Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. március 24., szombat

Inuaki 2.


Zamolxtól egy új korszak felé

ARYANA HAVAH

Inuaki, a bennem élő reptilián

Megrázó vallomások a Föld múltjáról, jelenéről és jövőjéről
Vedd le az álarcot, csak önmagadban vagy,hunyd le a szemed, ne láss, felejts el mindent, amit mások tanítottak,vetkőztesd le az egod, merülj el bensőd tengerében.

Némán és süketen állsz ott, és szilárdan higgy abban, amit érzel,nyisd ki a lelked, hogy az Igazság virága kinyíljon a szívedben.Csak így válhatsz emberré.Szükségtelen, hogy még egyszer Dávidról meséljek. Lelki tisztasága és
üzeneteinek pontossága teszi őt ismertté és szeretetté. Bizonyíték erre a
szerkesztőségünkbe érkezett sok száz üzenet. Érdekes dolog, hogy mindenki, aki
kapcsolatba került a könyvvel (Inuaki, a bennem élő reptilián), pozitívan nyilatkozott róla.
Annak ellenére, hogy az elején azt hittem, hogy ellentmondásos, érthetetlen téma lesz,
meglepően konstatáltam, hogy a kapott visszajelzések új információk szükségét a jelenlegi
információk kétségbe vonása fölé helyezik. Ez a tény arra kényszerített engem, hogy
feltegyem a kérdést, vajon országunk lakói nem kezdtek-e valahogyan felébredni. Talán a
mennyeiség egy csoda folytán felemelte a magunkra hagyatottság vastag leplét és
valahogyan, csak az Ő általa ismert módon, öntudatra ébresszen és megtaláljuk a lelki és
emberi integritásunkat.

A párbeszédet, amit ezzel a fénylénnyel történt egynéhány találkozásomkor
lefolytattam, három részre osztottam, hogy bizonyos fejezetekbe szedjem az
információkat.

Dávid a következőt üzeni, és ezt ugyanúgy adom át, ahogy tőle kaptam:
„Mi emberek arra voltunk tanítva, hogy az Igazságot a körülöttünk levők szájában
keressük, hogy Istent az égben keressük, hogy embereknek tartsuk magunkat, akik
hibákat követnek el, hogy rosszat cselekedjünk, és aztán megbocsájtásért esedezzünk,
hogy álarcokat vegyünk fel, hogy másoknak tetszelegjünk. Ezeknek a tanításoknak most el
kell tűnniük. Az Igazság bennünk lakózik, ahogy Isten is; emberek vagyunk, de a
tökéletesedés útját járjuk, jóvá kell válnunk, hogy a jó felénk fordulhasson, saját magunkká
kell lennünk, hogy azok lehessünk, akik voltunk. Senkire, rám és másokra, hozzám
hasonlóakra sem hallgathattok vakon. A szavaknak a lelken és az elmén keresztül kell
keresztülhatolniuk, mert a szívben található az Igazság Szent Helye. Ahhoz az elmének
nincs hozzáférése, és egyetlen elme se juthat be oda. Így tehát azt mondom nektek, hogy
lélekkel hallgassatok, szívvel gondolkodjatok és Istenben éljetek.”

Aryana: Üdvözöllek Dávid.

Dávid: Tudtam, hogy meg fogsz keresni. Megálmodtam azt és megkérdeztem
Agthont, hogy igaz-e, és ő azt mondta, hogy igen, hogy van valami fontos megbeszélni
valónk.

A: Az igazság az, hogy a kiadómtól, aki sok személytől kapott üzenetet, pattant ki
az ötlet. Mi több, leellenőriztette egy barátja segítségével, aki különleges képességekkel
bír, a veled való kapcsolatba lépés szükségét és ez valóságosnak tűnt. Úgy hogy nem az
én érdemem. Én akkor azzal a gondolattal váltam el tőled, hogy csak 2012 után fogjuk
egymást látni.

D: Igen, de minden állandó mozgásban és tágulásban van és minden változhat és
módosulhat. Gondoltam, hogy megértetted ezt a jelenséget! Ha megkérdeznéd most
tőlem, akkor azt mondanám, ez az utolsó találkozásunk, de ki tudhatja pontosan...

A: Több mindent meg kellett volna értenem, de ... emberi dolgokat. Csak annyit
mondhatok, hogy az első könyv sikeres volt. Abban az értelemben, hogy nagyon sokan
elolvasták. Pozitív értelemben mondom, de meglepődtem, hogy felfogták és megértették a
valódi értelmét.

D: Az természetes. Ezek valóságos és helyes adatok, ezért keresztülhatolnak a
logikán és a racionálisan és a lelkünkbe jutnak. Az ember lelkét nem lehet szavakkal
ámítani és becsapni. Ő ismeri az Igazságot. Ha sikerülne csak a lelkünkre hallgatni, akkor
az összes tettünket a Törvények Egyetemes Kódexe szerint és a Mátrixszal összhangban
hajtanánk végre. Ez azt jelentené, hogy itt a Földön Mennyországot teremtenénk.

A: A bibliai Mennyországot?

D: Egyfajta bibliait. Mennyország akkor lesz, amikor az Ember Istenné válik és
Isten ember lesz. Amikor mindent a Mennyei Gondolkodás szerint teszünk, amikor az
adatokat, amelyeket materializálunk, egyenesen a Mátrixból vesszük, amikor mindannyian
egyhangúan járunk el, akkor ez a mennyország a Földön is elérhetővé válik.

A: És el fog jönni ez az idő?

D: Még hamarabb, hogy elhinnéd, mindennek ellenére egyesek azért tesznek,
hogy semmi se változzon. Apropó mennyország. Az iskolában a pap Ádámnak és Évának
a paradicsomból való kiűzetéséről beszélt. Természetesen ez csak egy példa.

A: Vagyis átvitt értelemben.

D: Igen. Miért hinnéd, hogy a bolygó az összes állata közül egy kígyót, vagyis egy
hüllőt választottak. Miért nem egy oroszlánt, vagy egy elefántot, vagy egy rókát.

A: Nem gondoltam erre!

D: Látom, hogy senki nem nagyon gondolt erre! Éppen egy csúszómászó lett a
lelkek étverője. Az őseink leírták ezt és úgy adták át nekünk, ahogy tudták, hogy
informálva legyünk, de mi nem értettük meg az üzenetet.

A: Isten szót használtad; Istenre, mint az Univerzum irányítójára hivatkozol és nem
a Teremtő Istenre.

D: Igen. Ezt akartam mondani.

A: Vagyis nekünk Istenekké kell válnunk és nem Teremtőkké?

D: Jó lenne, ha Teremtőkké válnánk, de ez nem lehetséges. A Teremtő a Legfelső
Isten, az Eredet, a Végtelen. Mi még nem lehetünk olyanok, mint Ő. Nekünk Istenekké kell
válnunk. Ez az első lépés.

A: Melyik Istenre gondolsz?

D: A mi univerzumunk irányítójára.

A: És az inuakik Istenek vagy Teremtők?

D: Ők Istenekként nyilvánulnak meg, de már sokan vannak olyanok, akik elkezdtek
Teremtő képességekkel rendelkezni. De ez egy másik beszélgetés témája.

A: De mégsem ugorhatunk át lépcsőket?

D: Nem. Hogy tudnál zenét komponálni, ha nem ismered a hangszereket?

A: Épp erről beszéltem a minap egy barátommal és azt mondta, hogy bármit
megcsinálhatsz, ha egy olyan entitás száll beléd, aki bizonyos képességekkel bír.

D: Hol van a te igyekezeted? A te érdemed? Gondolkodj, az entitás, aki ezeket az
ajándékokat adja át neked, a maga rendjén ő is ember volt és egy adott területen valahogy
tökéletesítette magát, vagyis dolgozott. Lehet, hogy sokat szenvedett, nevetségessé
tették, lehet, hogy nem volt családja, aki segíthette volna, hogy birtokába kerüljenek ezek
a képességek. Sokat kellett mindezért tennie.

A: Léteznek olyan entitások, akiknek ilyen képességeik vannak, de akik nem voltak
emberek?

D: Nem, ezek csak a föld rezgésével kapcsolatba kerülve érhetők el, vagyis földi
jellemzők. Ahhoz, hogy a Mátrixba vihessük, először tanulással kell elsajátítanunk ezeket.
Ha mégis jön egy magasabb entitás és “kölcsön adja”, csak ideiglenesen használhatod és
nem viheted magaddal a Mátrixba, nem a te fáradozásodat képviseli.

A: De vannak olyan emberek, akik analfabéták és különböző ajándékokkal
rendelkeznek, embereket gyógyítanak, idegen nyelveken beszélnek...

D: Ezekkel a képességekkel azért rendelkeznek, mert vagy valamelyik életükben
elsajátították és ideiglenes aktiválódnak vagy egy küldetés megvalósítása érdekében
bizonyos magasabb lények segítségében részesülnek. Ebben az esetben, az
elmenésükkor nem tudják magukkal vinni a mátrixszegmensbe, mivel ezek nem az övék,
hanem adva voltak nekik.

A: Tegyük fel, hogy valaki sebész volt a közvetlen előző életében és most megint
sebész akar lenni. Nem tudná tudatosítani a hozományát?

D: Nem. Végig kell mennie a tanulás folyamatán. Ha egy fejlett entitás, akkor
lehetnek ilyen-olyan hajlamai. Ha nem az, akkor ugyanannyit kell dolgoznia, mint
mindenkinek, mintha az elő alkalommal találkozna a témával. Van viszont egy kis
különbség. Akik már valamikor sebészek voltak, bármelyik életükben és tökéletesen
végezték a dolgukat, nagyobb áldozatkészséggel viseltetnek a munkájuk iránt. Olyan, mint
ha kegyben részesülnének. Ösztönösen megérzik a betegük problémáit és tudni fogják,
hogyan járjanak el, de a példád nem jó, mert ha az emberek megértenék, hogy a
betegségek csak figyelmeztetések, akkor nem lesz többé szükségük sebészekre.

A: De ha szükséged van, segítségben részesülhetsz?

D: Igen. Kérned kell és hinned kell abban, hogy megkapod.

A: Vagyis ha holnap meg szeretnék műteni valakit és átveszem egy sebész
energiáját, akkor meg tudom csinálni?

D: Elméletileg igen. De itt jön be a helyes megítélés képessége. Ha orvos szerettél
volna lenni, akkor tanulnod kellett volna, tapasztalatot kellett volna szerezned, igyekezned
kellett volna, energiát kellett volna rááldoznod. Te semmit nem tettél ennek érdekében.
Vártál és pszichológiai könyveket olvastál, sétáltál, tv-t néztél, vakáción voltál és hirtelen
rájöttél, hogy sebész akarsz lenni. Miért van ez az óhajod? Meg kellene vizsgálnod, hogy
honnan jött ez az ötlet. Ha irigységből, gőgből, lustaságból vagy bármilyen materiális
rezgésből származik, akkor biztos, egyetlen entitás sem fog neked segíteni.

A: Tegyük fel, hogy egy lakatlan szigeten vagyok és egy emberen szeretnék
segíteni.

D: Akkor igen. Ebben az esetben a Mátrix azt fogja gondolni, hogy az illető
személyen segíteni kell, segítségben lesz részed.

A: De ha sebész szeretnék lenni csak az emberek iránti szeretetből és nincs időm
rá, akkor megkaphatom ezt a segítséget?

D: Ha nincs időd rá, akkor azt jelenti, nem része a missziódnak. Hagyd ezt azokra,
akik elindulták már ezen az ösvényen. Fogadd el, hogy minden entitás egy bizonyos
hajlammal rendelkezik. Nem gyakorolhatod egyszerre a Föld összes mesterségét. A
jövőben minden embernek meg lesz a maga pontos feladata. Eltart még egy darabig, amíg
mindannyian Istenek leszünk. Csak akkor leszünk képesek bármit, bármikor megcsinálni.
Te azt hiszed, hogy nekem nem lett volna könnyebb, ha megkértem volna Aghtont, hogy
helyettem írjon? Azt jelentette volna, hogy csak akkor írhatok, amikor ő jelen van. Így a
tanulással maradtam. Nekem is gyakorlásra volt szükségem. Megtanultam irányítani a
kezemet, hogy használjam a szememet és a fej funkcióit. Szükség van a tanulásra. A
Föld, mint a többi összes bolygó, iskolák. Azért érkezünk speciálisan ezekre, hogy
tanuljunk és fejlődjünk. Semmi sem értelmetlen. Ha nem lenne semmi tanulnivalónk, akkor
nem kéne többet ide reinkarnálódnunk.

A: Te mivel fogsz a jövőben foglalkozni?

D: Én a növények termesztésével szeretnék foglalkozni. Át szeretném hozni a
Földre a növények Inuán használt termesztési módját. Így talán hamarabb
megszabadulunk a testvéreink megevésétől.

A: Vagyis?

D: Az állatok. Nem látod, mennyire ártalmas a hús fogyasztása!

A: Az elraktározott rezgések miatt?

D: Igen. Gondolkodj, a transzplantációnál az ember érez és magába zár bizonyos
rezgéseket. A húsnál is hasonlóan történik. Tartalmazza az állat genetikai rezgéseit,
megéléseit. Gondoltál valaha arra, hogy mennyire szenved egy bezárt és megkínzott
madár? Milyen megélései vannak a halál pillanatában? Ha legalább, akik megölik,
beszélnének vele, megköszönnék, bátorítanák, egy kicsit másképpen lenne. Szintén rossz
lenne, de nem annyira. Én jelenleg városon kívül élek és volt szerencsém részt venni a
nagyszüleim disznóvágásán. Vagyis nem vettem részt az ölésen, de hallottam a
beszélgetéseket egy pár nappal korábban. Vaszi, mivel így hívták a disznót, barátom volt.
Minden nap beszélgettem vele és ételt vittem neki. Elhoztam az iskolából a maradék
kiflimet és almát loptam neki a pincéből. Megpróbáltam a családomnak szólni, hogy
elmagyarázzam, de kinevettek, így tehát elmentem hozzá és megpróbáltam bátorítani és
megbocsájtást kérni tőle. Egyike volt a kevés alkalomnak, amikor sírtam és azt mondtam,
hogy szeretnék visszamenni az Inuára. Meg akartam halni, hogy visszajussak az Inuára.
Kértem a Mátrixot, hogy segítsen. Aghton volt az, aki elmagyarázta nekem, hogy az
embereket tettekkel és példákkal kell meggyőzni. Ők csak azt tudják, amit az elődeik rájuk
hagytak és ezért csinálják ezeket a dolgokat. Ő azt is megígérte nekem, hogy Vaszi egy
fejlettebb szegmensbe fog kerülni és nem lesz többet ehhez hasonló tapasztalatnak
kitéve. Ez megnyugtatott, de egy másik probléma akkor jelentkezett, amikor arra
kényszerítettek, hogy megegyem a húst. Aghton újból megmentett, segített abban, hogy
hasnyálmirigy gyulladást kapjak és majdnem meghaltam. Kórházba kerültem és egy
különleges orvos vett a keze közé, aki hozzád hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.
Sokat beszéltem vele. Épp felismert és azt kérdezte, nem írtak-e véletlenül egy könyvet
rólam. Ő azt mondta a szüleimnek, hogy mostantól kezdve diétáznom kell. Egész
életemben. És időközönként menjek el a kórházba kivizsgálásra. Ez egy jó dolog, mert azt
mondta, hogy egy pár napra beutal, és akkor szóba elegyedhetünk. Tudtad, hogy ez a
hússal való táplálkozás szintén az anunnakiktól származik?

A: Igen, mondtad, hogy csak húst esznek.

D: Te mit éreznél, ha jönne egy anunnaki, aki nálad sokkal erősebb és elvenné a
gyermekedet, hogy levágja karácsonyra?

A: Ez nem ugyanaz. Az állatok azért vannak, hogy fel lehessen őket áldozni.

D: Ki által? Ki mondta ezt?

A: Ez egy ősi hagyomány életben tartása. Nagyon messziről jön.

D: Vagyis kb. 6500 éve, amikor az anunnakik arra gondoltak, hogy bizonyos
ezoterikus és vallási mozgalmakat hozzanak létre, hogy manipuláljanak általuk.

A: Jó, de te ettél húst, amikor Bukarestben laktál.

D: Igen, mert akkor kicsi voltam, és nem ismertem az állatok megéléseit. Tudtam,
hogy ártalmas a hús, de hogy pontosan megértsem, miért kellett megtanulnom a leckét.
Nagyon rossz volt. Most is sírni lenne kedvem! Nem szeretnék hasonló leckéket!
Szerencsém van azzal az orvossal, akiről beszéltem, különben nem tudom mit csináltam
volna. Egy különleges ember. Az utolsó inkarnációjában szintén orvos volt, de egy másik
országban. Ott sok mindent felfedeztek. Nem tudom elmondani, milyen boldog volt, hogy
megismerhetett. Majdnem sírt.

A: Sok ember szeretne megismerni.

D: Meg fognak ismerni, amikor szükség lesz rá. Egyelőre még harcolnom kell az
előző Dávid által hagyott örökséggel. Amikor viszont eljön az ideje, akkor mindenkivel
fogok tudni beszélni. Különben, akik szeretnének megismerni, megtehetik így is.

A: Van viszont egy I.B. nevű úr, aki nagyon rád van tapadva és aki, azt hiszem,
szeretne megismerni.

D: Mond meg ennek az embernek, hogy nem kell megismernie, mivel mi ismerjük
egymást. Sokszor beszéltünk már. Különböző dolgokat kérdezett és én válaszoltam neki.

A: Te mindenkinek válaszolsz, aki kérdez?

D: Nem. Az utóbbi időben nagyon sok kérdés és arc jelent meg a fejemben. De
nem tudtam mindenikre egy időben válaszolni és ezért megkértem Agthont, hogy tegye
meg helyettem, mivel sokszor foglalt vagyok, csinálom a házi feladataimat és tanulok, de
B. úrral beszéltem egy párszor, főleg, hogy jól ismerjük egymást. Hosszú ideje.

A: Más életből?

D: Igen. De ezek az adatok csak neki vannak szánva, és amikor meg kell ismernie
ezeket, akkor meg fogja tudni.

A: Tudod, ő a dák tudatosság felélesztésével foglalkozik. Nem tudom, ha hallottál a
dákokról.

D: Nem nagyon, de Aghton képeket mutat.

A: Ők az őseink voltak. Romániát eredetileg Dáciának hívták.

D: Hagyd, hogy több információt megtudjak, hogy válaszolhassak erre.

A: Visszatérve a táplálkozásra, azt mondod, hogy nekünk vegetáriánusokká kell
válnunk?

D: Igen, vegetáriánusok leszünk.

A: De sok személy van, aki nem tud lemondani a kenyérről!

D: Hamarosan le fogunk mondani a kenyérről. Be van programozva. Ez egy új
tudatállapot, ahova el kell jutnunk, és amikor eljön az ideje, mindannyian megtesszük.

A: És akik nem tudják megtenni?

D: Mindenki, aki marad, meg fogja tudni csinálni ezt, de mindenki a maga idejében.
Semminek se szabad ráerőszakolva lennie. Akkor fogják megtenni, amikor szükségük lesz
rá, és amikor majd késztetést éreznek.

A: És nyers zöldségeket fogunk enni?

D: Ahogy óhajtjuk majd. Nyerset, vagy elkészítettet, nem számít. A lényeg, amit a
táplálék közvetít, és nem, ahogyan fogyasztjuk. De még van addig!

A: Mégis a hús nagy kalória tartalmat képvisel. Tápláló. Az embernek több
zöldséget kell fogyasztania, hogy csökkentse a különbséget, és ez azt jelenti, több ehhez
hasonló ültetvénynek kell lennie és én nem látom, ez hogy lehetséges.

D: A Föld elegendő termőfölddel rendelkezik. Gondolkodj csak, az állatok legelőin
zöldségeket és gyümölcsöket lehetne termeszteni. Különben hamarosan az ember egyre
kevesebbet és kevesebbet fog majd enni.

A: És ez jó dolog?

D: Igen, mert a többit energia táplálékból fogja venni.

A: Honnan jön ez az energiatáplálék?

D: Egyenesen a Mátrixból. De nem fog jönni, mert az állandóan jön. Mi nem
akarjuk elfogyasztani, ezért eszünk olyan sok ételt.

A: Hát, mert nem tudunk semmit róla!

D: De érdeklődtünk?

A: Hogy tudnánk ezt az energiatáplálékot befogadni?

D: Amikor nagyon éhesek leszünk, kérni fogjuk a Mátrixot, hogy energiát adjon étel
formájában. Megtehetjük azt is, hogy felidézzük, amit kapni fogunk, vagyis a
hasábburgonyát, vagy bármit, amit szeretünk, annak ellenére, hogy jobb az energiát a
saját természetes formájában megkapni.

A: És a Mátrix fog adni?

D: Mindent ad, amit csak akarunk. De ne feledd, hogy amikor kéred, valójában meg
is kell köszönnöd, mintha már megkaptad volna. A Mátrix örvend annak, hogy válaszolhat,
akárcsak Isten.

A: Annyira fontos szerepe van az élelemnek, amit eszünk?

D: Számít, mit viszünk be a szervezetbe, főleg a jövőbeni evolúció érdekében. A
testnek könnyebbé és kevésbé sűrűvé kell válnia. Ez elsősorban az étkezés
megváltoztatásával valósul meg. A hús és tojás kiküszöbölésével kell kezdenünk, majd a
tejtermékeket és végül az előkészített ételeket kell kiiktatnunk. Ezek az első lépések.

A: Vannak még más lépések is?

D: Következik a folyékony ételre való áttérés és majd ennek a teljes kiküszöbölése.

A: Ezt is meg fogom élni?

D: Persze! Közelebbinek látom, ahogy te hiszed.

A: Amikor folyékony élelmet mondasz, akkor vízre gondolsz?

D: Igen, de zöldség és gyümölcslevekre is gondolok. Hosszú ideig csak folyékony
élelmet fogunk fogyasztani. A víz nagyon fontos elem. Ha tudjuk, hogyan tegyük
értékessé, felemelheti a rezgésünket. Az anunnakik tudják ezt és ezért a víz van a
legjobban kitéve a kémiai támadásoknak.

A: És azok a gyermekek, akik a gyors büfék rajongói, azokkal mit csinálunk? Ők
nem fognak fejlődni?

D: De igen, viszont ők kapják a legtöbb kémiai támadást és nekik van a
legnehezebb feladatuk. Nekik már genetikailag bevitték a szüleik a jelenlegi étkezési
szokásoktól való függőségeket.

A: Hogyan?

D: A szüleik egy bizonyos étkezési programnak voltak alárendelve és ezt
továbbították az utódaiknak. Ha a dolgokat így hagynánk, a következő generáció
százszázalékosan bizonyos élelmiszerek és szokások hatása alá kerülne.

A: Úgy értsem, hogy a dolgok megváltoznak?

D: Igen. A 2010-es év végén meg fogod látni, a gyermekek saját maguk fogják
megváltoztatni a diétájukat.

A: Mintha csoda történne?

D: Ők a Mátrix segítségével teszik! Egy új energiaformát fogunk kapni és ez arra
késztet, hogy másképp lássuk a dolgokat. A változás belülről fog jönni, de mindenkinél
akkor, amikor eljön az ideje. Tudd, hogy ez egy nagyon nehéz időszak. Akik vezetnek,
felfokozták a támadásaikat és ez arra kényszerít bennünket, hogy felébredjünk olyan
dolgokat csinálva, amelyekről tudjuk, hogy nem helyesek.

A: Vagyis?

D: Vagyis, annak ellenére, hogy nem eszel húst, arra ébredhetsz, hogy kívánod a
húst.

A: És én mit tehetek?

D: Tedd fel a kérdést, honnan jön ez az étvágy. A sajátod vagy gerjesztett.
Kérdezd meg a Mátrixot, hogy megteheted-e, hogy kolbászt egyél, hogy jó hatással van-e
rád, és hogy az akaratodnak van-e megfelelője a Mátrixban.

A: Mindenikünknek meg kell tennie ezt, vagyis hogy megváltoztassuk az étkezési
szokásainkat?

D: Igen, de csak ha akarjuk. Ahogy mondtam, ez egy olyasmi, ami belülről jön.

A: Le szeretnék tisztázni egy dolgot. Kaptam egy pár választ erre. Az első
könyvben te azt mondtad, hogy mi ahhoz az Istenhez imádkozunk, akit örököltünk. A
Teremtő a Legfelső (végtelen) Isten.

D: Igen.

A: És nem kéne egyenesen az Eredethez kapcsolódnunk?

D: Arra kéne gondolnunk, hogy a Legfelső Teremtőhöz akarunk kapcsolódni, de a
kapcsolódás szintén Istenen keresztül történik. És látod, itt van az anunnakik átverése. Ők
az egyetlen irányító gondolatát vezették be, akit végtelennek neveztek el, speciálisan
azért, hogy ne tudj azon túllépni. Ők azt mondták, hogy ez a maximálisan elérhető, és
hogy rajta kívül semmi se létezik. Ezért van az, hogy amikor az emberek imádkoznak,
egyetlen Istenhez imádkoznak, aki az Ég és a Föld teremtője.

A: Nem értem!

D: Mit látsz, amikor lenézel?

A: A Földet.

D: És amikor felnézel?

A: Az eget.

D: És kinek imádkozol? Az ég és a föld irányítójának! Saját magadat korlátozod be.

A Legfelső Isten, akihez kéne imádkoznunk az Legfelső és Végtelen Egyetemes
Teremtője Mindennek, ami létezett, létezik vagy létezni fog. Pusztán ezek megértével
fejlődni tudunk.

A: De amikor imádkozom, akkor Istent szólítom meg. Csak annyit mondok.

D: Igen, mert az iskolában azt mondták neked, hogy ő az ég és a föld teremtője és
az elmédben tisztán ez maradt meg.

