elménk
radikális átalakulásokon megy keresztül, de fokozatosan, ami majd minden szempontból
felkészültté tesz az eljövő változásra. Abban a pillanatban, amikor a bolygó megcsinálja az
ugrást, mi együtt leszünk ott vele és egy másik világba kivetítve fogunk felébredni, ahol nem fog
többet létezni a félelem, gyűlölet és materializmus. Nem lesznek anunnakik sem, mert ők nem
tudnak velünk tartani. Ők ideiglenesen egy másik térben maradnak, azok társaságában, akik
rájuk hasonlítanak. Ők látják már ezt a dolgot és félnek.
Ez arra kényszeríti őket, hogy növeljék az energetikai és információs támadásaikat.

A: És hogy nyilvánulnak meg ezek a támadások?

D: Fizikai síkon, elsősorban manipulált élelmiszerekkel bombáznak. A leghasználtabb élelmiszer
a Földön a kenyér, ezért a lisztbe lehet a legkönnyebben bizonyos “hatékony” anyagokat
bejuttatni. Aztán érdekes beoltási hadjáratokat folytatnak, úgynevezett betegségek ellen. Akik
nyíltan beszélnek erről, azokat kinevetik, megbüntetik, kiközösítik. Könyveket adnak ki és
műsorokat vetítenek azzal a céllal, hogy azok bizonyítsák, hogy bizonyos elméletek, amelyeknek
egyébként nyilvánvalóknak kell lenniük, hamisak. Sok módszerük van. Energetikai szinten,
minden nap olyan ellenséges energiákkal bombáznak, amelyek blokkolják a szeretet csakránkat.
Ez azt lehetetlené teszi számunkra, hogy felfogjuk a Mátrix által küldött hasznos energiákat.

A: Hogyan bombáznak? Folyamatosan?

D: Én naponta kétszer érzem a támadást. Egyszer éjfél körül és egyszer délben.

A: És mennyi ideig tart?

D: Kb. fél órát.

A: Ez világméretű?

D: Igen, ahogy én látom, mindenkinek küldik ezekben az időpontokban az információt. Azt
akarom mondani, hogy amikor náluk éjszaka van és dél.

A: És hogy csinálják ezt a bombázást?

D: Bizonyos készülékek segítségével, amelyek obeliszkekre hasonlítnak. Ezek gránitból vannak,
de a belsejük üres. A belsejükbe különböző földalatti járatokon keresztül jutnak. Itt hatalmas
kristályok vannak, amelyek bizonyos programokat tartalmaznak. Bizonyos időközönként az
anunnakik bemennek és leellenőrzik, megváltoztatják vagy megnövelik az adások intenzitását.

A: És hol vannak ezek az obeliszkek? A Föld belsejében vannak?

D: Kint vannak. Mindenki látja ezeket. Angliában, Amerikában, Egyiptomban,
Franciaországban, mindenhol vannak. Szám szerint hét van.

A: És semmit sem tehetünk, hogy megakadályozzuk az adásukat?

D: Mi nem tudjuk megakadályozni azokat. Védekezhetünk csupán.

A: Hogyan?

D: A legjobb védelmet a réz biztosítja.

A: És hogy használjuk?

D: Viseljünk állandóan egy réz karkötőt. Fontos, hogy kerek, vagy ovális legyen. Semmi esetben
sem négyszögű.

A: De mi a baj a négyszögűvel?

D: Nem felel meg az ember energia mezőjének. Nálunk minden valamiképpen kerek.
Gondolkodj csak, ha csinálsz egy keresztmetszetet a törzsről, a kezekről, a fejről, az ujjakról, a
csakrákról... minden kerek. A végtelen jele. Az anyámnak van egy négyzet alakú gyűrűje,
amelyet néha a jegygyűrű mellett hord. Én látom, hogy befolyásolja a csakrákat. Tisztán látom,
hogy kezdenek kisebbedni és megváltoztatják a forgási sebességüket...

A: És elégséges, hogy valami réztárgyat viseljünk?

D: Igen. Nagyon sokat segít. Az ideális az lenne, ha megvédenénk azt a szobát, ahol alszunk.