A: Az én időmben nem tárgyalták ezeket a dolgokat az iskolában, de mint gondolat
a gyermekkoromból származik. Valójában igazad van. Ha valaki megkérdi tőlem, ki az
Isten, azt válaszolom, hogy az ég és a föld teremtője. Nem tudom, honnan származik ez a
válasz, de tény, hogy így van.

D: Ez az, amit ők a fejedbe ültettek. Egy múltból származó program. Egy átverés.

A: És egy Egyetemes Istenhez/Teremtőhöz kell imádkozni és nem Istenhez? Hogy
fogalmazzak?

D: Nem a fogalmazásról van szó, hanem a hitről. Meg kell értened, hogy ezen az
Istenen túl egy sokkal hatalmasabb létezik, egy olyan hatalmas valami, hogy az összes
Univerzum és az összes Isten az ő részei. Abban a pillanatban, hogy megérted, az elméd
áthatol a mi univerzumunk Irányítóján.

A: És kikerüli azt?

D: Semmilyen szinten! Keresztülmegy Rajta és onnan tovább a Legfelsőhöz.

A: Vagyis imádkozom, az imám eljut Istenhez, a Föld irányítójához és onnan a
Legfelső Istenhez?

D: Valahogy így. De nem jut el az Irányítóhoz. Úgy mondtad, mint ha az Univerzum
Istene valami postás lenne, aki továbbadja az üzeneteket. Ez egy rezgési állapot. Az
imában összekapcsolódsz a mi Univerzumunk Irányítójával és vele együtt mész el az
Eredethez. Egyedül nem tudod megcsinálni ezt.
...
Valójában rákapcsolódhatsz a Mátrixra, megvannak ezek az adataid, nem tudom,
miért csodálkozol ezen.

A: Mert én pragmatikus vagyok és nyilvánvaló, materiális bizonyítékokra van
szükségem.

D: Az energia ebben a pillanatban nem válhat anyaggá. Vagy energiaként
érzékeled, vagy nem.

A: Nem erre gondoltam! Ha egy entitással beszélek, az elvárásom az, hogy más is
láthassa őt!

D: De ha ő azt akarja, hogy csak te lásd? Ha egy jól meghatározott küldetése van?

A: Nem gondoltam. De ez oda-vissza van, mert a képzelet megtréfálhat.

D: Azt hittem, hogy végre megértetted, mi a feladatod, de lehet tévedtem. Hogy
gondoltad, mennyi ideig fog ez még tartani? Nincs már sok idő ide-oda rohangálni, és
elhalasztani dolgokat.

A: Apropó idő, a legtöbb ember azt hiszi, hogy lerövidült az idő. Én szintén. Néha
az az érzésem, hogy elkések valahonnan, de nem tudom honnan!

D: Saját magaddal való találkozásról késel el. És a többiek úgyszintén. Itt az idő,
amikor mindenikünknek választania kell.

A: Miben kell választania? Valaki még ugyanezt a dolgot mondta nekem!

D: Az utat kell megválasztania.

A: Hogyan?

D: Mindenki tegye fel a kérdést, hogy meg szeretné-e változtatni a Földet. Ha
akarja, akkor először saját magát kell megváltoztatnia. Ezt a felénk küldött energiára való
tudatos csatlakozással teheti meg. A fluxus segíteni fog neki, hogy energetikailag beállítsa
magát és a teljes fizikai organizmusát és elkezdi energetikailag érzékelni az univerzum
pulzusát. Ez az első lépés. Amikor eljön az ideje, másokkal együtt a Földnek fogja
továbbítani ezt a pulzust, és a Föld rezgésszintje megnő.

A: Hogy néz ki ez a pulzus?

D: Jelenleg az embernek egy speciális energia áramköre van. Olyan, mint egy
fluxus, amely a fejtetőn megy be és a talpakon jut ki, akárcsak a Földnél. Annak olyan
folyamatos energiaáramlása van, amely az Északi-sarkon megy be és a Déli-sarkon
távozik. Ez megváltozik, a Föld, az ember, és minden, ami a bolygón van, elkezd pulzálni.

A: Hogyan?

D: Mint egy szív! Az elején. Végül képesek leszünk tudatosan és tartósan aktiválni
a Mer-ka-ba1 mezőt. Akkor fogjuk igazán érezni, mit jelent Embernek lenni.

A MerKaBa egy aktivált energiamező, mely az univerzum minden teremtménye körüllétezik. Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum tiszta szeretetén keresztülaktívvá válik, tökéletes védelmet biztosít. Részletes leírás a http://www.merkaba.fw.hu/oldalon. – a ford.

A: Érdekes a gondolat a szívvel. A magzatnál először a szív jön létre. A leendő
gyermek egy szív!

D: Mindennek van értelme, mert így volt létrehozva!

A: Hogy tudjuk elérni ezt az energiát?

D: Mond, hogy szeretnéd megkapni, hogy szeretnéd érezni. Kérd és megadatik
neked. De a kérésed pillanatában meg kell lenned győződve arról, hogy már megkaptad.

A: Hogyan?

D: Mondjuk, hogy szeretnél megváltozni. Jobb szeretnél lenni. Kérd, hogy
megváltozz, de a kérésednek valójában egyfajta köszönetnek kell lennie. Azt kell
mondanod, hogy ettől a pillanattól jobbá váltál. Érezned kell, hogy elsajátítottad már ezt a
hajlamot.

A: És ha mást szeretnél, anyagilag, mondjuk pénzt.

D: Oh, nem értem miért akar mindenki pénzt! Sokkal helyesebb lenne, ha
megértést, jóságot, szeretetet... akarna.

A: Abból az egyszerű okból, hogy a pénz nyugalmat és jólétet biztosít!

D: Nem igaz. Bajt, betegségeket és haragot is okozhat.

A: Igen, de nem kötelező! A pénz hiánya felőrli a jelenlegi társadalmat. Nem látod,
hogy az embereknek nincs pénzük, amivel a számlákat és az ételt kifizessék...

D: Ha pénzt szeretnénk, kérnünk kell a Mátrixtól ezt a dolgot. A Mátrixban
mindenkinek bármi bármilyen mennyiségben létezik.

A: De konkrétan, hogy kell megfogalmazni?

D: Először meg kell értenünk, hogy mi az oka a pénztelenségünknek. Nézzük meg.
hogy csináltunk-e valamit valaha, megbántottunk-e valakit, elvettük-e valaki pénzét,
mondtunk-e valami, hogy pénzt birtokolni rosszat jelent, vagy bármilyen ehhez hasonlót.
Ha azt konstatáljuk, hogy ezek közül valamelyiket csináltuk, rá kell irányítanunk a
figyelmünket, kérnünk kell a Mátrixot és az illető személyt, hogy megbocsájtson, még ha
ez a személy mi vagyunk is, és pozitív gondolat-energia-formákat kell küldenünk feléje.
Majd pénzt kell kérnünk a Mátrixtól. Úgy kell ezt megtennünk, mint ha már rendelkeznénk
vele.

A: Hogyan?

D: Köszönöm Mátrix azt a sok pénzt, ami az enyém!

A: És ha a pénztárcámban csak 10 lejem van?

D: Arra kell gondolnod, hogy 100.000 lejed van. Örvendened kell és meg kell
köszönnöd, tudatában léve annak, hogy a pénztárcádban ott van ez a pénz! Arra is
gondolhatsz, hogy fogod elkölteni azt a pénzt és hogyan segítesz másokon.

A: És segít?

D: Próbáld ki. Csak így győződhetsz meg róla. Például én megtanultam írni, sok
házi feladatom volt. A tanítónő öt oldalanként adta le a betűket. Ahelyett, hogy azon
gondolkodtam volna, hogy le tudok-e írni öt oldalt, megköszöntem a Mátrixnak abban a
pillanatban, hogy nekiálltam volna, hogy a feladatom majdnem kész van, hogy tudtam, mit
fogok csinálni és hogy sokat tanultam neki köszönhetően. Így van a pénzzel és bármilyen
dologgal is. De sokkal jobb lenne, ha azt kérnénk a Mátrixtól, hogy emberek legyünk. Azt
hiszem, hasznosabb lenne. Az új energiában a pénz nem nagyon fog a segítségünkre
lenni!

A: És hogy nyilvánul meg fizikailag ez az új energia?

D: Másfélék leszünk.

A: De ez nem azt jelenti, hogy megváltozunk?

D: De igen.

A: És ez nem lesz kihatással a mindennapi munkára?

D: Ha te azt hiszed, hogy következményei lesznek, akkor így lesz.

A: Nem. Konkrétan, ha egy ember egy olyan cégnél dolgozik, amelynek a
tulajdonosa egy okult szervezethez tartozik, és rezgésileg megváltozik, nem rúgják ki?

D: De igen. Egészen biztos, de ahogy mondtam, meg kell választanunk az utat.
Most, nem később vagy holnap. Nincs már több idő.

A: Jó, és ha az ember munka nélkül marad?

D: Kell kérnie a Mátrixtól egy új munkahelyet, ahol meg lesz becsülve, amit csinál,
és amit érez!

A: És fog kapni?

D: Igen, ha helyesen és szívből csinálja.

A: Kíváncsi vagyok, hol fognak majd az új rezgésszintű emberek dolgozni! Te
érted, ha mindenki megváltozik és a vezetők ugyanolyanok maradnak, munkahely hiány
lesz?

D: Nem minden munkáltató negatív rezgésű. Sok jó ember van. És még van
valami: amikor a többség megkapja az új rezgésszintet, nem lesz többé szükség
munkahelyekre!

A: Igen, földművelésből fogunk élni!

D: Ebből és sok más helyes, a Törvények Kódja megfelelő tevékenységből.

A: A vasárnap esti meditációról szeretnék beszélni. Úgy tűnik, mintha zavarva
lenne.

D: A fény senkit sem zavarhat meg. Ha valaki ezt érzi, akkor azt jelenti, hogy ő a
hibás.

A: De én is éreztem!

D: Te is úgy kezdtél el meditálni, hogy bizonyos gondolat-energia-formákat
kikapcsoltál volna. Nem tudsz egy magasabb energiaformához kapcsolódni, ha negatív
energiákkal vagy feltöltődve. Amit valójában te éreztél, a fény energiája volt, ami távol
tartott téged, hogy másokat megtámadj.

A: Ez egy magyarázat, általában én nem érzem a támadásokat. Engem senki sem
támad meg. Talán fejletlen vagyok.

D: A sötétség nem támadhatja meg a fényt, ha viszont fényt hozol a sötétbe, ez
eltűnik és a maga rendjén szintén fénnyé válik. Téged semmilyen formában nem támadhat
meg a sötétség. Nem a fejlettségről van szó, hanem a védelemről. A testedet egy tűzmező
veszi körül, amely megvéd. Téged is úgy érezhetnek, mintha támadnál, de valójában
megvéd a meződ és valahogyan őket is tőled.

A: Ismertem szellemileg nálamnál sokkal fejlettebb embereket, akiket
megtámadtak. És amikor támadásról beszélek, akkor valós szellemi és energetikai
támadásokról beszélek.

D: Az ők hibájuk. Az embernek a sötétség és a fény között kell választania. Maga
dönti el, melyik oldalon áll. Ha mindkét oldalt választja, akkor egy árnyékhoz hasonló
helyen találja magát, vagyis nem a sötétben, de a fényben sem.

A: És ez rossz?

D: Nem rossz, de jó sem. Az ő választása. Az egyedüli probléma, hogy három
helyről kap rezgéseket. Vagyis néha a sötétben, néha a fényben, néha az árnyékban fog
lenni. Nem lesz stabil helye.

A: Még akkor sem, ha fejlett lélek?

D: Még akkor sem. A szabad akaratáról van szó. Ő akar ott lenni. Nem
kényszerítette senki.

A: És ez az oka, hogy ezeket az erős sokkokat érzi?

D: Jegyezz meg egy dolgot. Ez mindent megmagyaráz: a Fény nem támadható
meg, mert az tűzzé válik és ég. A fény nem lehet sötétség.

A: Ezt megértettem, ez világos.

D: A sötétség viszont fénnyé válhat. Hogy érthetőbben fogalmazzak, minket
sötétségben tartottak. A fény most elkezdte érezhetővé tenni a jelenlétét, és mi elkezdtük
észrevenni. Még egy kis időnek kell eltelnie és magunkban fogjuk érezni. Egyesek már
kezdik érezni.

A: Amikor fényt mondasz, akkor Istenre gondolsz?

D: A fényre gondolok, de ez Isten tüze és Istenné válik. Azt hiszed, hogy amikor
tudatosan benned lesz Isten, akkor vágyni fogsz, hogy visszatérj a sötétségbe?

A: De mégis, azok az emberek, akikről beszéltem, miért érzik mások támadásait?

D: Mert sötétséget és fényt szeretnének. Nekik így is jó. És ezért ők mindkét
rezgést elfogadják. Tudd meg, nagyon nehéz így élni. Sokkal egyszerűbb, ha csak az
egyik oldalon állsz, nincsenek ellentétes rezgéseid, nem kell harcolnod; felfogod, milyen
ellentmondásos állapotokon megy keresztül egy lélek, aki belép a fénybe és aztán hírtelen
a sötétségbe?

A: És nem tudunk rajtuk segíteni?

D: Az ők választásuk. Mi megmondhatjuk nekik, de kijönni, maguktól kell kijönniük.
És hogy tudd, a vasárnap esti meditációt különleges entitások védelmezik. Őket senki nem
csaphatja be. Ha valaki megtámadva érzi magát, akkor azt jelenti, hogy ezek az entitások
távol tartják. Először egy rövid meditációt kell csinálniuk, amelyben kisütik a negatív
energiákat és csak utána lépjenek be.

A: Így fogjuk csinálni. Hallottad, hogy sok személy érez és szeret téged?

D: Érzik az energiát, de az nem az enyém. Nekem is adva van. Hibás az a
szemlélet, hogy egy embernek ilyen ereje van. De ahogy mondtam, a vasárnapi találkozón
sok Fényhordozó vesz részt. Aghton is ott van és még hárman az inuakik közül.

A: Valóban, róluk megtudtál-e még valamit?

D: A hárommal nagyon jól és tisztán kommunikálok. A többivel néha- néha.

A: Kik ezek a Fényhordozók?

D: Fejlett lelkek a Mátrix felső szegmenséből. Minden vasárnap speciálisan
segíteni jönnek nekünk.

A: Kérhetjük, hogy lássuk őket?

D: Igen, de ők energiák, rezgések és hangok. Nincs olyan alakjuk, mint nekünk.

A: De érezni tudjuk őket?

D: Igen. Szívesen jönnek, hogy átöleljenek.

A: És mit kell éreznünk?

D: Meglátod!. Nem tudom szavakba önteni. Olyan, mint amikor a szeretet
tengerébe lépnél be.

A: És a többi inuaki, jól van?

D: Igen. Az egyikük nálam fejlettebb és sok mindent tanulok tőle.

A: Milyen értelemben fejlettebb?

D: Ő már elkezdett az univerzum pulzusával rezegni. Sokat segítik a szülei. Mi is
oda jutunk, de még van egy kis munkánk!

A: Ez azt jelenti, hogy szerencséje volt!

D: A Mátrix sikere volt, mivel az ő földi érkezési programját teljesen betartották.

A: De ők beszélnek, közvetítenek információkat?

D: Aghton azt mondja, hogy igen, de nagyon szűk körben és senkinek sem volt
bátorsága leírni, amit hallott.

A: Még annak a szülei sem, akiről azt mondtad, hogy fejlettebbek?

D: Nekik, hármuknak más küldetésük van, és ezt tudják. Nekik együtt kell
dolgozniuk és ez elég lesz. Nincs szükségük külső segítségre.

A: Úgy értsem, hogy neked a mi segítségünkre van szükséged?

D: Nekünk, mindannyinknak szükségünk van egymásra. Nálunk egyformán van.
Nekem még egy kicsit problémás, mivel a testem karmájának a kiküszöbölésével
foglalkozom. Csak utána lehetek teljesen önmagam.

A: És neked még sok van?

D: Még pontosan annyi van, amennyi szükséges. Nem sok és nem kevés.

A: Szeretnék valamit kérdezni tőled. Az utóbbi időben mindenféle személlyel
találkoztam, egyesek tényleg nagyon fejlettek, vagy legalábbis így éreztem én, akik azt
mondták, hogy különböző univerzumokat látnak magukban. Mit tudnál erről a dologról
mondani?

D: Hogy látnak univerzumokat magukban?

A: Olyasmiket mondtak, hogy az univerzumok alkotói.

D: Csak akkor alkothatsz univerzumokat, ha Isten vagy Teremtő potenciállal
rendelkezel, de nagyon nehéz létrehozni egy univerzumot, mert irányítani is kell. Nem
hozhatsz úgy létre egy univerzumot, hogy utána sorsára hagyod. Fölösleges
energiapazarlás lenne, és ezt nem engedi meg a Mátrix. De itt a magyarázat más lehet,
körülbelül öt hónapja a Földet egy speciális energiaforma bombázza, ami a fejlődésünk
érdekében történik. Ez azt jelenti, hogy egyre több ember ébred fel és kezd el dolgokat
észrevenni. Te feltetted valaha a kérdést, hogy miből vagyunk csinálva, mi tesz
különbözővé minket?

A: Igen és azt hiszem, hogy mind a hatmilliárd lélek feltette ugyanazt a kérdést.

D: És megtudtad a választ?

A: Nem. Vagyis a kabbala doktrínája szerint elemekből és az Akashából vagy
Szent Lélekből vagyunk teremtve. De nem tudom, mi különböztet meg.

D: Semmi.

A: Hogy-hogy semmi?

D: Nem különböztet meg semmi. Minden Egy. Mi mindannyian és minden, ami
létezik, együtt vagyunk, vagyis egy egész. Ha a Teremtő most eldöntené a Mátrixba való
visszatérésünket, mindarra gondolok, ami létezik, Föld, univerzum, bolygók, univerzumok,
minden a Mátrixszá válna, és a Mátrix a maga rendjén egyforma.

A: Azt akarod mondani, hogy homogén?

D: Igen. Ő csak energia. Ha egy szék, egy ember vagy egy kiskutya bemegy és
egyesül, mindenki ugyanazon energiává alakul, tehát nem létezik semmi különbség.

A: És akkor mi teszi lehetővé, hogy a szék szék legyen, a kiskutya kiskutya és az
ember ember?

D: A gondolat, ami a teremtés alapjául szolgált. Olyan ez, mint amikor egy darab
gyurmát veszel és széket hozol létre belőle, majd egy kiskutyát és utána egy embert. Azok
ugyanabból az anyagból vannak, de másképpen néznek ki. Utána energiát kell venned és
életet kell adnod nekik. Nagyon egyszerű.

A: Igen. A te véleményed.

D: Nézd, ha kivágsz egy fát, széket csinálhatsz belőle, elégetheted, a gondolat
számít, ami a fa kivágása alapjául szolgált. A te döntésed, mit fogsz csinálni vele.

A: De a deszka csak deszka marad!

D: Itt igazad van, mert amikor kigondolták, deszkának volt csinálva, de te
módosíthatod a fizikai formáját. Gondolkodj csak, milyen lenne, ha volna egy
elképzelésed, hogy veszel egy energiát, megtervezed és átalakítod egy tárggyá vagy egy
lénnyé. Nem nehéz, csak hinni és akarni kell, hogy ez megtörténjen és meg fog történni. A
gond akkor jelentkezne, ha te egy Tyranosaurus Rex-et alkotnál, én egy új napot, a
szomszéd egy óriást. Teljes káosz lenne.

A: És akkor?

D: A Mátrixnak előre meghatározott elképzelései vannak. Ez az oka annak, hogy
nem adják meg nekünk a teremtéshez való hozzájárulás jogát. Mi nem hozhatunk létre
egy új univerzumot, amelyet a jelenlegire építhetünk. Nekünk le kell modelleznünk az
univerzumot, amelyet kaptunk, és amelyben élünk. Csak így tudjuk megmódosítani. Csak
a valóságot, amelyben élünk, tudjuk megmódosítani.

A: De vannak olyan emberek, akik kanalakat hajlítanak. Vagyis a gondolat erejével
a fémet gyurmává alakítják át és meghajlítják.

D: Azt igen, mert létezik a gyurma fogalma. De próbálják meg a Pterodactyllá
alakítani a fémet.

A: Valamikor léteztek Pterodactylok. Talán rá tud csatlakozni a régi képre.

D: Léteztek, de nem léteznek többé. Az elképzelés törlődött a
megnyilvánulásokból. Létezik a Mátrixban, de többet nem materializálódhat itt a Földön.

A: Megértettem!

D: És a jövőben mi nem hozhatunk létre bármit, ami fogalmi szinten létezik.

A: A jövővel kapcsolatosan, ahogy tudom nem állandó, befolyásolhatjuk.

D: Igen, de bizonyos korlátok között. Nézd, nekünk szellemileg kell fejlődnünk. Ez a
mi feladatunk. Mondjuk azt, hogy te akarod és én is akarom és még egy millióan. Ha a
Teremtő célja az, hogy a Földnek fejlődnie kell, és mi vagyunk az egyedüliek, akik
elfogadjuk ezt a tényt, akkor az elsők leszünk, akik tovább megyünk. A többieknek a nekik
megfelelő mátrixszegmensbe kell menniük és más küldetést fognak kapni.

A: Miért nem maradhatnak?

D: Mert csak a Teremtőnek van joga közbelépni és döntéseket hozni. Mi csak
egyféle résztvevők vagyunk. Igaz, megkérdeznek, hogy akarunk-e továbbmenni vagy sem,
de csak meghatározott szabályok alapján. Nem a saját fejünktől!

A: Azt mondják, hogy a Föld meg fog változni...

D: Biztos, hogy megváltozik.

A: Nem azt akartam mondani! Létezik egy a katasztrófa elmélet, amely azt mondja,
hogy sok lehetőségünk egy fényes jövőre és egyike a lehetőségeknek egy globális
kataklizma, egy sokkal kiterjedtebb, mint amiről te meséltél, de amelyik elkerülhető, ha
felébredünk. Ez azt jelenti, hogy van egy lehetőségünk!

D: Az út kiválasztásának a lehetősége, amelyet követni szeretnénk, de nem ahova
eljutunk. Eldöntjük, hogyan jussunk el oda.

A: Szerinted melyik utat fogjuk választani?

D: Mi kiválasztottuk már az utat! Nem számít melyik az, csak, hogy hová megy.
Nem szeretném, ha az emberek megijednének; sokan nem érthetik meg. Ha félnek, akkor
a félelem érzését gerjesztik, és a félelem viszont az anunnakiké. Isten mindenkit
egyformán szeret. Ez azt jelenti, hogy gondja van ránk és megadja azt, amiről Ő azt
gondolja, hogy nekünk szükségünk van és jó.

A: Tehát te azt mondod, hogy az ember nem hozhat létre univerzumokat.

D: Igen. Az ember abban az állapotban, ahol most van, nem teheti meg!

A: És akkor mik azok a belső univerzumok, amelyeket egyes személyek látnak?

D: Aghton azt mondja, hogy amit ők látnak, valójában az egyesülésük a Legfelső
Teremtővel.

A: Elmondanád egy kicsit érthetőbben!

D: Igen. Képzeld el, hogy a bensőd hasonlít az univerzumhoz. Hogy a bőröd az
univerzum és a szerveid a bolygók. Te vagy az irányítójuk, ahogy Isten a mi univerzumunk
irányítója. Te felelsz a helyes működésükért, az élelemért és energiáért, amit nekik adsz,
hogy mit csinálj velük, hogy gondoskodj róluk és beszélj hozzájuk. Ha a Legfelső
Teremtőre összpontosítasz, ha az ő szemein keresztül nézel a teremtésre, látod, hogy
Neki belül ugyanúgy univerzumai, napjai, bolygói, emberei vannak...

A: Ugyanaz a dolog?

D: Igen. Teljesen ugyanaz. Ahogy mondtam, ha a Mátrix mindent elnyelne, minden
egyenlő lenne.

A: Úgy értsem, hogy mi nem hozhatunk létre egy saját univerzumot?

D: Nem. Nincs jogunk. Nem tudjuk megmódosítani, eltörölni vagy átalakítani az
univerzum valóságát, amelyben élünk. Ennyi. Csak ennyit tehetünk meg most. Tudod
miért?

A: Nem.

D: Mert mi az elménkkel alkotunk és nem a lelkünkkel. Ha minden, amit szeretünk
szeretetből és szerelemből lett volna csinálva, a Mennyei Gondolattal és az Univerzum
Törvényeivel összhangban, ha a mindennapi tetteink ezeket a dolgokat tükröznék, vagyis
a tetteinkben fellelhető lenne Isten, akkor természetesen jogunk lenne univerzumokat
létrehozni. De tudod miért?

A: Nem.

D: Mert akkor rájönnénk, hogy nincs többé rá szükségünk!

A: Nem értem!

D: Ha Isten lennél és tudod, hogy bármit megtehetsz, még egy Univerzumot is
létrehozhatsz, de ez felesleges, mivel már léteznek univerzumok, amelyeket a
tökéletesség felé kell koordinálni, és az új univerzum értelmetlen energiapazarlást jelent,
akkor megtennéd?

A: Nem tudom. Talán igen, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy képes vagyok rá!

D: Látod, ezért nem csinálhatnak semmit az emberek ebben a pillanatban. Nem
kell semmit sem bebizonyítsunk. Sem magunknak, sem másoknak. Meg kell tanulnunk
Igazságban élni.

A: Vagyis hogyan?

D: Amikor Igazságban élsz, te vagy az első személy, aki tud erről. Ez azt jelenti,
többet nem hazudsz magadnak.

A: Ez logikus! De mégse látom a kapcsolatot!

D: Te elmennél egy olyan összejövetelre, ahol tömegverekedés van?

A: Nem.

D: De elmész.

A: Ha kell!

D: Nem kell. Azért mondod, mert egy kibúvót szeretnél találni. Azért mész, mert
oda akarsz menni. Hazudsz vagy nem? Vagy csak elmész, tudva azt, hogy ők
verekszenek és téged szórakoztat, és mindennek ellenére szégyelled bevallani?

A: De olyan helyzetek is vannak, amikor kompromisszumokat kell kötni!

D: Voltak. És elfogadták, de nincs több időnk ezekre.

A: És mit tehetek?

D: Vagy azt mondod, hogy azért nem mész, mert verekednek, vagy azt, hogy csak
akkor fogsz elmenni, ha megígérik, hogy mértékletesen isznak, vagy ha azért mész, mert
tetszik neked, hogy verekszenek, legalább ismerd el.

A: És ha megharagudnak rám?

D: Ha megharagudnak, az ő problémájuk. Te választottad az utat. Úgy döntöttél,
hogy nem hazudsz többet. Ez az első lépés. A következő az lenne, hogy ne hazudj a
körülötted levőknek. Az igazság megmondható, bármilyen keménynek is tűnik.

A: De bizonyos helyzetekben nem mondhat meg az igazságot az ember szemébe!

D: Nem direkt módon és durván, de találhatsz egy olyan formát, amelyben
szelíden, türelemmel és szeretettel kifejezheted az Igazságot. Tudnod kell egy dolgot:
léteznek olyan emberek, akik megharagudnak, függetlenül, hogy hogyan mondod el nekik
az igazságot. Ezeket békén kell hagyni. Nekik meg van a saját útjuk. A lényeg, hogy ne
sértsél meg, és ne csinálj rosszat másoknak.

A: De ha tudod, hogy egy ember holnap meg fog halni, jó neki megmondani az
igazat?

D: Nem. Mert nagyon rosszul hangzana. Olyan, mint ha te felette állnál és
lehetőséged lenne más forrásból tudni dolgokat.

A: És hogy kell megfogalmazni?

D: Leellenőrizheted, hogy honnan van ez az információ és hogyan fog ez a lélek
távozni. Ha egy betegség miatt van, imádkozhatsz a Mátrixhoz és megvilágíthatod az
útját, hogy könnyebb legyen az átjutás. Ha egy hírtelen halál lenne, mondjuk egy baleset
következtében, és te tudod ezt, megmondhatod neki, érzed, hogy nem szabad másnap
elhagynia a házat. Tőle függ, hogy meghallgat-e téged?

A: De nem avatkozok be a karmájába?

D: Nem. Mert ha megkaptad az üzenetet, fennáll a lehetősége, hogy téged
megbíztak a figyelmeztetéssel.

A: Nagyon bonyolult. Láttam, hogy az utóbbi időben mindenki, az ezoterikus
hajlamúakra gondolok, az Igazság fontosságáról és bevezetésének szükségéről beszél,
de nekem elég nehézkésnek tűnik, főleg a mai társadalomban.

D: Amikor Igazságban élsz, tudod, hogy mi helyes és mit jó mondani. Amikor
viszont ezek a figyelmeztetések büszkeségből és gőgből származnak, akkor nincs
kapcsolatuk az Igazsággal és elsősorban neked csinálnak rosszat. És még van valami,
amiről le kell mondanunk!

A: Miről?

D: Az agresszivitásról. Az Agresszivitás az anunnakiktól jön. Ők tanítottak meg
agresszívnak lenni. Az ember nem ilyennek volt létrehozva.

A: De vannak olyan emberek, akik oktalanul agresszívak!

D: Az agresszivitás a tudatlanságból, a bizonytalanságból, a meg nem értésből
származik, és a gyűlölet kifejezője. Egy tudatosan és folyamatosan a mátrixhoz
kapcsolódó ember nem lehet agresszív, így tehát nem tud gyűlölni, mert csak a szeretetet
érzékeli. Ismeri a Törvényeket és látja, hogy mindannyian Egyek vagyunk, és akkor tudja,
hogy nem lehet rossz saját magával. Ezért, hogy Istenek legyünk, először mi magunk kell
megváltoznunk. Senki nem teheti meg helyettünk.

A: De legalább magyarázatokat kaphatunk!

D: A magyarázatok jók, de itt megélésről van szó. Ha nem tudod, hogy mit jelent
másnak lenni, nem juthatsz el az megváltozásig. Minden gondolat-energia-forma. Te vagy
az, aki ezeket az állapotokat létrehozod és neked kell érezned ezeket. Senki sem segíthet
rajtad.

A: Én megmaradok mégis a véleményemnél. Fontos, hogy segítséged legyen,
hogy legyen, ahol magyarázatokat kaphass, legyen, akit megkérdezhess!

D: Mert az ember hozzászokott mások véleményének helyességéhez. Így van
beprogramozva! Arra voltunk tanítva, hogy elfogadjuk mások véleményét, és arra, hogy
igazként sajátítsuk el. Miért kéne az Igazat magunkon kívül keresnünk, amikor az belül
van? Ha egy információt hallasz a TV-ben, a lelked pontosan megmondja, hogy az igaz
vagy sem. Ha azt érzed, hogy nem igaz, de mégis azok magyarázkodásaira figyelsz, akik
elhintették, akkor az elméd arra kényszerít, hogy hazugságban lásd az Igazat. De ez nem
helyes! A lelked pontosan tudta és válaszolt rá. Miért kéne leellenőrizned a hitedet?

A: Arra gondolok, hogy akik megfogalmaztak egy véleményt, többet tudtak,
felkészültebbek, ha nem tévedek?

D: Akik hamis véleményeket terjesztenek, általában arra hivatottak, hogy alvó,
reakció nélküli állapotban tartsanak. Ez minden, amit akarnak.

A: De miért?

D: Te azt hiszed, hogy ők nem jöttek rá arra, hogy az emberek kezdenek
felébredni, megváltozni? Az anunnakik utódjai nagyon meg vannak ijedve, mivel nem
szembesültek még ezekkel. Az elődeik nem hagytak semmi írásos anyagot az elkövetkező
változásokról, és ezért nem tudják, mitévők legyenek. Elkezdtek bombázni minket, de azt
látom, hogy ez nem nagyon megy nekik.

A: Mivel bombáznak?

D: Először is megnövelték az energiatámadásaikat. Különösen ott, ahol nagyon
sok ember él.

A: És hogyan támadnak energetikailag?

D: Főleg azoknak az obeliszkeknek a segítségével, melyekről még beszéltem, és
észrevettem, hogy a világűrbe is telepítettek valamit, ahonnan ugyanazokat a hullámokat
közvetítik, csak ezek sokkal erősebbek és mindenhova eljutnak. És újabban a levegőbe
dobott kémiai vegyszerekkel bombáznak.

A: Vagyis?

D: Olyan vegyszereket szállító repülőket láttam, amelyeket a felszínre dobtak le
terhüket.

A: Ezek korokozók elleni vegyszerek, egyfajta rovarirtók.

D: Honnan tudod? Aghton azt mondja, hogy mérgező anyagok és az egész világon
elkezdtek bombázni velük.

A: Miért?

D: Aghton azt mondja, hogy az emberek kezdenek megváltozni, másfajta
információkat, élelmet keresni, és egyre többen akarnak szennyezetlen helyekre költözni.
Ez nem jó hír azok számára, akik vezetnek, mert azt jelenti, hogy egyre többen fognak
felébredni, és ők nem tudják, mit csináljanak. Ezért jött az öltet, hogy felerősítsék ezeket a
támadásokat, amelyek szerencsénkre nem elég hatásosak. Kíváncsi vagyok, milyen új
dolgokat találnak ki!

A: Nem védekezhetünk az efféle energiatámadások ellen?

D: De.

A: Hogyan?

D: Kérnünk kell a Mátrixtól, hogy olyan szintre növelje a rezgésünket, ami megvéd
ettől az agressziótól. Minden gondolat-energia-forma. Ha kilépünk ezeknek a
közvetítéseknek a sablonjából, nem fog már hatással lenni ránk.

A: Nem tehetnénk meg ugyanazt a kémiai anyagokkal?

D: De igen, de jelenleg nehéz, mert lenyeljük azokat és a szervezetünkbe kerülnek.
Kérhetjük viszont, hogy ugyanúgy távozzanak, ahogy a bejutottak a szervezetbe. Sokkal
könnyebb. Még nem rendelkezünk azzal a képességgel, hogy a negatív energiát valami
pozitívvá alakítsuk.

A: Vagyis nem tudjuk a klórt cukorrá alakítani?

D: Nem. Meg tudjuk változtatni az izét, hogy édes legyen, és addig tartson, amíg
erre gondolunk. Tartóssá nem tudjuk tenni. A klór tulajdonságaival marad, mivel ez volt a
sablon, ami létrehozása alapjául szolgált és nem mi hoztuk azt létre.

A: És nem létezik semmilyen módja annak, hogy kiküszöböljük a vegyszerek
mérgező hatásait, amelyeket elfogyasztani kényszerülünk?

D: De igen. Mondtam már. Meg kell emelnünk a test rezgési szintjét. Így
megtehetjük és jogunk is van hozzá, mivel a testünk a sajátunk. Mi felelünk érte.

A: Adj egy példát.

D: Ha tudom, hogy kémiai vegyszerekkel fertőzött ételt eszem, azt mondom:
köszönöm Mátrix, hogy segítettél természetes úton teljes egészében eltávolítani, anélkül,
hogy valami visszamaradt volna, az összes, szervezetemre káros anyagot.

A: Ez egy jó ötlet, mert így zsíroktól vagy bármilyen ártalmas anyagot
megszabadulhatunk.

D: Igen. Csak programozásról van szó. Meg kell tanulnunk kérni. Az Univerzum
bármikor kész segíteni. Mi vagyunk, akik akadályokat állítunk fel és mindent bonyolulttá
teszünk.

A: Így voltunk tanítva!

D: Igen és akárhogy is sokkal könnyebb nekünk, hogy elvegyük, amit mások
adnak, minthogy a fejünkkel gondolkodjunk. De szerencsére meg fognak változni ezek a
dolgok.

A: Mikorra gondolod, hogy változások lesznek?

D: Nem szeretnék ezekről beszélni, a lényeg, hogy egy új világ felé haladunk, ahol
meg tanulunk újra emberré válni.

A: De földrajzi változások, csapások, szörnyűségek lesznek?

D: Azok csak olyan mértékben lesznek, amennyire az emberek nem akarnak
megváltozni, akkor a Mátrix találni fog egy lehetőséget, hogy távozásra kényszerítse őket.

A megváltozni akarók száma fogja eldönteni az események lefolyását.

A: De te hogy látod a közvetlen jövőt?

D: Ha minden úgy lesz, ahogy most van, ha nem lesz semmilyen változás, akkor
megtörténhet, hogy egy pár napra megszűnik a Föld mágneses tere.

A: És mit jelent ez?

D: A föld középpontja leáll. Ha ez megtörténik, a földi mágnesesség nulla lesz. Ez
minden élőlényre hatással lesz a bolygón.

A: Az emberekre is?

D: Különösen.

A: Milyen kihatással lehet a mágnesesség hiánya az emberekre?

D: Aghton azt mondja, hogy az ember 48 óra nulla mágnesességet képes elviselni.
Ezután az ember kezd megbolondulni, agresszívvá válni. Egy 3-15 nap alatt a Föld lakói
megbolondulnának és mindent elfelejtenének.

A: 3-15 nap alatt? Embertől függ?

D: Igen.

A: És mennyit fog ez a mágnesesség hiány tartani?

D: Nem tudom. Ha megtörténik, 3-15 napig.

A: Létezik olyan hely a Földön, ahova elmenekülhetünk, és ahol biztonságban
lehetünk?

D: Nem. Ha megtörténik, akkor mindenhol egyforma lesz.

A: De a Föld közepe miből áll?

D: Én egy nagydarab sziklának látom. Ezt a sziklát egy burkolat veszi körül,
melynek a felszínén mi vagyunk.

A: Mi történik a sziklával, amikor megáll?

D: Ha megáll, a szikla folyékonnyá válik. Ez a folyamat maximum 15 nap alatt fog
végbemenni. Ha folyékonnyá válik, a kéreg elkezd mozogni és a kontinensek
eltávolodnak. Ez azt jelenti, hogy a Déli-sarok, Északi-sarok és a kontinensek más helyen
lesznek.

A: Állandóan azt mondod: „ha”. Vegyem úgy, hogy nem biztos?

D: Így van. a jövő nyitott. Mi írjuk. Egyes dolgok biztosak, mások nem. Tőlünk függ.

A: És a sarkok változása nem biztos?

D: A sarkok módosulnak. Ez biztos. Nem lehet tudni viszont, mennyi idő alatt.

A: De létezik egy optimista forgatókönyv?

D: Minden optimista, mert új idők és egy új föld vár ránk. Ez nem csak egy
pólusváltás, hanem egy új korszak új fajjal, képességekkel és tehetségekkel, akiknek
megadatik, hogy egy újfajta tudatosságban éljenek, összhangban az Univerzum
Törvényeivel és a Mátrix harmóniájával.

A: Szükségszerű, hogy a sarkok felcserélődése 3-15 nap alatt történjen meg?

D: Nem. 24 óra alatt is végbemehet, de nem mi döntjük el.

A: És nekünk mit kell csinálnunk?

D: Mi semmit sem tehetünk, csak annyit, hogy belülről megváltozzunk. Ami hagyva
van, hogy megtörténjen, az meg is fog történni. A Föld szívéhez kell kapcsolódnunk, hogy
átvegyük a rezgését, az energiáját. Amikor belépünk ebbe az új dimenzióba, istenné
válunk. Ezért csak azok fognak belépni, akik lelkéből sugárzik a szeretet.

A: És ha mi a mai naptól kezdve átadjuk magunkat a szeretetnek?

D: Akik szeretetet adnak, azok szeretetet is kapnak vissza.

A: Ez azt jelenti, hogy védve lesznek?

D: Látod, itt a szándék a fontos. Ha azzal gondolattal adsz szeretetet, hogy ne
legyenek gondjaid, nem hiszem, hogy segíteni fog. A szeretet egy tiszta energia, amely a
lélekből jön. Az az energia, mely minden létező alapjául szolgál. Amikor szeretetet adsz,
akkor szívből kell tenned, bármilyen szándék nélkül. A szeretet tiszta és egyszerű. Benne
nem rejtőzik semmi.

A: És ha sikerül a föld szívéhez csatlakoznunk a szeretet segítségével, akkor meg
tudunk változtatni valamit?

D: Egészen biztos. Segítünk a Földnek, és ebből kifolyólag a változás könnyebb és
gyorsabb lesz. És itt energiáról van szó. Ha mi a szeretet vibrációját adjuk a Földnek, ez
tiszta energiává alakul és a Föld energiatöbbletként fogja megkapni. Ez hozzájárul, hogy a
változások hamarabb és nagyobb csapások nélkül menjen végbe. Olyan, mint amikor egy
autót löksz meg. Egy dolog egyedül meglökni, és más, ha valaki segít és megint más, ha
többen jönnek segíteni neked.

A: Azt értsem, hogy ha az emberek többsége felébred, a változások enyhébbek
lesznek?

D: A változások ugyanazok lesznek. Ugyanoda jutunk, csak sokkal hamarabb és
könnyebben.

A: Ahogy én látom, senki sem akar semmit megváltoztatni!

D: Ezt nem mondhatom. Aghton azt mondja, hogy az emberek kezdik a valóságot
látni. Talán nem értik még, amit látnak, de a lényeg, hogy válaszokat keresnek. Ha
megértenék, hogy az Igazság bennük van!

A: Azt mondtad, hogy a föld közepe olyan, mint egy óriási szikla. Léteznek olyan
elméletek, amelyek azt állítják, hogy föld középpontja üreges, egy világ és éppenséggel
egy nap.

D: Én a Föld közepét egy hatalmas kőzetnek látom. Valóban léteznek hatalmas
földalatti járatok, de ezek mások.

A: Meg tudnád mondani mik ezek?

D: Igen. Egyesek már nagyon régóta léteznek, természetesek, mások amióta az
első anunnakik ideérkeztek és megint másokat a jelenlegi irányítóink építették.

A: És laknak bennük?

D: Igen. Laknak bennük. Akiket a jelenlegi vezetők készítették, védelmi célból
épültek és hogy szükség esetén elbújhassanak bennük, de ők nem sejtik, hogy azok nem
lesznek a használhatóak. Másokban idegen égitestekről jöttek laknak.

A: Tud valaki ezeknek az idegeneknek a létezéséről?

D: Természetesen. Akik vezetnek minket. Ők azok tudtával élnek ott.

A: Ők szintén rosszak?

D: Nem rosszak. Különben az anunnakik sem rosszak, mert így kellett lennie, ők
csak léteznek. Akik a föld belsejében vannak, nagyon fejlett lények, akik nagyon sokszor
segítettek és most is segítenek, ha szükség lesz. Amikor készen állunk majd, akkor
képesek leszünk kommunikálni is velük.

A: Azt jelenti, hogy közbelépnek, ha a Föld bajba kerül?

D: Csak abban a mértékben fogják megtenni, amennyire joguk lesz rá. Ismerik a
Törvényeket és tudják, hogy ha nem hagynák, hogy fejlődjünk, akkor drágán
megfizetnének. Ahogy mondtam, ők fejlett lények.

A: És akkor hogy dolgoznak össze a jelenlegi kormányokkal?

D: Hogy hagyják őket itt maradni. Csak így segíthetnek.

A: Az Univerzum legfejlettebb lényei közül valók?

D: Nem. Más, nálunk sokkal fejlettebbek, akik segítenek, és akik már energiák,
ezért nekik nem kell köztünk maradniuk.

A: Ők csak hébe-hóba jönnek?

D: Csak amikor szükség van rájuk.

A: Azok a repülő csészealjak, akik időnként megjelennek?

D: A lényeknek, akikről beszéltem, nincs szükségük járművekre, hogy mozogjanak.
Ők energiák, és ezért bármikor bárhol lehetnek.

A: Emberek voltak?

D: Emberek csak itt a Földön vannak, máshoz csak teremtett formák vannak.
Minden világnak megvan a maga mintája, de mindeniket ugyanaz az elme alkotta. Meg
kell értened, hogy annak ellenére, hogy a világok másnak látszanak, ugyanaz a gondolat-
energia-formájuk van és minden a Mátrixból származik.

A: Meg tudnád mondani, hogy honnan jönnek ezek a földönkívüliek, akik itt
vannak?

D: A legtöbb a Szíriusz környékéről jön. Mások más naprendszerekből.

A: Akik a Szíriuszról jönnek, sokszor beavatkoztak az evolúciónkba?

D: Minden lény, aki megfordult itt, beavatkozott az evolúcióba. Akik itt vannak, és
akik csak átmenőben voltak, de mégis ezek, akikről beszéltem segítettek a legtöbbet.
Nekik köszönhetően jutottunk el olyan gyorsan oda, ahol fejlődni tudtunk. Nélkülük sokkal
hosszabb ideig tartott volna.

A: Ők az anunnakik ellenségei?

D: Az univerzumban nem létezik olyan szó, hogy ellenség. Minden, ami létezik,
egyszerűen csak van, egy bizonyos céllal. Mindenik életformának egy jól meghatározott
küldetése van. Az ellenség szónak csak itt a Földön van jelentése, és biztos vagyok
benne, hogy csak ők vezették be.

A: Vagyis az anunnakik?

D: Igen.

A: Miért mondod ezt?

D: Neked, amikor ellenséget mondasz, mi jut eszedbe?

A: Aki rosszat akar, elvesz valamit, megtámad...

D: Jó, gondolkozz csak, ha egy ellenség helyett egy barát jönne, egy olyan
személy, akit ismersz, és akit kedvelsz, akkor mit csinálnál?

A: Egy barát nem jönne ártó szándékkal! De ha még is megtenné, elbeszélgetnék
vele, megkérdezném, elmagyaráznám neki...

D: Helyes, ha mindannyian barátok szeretnénk lenni, ha nem lenne semmi
megosztani és elvenni valónk, ha minden a rendelkezésünkre állna, és tudnánk, hogy
mindenünk meglehet, bármi bármilyen mennyiségben, létezne még az ellenség szó?

A: Nem, de ez egy utópia. Egy másfajta realitásban élünk.

D: Egy olyan valóságban élünk, amit ránk erőszakoltak, amit elfogadtunk. Az
elődeink valósága; mi megörököltük és elvárják, hogy hasonlóan továbbadjuk.

A: Így van, de nem tehetünk semmit. Amikor minden ember meg fog tudni változni,
akkor valószínűleg másképpen lesz.

D: Miért kéne minden embernek megváltoznia? Miért nem változunk meg először
mi? Fontos, hogy először te változz meg, változtasd meg a hitedet és a gondolkodásodat.
Ha mindenki megtenné ezt magának, arra ébrednénk egy adott pillanatban, hogy a
valóság, amiben élünk, megváltozott.

A: Térjünk vissza mégis az elkövetkező változásokra, amelyek a Földet érik majd.
Biztos, hogy bekövetkeznek?

D: Igen. A Föld és az emberek is meg fognak változni. Minden be van
programozva, hogy megtörténjen.

A: Tudjuk, mikor?

D: 2013-ig. De pontosan nem tudom. Nem hiszem, hogy tudná valaki a pontos
dátumot.

A: Lesznek katasztrófák?

D: Nem szeretném így nevezni. Ezek változások. Úgy kell rájuk tekintenünk, mint
valami jó dolgokra. A Föld újjászületik és vele együtt az emberek is. Miért mondanád, hogy
emberré válni, bárhogyan is történjen az, katasztrófa?

A: Mert az emberek egy egyensúlyhoz szoktak hozzá, egy társadalomhoz,
valójában egy állapothoz.

D: Az emberek olyannak vannak teremtve, hogy bármit megtanuljanak. Az
emberek jók, szeretetből vannak létrehozva és ezért szeretet adhatnak, azonban vissza
kell emlékezniük, hogyan. Ez minden. Le kell szokniuk az anunnakik szokásairól. Azok sok
évezreden keresztül vezettek, belénk ültették a gondolataikat, megéléseiket. Most eljött az
ideje, hogy lemondjunk ezekről a rezgésekről és visszatérjünk az eredeti állapotunkba.
Nincs benne semmi rossz, katasztrofális.

A: Ez csak akkor alkalmazható, ha megérted ezeket a dolgokat, de mivel a többség
nincs felkészülve, nem tudom, hogyan tudnánk valami jóvá átalakítani egy apokalipszist!

D: Elsősorban ezeknek a szavaknak a nélkülözésével!

A: Milyen szavak?

D: Katasztrófa, apokalipszis, megsemmisülés, világvége...

A: És hogy mondjuk?

D: Változás, újjászületés, új kezdet, átalakulás, új föld... nem érted, minden egy
gondolat-energia-forma és a szándék rezgése a fontos! Számít, hogy mondod, hogy
gondolod, és milyen megéléseid vannak, amikor valamit mondasz.

A: Azt hiszem, itt igazad van!

D: 2012 az év, amelyben a jelenleg ismert társadalom ki fog cserélődni. Ez a
pontos határidő.

A: A mi hibánk?

D: Amikor a földre nézel, mire gondolsz? Tisztának, rendezettnek, helyesnek, vagy
ellenkezőleg, szennyezettnek, korruptnak...

A: Hát, a második változat!

D: És megfelel neked, hogy így folytatódjon?

A: Nem. Szeretném, ha valami változna.

D: Meg fog történni. Ez egy egyedüli lehetőség, a teljes teremtés ránk figyel.

A: Miért?

D: Mert egy olyan dolgot próbálnak meg, ami soha nem történt meg: a bolygónak
és mindennek, ami rajta van, egy új dimenzióba való átvivését.

A: Mindennel együtt?

D: Igen, de mielőtt még effektív megtennék ezt a dolgot, a bolygónak és
mindennek, ami rajta van, rezgési és energetikai változáson kell keresztülmennie.

A: És nem tehetik meg ezt egyszerre?

D: Nem, mert minden felrobbanna. Mi és a bolygó is. Mindent csak fokozatosan
lehet megcsinálni. Ez a növekedés 2003 körül kezdődött el. Ezért érzik az emberek, mint
ha problémájuk lenne az egészségükkel.

A: Valóban megnövekedtek az egészségügyi problémák.

D: Így akarnak becsapni minket. Minden kellemetlen érzés, fejfájás, depresszió,
görcs ezeknek a frekvencia-növekedéseknek tudható be. Mindezekhez hozzáadódik a
kémiai anyagoktól való megtisztulás.

A: Vagyis?

D: Ahogy a frekvenciánk növekszik, úgy távolítja el könnyebben és gyorsabban a
bennünk levő mérgező anyagokat.

A: De ez egy hasznos dolog!

D: Az lenne, ha nem vinnénk be másokat, úgy, hogy eltávolítjuk és bevisszük, még
ártalmasabb, mert a test megtisztul és megmérgeződik.

A: És mit csináljunk?

D: Ahogy mondtam: segítsük a tisztulási folyamatot, tudatosan eltávolítva mindent,
ami ártalmas, természetes ételt fogyasztva és megtisztulási programokat követve.

A: Igen, de te látod, ők kémiai anyagokkal bombáznak. Szinte nem létezik
vegyszermentes élelem, a víz szennyezett, a levegő mellékanyagokkal van tele...

D: Ne feledd, az elme nem ismer határokat. Mindent megtehetsz, csak akarnod
kell, igazából akarnod. Csodákra vagyunk képesek!

II.

A: Szeretnék a dákokról beszélni. Hallottál valamit róluk?

D: Igen. Aghton sok mindent mesélt róluk.

A: Mit tudnál mondani róluk?

D: Nemes faj volt. Azoknak volta a leszármazottaik, akik a Föld kezdete óta itt
vannak. Az őseik földjén született meg az emberiség.

A: Mit értsek nemes fajon?