A: Hogyan?

D: Kerítsük be a szobát egy rézdróttal, vagy legalább az ágyat. A végeik viszont egymáshoz kell
érjenek. Így védve leszünk. Semmi sem zavarhatja meg ezt a mezőt, főleg ha abban a
pillanatban, amikor a végeit összeérintjük, elküldjük a Mátrixba a védelem gondolatát. A réz
szent.

A: Miért?

D: Mert energetikailag a szeretet rezgéséhez nagyon hasonló mezőt hoz létre.

A: Talán innen származik a réz és a Vénusz bolygó kapcsolata.

D: A réz jó irányban befolyásolja a növények fejlődését, terápiás hatása van a tüdőre és a
közeljövőben felfedezik, hogy pozitívan befolyásolja az emberi DNS-t. Ennek a fémnek a
viselése lehetővé teszi, hogy a teljes test rezgésbe kerüljön, amelynek a célja a szeretet csakrának
a kinyílása. Egy időben ennek a csakrának a kinyílásával, a szervezet megkezdheti a védekezést
bármilyen energetikai támadás ellen.

A: Miért?

D: Mert ezen a ponton a léleknek a Mátrixéval azonos pulzusa van. Egy hangon rezeg vele és
ezért részesül a támogatásában és védelmében. Ez azt jelenti, hogy az ember az Igazság és
felemelkedés útján van, és ez a kapcsolat többé nem akadályozható meg és semmilyen esetben
sem téríthető vissza. Meg kell értened, hogy az oka, amiért mi a Földön vagyunk, hogy
hozzájáruljunk a felemelkedésében, a megváltoztatásában, és ő a maga módján egy új világgal
fogja meg ajándékozni a lakóit. Pompás lesz. Más lesz, mint most. Ezért kell megértenünk, hogy
segíthetünk rajta, ha pozitívan gondolkodunk, azt akarva, hogy ez a régi rendszer véget érjen,
hogy egy új korszakba léphessünk be. Nem szabad mások, a magyarázataik, a félelmeik által
befolyásolva lenünk. A szívünkre kell hallgatnunk. Ha azt érezzük, hogy szeretnénk, ha valami
megváltozna, teljes lényegünkből, szívünkből kell akarnunk ezt a változást. Minden pillanatban a
szabadságra, a változásra, a szeretetre kell gondolnunk. Mentálisan egy ideális világot kell
létrehoznunk és benne kell élnünk, és reményeinkkel és vágyainkkal táplálnunk kell azt, hogy
valósággá váljon. Most jött el az a pillanat, hogy megértsük, senkinek sincs joga ellopni az
életünket, a sorsunkat, magunk helyett dönteni. Ezért kérlek, hogy csatlakozzatok hozzánk, akik
azért jöttünk, hogy ezeket az információkat átadjuk. Kérlek, segítsetek nekünk, hogy
segíthessünk rajtatok.

A: Megpróbáljuk. Nem tudom, hogy sikerül-e.

D: Csak akarnotok kell. Nem nehéz. Csak a változás gondolatának a Mátrixhoz való elindítására
van szükség. Az átveszi ezt a gondolat-energia-formát, felerősíti és megnyilvánul vele. Ennyi az
egész. Minden magától fog jönni.

A: Megígérem, hogy megcsinálom.

D: És ne felejtsük el a vasárnapi mentális találkozónkat sem.

A: 22:30-kor.

D: Igen.

A: Azt hiszem, itt az ideje, hogy megálljunk. Szeretnél még mondani valamit?

D: Nem. Mindenkit szeretek és a Földet is. Remélem, hogy segítségetekre lehettem.

A: Persze.

D: Kívánom, hogy egy új világban találkozzunk.

A: Én is azt remélem, hogy látni fogjuk még egymást. Már hiányzol nekem.

D: Ahogy mondtam, mi bármikor együtt lehetünk. Akárhányszor is akarod.

A: Adj időt, hogy megbarátkozzak először a mentális találkozókkal...

D: Mondtam neked. Csak akarnod kell.