Néhány kutató szerint az emberiség a Mu kontinensen (Csendes Óceán) született, kb. 200.000 éve. Ez volt a bibliai Éden. Népe majáknak nevezték magukat, a Napot imádták és a spirituális fejlődés nagyon magas fokán álltak. Technikailag is előrehaladottak voltak, űrszekereikkel bejárták az egész Földet és kolóniákat létesítettek, amelyek közül a legnagyobb és legfontosabb az Atlanti-óceán közepén fekvő Atlantisz volt, de ők alapították az Egyiptomi civilizációt és az indiai Ráma birodalmat is. Ezeket az információk fellelhetők az egyiptomi piramisok hieroglifáin, az indiai maja kolostorok írásaiban, az esszének tanításaiban, számos Közép- és Dél-Amerikai műemléken, a csendes-óceáni Déltengeri Szigeteken, vagy pl. dr. Bruce Goldberg előző élet kutató műveiben, aki sok tízezer regressziót hajtott végre. – a ford.

D: Ők az atlantisziak ősei, ahogy a dákok az atlantisziak leszármazottai voltak.
Aghton azt mondja, hogy másféle vérük volt.

A: Anunnaki?

D: Nem. Másféle, de most nem mondhatja el.

A: És az anunnakik az idők folyamán közbeléptek, megmódosították?

D: Igen, de más földiek segítségével és nem közvetlenül.

A: Hogyan?

D: A fajukra más fajok tevődtek rá.

A: Elmondanád, fizikailag hogyan néztek ki az őseink?

D: Nagyon magasak voltak, szőke-vörös hajuk volt és kék szemeik, de nem a mai
kék.

A: Milyen kék?

D: Hasonló az inuakikéhoz.

A: Vagyis olyan mályvaszínű?

D: Olyasmi, de nem teljesen az.

A: Fejlettek voltak?

D: Különlegesek voltak. Fejlettek, jók voltak, és tudták hogyan lehet a szeretetet
materializálni.

A: Vagyis?

D: Képesek voltak a szeretetből szeretet csinálni. Ez nem létezett utánuk többé a
Földön, csak egyénileg és bizonyos embertömegek esetében.

A: Azt mondják, hogy létezett egy Zamolx nevű vezető, akit isten volt.

D: Ember volt, de Istenként nyilvánult meg és később Teremtő lett.

A: Te látod?

D: Igen. Aghton mutatja.

A: Le tudnád írni nekem?

D: Magasnak látom, szőke-vörös hajtincsei voltak. Valamiféle fehér ruhát és bundát
visel és egy arany jogart tart a kezében, amely a felső részén szalamandrában végződik.

A: Vagyis egy csúszómászóban?

D: Egy szalamandra, a szent tűz, Isten tüzének, a fénynek a védelmező entitása. Ő
maga egy tűzmezővel volt körülvéve. A tiszta nyelv, az arany nyelv őrzője volt.

A: Mi a tiszta nyelv?

D: A teremtés általános nyelve, szent és igaz nyelv. A kezdetben a Földön
beszélték ezt a nyelvet. Még látom, hogy a fején még van egy féle kígyó alakú kör.

A: Más csúszómászó?

D: Nekik sok hasonló eszközük volt.

A: Miért? Mire használták ezeket?

D: Ők tudtak az anunnakik létezéséről. Védelemként szolgáltak.

A: Csúszómászó alakú tárgyakkal védekeztek ellenük?

D: Igen.

A: Miért?

D: Mert tudták, hogy a forma megsemmisíti a formát3.

A: Elmondanád egy kicsit pontosabban?

D: Csak egy ugyanolyan, de ellentétes polaritású formával vagy energiával
semmisíthetsz meg valamit. A teremtés törvénye egyik törvénye.

A: Hogyan?

D: Ha a sötétségbe fényt viszel, a sötétség eltűnik, ha szeretet viszel, a gyűlölet
megsemmisül, ha a bánatba boldogságot viszel, akkor a bánat többé már nem létezik.

A: De ha a szeretetbe gyűlöletet viszel be? Nem változik meg a szeretet?

D: Nem. Sohasem. A szeretet és fény nem oltható ki.

A: És hogy tudod megsemmisíteni az anunnakik befolyását? Azokra a tárgyakra
gondolok, amelyekről beszéltél.

D: Azok a tárgyak, a kígyó alakú kör, megtervezése idején, amikor még forma
nélküli fém volt, fel volt töltve, hogy megvédjen és átalakítson minden energiát szeretetté.
Ily módon, akik viselték védve voltak mindenféle támadástól. A segítségükkel fel tudták
ismerni a támadót. Léteztek még más programok is, sokkal bonyolultabbak, de még nincs
itt az ideje, hogy feltárjuk azokat.

A: Létezik néhány karkötő, amelyek ugyanabból az időből származnak, és
amelyeknek kígyó alakjuk van. Nagyon nagyok és talán más méretű embereknek voltak
csinálva.
Mu és Atlantisz embere 3-4 méter magasságú volt, majd egyre kisebb és kisebb lett, a mai méretét csak az utóbbi 15-20 ezer évben érte el. – a ford.

D: Az akkori emberek nálunk sokkal nagyobbak voltak, úgy hogy magától értetődő,
hogy a karkötők nagyok voltak.

A: Abban az időben az országunk ugyanakkora volt?

D: Nem. Nagyon nagy volt. Kb. 8-szor nagyobb volt. Egy része elsüllyedt és nem
látszik már.

A: Köze van Atlantiszhoz?

D: Mindennek köze van Atlantiszhoz. A mai embereknek is, de már nem vagyunk
ugyanaz a faj. A vérüket más vérrel keverték.

A: Szándékosan csinálták?

D: Igen. Szándékosan csinálták. Nem szerették volna, hogy egy ilyen fejlett és
tiszta faj megmaradjon. Ennek ellenére az eredeti tulajdonságok nagy részét megőriztük.
Ha akarnánk, emlékezhetnénk ezekre. Mélyen a DNS-ünkben vannak elrejtve.

A: Megmondhatnád nekem, miért tűntek el az atlantisziak, mint faj?

D: Ők nem tűntek el. Most is itt vannak. Földjük nagy része megsemmisült, de akik
meg kellett meneküljenek, tudtak erről a dologról és más helyek felé vették az irányt.

A: Milyen okból tervelték ki egyesek megsemmisítését és mások megmentését?

D: Az atlantisziak istenekként nyilvánultak meg, vagyis képesek voltak teremteni,
csak az volt a baj, hogy – mások kárára – elkezdtek az elméjüket és nem a szívüket
használni. Ehhez hozzájárult az anunnakik befolyása, akiknek sikerült elvarázsolniuk őket.

A: Még léteznek tiszta atlantiszi vérvonalak?

D: Nem. Mindeniknek kevert vére van. Ugyanaz a vér található meg a mai északi
országokban. Itt van a legnagyobb anunnaki befolyás. Ők véglegesen és bármilyen
eszközzel meg szeretnék állítani ezt a fajt. Ott vannak a legerősebb energetikai
támadások. Nálunk Zamolxnak tiszta vére volt, akárcsak a többinek, aki az ő idejében élt.
Azután még léteztek tiszta vonalak, de kb. 1600 körül megszakadtak.

A: Miért?

D: Mert eldöntötték a kioltásukat. Őket is becsapták az anunnakik.

A: Zamolx csodákat művelt?

D: Nem művelt csodákat, mert sokan meg tudták csinálni, amit ő csinált. Ő a
Törvények Kódjának őrzője volt.

A: Mi volt a Törvények Kódja?

D: Egy vastag, fém lapokból álló könyv volt, mely az Általános Törvényeket voltak
leírva. Ugyanolyan, mint az Inuán a Törvények Könyvének Kristálya. Abban a könyvben
minden kérdésre választ kaptál. Akinek valamilyen problémája volt, eljött és konzultált
vele. Zamolx a könyv őrzője volt.

D: Sokat tudott?

A: Mindenki ilyen volt.

D: Így születtek az emberek, de különlegesek voltak. Amikor a gyermekek
fiatalokká váltak, elvették és tanulni küldték őket.

A: A lányokat és fiukat is?

D: Igen.

A: Mit tanultak?

D: Megtanultak Istent manifesztálni önmagukban.

A: És mindeniknek sikerült?

D: Az iskolának három fokozata volt. Az elsőn mindenki átment, a másodikba csak
azok léphettek be, akik bizonyos teszteken keresztüljutottak, a harmadik viszont csak
azoknak volt fenntartva, akik vezetők vagy beavatottak akartak lenni. A beavatottak
számára még létezett egy fokozat, de amelyre nagyon kevesen jutottak el. A Teremtővé
válás fokozata volt.

A: Teremtővé vált egyáltalán valaki?

D: Zamolx Teremtő volt és még létezett egy pár. Ők számunkra még ismeretlenek,
de hamarosan lesz egy felfedezés, és többet fogunk tudni róluk. Volt két nő is. Az egyik
Zamolx lánytestvére volt.

D: Igen. Ők jöttek. Párok voltak. Csak együtt voltak Teremtők.

A: Hogy együtt rendelkezzenek női és férfi energiával?

D: Csak így lehet tökéletes energiád, amely a teremtéshez kell.

A: Azt mondják, hogy Zamolxnak volt egy Kogaion nevű szent helye, amely
lényegében a várhelyi (Sarmisegetusa Regia, magyarul Szármiszegetuza) erődítmény?

D: A vár, amelyről beszélsz nem létezett Zamolx idejében. Az később épült. Aghton
azt mondja, hogy Kogaion valahol a bucegi-i szfinx közelében található. Abban az időben
ugyanott létezett még egy vár, melyet a ma Bábáknak hívnak.

A: Pontosan hol?

D: Nincs jogunk tudni ezt a dolgot. Egy nagyon fontos energetikai központ. Ott van
az az iskola, amelyről beszéltem.

A: Mennyi ideig tartott ez az iskola.

D: Az első fokozat annyi ideig tartott, amennyire szükség volt, vagyis amíg a fiatal
elsajátította az anyagot. A második kb. két évig tartott, a harmadik három, míg a negyedik
élete végéig.

A: Hogy-hogy élete végéig?

D: Aki beavatott volt egész életében tanult. A tanulás soha nem szakadt meg. Nem
vált tökéletessé, amíg a Földön tartózkodott. Csak felkészült a tökéletességre.

A: Vagyis nem lett soha Teremtő?

D: Teremtő volt, de akkor vált tökéletessé, amikor egyesült a Teremtővel.

A: És Zamolx jelenleg egyesülve van a Teremtővel?

D: Igen. Ő Teremtő.

A: Vagyis ő a Teremtő?

D: Nem. Ő egy Teremtő. Egyesült a teremtővel, de egy Teremtő.

A: Úgy értsem, hogy saját egyénisége van?

D: Igen.

A: Mi ő manapság?

D: Ő egy energia.

A: És ha érezni szeretném, kérhetem ezt?

D: Igen. Ha akarod, benned lehet.

A: És érezni fogom, mint energiát?

D: Igen, mert ő energia, vigyázz, hogy csak akkor kapcsolódj ehhez, ha eljutottál a
megfelelő tudatossági szintre, melyben megnyilvánulhat a szereteted, különben ez az
energia tönkre tehet.

A: Vagyis?

D: Ha nem felelsz meg rezgésileg, meghalhatsz. Olyan ez, mint amikor tüzet tennél
egy műanyag palackba. A tűz megolvasztja.

A: Létezik egy lehetősége, hogy elérd a zamolxi beavatási fokozatokat?

D: Aghton azt mondja, hogy igen, de nem érvényes mindenkire.

A: Vagyis csak bizonyos személyek tudják megcsinálni?

D: Igen.

A: Milyen képességeik kell legyenek azoknak, akik ezen az úton szeretnének
menni?

D: Aghton azt mondja, hogy csendben kell tudniuk maradni és hallgatni. Ez a
megismerés egy olyan titok, amely azoknál tűnik ki, akik képesek a szívben és az
értelemben élni.

A: Vagyis butának kell lenned, hogy megkaphasd?

D: Szívvel és értelemmel kell szeretned.

A: Életre kelthetjük ezt a megismerést?

D: Igen. Jogunk van hozzá, de meg kell tudnunk, hogyan tegyük és kinek adjuk.
Idővel mindenkinek hozzáférése lesz hozzá.

A: Tudnál segíteni nekünk?

D: Aghton azt mondja, igen. Gondolkodni fogok ezen és meg fogom mondani.

A: Jó lenne, ha éppen tanfolyamokat végezhetnénk.

D: Még nem tudom. Meglátjuk.

A: Azt mondják, hogy abban az időben mágikus, gyógyító, életadó források voltak.

D: A víz életet ad most is. A lényeg, hogy miként programozod. Mágikus vizük volt,
ahogy mondtad, mivel tudták, hogyan tegyék mágikussá.

A: Abban az időben Zamolx a vezetőjük volt?

D: Inkább koordinátori szerepet töltött be. Sok koordinátor volt. Tíz beavatottból álló
tanács volt. Zamolx felelt értük. A vezetők a többiek voltak.

A: És volt valami találkozó helyük, egy fővárosuk?

D: A főváros valahol a tenger mellett volt. Egy barlang. Szintén a Szent Hegy
közelében.

A: A barlang egy speciális helyen volt?

D: A barlang, a Szent Hegy és a negyedik fokozatba beavatás helye bizonyos
tulajdonságú helyeken voltak. Ezek olyan földrajzi helyek, amelyek jelenleg is geo-
mágneses anomáliákat mutatnak. Ez mérhető.

A: Miért tartották a találkozókat geo-mágnesesanomáliájú helyeken?

D: Aghton azt mondja, hogy ezeken a helyeken az ember kapcsolatba léphet a
Teremtővel, mivel elhagyhatja a Földet és a testét. Ők bárhol meg tudták ezt csinálni, de itt
egyenesen a Teremtővel egyesültek. Olyan volt, mintha a Teremtő szállt volna le közéjük
a földre.

A: Miért csinálták ezt?

D: Mert, hogy az emberiség és a világ sorsát érintő döntéseket a Teremtő hozza
meg. Ők azokban a pillanatokban már nem voltak emberek.

A: De megőrizték az egyéniségüket?

D: Igen és nem is. Ők saját magukká váltak, amikor elmentek onnan.

A: Vagyis visszaalakultak emberekké?

D: Nem, Istenekké váltak.

A: Úgy értsem, hogy a hétköznapi életben ők Istenek voltak?

D: Igen. De csak Zamolx volt Teremtő.

A: Zamolx hogy halt meg?

D: Ő nem halt meg. Ő energia. Egy adott pillanatban megpróbálták megölni, de
feltámadt. A lánytestvére segítette.

A: Hogy?

D: Nem ölhetsz meg egy Istent!

A: Jó, de hogy hagyta el a Földet?

D: Ő jelen van, soha nem hagyta el a Földet. Itt és mindenhol.

A: Értem, azt szeretném, ha elmondanád nekem, ha megteheted, mi történt vele,
miért nem maradt továbbra látható és koordinátor.

D: Eljutott arra a tudatossági szintre, hogy képessé vált feljebb lépni és egyesülni a
Teremtővel. Így társ-Teremtő lett. Azért döntött az elmenetel mellett, hogy segítségünkre
legyen. Az ő akarat volt.

A: Tehát ő kilépett Isten, mint a Föld koordinátora szerepéből?

D: Ő Isten, mert ő Teremtő.

A: Burebisztáról tudnál mondani valamit?

D: Ő is beavatott volt. Ismerte a Szent Hegy és a Törvények Kódjának titkát. Ő volt
az, aki a várhelyi várat építette, amelyről beszéltél.

A: A hely, melyre a vár épült egy speciális hely?

D: Igen. Alatta, mélyen, az első atlantisziak által kiásott földalatti járatok vannak,
amelyek tudásukat őrzik.

A: Milyen formában van ez a tudás?

D: Sok fémkönyvet látok. A falban levő bemélyedésekbe vannak elhelyezve. Egyes
termek beomlottak és nem lehet eljutni hozzájuk. Sajnos! Ott van leírva az atlantisziak
érkezése. Még sok falra írott szöveget látok. Egy nagy terem közepén egyfajta világoszöld
kőládát látok, benne aranyszínű port tartalmazó tartályok és nagy kristályok vannak. Még
látok valamit, ami egy szerkezethez hasonlít.

A: Mire használták ezeket a dolgokat?

D: A szerkezet segítségével kiolvashatod a kristályokban tárolt információt. Aghton
nem akarja megmondani, mire használták a port.

A: Hogy ásták ki az alagutakat?

D: Bizonyos készülékek segítségével. De nem ásták, csak megolvasztották a
kőzeteket. Majdnem úgy néznek ki, mint az Inuán.

A: Valaha élt ott valaki?

D: Igen. Sokáig éltek.

A: És honnan volt levegőjük?

D: Különböző hosszúságú ás átmérőjű függőleges alagutak voltak ásva, különösen
ott, ahol a folyosók találkoztak. Ezek levegőt szívtak a felszínről és a belső termekbe
szállították. Ugyanúgy a vizet is. Egy közeli folyóból szívták és speciális csatornák
segítségével a mélybe szállították, amelyek a teljes építményt behálózták. Egy ilyen
csatorna miatt szakadt be az a rész, amelyről meséltem.

A: Miért?

D: Mert kiszakadt egy nagy kő és elzárta a víz útját, így a folyosók egy része
beázott és egy földrengés miatt beomlott.

A: Ha ásnánk ott, akkor eljuthatnánk ezekhez a földalatti üregekhez?

D: Nem tudom! Ha jogunk lenne, valószínűleg igen!

A: Szármiszegetuza egy szokványos vár vagy egy különleges hely volt?

D: Egy különleges hely. A harcosok találkozó helye. Élelmiszer tartalékokat is
tároltak itt. Nehéz időkben védelemül szolgált az ide menekült embereknek. A vár speciális
módon van megépítve. Akik beléptek védve voltak a külső támadásoktól.

A: Fizikai támadásokra gondolsz?

D: Mindenféle támadásra.

A: Milyen formája van a várnak?

D: Kör alakú, mivel Románia egyik csakrájára épült. Akik építették, tudták ezt. A
belsejében egy hatalmas oszlop volt, melynek a tetejére egy speciális szerkezet volt
helyezve. Ez átvette a föld szívéből érkező energiát és felerősítve továbbküldte. Ugyanitt bizonyos rituálékat hajtottak végre azzal a céllal, hogy gazdag termésük, esőjük vagy bármijük legyen. Ezért vár belsejében egy hatalmas kőből álló nap-mutató lap (napóra) állt. A vár közepén volt elhelyezve. A segítségével követték a föld forgását és az égitestek mozgását.

A: Azt akarod mondani, hogy ismerték az időegység fogalmát?

D: Igen. De ezzel nem voltak egyedül. Nem értem, hogy miért csodálkozol.

A: Mert mi tudjuk, hogy az elődeink barbárok, fejletlenek, primitívek... voltak.

D: Sokkal közelebb álltak Istenhez, mint amennyire mi állunk mostan!

A: Amikor fejletleneket mondtam, az anyagi fejlettségre gondoltam.

D: Ez nem számít. A szellemi a fontos.

A: Burebiszta az atlantisziak leszármazottja?

D: Igen.

A: Meddig létezett az Atlantisziak birodalma?

D: Aghton azt mondja, hogy az eredeti állapotában tizenhatezer évig.

A: És a dákok az utódaik voltak?

D: Igen.

A: És miért asszimilálódtak más népekbe, miért hagyták magukat?

D: Ők nem keveredtek más népekkel, sokáig megtartották a genetikai vonalukat,
de meg voltak büntetve. Így volt elrendelve.

A: Miért?

D: Mert megtanultak gyűlölettel és bosszúból gyilkolni és nem volt hozzá joguk.
Megmondták nekik, de nem figyeltek rá. Olyan családok is megjelentek, akik megtagadták,
hogy a gyermekeik kövessék a tanulás fokozatait.

A: Miért?

D: Mert szükség volt a munkához és hogy megvédjék a javaikat. Egy bizonyos
korban más nemzetek heves támadásainak voltak kitéve. Így zárult be az igazság
megismerésének kapuja. Csak egy pár számára maradt elérhető. Valójában itt tévedtek. A
tudás azért van, hogy továbbadjuk. Az őseink csak maguknak akarták megtartani. Ha
megtették volna, amit meg kellett volna tenniük, az emberiség sorsa másképpen alakult
volna.

A: Azt értsem ezen, hogy őseink hibásak a Föld sorsáért?

D: Ők és más nemzetek is.

A: De miért?

D: Mindenkinek hozzáférése volt a tudáshoz. Ha egyesültek volna, egy új vallás
született volna és mi most más ponton lennénk. Ez az egyik oka, hogy most bizonyos
eseményeken kell végigmennünk. De nem kell hibának tekintenünk. Meg volt a
lehetőségünk, hogy melyiken menjünk és egyedül választottuk az utat.

A: Vagyis ők megválasztották nekünk!

D: Nem. Mi választottuk magunknak, mert ők szintén mi vagyunk.

A: Egy kicsit érdekes észrevétel!

D: Miért? Mi voltunk, vagyunk és leszünk. Amit most csinálunk, a döntések,
amelyeket hozunk, a jövőbe mutatnak. Gondolkodj csak, száz év múlva vissza fogsz jönni
a Földre és szembesülnöd kell a saját döntéseiddel.

A: Egy lehetőség.

D: Ez egy Igazság. Ha megértenénk, nagyon messze lennénk és sok jövőbeni
eseményre nem lenne többé szükség.

A: Próbáld meg az embereknek elmagyarázni!

D: Nagyon könnyű megérteni. Ha mindenikünk a jövőre néző döntéseket hozna, a
bolygó és a lakóssága érdekében, ha megkérdeznénk, milyen hatása lesz a jelenlegi
döntésünknek száz év múlva, egészen biztosan nem hoznánk hibás döntéseket.

A: Minket arra tanítottak, hogy élvezzük a pillanatot!

D: És te a jövőben meg leszel elégedve ezzel? Gondolni fogsz arra, hogy jól
cselekedtél?

A: Természetesen nem. A szerencsém, hogy a jövőben nem fogom tudni, ki voltam
és milyen döntéseket hoztam.

D: De ha a jövőben felfedeznének valamit vagy egy fejlettebb tudatossági állapotba
jutnánk és akkor a körülötted levő emberek tudnák, hogy te ki voltál és mit csináltál?

A: Tudhatod, hogy nem tetszene nekem!

D: Akkor miért ne élj a fényben? Miért nem tennél meg csak olyan dolgokat,
amelyekre büszke lehetsz?

A: Ez így van, de mond csak: igaz az, hogy a dákok sírtak, amikor egy gyermek
született és örvendtek, amikor egy ember meghalt?

D: Igen is, meg nem is. Örvendtek, mert tudták, hogy az emberek azért mennek el,
hogy egyesüljenek Istennel. Amikor tudod ezt, természetes, hogy örülsz neki. Ők szent
dolognak tekintették a születést. Két ember egyesülése volt a tökéletesedés érdekében.
Egy férfi és egy nő csak együtt volt képes a Teremtő manifesztációra. A születéssel
kapcsolatban Aghton azt mondja, hogy nem voltak bánatosak. Úgy örültek neki, mint bárki
közülünk.

A: De olyan írások maradtak fenn, amelyek alátámasztják ezt.

D: Én nem látok ilyeneket. Én vidámaknak látom őket. Nézd, Aghton egy férfit
mutat, aki felemel egy gyermeket és örömében lógatja. Én nem látom sírni őt! Nagyon is
örül neki!

A: Furcsa!

D: Látom, ahogy a gyermek torkához tesz egy amulettet.

A: Azt mondják, hogy Burebiszta idején létezett egy nagy, beavatott pap, akit
Deceneusnak hívtak. Tudnál valamit mondani róla?

D: Burebiszta beavatott volt. Aghton azt mondja, hogy Deceneus elárulta a
nemzetét.

A: Miért?

D: Ahogy én látom, féltékeny volt Burebisztára. Nem akarta Istenként elismerni.

A: De Deceneus beavatott volt?

D: Igen, de nem annyira, mint Burebiszta. Deceneus csak az első három fokozatát
csinálta meg a beavatásnak. Nem volt joga tovább menni, ezért irigyelte Burebisztát.
Aghton azt mondja, hogy Burebisztát Deceneus ölette meg. De nem szabad elítélned. Az
ő küldetése volt, hogy végrehajtsa ezt a tettet.

A: Vagyis, hogy elárulja a nemzetét.

D: Igen.

A: Egy másik nagy dákról, Decsebálról mit tudnál mondani?

D: Ő is beavatott volt. Egy nagyon jóképű, de durva férfi volt. Nagy harcosa és
védelmezője volt ezeknek a földeknek. Jó és igazságos király volt, de meg kellett küzdenie
az elődei örökségével. Nem volt mit csinálnia. Neki is volt egy lánytestvére, aki mind a
négy beavatási fokozaton felment.

A: Mint Zamolx lánytestvére?

D: Igen. Ugyanaz az energiája volt. Harcos nő volt. Decsebál mellett harcolt.

A: Decsebál öngyilkos lett?

D: Igen.

A: És a fejét Rómába szállították?

D. Egy másik fejet vittek helyette.

A: Megmagyaráznád?

D: Decsebál a szívébe mártotta a kését. Nem volt viszont egyedül. Körülvették a
hozzátartozói és a fiai. Ezek úgy döntöttek, hogy nagy bűn elvinni a fejét Rómába. Ezért
egyike az unokaöccse, a lánytestvére fia, aki hasonlított rá, felajánlotta magát, hogy
megöljék és a nagybácsija helyére tegyék. A jelenlevők kicserélték a ruháikat és
jelvényeiket és így a Decsebál unokaöccsét királyként vitték el.

A: Vagyis Decsebál unokaöccse öngyilkos lett, hogy a bácsikája ne legyen
meggyalázva?

D: Igen.

A: És ezt a tettet feljegyezte valaki, tud valaki róla?

D: Nem tudom. Talán le van írva. Én képeket láttam a fejemben. Ez azt jelenti,
hogy ezek a tettek léteznek a Mátrixban, így tehát valósak.

A: És akik elvitték a fejét, nem jöttek rá, hogy nem ő az igazi király?

D: Nem, mert nem látták közelről. Csak később gondoltak arra, hogy megnézzék a
testét, mivel Decsebálnak volt egy nagy sebhelye a mellén, de már késő volt. Akik a valódi
Decsebál elrejtésével foglalkoztak, a maguk módján levágták a nagy király fejét és elvitték
egy szent barlangba, hogy megőrízzék. Ott van elrejtve ma is. Mellette található Decsebál
kardja és egy lap a Törvények Kódjából. Úgy hogy akik eljöttek leellenőrizni, csak azt
tudták meg, amit meg kellett tudjanak.

A: Látod, hogy mit ír a barlangban elrejtett lapon?

D: Nem értem, mit ír rajta, de Aghton azt mondja, hogy a halhatatlanság útja van
ráírva.

A: Megtalálhatnánk mi ketten ezt a rejtekhelyet?

D: Mi ketten nem, mert nem a mi feladatunk, a helyet viszont meg fogják találni.

A: Ki találja meg?

D: Két férfi. Az ő feladatuk. Ők azok, akik valamikor Rómába vitték a fejét. Ők
fognak harcolni azért is, hogy visszaadják neki a megtiszteltetést a történelemben.

A: És Decsebál teste?

D: El volt égetve. Ez volt a szokás.

A: És Dáciát leigázták a rómaiak?

D: Nem. Dácia az Dácia maradt. Megpróbálták, de nem sikerült nekik. Jóval
később a fajok összekeveredtek, és főleg az országnak ebben a részében, ahol mi élünk.
Az ország felső részén a faj tiszta maradt.

A: Vagyis északon?

D: Igen.

A: A Törvények Kódjából megmaradt még valami?

D: Aghton azt mondja, hogy teljesen megvan, annak ellenére, hogy a könyvet
szétszedték és különböző helyeken rejtették el. Egy részét a lapjainak megtalálták, de
senki sem tudja elolvasni.

A: Nem tudják, vagy nem akarják!

D: Akik el akarják olvasni ezeket a lapokat, vigyázniuk kell, mert helyenként
mágikus szavak vannak elrejtve.

A: Milyen mágikus szavak?

D: Olyan kijelentések, amelyekkel képes vagy birtokolni az anyagot. De ezeket
akárki nem használhatja. Csak azok tudják kinyitni, akik eljutottak a negyedik fokozatig.

A: Létezik valaki a jelenben, aki átment volna a megismerés fokozatain?

D: Nem. A fokozatok le voltak zárva.

A: Tudod mikor?

D: Az 1600-as évben. Akkor volt az utolsó ember, aki a beavatás negyedik fokán
állt.

A: Miért?

D: Mert, aki a beavatásokat csinálta, elhagyta a helyet. A küldetése befejeződött,
Lényegében nő volt. Ő volt a Teremtő utolsó manifesztációja a földön.

A: És aki megcsinálta a beavatást, vagyis a tanuló, pap volt?

D: Nem. A románok királya volt.

A: Tudod a nevét?

D: Aghton azt mondja, hogy Mihai Viteazul (Vitéz Mihály) néven ismert.

A: Ahogy én tudom Vitéz Mihály szabadkőműves volt.

D: Nem. Egy régi rend, a templomos lovagok rendjének volt tagja.

A: Úgy értsem, hogy eljutott a Teremtő fokozatig?

D: Ahogy én látom bensőleg Isten manifesztációval rendelkezett.

A: És akkor hogy ölték meg?

D: Ő hagyta magát megöletni. Ő döntötte el. Tudta, hogy küldetése véget ért, hogy
az emberek egy másik döntést hoztak, és követnie kellett a neki választott utat, úgy hogy
az elmenést választotta.

A: Ha ellenkezett volna, talán más sorsunk lenne!

D: El kellett fogadnia a többiek döntését.

A: Meg tudnád nekem mondani, hogy miből álltak a megismerés fokozatai?

D: Az első fokozat az, amelyben az ember tudatosította a saját halhatatlanságát.
Megtanították, hogyan elemezze, és utána hogyan szüntesse meg a saját egoját.

A: Egyfajta saját magad megtagadása.

D: Igen. Elmagyarázzák, hogyan gondolkodott és mit kell tennie, hogy
megváltozzon, és mit jelent a változás, vagyis hova vezet ez az út. Nagyon nehéz folyamat
volt, csak nagyon kevesen tudtak végigmenni rajta. A második fokozaton megmutatták
neki, hogyan kapcsolódjon össze belülről Istennel és hogyan viszonyuljon mások
Istenéhez. A harmadik fokozat Istennek belülről kifele történő manifesztációja. Ez a
legnehezebb feladat, mivel megcsinálva ezt az ugrást nem voltak többé emberek, de
emberek közt kellett élniük.

A: És a negyedik fokozat?

D: A negyedik fokozat a Teremtővel való egyesülést feltételezi. Akik átmentek a
harmadik fokozaton, Zamolx pecsétjét kapták.

A: Mik voltak ezek?

D: Energia szimbólumok, amelyeket a beavatottak kaptak.

A: Hol voltak azok?

D: Az egyik a homlokon volt, a másik a kezek hajlatánál. Ez volt az oka, hogy akik
keresztülmentek a beavatáson felismerték egymást.

A: Láthatóak voltak? Mások is láthatták?

D: Nem. Csak a beavatottak.

A: És hogy használták ezeket a szimbólumokat?

D: Létezett néhány aranypecsét, amelyeket a kezekre és a homlokra tettek.
Zamolx Pecsétjeiként ismerték azokat. Aki megkapta, 33 napig kellett tartsa. Ez idő alatt
egyedül volt és meditált. E periódus után a fizikai pecséteket egy rituálé során
eltávolították. A helyükön csak az energetikaiak maradtak meg. Úgy látom, hogy ezeknek
az Embereknek három jelük volt, kettő a kezükön és egy a homlokukon.

A: Leírnád ezeket a szimbólumokat?

D: Lerajzolom neked ezeket.

A: Fel tudnánk éleszteni ezeket a szokásokat, az iskolára gondolok?

D: Igen. Visszahozhatnánk a megismerést, de csak a harmadik fokozatig. Azután a
saját útján kell mennie.

A: Hogy ne kerüljön kapcsolatba a többivel?

D: Igen. Mindenki a maga útján.

A: Miért?

D: Mert most, mint akkor, mindenikünknek megvan a lehetősége, hogy megtalálja
az utat a Teremtőhöz. Mindenkinek megvan az egyéni és független útja. Nincs jogunk
közbelépni. Különben nagy vétek a saját útjáról erővel kiemelni egy lelket és a sajátodra
helyezni.

A: De ez nem általános út?

D: Az út végcélját illetően közös, de mindenkinek egyedül kell megtennie. Istenhez
és a Teremtőhöz bárki eljuthat. Ha mi megmutatnánk egy utat, akkor olyanok lennénk,
mint az anunnakik. A saját utunkat mutatnánk meg, amely hibás, véges vagy hiányos
lehet. Senki sem mondhatja, hogy amit ő csinál helyesebb, mint amit más csinál. Nincs
joga hozzá.

A: De a vallások nem mutatják meg az utat?

D: De igen, egy ilyen vagy olyan utat, de csak az út elejét. Ha szabadon hagyták
volna, akkor most sokkal messzebb lennénk.

A: Milyenek lesznek a jövő vallásai?

D: Egyetlenegy vallás lesz. Egyedüli, valós és igaz, összhangban a Mátrix
Igazsághoz és a Törvények Kódjával.

A: Hasonlítani fog valamennyire a jelenlegi vallásokhoz?

D: Egyesíti az összes mai vallást, de csak azt fogja tartalmazni, ami igaz belőlük. A
reinkarnáció ismert és elfogadott lesz. Isten létét felfedik és átértelmezik, hogy az emberek
jobban megérthessék.

A: Lesznek még vezetők, papok?

D: Csak koordinátorok, Törvények Kódjának őrzői fognak lenni, de nem úgy, mint
most. Egy egyetemes vallás lesz, amelyhez mindenki csatlakozni fog. Ez képes
megmagyarázni és összekapcsolni az éterit az anyaggal, a szellemit a napi
tevékenységekkel.

A: Mindenkire kötelező lesz?

D: Nem lesz kötelező, mert a lélekből fog fakadni.

A: Lesznek még ünnepeink?

D: Akkor ünnepelhetsz, amikor akarsz. Miért kéne valakinek megmondania, mikor
ünnepelj!

A: A Karácsonyra, Húsvétra gondolok.

D: Ha tudod azt, hogy Jézus benned van, és a cselekedeteid vigyázza, hogy Isten
mindenhova elkísér, mivel te Ő vagy, szükséged van megünnepelni?

A: Nem. De pillanatnyilag mi nem érthetjük ezeket a mentalitásbeli változásokat.

D: Akarnod kell, hinned kell bennük és ezek valósággá válnak.

A: Lesznek még vallásos összejövetelek?

D: Nem olyanok, mint most. Olyan napok lesznek, amikor meditálni fognak.
Világszinten.

A: Milyen meditációk?

D: Legyen például a Föld vizeinek megtisztulását célzó meditáció. Tegyük fel, hogy
az egész bolygó eldönti, hogy az év első hónapjának minden péntekén senki se csinál
semmit, csak imádkozik a vízért. Kérik, hogy az megtisztuljon, gyógyító hatású legyen,
hogy a bennük élő lények egészségesek, békések legyenek... Majd a második hónap
minden péntekén a föld egészségéért imádkoznánk, hogy minden mag, amit elültetünk
termékeny, egészséges, tápláló legyen... és így tovább.

A: De ezt most is megtehetnénk.

D: Persze. Csináld meg.

A: Sok embert kéne megmozgatni...

D: Látod, minden egyes alkalommal, amikor valamit szeretnél csinálni, kibúvókat
találsz. Miért kéne először mindig másnak megcsinálnia?

A: Sok emberre lenne szükség.

D: Gyere, próbáljuk ki. Te láttad, hogy hány ember vesz részt a vasárnapi
meditáción?

A: Nem láttam, éreztem.

D: Csináljunk minden hónap elsején egy-egy meditációt a Föld megtisztításáért. Így
látni fogjuk milyen lényeges változások fognak megtörténni.

A: Jó. Hány órakor?

D: Szintén 22:30-kor.

A: Meditáljunk a Föld megtisztításáért?

D: Kérjük a Mátrixot, hogy a víz, a levegő, a föld és minden, a Földön létező élő és
élettelen anyag minden olyantól megtisztuljon, aminek nincs jótékony és igazi megfelelője
a Mátrixban.

A: Ennyi?

D: Igen. Öt másodpercet tart.

A: És lesz hatása?

D: Meglátjuk. Aghton azt mondja, hogy az emberek még abban az állapotban
vannak, amikor tettekkel kell meggyőzni őket. Én azt hiszem, ennél fontosabb, hogy
higgyél a saját megérzéseidben.

A: Én is azt gondolom, hogy az embereknek konkrét példákra van szükségük.

D: Oh, vajon mikor mondunk már le a régi meggyőződéseinkről?

A: Minden jel azt mutat, rövidesen.

D: Igen. Másképpen is lehetett volna és sokkal hamarabb. Ha az emberek
megértették volna, hogy a dogmák beágyazásánál a félelem szolgált alapul, akkor
észrevették volna a valóságot.

A: De az atlantisziak nem hagytak ránk bizonyos információkat? Nincsenek
beékelve a jelenlegi vallásokba?

D: Nem. A tudásuk megmaradt és létezik a Földön, de nekünk nincs hozzáférésünk
ahhoz.

A: Miért nincs hozzáférésünk?

D: Mert az akarattal van elrejtve. Az igazság a hazugság alatt volt elrejtve,
megmódosítva és úgy van elmondva, hogy ne értsük meg. Jézus hagyott egy utat Isten
felé, megmutatta nekünk, de számunkra lehetetlen megérteni. Minden nehézkés, titkos és
alkalmazhatatlan.

A: Mégis egy nehéz út!

D: Nem nehéz, mert a bensőnk összekapcsolódik a mennyeivel. Csupán
aktiválnunk kell. Senki sem teheti meg helyettünk.

A: Honnan jöttek az atlantisziak?

D: Az őseik a világűrből jöttek. Lényegében két faj volt. Egyesek a Szíriuszról,
mások meg a Milonáról jöttek.

A: Úgy néznek mi, mint az emberek?

D: Ott más formájuk van, sokkal inkább energetikai. Sok ezer évre volt szükségük,
hogy olyan testet alkossanak, amely képes itt élni. Hosszú ideig jöttek-mentek.

A: Léteznek még ezek a fajok azokon a bolygókon.

D: Igen. Ott vannak.

A: Meglátogatták még a Földet?

D: Folyamatosan itt vannak és főleg most.

A: Miért?

D: Mert most készen állunk megismerni az Igazságot.

A: Vajon meg fogjuk ismerni?

D: Igen. Nemsokára. Különben a történelem során sok galaxis-utazó megszállt itt a
Földön. Mi, a Föld jelenlegi lakósága, sokuknak a keveréke vagyunk.

A: Meg fogja valaha mondani valaki, hogy földönkívüli gyökereink vannak?

D: Igen. De Aghton azt mondja, hogy vigyázzunk. Mindannyinknak idegen
világokból származó ősei vannak és ez nemsokára ki fog derülni. Az anunnakik tudják, mi
fog történni és nem tetszik nekik. Ezért ők megpróbálnak befolyásolni azt mondva, hogy
csak az emberek egy részének van idegen DNS-e. Vigyáznunk kell, mert be akarnak
csapni. Megpróbálják az embereket két táborra szakítani; a földi vérrel rendelkezők és a
különleges vérűek táborára. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindannyian Egyek vagyunk.
Senki sem különleges.

A: De az anunnaki vérűek velünk egyenlők?

D: Mi mind ugyanazok vagyunk. Ők is ugyanonnan indultak el és ugyanoda jutnak
vissza. Ez tesz egyenlővé minket.

A: És akik a jövőben maradnak, egyenlők lesznek? Vagyis tudatosul bennük?

D: Igen. Meg fogják érteni.

A: De akik már nem lesznek itt?

D: Ők olyan helyekre mennek, ahol fejlődni fognak. Egy adott pillanatban ők is meg
fogják érteni a lényeget.

A: És amikor mind egyformák leszünk, az összes világra és az összes
univerzumra, az egész teremtésre gondolok, mi fog történni?

D: Akkor újból a Teremtőben leszünk.

A: Ez azt jelenti, hogy semmi sem fog létezni?

D: Ez azt jelenti, hogy minden fog létezni.

A: Igaz az, hogy Atlantisz felrobbant?

D: Aghton azt mondja, hogy igaz, darabokra szakadt és részei elsüllyedtek.

A: Mi volt az oka?

D: Az atlantisziaknak hatalmas kristályaik voltak, amelyek segítségével meg tudták
változtatni az anyagot. Uralták az anyagi síkot. Képesek voltak esőt, napot, termést, vizet
csinálni, kommunikálni más bolygók lakóival, majdnem mindent meg tudtak csinálni.

A: Azt mondtad, hogy majdnem mindent. Melyek voltak azok, amiket nem tudtak
megcsinálni?

D: Nem ölhettek, nem rombolhattak, vagyis nem csinálhattak rosszat és nem
hozhattak létre élőlényeket.

A: Hány ilyen kristályuk volt?

D: Húsz, de különböző méretűek, színűek voltak és mindeniknek egy bizonyos
célja volt.

A: Atlantisz miért robbant fel?

D: A lakók hibája volt. Megpróbálták megváltoztatni a kristályok polaritását, sőt
még szét is osztották. Ez energiaegyensúly zavarhoz vezetett és ezek felrobbantak.

A: Maradt még ép kristály?

D: Ép nem, de léteznek darabok belőlük, csak el vannak temetve az óceán mélyen
a föld alá. Létezik egy nagyobb darab, de ez se teljesen ép.

A: Megmondanád, hol van?

D: Aghton azt mondja, hogy a Bermuda Háromszög néven ismert helyen van.

A: Ott azt mondják, hogy bizonyos megmagyarázhatatlan jelenségek történnek,
mint például: hajók eltűnése, idő anomáliák, hírtelen viharok...

D: Ez igaz, mert bárhol is legyen az kristály, az befolyásolhatja.

A: Ezek a kristályok a Földről származnak?

D: Nem. Ezek más bolygókról voltak hozva. Valójában négy helyről.

A: Természetes vagy mesterséges kristályok voltak?

D: Természetes kristályok voltak, de megmunkálták őket. Nagy fémlemezekhez
voltak fogatva, melyek képesek voltak forogni. A forgásukkal egy olyan erőteret
generáltak, amellyel életre keltek. Olyan volt, mint ha élők lettek volna. A forgás
pillanatában a kristály belsejéből egy színes energiasugár áradt ki, amely felment a
tetejéig. Amikor elért a tetejéhez, elkezdte aktiválni a csakrákat; egyenként, lentről felfele.
Minden csakra a saját színében ragyogott, úgy, ahogy ma is tudjuk.

A: Hány csakrájuk volt?

D: Tíz.

A: És az energiának, amely a kristály belsejéből áradt ki, milyen színe volt?

D: Megegyezett a kristály színével, csak sokkal erősebb, mintha tűz lett volna.

A: A csakrák aktiválása után mi történt?

D: A kristály saját erővel kezdett rendelkezni, mint egy óriási energia. A
segítségével bármit megcsinálhattál, mert a Mátrix tulajdonságaival bírt.

A: Megállás nélkül működött?

D: Nem. Csak amikor szükség volt. Máskor nyugvó állapotban volt.

A: Mit csináltak az atlantisziak ezekkel a kristályokkal?

D: Mindent, amit akartak. Más, galaxisbeli lényekkel való kommunikációra, az
időjárás szabályozására, programozásra, projekciókra, az Igazság megtudására,
meditációkra és sok más dolgokra. Egyfajta óriási számítógép volt, de amely képes volt
megváltoztatni az anyagot

A: Rosszat is tudtak csinálni vele?

D: Ezek arra voltak programozva, hogy jót csináljanak. Ahogy mondtam,
megpróbálták a másik irányba polarizálni, de ez Atlantisz megsemmisüléséhez vezetett.
Gondolkozz csak, akik a Föld lakóságát jöttek segíteni, jó szándékúak voltak. A kristályok
csak jóra voltak programozva.

A: De akik hozták, miért tették? Mi volt a céljuk?

D: Ők azt a feladatot kapták, hogy segítsenek. Azt akarták, hogy megértsük, kik
vagyunk, milyen képességeink vannak és hova kell eljutnunk. Ők ismerték az Igazságot és
a Törvényeket. Különleges szertartásaik voltak, amilyenek nekünk is lesznek a jövőben. A
dákok is ismerték ezeket a titkokat. Volt egy csoport papnőjük a Kogaionban, akik
tulajdonképpen a meditációs szertartások koordinátorai voltak. Ezek bizonyos napokon,
speciális technikákat alkalmazva imádkoztak.

A: Megmondanád, hogy melyek voltak ezek a technikák, ki felé voltak irányítva?

D: Igen. A bolygó energizálásáért, bőségéért, kérésért és manifesztációért, Istennel
való kapcsolat beállításáért voltak meditációk, napszertartások, másvilágokkal való
kapcsolatfelvétel érdekében történő szertartások. Mindez része volt a szent tanításnak. Ez
a tanítás nemzedékről nemzedékre volt továbbadva, addig a pillanatig, amíg az anunnakik
el nem döntötték, hogy ez zavaró, hogy túl nagy erőt képvisel és veszélyesen széles
körben kezdik használni. Így elkezdtek harcolni vele.

A: Ezek a kogaioni papnők, akikről beszéltél, gyakorolták az atlantisziak
szertartásait?

D: Igen. Olyan rituálék voltak, amelyek abból az időből származtak.

A: Milyen rituálék voltak?

D: Bizonyos, évszakok és bolygók által meghatározott időpontokban összegyűltek
a Szent helyen és meditáltak. Ezeknek a meditációknak a célja bizonyos kivánságok
megtestesítése volt, gazdag termés, védelem, eső vagy bármi más. Még léteztek az
úgynevezett különleges találkozók, amelyek egy bizonyos céllal voltak összehívva, mint pl.
egy bizonyos támadás vagy bizonyos helyzet felbukkanása, melyre helyes döntést kellett
hozni.

A: Miért voltak nők?

D: Zamolx férfi energiát képviselt, míg a papnői női energiát. A szertartás, amit
csináltak, kombinálta ezt a két energiát és ebből kifolyólag, akik imádkoztak Végtelen
lényekké változtak.

A: Voltak bizonyos tárgyaik és mágikus szövegeik?

D: Karkötőik és fejkoronáik voltak és tiszta nyelvet beszéltek, de mást nem látok.
Körülöttük hatalmas tálak, amelyekből kellemes illatú füst terjengett.

A: Hány papnő volt?

D: Két kört látok. Az egyik kör tizenegy nőből és a másik huszonkét nőből állt.
Aghton azt mondja, hogy ez egy szent szám. Ők harminchárman voltak, Zamolxszal együtt
harmincnégyen, ez pedig hetet jelent, míg hét a teremtés száma.

A: Zamolx a papnők és a beavatottak koordinátora volt?

D: Igen, de mindenik csoportnak egyértelmű, jól meghatározott feladata volt. Egyik
se csinálhatta azt, amit a másik csinált. Ennek ellenére időközönként közös szertartásaik
is voltak.

A: Milyen szertartásaik?

D: Ősi rituálék, amelyek más világokból származnak, és amelyeknek meg van az
erejük megváltoztatni az eseményeket, ennek ellenére csak négyszer tették meg. Nincs
jogom ennél többet tudni.

A: Azt mondják, hogy az atlantisziaknak egy hatalmas könyvtáruk volt.

D: Tudásukat speciális helyeken őrizték.

A: Könyvek voltak?

D: Nem. Hatalmas termeket látok, melyek közepén egy-egy kristály állt. Körülöttük
a falak olyanok, mintha üvegből lennének. Embereket látok, akik a kristály felé mennek,
ráteszik a kezüket és kérdéseket tesznek fel a kristálynak. Ez válaszol, a terem falaira
vetítve képeket.

A: Azok a kristályok, amelyekről beszéltél még?

D: Nem, mások. Kisebbek, és csak információ-rögzítési és átadási feladatuk van.

A: Hogy néztek ki a házak, az utcák?

D: Széles, kőből kirakott utcákat látok. Ha fentről, az égből néznéd, a városaiknak
különleges formájuk volt. A központjukban egy nagy, kerek, fehér kőből épített épület állt.
Ez az a hely, ahol az anyakristály, a könyvtár, a koordinátorok helye volt. Sok termet látok,
de nem tudom, mindeniket mire használták. Az épület körül egy nagy tér terült el. Ahogy
én látom, itt különleges meditációkat végeztek. Az utcáik egyenesek és mindenik ettől az
épülettől indul ki. A házaik szintén fehérek, de nem kőből épültek és sokkal kisebbek, mint
a központi épület. Különben az atlantisziaknak nem volt szükségük házakra, amilyenekkel
manapság mi rendelkezünk. Létre tudtak hozni egy különleges védelmi energiamezőt. Sok
növényt, fát, virágot látok még. Mindenhol gyümölcsfák és termőföldek vannak.

A: De az emberek, hogy érzed őket?

D: Békéseknek, nevetőknek, nyugodtaknak látom.

A: Vannak autóik?

D: Igen, de nem olyanok, mint a mieink. Nincsenek kerekeik és a vízen, a szárazon
és a levegőben is tudnak menni.

A: Használnak üzemanyagot?

D: Aghton azt mondja, hogy a gondolat erejével vannak működtetve, de speciális
mechanizmusuk van.

A: Hasonlít az Inuán levőkkel?

D: Nem. Másfélék. Gömbölyebbek és levegőt bocsájtanak ki az alsó részükön.

A: Milyen ruhát viseltek az atlantisziak?

D: Normál ruhákat, olyanokat, mint mi. Viszont természetes anyagból voltak
csinálva.

A: Színesek voltak?

D: Igen.

A: Ismerték a műanyagot, szintetikus anyagokat?

D: Aghton szerint nem.

A: Tudtak fémeket ötvözni?

D: Igen.

A: Volt pénzük?

D: Nem

A: Akkor hogy kapták meg a szükséges termékeket?

D: Mindenki mindenhez hozzáférhetett.

A: Bármennyihez?

D: Nem, csak amennyire szükség volt. Az elején. Aztán közbelépett a szándék,
hogy többel rendelkezzenek és így kezdődött el a vég.

A: De voltak farmerek, akik termesztéssel, állatneveléssel foglalkoztak?

D: Kertészkedéssel igen, de állatneveléssel nem, mert ők nem ettek húst. Sokkal
később, amikor az anunnakik közbeléptek és összekeverték a fajokat, akkor változtatták
meg az étkezésüket.

A: Úgy értettem, hogy ételt ettek.

D: Igen. Szükségük volt rá, hogy a Földhöz igazodjanak.

A: Mindeniknek volt valami mestersége?

D: Mindenki azt csinált, amit szeretett, de mindenki a közösség érdekében
cselekedett. Értelmetlen lett volna, hogy mindenkinek ugyanaz a foglalkozása legyen.

A: Voltak iskolák?

D: Igen. A gyermekek bizonyos helyekre mentek, ahol segítették, hogy megértsék
és gyakorlatba ültessék a tudást. Tanár csak akkor lehettél, ha beavatott voltál és a belső
Istened segítségével mestere voltál az anyagnak.

A: De nem mindenki tudta ezt megcsinálni?

D: Nem. A többség kristályokat használt. Akik uralták az anyagot, azok nélkül is
különböző dolgokat tudtak csinálni?

A: Képesek voltak tárgyakat materializálni és dematerializálni?

D: Igen. Mi is hamarosan képesek leszünk erre. Nem bonyolult.

A: Mikor fogjuk tudni megcsinálni?