A: Igen, de nehéz nekem...

D: Könnyű az. Mi mindannyian együtt lehetünk, amikor csak akarjuk.

A: Igen, de az élet nehéz helyzetek elé állít, amikor nincs időd saját magadra, meditálásra.

D: Ezek az ők befolyásaik. Az anunnakiké. Amikor azt érzed, hogy valami egy helyben tart,
leblokkol, gondolj csak rám, akik az Inuáról jöttünk, és akik ott maradtak. Mi segíteni fogunk
rajtad, ugyanúgy, ahogy a többieken is segíteni fogunk, akik majd a segítségünket kérik. Mi
vagyunk ti.

A: Köszönjük...

D: Szeretettel. Találkozzunk mindannyian a béke és szeretet évezredében!

Visszatekintve a találkozókra, rájövök, hogy végtelen számú kérdés lenne még, amelyekre meg
szeretném tudni a választ. Talán ennyi volt nekem szánva, vagy lehet, hogy a Mátrix a nagy
bölcsességével csak azokat az információkat közölte velem, amelyeket képes voltam befogadni.
Nem mondhatom, hogy nem lennék felkavart, bosszús, meglepett és éppenséggel frusztrált
amiatt, amit hallottam. Egyes dolgokat ismertem már, mások meg ott szúrtak meg, ahol azt
gondoltam, hogy semmi sem téríthet meg, rákényszerítve, hogy rájöjjek, valójában én vagyok,
aki nem tud semmit. Annak ellenére, hogy a racionalitásom rávesz bizonyos gondolatok heves
elutasítására, a lelkem mélyén valami azt súgja, hogy mindez igaz. Nem vagyok még abban az
állapotban, hogy objektíven elemezzek. Az egyedüli dolog, ami rávett, hogy megírjam ezt a
könyvet, bemutatva a találkozásaimat ezzel a különleges lélekkel, az volt, hogy én teljes
szívemből hiszek a becsületességében és tisztaságában, a bölcs és néha a titkok súlya alatt
elfáradt ragyogásában, ami sokszor visszatükröződött kék szemei mélyéről.

Ezért ajánlom, hogy legalább néhány hétig próbáljuk meg levedleni felnőttességünket, próbáljuk
meg egy információ éhes gyermek szemével nézni a világot, felejtsük el a régi elképzeléseinket
és szokásainkat, felejtsük el, amit mások tanítottak nekünk, amit ránk kényszerítettek. Gyertek,
most ettől a pillanattól vágyakozzunk az Igazság megismerésére. Kapcsolódjunk mindannyian a
Mátrixhoz, és kapjuk közvetlen tőle az információt, mondjuk el a mai naptól, nem érdekel, hogy
mit mondanak a szomszédok, a kollégák, a szülők. Mi saját magunk vagyunk. Együtt vagyunk:
különálló entitások vagyunk, de a Mátrix szintjén egy szerves egységet alkotunk. Úgy, ahogy az
istenség mondta e gyermek száján keresztül, különleges időket élünk, időket, amelyben a
Földnek meg kell változnia, hogy ráhangolódhasson az új rezgésszintre. Talán életeken keresztül
harcoltunk ezért a lehetőségért, talán az eget kértük vagy esedeztünk ezért a segítségért. Minden
születéssel és halállal a Mátrix közelebb és közelebb hozott e fenséges pillanathoz. A mi
érdemünk is, hogy eljutottunk most ide. A mi esélyünk. Gyertek, egyesítsük az erőinket, hogy
áttörjük a tudatlanság, a tudománytalanság, az irrealitás, a materializmus korlátait, hogy együtt
menjünk át TÚLRA, ahol talán egy jobb, békésebb, megértőbb világ vár ránk.

Mindnyájatokat szeretlek, és azt kívánom, hogy az Igazság betöltse a szíveteket. Soha ne
feledjétek ezeket a szavakat: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet!

2 megjegyzés:

  1. Nagyon örülök, hogy találkozott a lehetőség és a szándék :)
    Remélem, sokan befogadják majd és átérzik ezt az üzenetet.

    Dorka

    VálaszTörlés