D: Amikor meg fogjuk érteni, hogy csak azt kell materializálnunk, amire szükségünk
van. Tárgyak materializálásának képessége egy tudatállapot és nem egy programozás. Az
nem adódik meg, ha a szándék alapjául a birtoklás szolgál. A materializálás rezgése a
szeretet.

A: Ez azt jelenti, hogy sohasem!

D: De igen, nagyon hamarosan!

A: Hát, ha éhes vagyok és egy kenyeret szeretnék materializálni, akkor a szándék
alapját a enni akarás képezi.

D: Igen, de ha más éhes és te egy kenyeret materializálsz, hogy segíts rajta, akkor
minden megváltozik. Te azt látod, hogy aki éhes, az a testvéred, veled egyenlő. Látod a
szenvedését és ezért te is szenvedsz, mivel ti Egyek vagytok. Különben abban a
pillanatban érzed mindenki szenvedését és örömét, akik a bolygón laknak. Te hozod a
döntést, hogy segíts rajta, hogy megadd neki, amire szüksége van, hogy megszüntesd a
szenvedését, ez azt jelenti, hogy a szívedben tudod, hogy ha ő örülni fog, akkor te is
örülsz neki.

A: Jó és ha egy kenyeret materializálok, nem ehetek én is belőle?

D: Csak ha akiknek adtad, ad neked. Különben nem, mert a kenyér az övé, és
elvenni valakitől valamit az ő hozzájárulása nélkül, lopásnak számít.

A: Ezt nagyon nehéz megérteni!

D: Általános Törvények. Ha logikusan gondolkodnánk, azt látnánk, hogy minden
egy bizonyos céllal volt csinálva. A feleslegesen rendelkezni valamivel, az anunnakiktól
származik. A legjobb mód az irányításra. Minél többel rendelkezel, annál jobban félsz.
Félsz attól, hogy ne szegényedj le, ne lopjanak meg, ne nevessenek rajtad, hogy nincs
mindened, stb. Ezek mind ránk erőltetett gondolatok, amelyek eltávolítanak a valóságtól.
Amikor tudod azt, hogy bármikor bármid meglehet, és bármi, ami elvesznek tőled
kicserélhető, akkor a félelem eltűnik. Gondolkodj csak, ha mindenki egyforma lenne, ha
mindenkinek meglenne a lehetősége, hogy bármikor bármije meglegyen, tudnának még
manipulálni, félnénk még, vagy irányítva lennénk?

A: És ha megtanuljuk ennek a szeretetnek a leckéjét, megszerezzük a
materializáció képességét?

D: Igen.

A: De konkrétan, hogy tudsz materializálni?

D: Amikor szeretetet érzel magadban, más gondolatok, vágyak vagy interferenciák
nélkül, Istenhez kapcsolódsz és egy leszel a Teremtővel, elkezd lüktetni benned a
Teremtő pulzusa. A füleidben visszhangzik az Univerzum hangja, amely a legtökéletesebb
zene, amit elképzelhetsz. A szemeid a Teremtő szemeivel lesznek egyenlők és ez
lehetővé teszi, hogy egyszerre mindent láss. Eggyé válsz a Mátrixszal, mert te ő vagy. A
tenyereiden keresztül, amelyeket nem tudsz már irányítani, mert ezek az alsó világhoz
tartoznak, elkezd az elsődleges anyag kiáramlani, amelyet gondolat-energia-formával
töltesz fel, és ezáltal azzá alakítod, amivé szeretnéd. Vagyis te mondod meg, hogy mi
legyen. A tested csak egy relé, egy forma, amelyen keresztül közlekedik az anyag. A
technika az, hogy a tested – melyet elfoglalsz – segítségével materializáld, de abban a
pillanatban ne légy benne.

A: De hol?

D: Te légy a Teremtő és a tested Benne legyen. Megértetted?

A: Megérteni megértettem, de nekem lehetetlennek tűnik, hogy ne mondjam
utópikusnak!

D: Mindenkinek ide kell eljutnia.

A: Egy milliárd év alatt!

D: Az idő nem számít. A Teremtőnek nincs órája.

A: Mi a kapcsolat az anunnakik és az atlantisziak között?

D: Semmi. Az anunnakik voltak itt először. Az atlantisziak később jöttek.

A: Barátok voltak?

D: Nem. Ellenkezőleg. Az atlantisziaknak sokat kellett az anunnakik miatt
szenvedniük. Ők azért voltak ideküldve, hogy segítsenek, de az anunnakik becsapták
őket. De ahogy mondtam, mindennek van logikája.

A: Hogyan csapták be őket?

D: Bevezették nekik a különválás, az egyedüllét gondolatát. Megtanították őket,
hogy megtapasztalják a vagyont, erőt, mohóságot, gyűlöletet, félelmet és minden, a
felépítésükkel ellentétes érzelmet.

A: A vezetőik miért nem mondták meg nekik, miért nem hívták fel a figyelmüket?

D: Hát éppen ők voltak az elsők, akik szert tettek ezekre a hibákra! Nekik
köszönhetően történt az, ami történt.

A: És a más égitesteken levő testvéreik nem tudtak nekik segíteni?

D: Ők tudták, hogy azoknak, akik a Földre érkeznek, alá kell rendelniük magukat a
létező törvényeknek és csak bizonyos mértékben léphetnek közbe. Megpróbáltak segíteni
nekik, de nem tudták megállítani a pusztulást.

A: Talán ma az evolúció más fokán állnánk, ha ésszel gondolkoztak volna!

D: Ugyanoda fogunk eljutni.

A: De sok inkarnációt átszenvedtünk!

D: Tanultunk, nem szenvedtünk. Attól függ, hogyan nézed a dolgokat. Minden gondolat-energia-forma. Ha azt mondod, hogy az inkarnációkban szenvedsz, akkor szenvedni fogsz. Ha azt mondod, hogy tanulsz, akkor az élet új tapasztalatokkal teli iskola lesz.

A: És mit kell tanulnunk?

D: Hogy egyenlők vagyunk és egyek a Teremtővel. Ez a nagy lecke!

A: Egyszerűen hangzik, de kivételesen nehéz.

D: Volt. Most van itt az idő, amikor meg fogjuk érteni, kik és mik vagyunk valójában.

A: A más világokból való testvéreink segíthettek volna.

D: Ők mindig segítettek az idők folyamán, de nagyon nem avatkozhattak be.
Mindennek rendje és logikája van.

A: Közbeléptek anélkül, hogy tudtunk volna róla?

D: Igen, nagyon sokszor. Nem tudom hányszor.

A: De azért, hogy úgy nézzenek ki, mint mi?

D: Aghton azt mondja, egyetlen teremtés sem hasonlít a másikhoz, ha kívülről
hasonlít, belülről vagy az energetikai felépítésében különbözik. A lények mindig a helynek
megfelelőek és ahhoz hasonlóak, hogy összhangban legyenek a bolygóval.

A: De mint energetikai struktúra, vannak csakráik, aurájuk, biomezőik?

D: Minden lénynek, akinek anyagi felépítése van energetikai struktúrája, de ez
specifikus. Léteznek még energialények is.

A: Nálunk a naprendszerben létezik még élet?

D: Igen.

A: Hol?

D: Aghton azt mondja, hogy a Marson, de tudd, hogy minden valójában élő.

A: A Marson kísérleteket hajtottak végre és azt mondják, hogy nem létezik élet.

D: Ezt csak akkor fogjuk igazán tudni, amikor eljutunk oda. Jelenleg csak azt
tudjuk, amit nekünk mondanak.

A: Ez így van. Azt mondják, hogy néhány évtizeddel ezelőtt egy földönkívüli űrhajó
zuhant le, idegenekkel a fedélzetén. Azokat elfogták és egy titkos laboratóriumba
szállították. Meg tudnád mondani, hogy igaz-e?

D: Igen. Ez igaz. Aghton azt mondja, hogy három lény volt benne. Egy az
ütközéskor meghalt és kettő túlélte, de nem éltek sokáig.

A: Miért nem maradtak meg? Megölték őket?

D: Nem ölték meg őket, azért haltak meg, mert nem tudtak a Föld rezgéséhez
alkalmazkodni. Amikor a hajó lezuhant, tönkrement az a szerkezete, amely egy, a saját
energiamezőjüknek megfelelő mezőt generált. Így a csakráik és teljes energetikai
rendszerük megzavaródott.

A: Megmenthették volna őket?

D: Igen, ha a megmentőik ismerték volna ezeket a dolgokat, és ha tudták volna, mit
csináljanak, vagy ha létezett volna egy generátor, hogy ugyanazt a mezőt generálja.

A: Hogy érted, ha tudták volna, mit csináljanak?

D: Ha tudták volna, hogyan egyensúlyozzák ki energetikailag.

A: Energetikai terápiára gondolsz?

D: Igen. Hogy egyszerűen kiegyensúlyozzák őket, vagy energetikai védelmet
csináljanak körülöttük, időt adva nekik, hogy kiegyensúlyozzák saját magukat.

A: Olyanok voltak, mint mi?

D: Igen, de másfélék. Vékonyabbak és magasabbak voltak, de ugyanúgy kezeik,
lábaik, fejük volt. Nem volt se hajuk, se körmük, bőrük pedig más színű volt. Nagyon
intelligens és barátságos lények voltak, akik felfedező úton jártak. Nem jöttek rossz
szándékkal ide.

A: És a hajó?

D: Aghton mutatja. Azt mondja, hogy mára megcsinálták, de nem lehet használni.

A: Miért?

D: Mert ezt a hajót, mint minden hajót az Inuán, a gondolat erejével irányítják, és itt
a Földön még senki sem jutott el ehhez az erőhöz.

A: Valamikor eljutunk oda?

D: Igen. Része az evolúciónknak.

A: Egy nehézkés és fáradságos evolúció.

D: Azért nehézkés, mert nehézzé szeretnénk tenni. Ha megértenénk, hogy az út,
amelyet végig kell járnunk, a fény felé vezet, és hogy kötelező eljutnunk oda, sokkal
könnyebb lenne. Mi vagyunk azok, akik akadályokat állítunk fel. Mi vagyunk azok, akik
szeretünk egy helyben állni. Félünk a változástól és az újtól.

A: Jó lenne, ha segítene valaki, hogy megmutassa, elmagyarázza nekünk...

D: Még így is különböző csoportokra lennénk osztva. Ezért kell mindannyinknak
megtapasztalnunk bizonyos dolgokat. A Föld megkapta ezt a feladatot. Ő az, aki segíteni
fog. Különben sokszor közbelépett már a történelem során. A Föld számos rezgést ismer,
alacsonyabb rendűtől a magasabb rendűig és minden egyes alkalommal beállítódott.

A: Miért kellett volna beállítódnia? Hiszen a saját rezgése volt.

D: Nem, a mi rezgésünk volt. A Föld élő, a polaritása adja az érzéseket,
gondolatokat, hangokat, állapotokat, a megéléseinket, amelyek állandóan, nem tudom
miért, negatív polaritásúak voltak. Mindig így volt. A Föld csak átveszi, tárolja és megőrzi,
amíg lehet. Ha nem érkezik egy ellentétes polaritású energia, ami semlegesíti, akkor saját
maga oltja ki, visszaküldve a teremtőinek az energiát.

A: Teremtők?

D: Igen. Vagyis hozzánk, akik létrehoztuk.

A: És ha valami negatívat hoztunk létre egy előző életünkben?

D: Amikor a Föld semlegesíti magát, visszakapunk mindent, amit az összes
inkarnációnkban létrehoztunk.

A: Nem helyes! Talán most jó ember vagyok!

D: Helyes! Ha egy inkarnációban rossz voltál, egy másikban viszont jó, azt jelenti,
meg tudtál szüntetni egy pár hátrahagyott rezgést, amit visszakapsz az a maradék. Nem
ad senki sem pluszba. Csak azt kapod vissza, amit adtál. A Földnek időközönként meg
kell tisztulnia.

A: És gyakran történik meg ez?

D: Aghton azt mondja, hogy néhány évezredenként történik egy ilyen megtisztulás.
Tudnunk kell, hogy egy ilyen megtisztulás után az emberiség egy vibrációs ugrást csinál.

A: Mit jelent ez az ugrás?

D: A bolygó és minden, ami rajta van, a fény felé halad. Ez a felemelkedés
lépésekben megy végbe. Mindenik lépésnél az anyag struktúrája megváltozik, egyre
légiesebb lesz. Minden lépés után az alsó rezgés egyre kevesebb erőhöz jut, a végén
teljesen megszűnik. Ezek a fejlődési ciklusok speciálisan azért vannak adva, hogy
megkönnyítsék a felemelkedésünket.

A: De miért nem egyből történik ez a felemelkedés?

D: Mert nem tudunk továbbmenni. A fizikai és az energetikai struktúránk nincs
felkészülve, nem tudja átvészelni ezt a változást. Ha megtörténne, az emberi faj eltűnne a
Föld színéről. Mi a Földdel együtt fejlődünk, és a Föld köztünk és a segítségünkkel fejlődik.
Ez egy tiszta, jól meghatározott kapcsolat. Mégis ha megértenénk, hogy hova kell
eljutnunk és mi a küldetésünk, a lépcsők kisebbek és a felemelkedések
veszteségmentesek lennének. Sajnos a megéléseink annyira negatív polaritásúak, hogy a
teljes teremtésre kihatnak. Már annyira felborult az egyensúly, hogy az veszélyezteti az
Univerzum energetikai és fogalmi alakját. Ez az oka, amiért már nem lehet tovább így
folytatni.

A: Úgy vegyem, hogy azon a ponton vagyunk, amikor a Föld elkezdi a
megtisztulást?

D: Igen. Ő elkezd megtisztulni, hogy újabb lépcsővel menjen feljebb.

A: Az igazság az, hogy zavaros, erőszakkal teli időszakot élünk. Hogy gondolod,
miként reagáljunk ezekre? Mit tegyünk?

D: Nyugodtaknak és csendeseknek kell lennünk, hogy úgy nézzük az egész
folyamatot, mint egy filmet, anélkül, hogy közvetlenül részt vennénk benne. Csak a pozitív
polaritású tettekkel tudunk beavatkozni.

A: És ha körülöttünk minden bolondnak látszik?

D: Próbáljuk megmagyarázni nekik. De csak akkor, ha hallani szeretnék. Ha nem,
tiszteletben kell tartanunk a döntésüket és hagynunk kell, hogy a saját útjukon menjenek.
Eljön az idő, amikor látni fogjuk, ahogy a rossz minden lépésünkben ott van, akkor a
házunkba kell vonulnunk, és hasznos és védelmi polaritású meditációt kell végeznünk. Ne
feledjük viszont el, hogy az összes létezőért és a teljes bolygóért kell imádkoznunk. Ahogy
többen és többen leszünk, úgy ez az időszak rövidebb és könnyebb lesz. Semminek sem
szabad kívülről minket befolyásolnia, ellenkezőleg, nekünk kell másokat befolyásolnunk.
Mindenikünknek pozitív példának kell lennie, a tetteinknek tükröznie kell a hitünket.

A: Egy káosszal teli időszak következik?

D: Már káosz van, az idő, ami jön, nem írható le szavakkal, mindezek ellenére, mi
az általunk létrehozott energiában fogunk élni. Ennyi és semmi több. Ami majd jön, az nem
más, mint amit létrehoztunk.

A: És azután?

D: Azután kinyílnak a szemeink, megértünk dolgokat és továbbmegyünk. Fény és a
szeretet vár ránk. Fáradozásainknak meg lesz a jutalma.

A: Ez a magyarázata a kataklizmáknak, amelyek a történelem során a földet
sújtották?

D: Ez a magyarázata az evolúciónak, amit a bolygó megismert! Minden egyes
felemelkedéssel a teljes rendszer rezgése megváltozott.

A: Ezek az események előre meghatározottak?

D: Részben, vagyis bizonyos időközönként megtörténik egy esemény. Ebből sok
százmillió út fut ki, hosszabb, rövidebb, nehezebb vagy könnyebb, amely a következő fix
eseményig megy. Mi választjuk meg az utat, melyen végigmegyünk.

A: Az utat saját magunk válasszuk?

D: Igen.

A: Az univerzum összes teremtménye rendelkezik szabad akarattal?

D: Egyeseknek más értékrendszerük van.

A: És nekünk miért van szabad akaratunk?

D: Mert különböző polaritásokkal rendelkező világban élünk.

A: Vagyis kettős.

D: Igen. Itt az energia pozitív vagy negatív rezgést vesz fel. Máshoz az energia
csak létezik. De tudd meg, mi vagyunk, akik meghatározzuk a polaritást. Az univerzumból
tiszta energiát kapunk. Azt az elménk segítségével alakítjuk át.

A: De az energia nem tartalmazza mindkét aspektust?

D: Az energia mindent tartalmaz, de kezdetleges állapotban, mint amikor csinálsz
valamit, de ahhoz, hogy szétválaszd, szándékot kell belevinned.

A: És ha pozitív szándékkal tennénk, akkor pozitív eredményeink lennének?

D: Igen. Az ember elméjének ereje, hogy megváltoztasson és polarizáljon valamit,
hatalmas, de manapság a rombolásra van irányítva és nem a teremtésre. Nem érted, hogy
minden energia? A különbséget a rezgés adja, mely a teremtés szándékának alapjául
szolgált. A kő is rezeg, csak egy alacsonyabb frekvencián. Ezt ismerték az őseink. Nekik
nem tűnt annyira különlegesnek.

A: Az igazság az, hogy azt nézed, amit ránk hagytak, a piramisokra... Kik építették
a piramisokat?

D: A piramisokat az atlantisziak túlélő leszármazottai építették.

A: Mindenhol a világon?

D: Igen.

A: Hogy építették?

D: Ők uralták az anyagot, de a kristályokra is szükség lett volna, amelyek már
porrá voltak zúzva. Ezért más bolygók lakóitól kaptak segítséget.

A: Tudták, hogy akik segítették, földönkívüliek voltak?

D: Igen. Ők megmutatták, hogy merre haladjanak.

A: Vagyis hogyan?

D: Aghton azt mondja, hogy abban az időben, az Orion konstelláció felé irányították
őket.

A: És most?

D: Csak oda, de van egy kis eltérés, mivel a Föld tengelye megváltozott.

A: A történelem azt mondja, hogy a fáraók építették végtelen nyugvóhelyek
céljából.

D: Az első fáraók és bizonyos civilizációk vezetői, vagyis mindenik, melynek köze van a piramisokhoz, az atlantisziak egyenes ágú leszármazottai, de nem azoknak, akik itt voltak már a bolygón, hanem másoknak, akik speciálisan az anyabolygóról érkeztek. Azzal a szándékkal érkeztek, hogy az emberiséget és a testvéreiket segítsék. Őket idehozták, és nem itt születtek, ezért nem volt karmájuk. Hogy egyenesen elmenjenek, anélkül, hogy Föld energiamezőjén keresztülmenjenek, különböző energiaalagutakat építettek. A piramisok ezzel a céllal épültek.

A: Vagyis energia alagutak?

D: Igen.

A: És a Szfinx?

D: A Szfinxnek nagyon fontos szerepe van. Alatta olyan alagutakba lehet bejutni,
melyek földalatti városokba vezetnek, amelyek az egész világot behálózzák, más
galaxisokból érkezett lények által épített városokba. Ugyanitt van az egyetemes könyvtár
bejárata. Itt az emberiség meg fogja találni az összes, a teremtésre vonatkozó kérdésre a
választ.

A: Van hozzáférésünk ehhez?

D: Aghton azt mondja, hogy az ottaniak felfedezték a bejáratot, de nem híresztelték
el. Akárhogy is, nagyon nehéz oda bejutni, mert az alagutak meg vannak telve vízzel. A
víz évente kétszer húzódik vissza és csak ezeken a napon lehetne megpróbálni a
behatolást.

A: Akik felfedezték, bementek?

D: Nem. Féltek bemenni.

A: Miért?

D: Az alagutak nagyon meredek lejtőkben végződnek, amelyek valahova lefelé
vezetnek. Senkinek sem volt bátorsága továbbmenni. Csak miután lemész, felmész, és
megint lemész, juthatsz be a könyvtárba és a földalatti városokba. És ennek ellenére, aki a
munkálatokat végzi, egy régi lélek. Ő egy ismert atlantiszi és érzi a lelke mélyén, hogy mi
történt Atlantisszal. Ő tudta, hogy a felfedezés megváltoztatja a történelmet és fél, nehogy
az országa lerombolásához vezessen.

A: De miért építettek ezeket a városokat?

D: Aghton azt mondja, hogy akik idejöttek azért építették, hogy védelmet
nyújtsanak a föld lakóinak támadásai és az időjárás viszontagságai ellen. Abban az időben
a Föld nem volt stabil.

A: Ezek a városok a kormányok jelenlegi földalatti bázisai?

D: Aghton azt mondja, hogy nem. A kormányok bázisai másképpen néznek ki,
nincsenek olyan mélyre ásva, mint ezek a földalatti városok és nem annyira szétterjedtek.

A: Tudod, hol vannak ezek a bázisok?

D: Aghton azt mondja, hogy tizenegy van, de a legnagyobbak Antarktiszen,
Ausztráliában és a Kolorádó hegységben van.

A: Még szeretnék kérdezni valamit. Valójában ez egy olyan kérdés, amelyet
néhány olvasó tett fel. Te választottad, hogy ide gyere a Földre? Megkérdezték tőled?

D: Megkérdezték és elmagyarázták a küldetésemet. Én akartam idejönni.

A: De miért te és nem más?

D: Mert én tanulmányoztam és érdekelt a múltja, az evolúció és a karma.

A: Ezek voltak az egyedüli kritériumok?

D: Nem, még voltak mások is, de ez azt jelentené, hogy önmagamat dicsérném, és
én nem szeretném. Az elődeimnek köszönhetem azokat a képességeket, amelyekkel az
Inuán rendelkeztem, azoknak, akik arra törekedtek, hogy megtanítsanak, és a
Teremtőnek. Az én programom volt, hogy ilyen legyek.

A: Szerepelt a programodban, hogy eljuss a Földre?

D: Igen, de akkor hallottam először erről a küldetésről, amikor már szükség volt rá.

A: Megvolt a lehetőséged, hogy visszautasítsd?

D: Igen. Visszautasíthattam volna, de nem jutott eszembe. Örömmel elfogadtam.

III.

A: Azt mondtad, hogy Istenekké kell válnunk. Mi a legegyszerűbb módja, hogy
elérjük ezt az állapotot?

D: Hogy tudatosuljon bennünk.

A: Hogyan?

D: Úgy vegyem, hogy Isten bennünk van és nem rajtunk kívül. Isten bennünk van,
és mi Istenben vagyunk.

A: De bennünket arra tanítottak, hogy valahol fent keressük Istent, és Neki
imádkozzunk.

D: És megtalálta valaki ott fenn Istent?

A: Nem tudom.

D: Isten bennünk van. Megértve ezt a dolgot és egyesülve Vele, válhatunk igazán
Istenné.

A: Mit csinálhatunk?

D: Először is akarnunk kell. Ha akarjuk ezt, akkor a Mátrixtól kérnünk kell, hogy
segítsen, és hogy megváltoztassuk a programunkat. Miután elküldtük a kérésünket, meg
kell vizsgálnunk, hogy mi állít meg, melyek az okai, amiért azt gondoltuk, hogy nem
lehetünk Hozzá hasonlóak.

A: Az okok sokfélék, nem is tudnám felidézni az összest. Először is, mert bűnösek
vagyunk, mert tévedünk, mert hazudunk, mert lopunk...

D: Ha tudatosítottad, hogy ezek az akadályok, sorba kell venned az összes
problémát, hogy megszüntesd.

A: Hogyan?

D: Mondjuk, tudod magadról, hogy nem vagy megbocsájtó és szeretsz mindenkit
magad körül megbüntetni. Amikor behatároltad, arra gondolsz, ha ezek a vonások Istentől
származnak-e vagy máshonnan jönnek. Ha Tőle vannak, akkor minden rendben van, nem
kell semmit megváltoztatnod, ha viszont földiek, meg kell kérdezd, melyek ezek
ellentétesei, melyek a mennyei állapotok. Akkor fogod látni, hogy a nem megbocsájtás
ellentétese a megbocsájtás és a büntetésé a jutalmazás. Ebben az esetben kérned kell a
Mátrixtól, hogy adja meg ezeket a vonásokat és szüntesse meg a többieket.

A: Nem kérhetnéd egyszerűen a nem meg bocsájtás és a büntetés vágy
megszüntetését?

D: Nem, mert nincs értelme. Neked kell ellentétesen polarizálnod bizonyos tanult
sajátosságokat. Ha egyszerűen kitörölnéd, nem lenne hosszas életű, mivel a mintájuk az
elmédben maradna és egy adott pillanatban újból megjelennének. A lényeg, hogy
módosítsd a mintát.

A: És minden problémát külön kell vennem?

D: Igen.

A: De ez egy hatalmas munka!

D: De könnyű volt megtenni ezeket?

A: Ezek sok év munkájának eredményei.

D: Előtted áll az egész élet. Senki sem mondja, hogy csináld meg egy pár óra alatt!

A: Tegyük fel, hogy sikerült. Megváltoztattam a személyiségem polaritását. Mi lesz
a következő lépés?

D: Szeretnélek az erőszakról emlékeztetni. A legszembeötlőbb tulajdonság és a
legnehezebb megszüntetni.

A: Miért?

D: Az erőszakkal bizonyos hiányokat, képtelenségeket, meg nem értéseket rejtünk
el.

A: De ha valaki megtámad, mit tudsz csinálni?

D: Ellentétes polaritással válaszolok.

A: Ha valaki hozzám jön és fel akar pofozni és sugárzik gyűlölettől, adjak szeretet
neki?

D: Igen.

A: Nem látod, hogy ez lehetetlen? Ösztönösen elindul a kezem, hogy behúzzak
egyet neki!

D: Látod, ez a következő lépés, amit meg kell csinálnunk. Hogy vetítsük tudatosan
kívülre a mennyeiség jellegzetességeit. Gondolkodj csak, mi történne, ha tévedés esetén
az Isten jönne, hogy behúzna egyet neked!

A: Nem hiszem, hogy ez egymás mellé tehető!

D: Miért nem? Ha Isten szeretnél lenni, ugyanúgy kell megnyilvánulnod. Értsd meg,
minden a gondolkodásmódtól függ. Mielőtt elindulnál a mennyeiség felé vezető úton,
először kérdezd meg, hogy meg akarod-e csinálni. Másképpen nincs semmi értelme.
Hiába próbálkoznál, nem lenne semmi eredménye.

A: És konkrétan mit kellene csinálnom?

D: Becsületesen és pontosan válaszolnál arra, hogy szeretnél-e Isten lenni.
Vizsgáld meg, mit jelent ez, és csak azután mond ki. Hozz mellette és ellene szóló
érveket, hogy az elméd tisztán lásson. Ha a válasz pozitív, és ha meg szeretnéd csinálni,
amit mondtam, az kapu nyitva áll előtted. Kérd a Mátrixot és a változás elkezdődik. Fontos,
hogy naponta meditálj.

A: És miért meditáljak?

D: Beszélj először a Mátrixszal. Mond el a gondolataidat, megbánásaidat, a
változásokat, amiket meg szeretnél csinálni. Meglátod majd, hogy válaszol. Ez egy teljes
élő. Kérd aztán, hogy mutassa meg, miből áll, kérd, hogy engedje meg, részt vehess a
teremtésben. Kérd, hogy megmutassa neked a Föld teremtését.

A: A föld nagyon rég volt teremtve!

D: A Mátrixban nem létezik idő. Minden most történik.

A: Vagyis én láthatom a teremtést, mintha most történne?

D: Igen. Csináld. Egy egyedülálló és nagyon érdekes tapasztalat.

A: Mi ennek a megélésnek a célja?

D: Válj eggyé vele. Tudatosítsd a származásodat, és hogy mindannyian Egyek
vagyunk. Miután keresztülmentél a teremtés állapotain, változtasd meg a meditációt. Kérd
meg a Mátrixot, hogy önmagadba, majd a rokonok, barátok, a környezet, a házad, stb.
belsejébe nézhess.

A: Mondjuk, hogy megcsináltam ezt. Majd?

D: Majd tudatosítsd, lényegében semmi különül el. A következő lépés a belső Isten
tudatosítása.

A: Hogyan?

D: Kérd meg Istent, hogy érezhesd Őt. Először egy meleg, kellemes, szeretettel teli
energiát fogsz érezni, amely jön és körülvesz.

A: És ha nem tudom megcsinálni?

D: Isten a te tűrőképességednek megfelelő energiával fog megérinteni. A Földön
senki nem lenne képes elviselni az Ő teljes energiáját, felrobbanna a szívünk. Miután
megérezted, kérd, hogy láthatóvá váljon körülötted. Úgy fog megjelenni, mint egy
szivárványszínű energia. Majd kérd, hogy érzékelhesd önmagadban, a rokonaidban,
barátaidban, a dolgokban. Nézz mindenkire és mindenre és vedd észre, mi különböztet
meg. Egyformák vagyunk, vagy mindenkinek egyéni struktúrája van?

A: És mit fogok megtudni?

D: Hogy nem különböztet meg semmi.

A: És mi a célja ezeknek a gyakorlatoknak?

D: Hogy lássátok, hogy mindannyian egyelők vagyunk. Ha megértjük legalább azt,
hogy mindannyiunk tettei valójában saját magunk felé irányított tettek, képesek leszünk
megszabadulni a karmától. Ha úgy gondolkodsz, beszélsz és cselekedsz, hogy ha bármit
csinálsz, azt magadért teszed, az életed meg fog változni.

A: Nagyon nehéz, mert a mentalításoddal kell megküzdened, a körülötted
levőkével és mindannyian különböző személyiségek vagyunk, és sajátos módon látjuk a
dolgokat.

D: Körülbelül mennyi emberrel találkozol egy év alatt? Azokra gondolok, akikkel
szóba állsz, és akik mellett elmész.

A: Nem tudom. Vagy tízezer.

D: De Isten? Hány ember keresi Őt?

A: A Föld teljes lakóssága!

D: Tehát Ő megteheti. Ezt kéne neked is megtenned. Ha Hozzá hasonló szeretnél
lenni, tanulj meg szeretni és megbocsájtani. Értsd meg a leggyengébbet vagy az
ébredésben levőt. Mond csak, ha Istennek lenne egy élelemmel teli kamrája, és ha te éhes
lennél, gondolod, hogy neked adna?

A: Természetesen!

D: De ha te lennél Isten és egy élelemmel teli kamrád lenne és sok éhes ember
jönne, odaadnád az egészet, amid van?

A: Ha Isten lennék, igen, mert tudnám, hogy bármikor visszatehetem, amit
odaadtam.

D: Ha Isten lennél, adnál és megtanítanád, hogyan érhetik el, hogy nekik is legyen.
Ezt csinálja Isten is velünk. Megtanít, hogyan legyen mindenünk, amit csak akarunk.

A: Csak az a baj, hogy nem látszik a gyakorlatban.

D: Nem látjuk, mert nem akarjuk. Kényelmesebb így, annak ellenére, hogy az egy
átverés. Arra tanítottak, hogyan szenvedjünk, és nem arra, hogyan fejlődjünk. De minden
annyira egyszerű!

A: Elmagyaráznád?

D: Hogy megváltozz és megváltoztasd az életed, elsősorban akarnod kell. Annak
ellenére, hogy ráébredsz, még nem lehetsz Isten, még nem vagy felkészülve, még nem
értetted meg, megpróbálhatnád legalább megváltoztatni a saját életed és a körülötted
levőkét. A teljes lelkedből kell akarnod.

A: Adnál egy példát?

D: Mondjuk, hogy te nem értesz egyet a gyermekeddel. Mert nem beszél veled,
mert elrejtőzik, mert hazudik neked, vagy egyszerűen nem vesz figyelembe. Ellenőrizd le
először, honnan származik ez az állapot. Ki a hibás. Emlékezz csak vissza, hogy
véletlenül, amikor kicsi volt és zsörtölődött, azt akartad, hogy elhallgasson és békén
hagyjon? Elküldet vajon a nagyszülőkhöz, hogy megszabadulj tőle? Megszidtad, mert
sokat beszélt? Mondtad valaha neki, hogy megbolondít, hogy miért nem fogja már be a
száját?

A: Jó, de ezek csak szavak. A szülők, akik ezeket mondják, nem szívből teszik.
Néha kimerült állapotukban vagy viccelődve mondják.

D: Ezek programozások. Aki kiejtette, küldött egy kérést a Mátrixhoz és az
kérésnek megfelelően válaszolt. A gyermek hallgatag lett vagy figyelmen kívül hagy. Azzal
a rezgéssel válaszol vissza, amelyet te magad küldtél neki.

A: Mi lehet csinálni?

D: Törölnöd kell a programokat és helyettesítened kell a kívántakkal. Vigyázz, hogy
ne siess. Ezt nem lehet egyszerre megcsinálni. Ki kell tartanod egy jó pár napig.

A: Hány?

D: Nincs szabály. Addig tart, amíg érzed, hogy igaz az, amit mondasz. És van még
egy rossz dolog, amit a felnőtteknél láttam. Sok szülőnél láttam, még az enyémeknél.
Amikor egy szülő téved, nem mondja: hasonlít az anyjához vagy az apjához. Nagyon
ártalmas. A gyermek saját magához és mindenkihez hasonlít. Ha azt mondod, hogy
valakihez hasonlít, beprogramozod, és az elkezd egyre több egyéni tulajdonságot átvenni
az említett személytől.

A: Ez a „hasonlít valakihez” szóbeszéd, a román népre jellemző. Én is láttam ezt az
jelenséget, és igyekszem megértetni az emberekkel.

D: Mond meg nekik, hogy amikor egy gyermek hibázik, mondják azt neki, hogy
Istenhez hasonlít. És a büntetés legyen egyenlő azzal, amit Istennek adnánk!

A: Hát nem adnánk semmilyen büntetést neki.

D: Helyes. De ha mégis azt hinnénk, hogy Isten hibázott, elbeszélnénk vele és
megkérdeznénk, hogy miért csinálta azt, amit csinált. Megtehetnéd a gyermekeddel is ezt.
Lehet, hogy volt rá oka, lehet, azt hitte, hogy jót tesz, lehet, hogy valakinél egy hasonló
cselekedetet látott.

A: Jó lenne megcsinálni. Én azt mondom, hogy egy beszélgetés építőbb, mint ezer
pofon, de ez a mai mentalitásunk.

D: Volt. Mostantól meg kell változnunk.

A: Meg kéne változnunk, de kinézek az utcára és az embereket egyre
lehangoltabbaknak és ingerlékenyebbeknek látom. Semmi nem vetít előre egy pozitív
jellegű kollektív változást a viselkedésünkben.

D: A változás már elkezdődött, de hogy végbemenjen a terv, a Földnek először
meg kell tisztulnia, amit az idők során adtunk, úgy hogy visszaadja a rezgésünket. Ez egy
nehéz időszak, de elmúlik.

A: Lesznek változások a talajszinten, gondolok itt a teljes földgolyóra?

D: Igen. A Föld ruhát cserél. Úgy kell tekintened a kontinensekre, a vízre és
mindenre, ami a felszínen létezik, mint egy ruhára. Időközönként meg kell cserélődnie és
főleg most, mivel elkezdett nagyobbodni.

A: De senki nem beszél erről. Semmilyen információt nem hallottam.

D: Nem tudom, hogy beszélnek vagy sem, de ez az igazság. Az évezredek során a
Föld megnagyobbodott és tovább növekszik. Egy élő létező. Mindennek logikája van és az
események egy bizonyos sorrendben követik egymást. Léteznek olyan időciklusok,
amelyekben a történelem megtörténik és megismételi magát. Így volt idáig, de mostantól
kezdődően semmi sem fog megismétlődni.

A: Általános változások lesznek, a teljes Univerzumban?

D: Mindennek kapcsolata van a galaxisokkal és bolygókkal. Létezik egy kozmikus
DNS, amely egyesíti az összest. 2012-ben egy ciklus véget ér és egy új fázisba lépünk be.
Minden meg fog változni, az emberek, a Föld. Az első lépés, hogy társ-Teremtőkké
váljunk.

A: Ahogy értettem, mi most is teremthetünk, csak korlátozottan.

D: Igen, de csak saját univerzumunkban, mivel a fejünkkel egy két-polaritású
világban teremtünk, és ezért a teremtésünknek mindig van egy vele megegyező
ellenteremtése. Amikor belépünk majd az új világba, a teremtésünk senkit sem fog
megbántani, mert a szívünkkel fogunk teremteni.

A: Vagyis nem fogjuk többet használni a fejünket?

D: De igen, de a lélek fogja irányítani és nem fordítva. De ez csak akkor lesz
lehetséges, miután az új energia stabilizálódott.

A: Az új energiára gondolsz, amely megváltoztatja a Földet?

D: Igen. Az energia az, amely mindent irányít és szervez. Mi energia vagyunk, egy
energia óceánban élünk, minden, amit eszünk, energia, a levegő energia, minden energia.

A: És a gondolatok és a megéléseink is?

D: Főleg ezek, mert ezek energialétrehozók. Az elménk egy antenna. Mi egy
energia tengerben élünk, eszünk, lélegzünk és úszunk, de jelenleg szennyezett energia.

A: De nem tudjuk ezt az energia óceánt kitakarítani, megtisztítani?

D: Ez az idők során felgyülemlett megéléseinket tartalmazza. Nem lehet olyan
könnyen megtisztítani, minden bizonyos törvények alá van rendelve, ahogy a karma is.

A: A karmát gondolattal meg lehet szüntetni?

D: Nem értem a kérdést.

A: Tegyük fel, hogy összpontosítok, és azt kívánom, hogy a teljes negatív karmám
egyszerre eltűnjön. Lehetséges ez?

D: Vagyis évezredeken keresztül rosszat csináltál és most öt perc alatt ki akarsz
törölni mindent?

A: Igen.

D: Nem, nem lehetséges. Meg van a lehetősége, hogy bizonyos tetteket pozitívvá
tégy, de ezért tudatosítanod kell a tetteket, megbánod, megbocsájtást kérsz és ellentétes
polaritású gondolat-energia-formát kell létrehoznod. Ez azt jelenti, hogy sorba kell venned
az egészet és ezek csak a jelen életbeli tettekre vonatkoznak, de így is, ha azért csinálod,
hogy megmenekülj, szeretet nélkül, akkor kudarcra leszel ítélve.

A: De olyan iskolákkal találkoztam, amelyek egy csomagba teszik az összes
karmikus problémát és a Teremtőhöz küldik azokat.

D: Mit hibázott a Teremtő, hogy megkapja a hibáidat? Neked helyesnek tűnik? Ha
te a Teremtő lennél és egy nagy embertömeg a saját negatív energiáját küldené a szeretet
helyett, hogy éreznéd magad? Mit csinálnál?

A: Nem hiszem, hogy a Teremtő így értelmezi ezeket a dolgokat!

D: De hol van a Teremtő?

A: Az égben!

D: Úgy tűnik, hogy a találkozóink értelmetlenek voltak!. A Teremtő benned,
bennem, a macskában, a virágban, mindenben ott van. Te tényszerűen veszed a hibáidat
és visszaadod nekünk, azt remélve, hogy megmenekülsz. Nem?

A: Csak kérdeztem!

D: Mond csak, te meg szeretnéd kapni a többiek karmacsomagját?

A: Nem.

D: Akkor mások miért tennék, miért hibásak azért, hogy te tévedtél?

A: Akik ezeket a gyakorlatokat végzik, azzal magyarázzák, hogy mielőtt elküldenék
a karma problémákat, megváltoztatják a polaritásukat, megszüntetik és gyakorlatilag egy
alaktalan vagy pozitív töltetű energia-formát küldenek.

D: A polaritását csak akkor tudod megváltoztatni, amikor fizikailag és energetikailag
visszakapod, amit elküldtél. Úgy kell megélned azt az állapotot, mint az, aki célpontja volt
a cselekedetednek. Egyszerű. Ezért kell a bolygó keresztülmenjen a megtisztulási
folyamaton. Ha létezik a karmának ez a megtisztulása, egészen biztosan használták
volna. Sokkal könnyebb és gyorsabb lett volna.

A: Felteszem a kérdést, hogy azok, akik ezeket a gyakorlatokat végzik, vajon miért
nem értik meg, hogy ezek nem valósak?

D: Mert az elméjükkel és az egojukkal gondolkodnak. Nekik megfelel, sokkal
egyszerűbb semmit sem csinálni és várni a jutalmat. Sajnos az elme megtéveszthető, a
karma viszont nem. Felfogod, milyen karmikus csomagot csinálnak azok, akik ezeket az
elképzeléseket táplálják?

A: Talán ők csalódtak.

D: Igen, de mielőtt másokat arra kényszerítenél, hogy a példát kövessék, le kéne
ellenőrizned a saját bőrödön, hogy amit tudsz, az igaz-e, hogy eredményes-e. Csak azt
kéne a többieknek továbbadnod, aminek van Igazság megfelelője a Mátrixban, különben
sem magadnak, sem másoknak nem csinálsz jót.

A: És mit kapnak, akik ilyen energiákat adnak?

D: Aghton azt mondja, hogy visszakapják mindazt, amit küldtek, de minden
egyszerre fog visszajönni.

A: Hogyan?

D: Ők szabad akaratuknál fogva összeszedték egy csomagba a teljes karmájukat
és elküldték, de a csomag nem érkezett meg, hanem visszajött. Ez azt jelenti, hogy ők is
egyszerre fogják az egészet megkapni, vagyis a karmikus problémák egy csokorba szedve
jönnek vissza, minden egyszerre és nem több életre szétszórtan. De akárhogy is, ez nem
számít, mert mindannyian visszakapjuk, amit adtunk, ők viszont hamarabb fogják
megkapni.

A: Létezik még más bolygószintű változás?

D: Igen, egy adott pillanatban a Föld tejútbeli helye véglegesen rögzül.

A: De mi a Tejútban vagyunk!

D: Aghton azt mondja, hogy néha a Tejútban, néha a Nyilas B-ben.

A: Én nem tudtam ezt.

D: Ez nem jelenti azt, hogy nem igaz.

A: Mit fog jelenteni számunkra az új helyen való rögzülés?

D: Aghton azt mondja, hogy ami volt, az meg fog változni, mert amit átéltünk, nem
fog létezni, és amit megtapasztalunk, meghaladja a jelenlegi felfogóképességünket.

A: Úgy értsem, hogy jó lesz?

D: Igen.

A: Mikor fog megtörténni ez a rögzülés?

D: Most úgy tűnik, hogy 2013 elején.

A: Hogy fog megtörténni, mit jelent ez a Földre nézve?

D: Aghton azt mondja, hogy a Föld elliptikusan mozog. Ezért mi hol a
Tejútrendszerben, hol a Nyilasban vagyunk. A naprendszerünknek nem volt állandó helye.
A Nyilas jelenleg a Tejútrendszerben van. Ez a folyamat már rég elkezdődött, de eltart
még egy kis ideig, amíg a Föld is bekerül.

A: És miért van benne?

D: Mert a Tejútrendszernek olyan mágneses formája van, amely képes átvenni,
átalakítani és magába zárni mindent, ami bemegy. Különben a mágnessége sokkal
erősebb a Naprendszerénél, ezért magához ránt.

A: Mi történik, amikor a Tejútrendszerbe jutunk?

D: Nem fogunk többet elliptikusan keringeni, hanem pontos helyünk lesz benne.

A: Nem kerülhetjük ki ezt a beolvadást?

D: Nem. Létezik egy pulzus, amely az Univerzum közepe bocsájt ki folyamatosan.
Ezt a pulzust a galaxis közepe, a naprendszer közepe, a bolygó közepe és a szívünk fogja
fel. E szívverés következtében rezonanciába kerülünk Tejútrendszer vonzásával és
elmerülünk benne, úgy hogy nem tőlünk függ.

A: De ha mégis történni fog valami és ott maradunk, ahol vagyunk?

D: Ez azt jelentené, hogy még százötvenezer év reinkarnációra várna ránk.
Gondolod, hogy jó lenne?

A: Miért olyan sok?

D: Mert csak akkor kerülünk megint ugyanebbe a pozícióba. Értsd meg, hogy csak
akkor tudjuk megcsinálni az ugrást, ha van rá az engedélyünk, mindennek előkészítve kell
lennie energetikailag és rezgésileg; az energetikai tömeget, az energia minőségét és
mennyiségét a Mátrix irányítóentitásai optimálisra betervezték és beállították. Ők nyitották
ki ezt a kaput. Hatalmas munka volt és felmérhetetlen energiájukba került.

A: Hogy elkerüljék a változást!

D: A változás elkerülése stagnálást jelent, vagyis nem fejlődni.

A: De ez a kapu lehetővé teszi, hogy egy másik dimenzióba lépjünk át?

D: Egy másik frekvenciába.

A: Azt mondják a maja népről, hogy egy adott pillanatban átlépett egy másik
dimenzióba. Ez az a dimenzió, amelybe mi is eljutunk?

D: Mi a számunkra lefoglalt dimenzióba megyünk. Ők a sajátjukba kerültek és most
sokkal fejlettebbek.

A: De hogy csinálták ezt meg?

D: Tudatosították az utak találkozását, vagyis azt a fix pontot, amelyről beszéltem,
és amely az emberiség evolúcióját jelöli. Ők a legrövidebb utat választották, vagyis a
pillanatnyit.

A: Ilyesmi is létezik?

D: Igen. Nekünk, a többieknek is megvolt a lehetőségünk.

A: De talán nem tudtunk róla!

D: Ők miért tudták? Hiszen mindannyian attól a ponttól indultunk el.

A: És ki a felelős ezért?

D: Senki nem hibás. Minden közösség a saját nevében dönt.

A: Vagy a vezetőik.

D: A vezetők azok az emberek, akiket a közösség választ, hiszen csak maguktól
nem juthatnak oda. Mindeniknek megvan az érdeme, és hogy miért választották meg.

A: Jó, de talán egy vezetőnek a megválasztásában én nem vettem részt, nem
hiszek benne, miért kéne a sors része lennem.

D: Mert ez a törvény.

A: És nem létezik rá mód, hogy elkerüld ezt az aspektust?

D: De igen, az ön-tökéletesedés útja. Vagyis Isten és a Teremtő felé vezető egyéni
út. Csak így juthatsz ki a sorból, de akkor egy nagyon speciális dolgot tudatosítasz.

A: Melyiket?

D: Hogy a sor lényegében te vagy.

A: És a maják miért akartak elmenni?

D: Ők látták a jövőt és azt látták, hogy ha itt maradnak, nem tudtak volna segíteni,
hanem a karma csapdájába kerültek volna ők is.

A: Vagyis, hogy más dimenziókba beléphess meg kell szabadulnod a karmádtól?

D: Hiszen ezt próbálom neked elmondani!

A: És akik nem menekülnek meg?

D: 2012 egyike a fix pontoknak, egy megvilágosodási pont, egy választó pont. A
maradék ember meg lesznek válogatva, a negatív karmájúak nem fognak átmenni.

A: Vagyis éppen 2012-ben leszünk megválogatva?

D: Mi a változások és események közepén állunk. Meg van az esélyünk, hogy
átmenjünk, vagy itt maradjunk. Tőlünk függ.

A: És konkrétan, hogyan szabadulsz meg a karmától, még van egy kevés idő!?

D: A kulcs a megbocsájtás, a negatív energiák elengedése, hogy megérts és
megköszönj mindent, amit kapni fogsz.

A: A maják is megcsinálták ezt?

D: Ők ennél sokkal többet csináltak.

A: Felteszem a kérdést, milyen lehet karma nélkül!

D: Ha megértenénk a karma törvényét, nem lenne többet háború, éhezés, gyűlölet
és anunnakik a múlté lennének. De minden meg fog változni. Aghton azt mondja, hogy az
új energia következtében az emberek kezdenek ébredezni és válaszokat keresni. Valami a
bensőjükből érdekeltekké teszi a fejlődésben. Még akkor is, ha nem tennének semmit
ennek érdekében, az energia segíteni fogja őket.

A: Szeretnék egy dolgot kérdezni tőled, nagyon sokat beszélnek egy világszintű
gazdasági válságról, amely éhséget, betegségeket, felkeléseket fog szülni... tudnál róla
mondani valamit?

D: Hogy az új megszülessen, a réginek meg kell halnia. Ez egy szabály.

A: De a régit nem lehet időben kicserélni, megfiatalítani, óvatosan megváltoztatni?

D: A mai világ így van kigondolva. Születünk és meghalunk, ahogy a nemzetek is.

A: Léteztek még olyan emberek is, akikről azt mondják, hogy nem haltak ki.

D: Hát léteznek nemzetek, amelyek nem haltak ki, de ezeknek szintén egy
kiöregedett irányításrendszerük van, melynek alapjául egy kiöregedett energetikai sablon
szolgál. A változás, ami jönni fog, teljes módosuláshoz vezet. Ez egy jó dolog, mert fejlődni
fogunk. Le van írva, hogy így legyen.

A: Te látod, hogy a jövőben az elektromosság egy új energia formával lesz
helyettesítve?

D: Igen. Egy kifogyhatatlan energia lesz.

A: Ismerik már a mibenlétét?

D: Igen. Már köztünk van.

A: Mikor fogjuk tudni használni?

D: Azt hiszem, hogy hat év múlva, csak akkor lesz stabil és mindenki használni
fogja, de sokkal hamarabb fogunk róla hallani.

A: És alapvetően miből áll ez az energia?

D: Mozgásból. Egy készüléket látok, amely mozog és energiamezőt generál, amely
elektromosságot hoz létre. Aghton azt mondja, hogy az első lépésben ezüstöt fognak
használni, majd pedig valami kristályport.

A: Hallottam erről.

D: Hát, megegyezik a valósággal!

A: Miért fogjuk csak hat év múlva használni?

D: Mert csak akkor kapunk rá jogot, hogy teljesen hozzáférjünk. A feltalálóknak
addig nem sikerül megoldást találniuk, hogy folyamatos működésben tartsák, de ez nem
az ők hibájuk, hanem a miénk. Nekünk kellene megváltoznunk, hogy kiérdemeljük.
Különben elkezdtünk megváltozni. Meglátod. Az emberek intő jelekről kezdenek álmodni.
Hamarosan közös álmaink lesznek, ezek valójában kommunikációk és figyelembe kell
vennünk.

A: Milyen kommunikációk?

D: A jövőről, a változásokról, különböző meditációkról vagy imákról, a növényekről, stb.

A: És nekünk mit kell tennünk?

D: Nyissuk ki a szívünket és engedjük meg a fénynek, hogy behatoljon és
megszüntesse a sötétséget. Félre kell tennünk félelmünket, a félelem e valóság
rabságában tart. Kezdjünk el az embereknek elmagyarázni dolgokat, figyelmeztessük
őket. Ez kollektív ébredéshez fog vezetni. Annak ellenére, hogy az ember eredetileg
tiltakozik ellenük, ezek az információk bejutva, a tudatos szint mélyére kerülnek, és amikor
szükség lesz, elérhetőek lesznek. Gondolkodj csak, a Földön jelenleg sok fényentitás
létezik, akik azért jöttek, hogy minket felkészítsenek. Rájuk kell hallgatnunk és nem
azokra, akik évezredeken keresztül manipuláltak minket. Fejezzük be civakodást, minden
el van rejtve a gyűlölet érzésébe. Ha sikerül a gyűlöletet a szeretettel helyettesíteni, a többi
magától fog jönni.

A: Tudsz valamit egy chip-beültetési tervről?

D: Aghton azt mondja, hogy létezik, de nincs idejük és joguk gyakorlatba ültetni,
annak ellenére, hogy nagyon igyekszenek megcsinálni. Ha a terv sikerülne, akkor az
egész emberiség nagyon hosszú ideig az anunnakik kezében maradna. Szerencsénk volt,
hogy közbeléptek.

A: És nem tudják, hogy nem csinálhatják meg?

D: Nem, ők folyamatosan dolgoznak. Az emberek negatív energiákkal vannak
bombázva azzal a céllal, hogy meggyengítsék a pszichikai és fizikai ellenállásukat, de
ezeket az energiát ellensúlyozza az univerzumból jövő energia. Ugyanaz van a
megosztottsággal, ők azt szeretnék nekünk megmutatni, hogy különbözőek vagyunk, hogy
egyesek jobbak, mint a többiek, hogy egyeseknek joguk van mindenhez, és másoknak
pedig semmijük sem lehet, de ez egy téves elképzelés, mivel mindannyian egyenlők és
egyek vagyunk, és minden, ami létezik, mindenikünké.

A: Egyértelmű, hogy megpróbálnak félreinformálni. Látszik, amit a tv-ben
mondanak.

D: Így van. Én többnyire nem nézem a híreket, de megtörténik egy párszor, hogy amikor anyám nézi a tv-t, én a nappaliban vagyok. Ránéztem a hírbemondóra. Láttam a lelkét. Láttam, hogy nem hisz abban, amiket mond, de kényszerítve volt, hogy elmondjon egy bizonyos véleményt. Elképzeled mennyi bajt csinált egyedül?

A: Ennek az embernek is számlákat kell kifizetnie, gyermeket eltartania...

D: És amikor elszámolást kérnek tőle, hogy mit csinált, mi fog történni? Miért nem
gondolnak arra, hogy amit csinálnak, azzal teljes embertömegeket bántanak meg és ez
egy súlyos dolog? Meg kéne érteniük, hogy nincs idő a karma itteni kiegyenesítésére, és
hogy elvágják önmaguktól a jogot, hogy résztvevői legyenek a jövő Földjének. Egy
csodálatos ajándék itt lenni, most, hogy megvan az esélyünk semlegesíteni a múlt tetteit
és elölről kezdhetjük. Miért nem szeretnénk részt venni ebben?

A: Az ember egy egyedi lény. Például nekem van egy barátom, akinek mindent
elmeséltem, amit tudok, figyelmeztettem és mindenek ellenére megtagadja, hogy
minimális intézkedéseket tegyen, vagy legalább próbáljon megváltozni. Megkérdeztem,
hogy miért, és azt mondta, hogy azt reméli, semmi sem fog történni. Jól van, mondtam, de
ha történik valami, nem jobb felkészülve lenni? Meglátom majd, mit fogok csinálni, amikor
tettek elé állítanak – ezt válaszolta nekem.

D: Ez nem az ő gondolata. Ez van ráerőltetve. Az embereknek egyedi védekezési
ösztönük van és érzik a vészcsengőt. Az anunnakik megzavarják a mechanizmust.

A: És mit csinálhatunk? Azt hiszem, sok hozzá hasonló van.

D: Mutassunk példát.

A: Én példaként szolgálok, mert amit a könyveimben mondtam, azt gyakorlatba is
ültettem. Van egy minimális élelemtartalékom, vannak világító eszközeim, van egy kis
gyógyszertartalékom... Elmondtam minden ismerősömnek, hogy elővigyázatos leszek,
elmagyaráztam nekik, ha nem is fog történni semmi, akkor se kidobott pénz, mert az
élelmeket idővel meg lehet enni, de ahogy látom senki nem követi a példámat.

D: Csak az fogja követni a példádat, akinek meg kell tennie, a többieknek saját
útjuk van. Így van megírva. A fontos, hogy te megcsináld a feladatodat és elmond. A
döntés rajtuk áll.

A: Nem értem viszont, hogy a tudomány emberei, miért nem mondanak semmit.
Sokkal beszéltem személyesen és mindenki tudja, hogy a Föld bizonyos változásokon
megy keresztül, de nem akarják hangosan kimondani.

D: Az anunnakiknak egy különleges manipulációs képességük van. Ők
hallgatólagosan elrejtenek bizonyos dolgokat, amelyek felszabadítóak lehetnek és
lármával és zajjal hívják fel azokra a figyelmet, amelyek nem fontosak, mint amilyen a
politika, gazdaság, tanügy, stb.

A: De ezek számítanak!

D: A te képzeletedben! A vezetők, a törvények, és minden, amit adnak,
programozva van. Nekünk az érzésünk az, hogy meghallgatnak. Ők az csinálnak, amit
akarnak. Ha valaki nem tetszik, vagy nem dolgozik az ők érdekeiért, leváltják,
meggyalázzák, kinevetik.

A: És hogy jöhetünk rá, mikor manipulálnak?

D: Meg kell tanulnod a lelkeddel gondolkodni. Ha látod, hogy mindenki valami vagy
valaki megváltoztatása érdekében összefog, tedd fel a kérdést, kik azok, akik a változást
akarják? Jók, megértőek, nagylelkűek, bebizonyították ezt? A változás a többség
érdekében történik, vagy az érdekükben? Mi nem felel meg nekik, miért szeretnének
valamit megváltoztatni? Próbálj meg a szívükre figyelni. Kérd a Mátrixot, hogy mutassa
meg a polaritását annak, aki beszél. Kérdezd mega Mátrixot, hogy a beharangozott
változás hasznos-e a bolygó jövőjére nézve, van-e igazság megfelelője a saját szintjén.

A: Hát ez azt jelenti, hogy mindent le kell ellenőriznem, amit hallok!

D: Igen. Csak így fogod tudni az igazságot és helyesen cselekedni. Te nem érted,
hogy mi vagyunk a változás? Senki sem kényszeríthet, hogy elfogadjuk azt. Akarunk, vagy
nem, a mi döntésünk.

A: Én akarom.

D: Ha akarod, akkor mond ki és úgy cselekedj, hogy a Mátrix meghalljon téged és
figyelembe vegye az akaratodat. Nincs több idő. Ha akarsz valamit, de a tetteid az
ellenkezőjét mutatják, a Mátrix a programozásodnak megfelelően fog válaszolni és azt
kapod, amit adsz. Egyszerű.

A: Hogyan tudnánk védekezni az energetikai támadások ellen?

D: Most magunk is tudunk védekezni. Az elején elég körülményes gyakorlat nélkül
megtenni. Kérj védelmet és a Mátrix meg fogja adni. Képzeld el, ahogy az energia, amely
fentről jön egy labdához hasonlóan körülvesz és védelmez. Ez a dolog viszont csak akkor
érvényes, ha meg tudod tartani az egyensúlyodat. Ha a tetteid arra késztetnek, hogy egy
alacsonyabb rezgésszinten legyél, akkor ez az energia eltűnik, de helyettesítheted,
ahányszor csak szükséged van rá. De sokkal jobb, ha kiegyensúlyozod magad.

A: De ha negatív energiával vagyok feltöltődve?

D: Először szabadulj meg a negatív energiáidtól és utána kérj védelmet.

A: Hogy tudom ezt megtenni?

D: Menj egy vízcsaphoz és tartsd az összetett tenyereidet újjakkal lefele és hagyd,
hogy a vízsugár folyamatosan lefolyjon rajtuk és kérd, hogy megszabadulj a negatívtól
vagy érintsd a tenyereidet a földhöz és kérd, hogy a negatív energiákat átvegye és
átalakítsa pozitív energiává. Ugyanúgy a víz esetében is, a belőled kiáramló energiát
pozitív energiává kell átalakítanod, mert különben csak a rosszat veszi át és vétek lenne,
ha mi is átvennénk azt.

A: De a múltból jövő negatív energiával, amely a tetteink következménye, mit
tegyünk?

D: Le kell mondanunk, hogy magunk ítélkezzünk. Ami volt, az elment. Meg kell
változtatnunk a gondolatok polaritását, kérjük a Mátrixtól ezek kitörlését és pozitívvá
alakítását. Meg kell értenünk, hogy minden, amit tettünk, ki lesz törölve és elölről
kezdhetjük. Az anunnakik az egyedüliek, akik a haszonélvezői a negatív megéléseinknek
és ezért kéne többet táplálnunk őket.

A: Létezik mégis egy félelem, amelyet nem tudunk leküzdeni, a változástól való
félelem.

D: A változás mindenféleképpen jönni fog, ez nem tőlünk függ. Hogy megértsük ezt
a jelenséget és készek legyünk, le kell mondanunk az anyagi javakról. Meg kell értenünk,
hogy ezek a mieink, mindenkié és akárhogy is csak az itt tartózkodásunk idején
használjuk.

A: De mi a gyermekeinknek hagyjuk hátra, és ha figyelembe vesszük a
reinkarnációt, akkor egy adott ponton visszavehetjük azokat.

D: Igen, de velük együtt átvesszük a tettek energiáját, amelyekkel megszereztük
ezeket a javakat. Ha ezek pozitívak, akkor a kapott hozomány jó, ha viszont negatív
természetűek, akkor problémát fog jelenteni. De hamarosan minden meg fog változni...

A: Addig mit tehetünk? Általános szinten kell mozgósítanunk dolgokat?

D: Nem általánosan, hanem mindenki külön-külön. Belülről kell kiegyensúlyozódnunk
és tudatosítsuk, hogy minden, ami jönni fog, a mi érdekünkben történik.
Nem szabad és ne találkozzunk olyan személyekkel, akik kibillentenek az
egyensúlyból. Maradjunk csendben, meditáljunk, beszéljünk a hozzánk hasonlóakkal és
nagyon fontos, hogy fejezzük be a játékokat. Ők semmit sem tehetnek nélkülünk. Mi
vagyunk azok, akik élelmet és erőt adunk nekik.

A: Nagyon nehéz visszavonulni, társadalomban élünk... Talán egyesítenünk kéne
az erőinket...

D: Semmi esetre sem. Ezt szeretnék ők, embertömegeket, akik negatív energiákat
generálnak. Bármilyen megnyilvánulási forma vagy ellenállás jót tesz, segít nekik. Ha
meghiúsítani szeretnéd a terveiket, akkor csendben, szeretettel, nyugalommal és
felelősséggel kell megtenned. Pozitív gondolatokat és harmóniával teli megéléseket kell
generálnod.

A: Egy kicsit nehéz a mai körülmények között!

D: A kulcs, hogy akard, a többi magától fog jönni. És lásd, a cigarettázás nem jó.
Le kell szoknod róla.

A: De a sámánok is használnak dohányt...

D: Igen, de természeteset. És ennek ellenére te sámán vagy, sámán életet élsz, ott
élsz, ahol ők élnek, és ugyanúgy viselkedsz? Megkérdezted magadtól, hogy mit szívsz?

A: Mit szívok?

D: Dohányt, és amit ők beletesznek.

A: Mit tesznek bele?

D: Aghton azt mondja, hogy a cigarettába olyan anyagokat tesznek, amelyek az
Igazság észrevevésének képességét gátolják. Azok különösen a harmadik szemre hatnak
és emellett „segítenek”, hogy az árnyékban maradj, melyről még beszéltem.

A: Mintha azt mondtad volna, védve vagyok!

D: Igen, vagy, de ez bizonyos entitások igyekezetének köszönhető, amelyek arra
törekednek, hogy stabilizáljanak téged. Még most is, amikor beszélünk. Miért kéne
fölöslegesen elpazarolni az energiát? Ha te nem lennél, ők a saját dolguk után
nézhetnének. Plusz a példa, amit másoknak adsz ezzel!

A: De nem kényszerítek senkit, hogy szivarozzon!

D: Nem, de szivarozva, akik ismernek téged, azt mondják, hogy ha te szivarozol és
nem káros számodra, ők miért ne csinálnák meg?

A: Azt hiszem, túl drasztikus vagy!

D: Igazságos vagyok. Fényt akarsz, segítséget kérsz, és akik segíteni jönnek
hozzád, idejében kell feltérképezniük téged, miközben te harcolsz és kiabálsz, hogy
folytatni szeretnéd. Igaz ez?

A: Valahogy így.

D: Ez egy példa volt. Értsd meg, hogy te vagy az, aki eldöntöd, hogy mit akarsz és
mit nem, csak tedd meg egyszer! Hozz egy döntést és ragaszkodj hozzá.

A: A szivarozás témán van még mit dolgoznom.

D: A többit befejezted!

A: Nem teljesen, de sokkal jobban állok.

D: Aghton azt mondja, hogy elég idő állt a rendelkezésedre, de az idő nálad is
lejárt. Most vagy kb. kétszázezer év múlva. Nem érted, hogy minden az anunnakiktól jön,
hogy ők azok, akik mérgekkel etetnek, miért játszanál az ők kedvük szerint?

A: De igen, de nehéz bizonyos dolgokat gyakorlatba ültetni. Először meg kell
barátkoznod a gondolatával, ugyanúgy, mint a vegetáriánus étkezéssel. Kellett egy kis idő,
amíg megértettem.

D: Hogy a húsevés az ők jellegzetességük. Ők úgy bánnak velünk, ahogy mi
bánunk az állatokkal. Észrevetted, hány ember utálja ok nélkül az állatokat?
Megkérdezted, miért?

A: Az nem mentség, hogy azt mondod, azért csinálsz rosszat egy állatnak, mert ők
irányítanak.

D: Nem, akik az állatoknak rosszat csinálnak általában azok, akik túlsúlyban
anunnaki vérrel rendelkeznek.

A: Vagyis ha húst eszel, akkor közéjük tartozol?

D: Nem. Ha jó lelkiismerettel rosszat csinálsz egy állatnak, ha tetszik a
szenvedése, akkor úgy leszel osztályozva, mint aki a rendjükhöz tartozik. Mi generációk
óta eszünk húst, ez a szokás azért volt bevezetve, hogy ne érezzük a szagát. Érezted,
hogy milyen szaga van a vágott húsnak? Csak akkor érezheted ezt, amikor már
abbahagytad a fogyasztását. Ugyanolyan szaguk van nekik is.

A: És a tojás?

D: Az is hús.

A: Az nem hús, tojás!

D: Az a legtisztább genetikai információkat tartalmazza. Mérgezőbb, mint a hús.
Megéve egy tojást, lényegében egészben lenyelünk egy madarat, tollakkal, körmökkel és
belekkel. És ezen kívül valaha feltetted a kérdést, kik fogyasztanak szívesen tojást?

A: Kik? Minden állat és minden ember!

D: A hüllők! És tudd, hogy sok vegetáriánus ember van. Még itt is, ahol jelenleg
lakom.

A: Te hogyan szoktad meg a városon kívüli életet?

D: Jobb. Itt nincs annyi energetikai támadás, a tény, hogy a szüleim úgy döntöttek,
hogy elköltöznek, része a mennyei tervnek. Egy olyan hely, amely védelmez és a
segítségemre lesz a jövőben. Küldetésem van, és itt addig maradhatok, amíg eljön az én
időm. Nem hiába jöttem.

A: De milyenek az itteni emberek?

D: Úgy érzem, hogy lélekben gazdagabbak, de majdnem semmit nem tudnak az
Igazságról. Ők csak a TV-ből és a polgármestertől kapják az információkat.

A: Nincs, mit csinálniuk!

D: De igen, van mit csinálniuk! Itt is van internet, könyveket rendelhetsz, cikkeket
olvashatsz, minden van, csak akarni kell.

A: Hogy gondolod, a 80 éves szomszédasszony meg tudna tanulni számítógépen
dolgozni?

D: Nem rá gondoltam. A fiatalokra, gyermekre, tanárokra... senki nem akar többet
tudni. Én nem értem ezt! Miért ne keresnél új információkat, miért ne fejlődnél?

A: Mindenki ilyen?

D: Igen, egy barátnőm kivételével. Az én korombeli, de vele tudok beszélni,
megért.

A: Egy fejlett lélek?

D: Valamelyik életében alkimista volt és azt hiszem, bizonyos információkhoz van
hozzáférése. Néha olyan dolgokat mond, amelyek meglepnek és Aghtontól kell
megkérdeznem, hogy igazak-e vagy hamisak.

A: Úgy értettem, most rengeteg fejlett lény inkarnálódik.

D: Igen, most a legtöbb lélek jelen van a Földön, aki valaha itt élt. A bolygó
fejlődése érdekében szükség van a karmikus kapcsolatoktól való megszabadulásra.

A: Milyen lesz az új világ?

D: Egy, a spiritualitásra és az Igazságra alapozott, új társadalom lesz.

A: Az emberek ugyanúgy fognak kinézni?

D: Igen, de harmonikusabbak lesznek, mert a test a lélek tükre, és intelligensebbek
lesznek, mert az emberi intelligencia egy energia sablon, ha a frekvencia nő, az elme
elkezd másképpen működni és ügyesebbé válsz.

A: Minden energia!

D: Igen, teljesen minden. Az éternek különböző frekvenciái vannak, a galaxisok
bizonyos mikrohullámokat bocsájtanak ki, mi hasonlón, akárcsak a többi, Univerzumbeli
lény, sugárzó és vevő antennák vagyunk...

A: Más változásokat is látsz még?

D: Igen. A színek mások lesznek.

A: Vagyis a piros nem lesz piros.

D: De igen, de sokkal ragyogóbb lesz, közelebb az eredeti színekhez.

A: A változás, ami jönni fog, kötelező? Vagyis biztos, hogy változni fogunk?

D: Igen. A mátrix egy problémája és követnünk kell. A hullám, ami az univerzumból
jön a fejlődés felé fog taszítani. Ettől félnek az anunnakik. Ők tudják, hogy az új emberiség
energetikailag erősebb lesz, mint ők és ez azt jelenti, hogy nekik más helyeket kell
keresniük, és nem nagyon van, hova menniük. Most zajlik le az utolsó csata köztünk és
köztük. Ők egyre erősebben és erősebben fognak támadni, előszedik a nehézfegyvereket,
a rossz jelenléte mindenhol fog érződni, de ne féljünk, az embereknek jelenleg végtelen
erőforrásaik vannak, és egy pár hónapon belül változások lesznek a társadalomban és
vezetőségben. Meg fogod látni, hogy semmi sem marad meg abból, ami volt!

A: És ez az egyedüli út, amelyen az új emberiséghez eljutunk, a kataklizmákkal
teli?

D: Nem kataklizmákkal teli, hanem a változás útja, és a formának, ahogyan
válaszolunk a változásokra, optimistának kell lennie. Tőlünk függ az érzékelésének módja.
Ha Isten Magához hív és azt mondja, hogy függetlenül az akadályoktól és veszélyektől
Hozzá fogsz eljutni, akkor félni fogsz?

A: Nem, de mi tisztán tudjuk, hova kell eljutnunk!

D: Eljutunk majd ahhoz a ponthoz, amikor a DNS-ünk képes lesz befogadni a fényt
és magában tartani. A DNS a jelenben is képes befogadni az energiát, de a tárolási
periódus véges.

A: Milyen fényre gondolsz?

D: Minden féle energiára, úgy fizikaira, mint energetikaira. Ahogy egy ember egyre
spirituálisabb, úgy a DNS-e egyre fénylőbb. Úgy látod a belsejét, mintha lámpákkal teli
szalagokból állna.

A: És a változás után egy állandóan fényes DNS-ünk lesz?

D: Igen, mert a fényt közvetlen Istentől kapná és ezt a fényt nem lehet kioltani, de
megzavarni sem.

A: De tegyük fel, hogy nem lesz semmi változás a föld felszínén, mert ezek a
klímaváltozások, amelyek naponta érnek, és a társadalom olyan marad, amilyennek
ismerjük, az emberiség megcsinálja az evolúciós ugrást?

D: Nem feltételezhetjük ezeket, mert nem felelnek meg a programmal. A
változások idejét éljük, a változások általános szinten történnek. Még a naprendszer is
lényeges változásokon megy keresztül. Te nem érted, hogy minden kötött?

A: Azt mondtad az elején, hogy ha a mágnesesség leáll... létezik más lehetőség?

D: Igen, de nem számít, sok út létezik, de mindenik ugyanahhoz vezet. Azon a
ponton az emberiségnek, a földnek, a naprendszernek, mindennek egy bizonyos féle
képen kell kinéznie és egy bizonyos rezgésszinttel kell rendelkeznie. Ezek mind
összekapcsolódnak, ahogy a tér és idő egymással összekapcsolódik, és lehetővé teszi,
hogy az utunk közös legyen. Ha a nap, a bolygók és az Univerzum rezgése megváltozik,
te azt hiszed, hogy a Föld ugyanazon a helyen marad?

A: Nem erre gondoltam, hanem arra a tényre, hogy azt mondtad, hogyha a
mágnesesség megáll és ezért én azt feltételeztem, hogy létezik egy másik út.

D: Igen, létezik, de sokkal csúfabb és az emberek csinálták. A Földnek meg kell
változnia, kinézetileg kell megváltoztatnia, de ez csak egy hirtelen és általános változással
történhet meg. Ha a mágnesesség nem áll meg, akkor az emberek egy olyan lavinát
indítanak el, amely ugyanahhoz az eredményhez vezet.

A: Megmondanád miről van szó?

D: Igen, de nem szeretném. Nagyon szörnyű.

A: Ne érts félre, én azt szeretném, ha fajként fejlődnénk, de arra gondolok, hogy
létezik-e egy másik, békésebb út. Az összes személy, akivel beszéltem, egy olyan,
kataklizmákkal teli jövőt írt le, hogy fáj bele a lelkem.

D: Mert te a fájdalom aspektusával kapcsolódsz össze. Te vagy a hibás!

A: De mihez kapcsolódjak, amikor tudom, hogy veszteségek lesznek?

D: Visszakapjuk azt, amit adtunk. Nem számít, ha ebben az életben volt, vagy
egy másikban. A körülmények, amelyeken keresztülmegyünk és a veszteségek, amelyeket el
fogunk szenvedni, a saját megéléseink jutalma. Senki nem ad semmit pluszba!

A: Igen, de mindezek ellenére nehéz elfogadni.

D: Nem nehéz, ha megérted, hogy túlfelől egy másvalami vár ránk, amivel soha
nem rendelkeztünk itt a Földön.

A: Mond csak, mindezeknek közük van 2012-höz, a régi szövegekben
megjósoltakhoz?

D: Igen, az őseinknek meg voltak mutatva ezek a dolgok és ők
figyelmeztetésképpen leírták nekünk. Ők az utakat is ránk hagyták, amelyeket
követhettünk volna, hogy felgyorsítsuk a fejlődésünket, de mi nem vettük figyelembe. Mi
egész idő alatt azért imádkoztunk, hogy békén hagyjanak.

A: A félelem miatt!

D: Az információhiány és az egoizmus miatt

A: Tehát a 2012-es év a nagy változások éve lesz?

D: Valahogy úgy, de a változások hamarabb elkezdődnek. 2012 jelenti a
tetőpontot. A mi kötelességünk, hogy felébredjünk és részei legyünk ezeknek a
változásoknak.

A: Romániának különleges szerepe lesz?

D: Igen. Nekünk egy jól meghatározott küldetésünk van. Nem hiába jöttem én ide!

A: És mégis, nem csinálhatunk valamit, bármit, hogy segítsük egymást?

D: Imádkozzunk, hogy minél hamarabb és minél könnyebben eljussunk az új
Földhöz!

A: Vagyis az új bolygóhoz?

D: Igen, de azt másképpen fogják hívni.

A: Tudhatjuk már a nevét?

D: Igen, de csak azokra érvényes, akik túljutnak.

A: Ismerjük már a nevét?

D: A bolygó neve Unoa lesz.

A: Kérhetjük, hogy a Föld hamarabb legyen Unoa?

D: Mindent megcsinálhatunk, ha a szívünkkel csináljuk.

A: Tehát a Földet Unoának fogják hívni.

D: Az ugrás után a bolygó Unoa lesz.

A: Ez tényleg különös, soha nem hallottam róla.

D: A nevét nem volt szabad tudnunk mostanig, mert a sablon állandó fejlődés alatt
van. A jelenben minden stabilizálódott és semmi sem okozhat zavart vagy interferenciát.

A: És ha mégis valaki elkezd negatívan dolgozni, felhasználva a bolygó leendő
nevét?

D: Megpróbálhatja, de nem fog sikerülni, viszont ki lesz zárva a felemelkedésből. A
leendő bolygó egy olyan hely, ahova csak szeretettel lehet eljutni. Csak ennyi és semmi
több.

A: Nagy megtiszteltetés, hogy mi, idevalósi emberek ismerjük a jövőt. Vajon miért
érdemeljük ki ezt?

D: Egy különleges helyen élünk.

A: Olvastam egy cikket arról, hogy a Fekete Tenger mélyén találtak egy hajót,
amelyről azt feltételezték, hogy Noé Bárkája a bibliából. Tudnál valamit mondani róla?

D: Sok bibliai történet itt történt meg, annak ellenére, hogy a jelenben eltorzított
formában jutottak el hozzánk. Hamarosan minden ki fog derülni és mi visszakapjuk a
helyünket a történelemben.

A: De a jelenlegi emberek nem ugyanazok, akik korábban voltak. Nekem úgy tűnik,
hogy lustákká, kényelmesekké és egoistákká váltunk. Tudod, mi a kedvenc mondásunk:
„inkább haljon meg a szomszéd kecskéje is”.

D: A jelenben itt sok vegyes faj él, de ez nem számít, mert a genetikai
örökségünkhöz tartozik. Átvettük mindeniktől, amit akartunk. Ez nem azt jelenti, hogy
általános szinten mindenki egyforma. Akik itt voltak, bizonyos fénytestekbe költözött idős
entitások, újból eljöttek, még akkor is, ha mi nem tudunk erről. Ők azért jöttek, hogy
visszaadják mindazt, amit elvettek tőlünk.

A: Lehet, hogy ultra-nacionalistának fognak tartani!

D: Miért? Mert szeretjük az őseinket és az hazánkat? Mert nem fogadunk el egy
hamis történelmet?

A: Mert tudományosan és történelmileg leellenőrizhetetlen kijelentéseket teszünk?

D: Fizikai bizonyítékok vannak, de ezek nem láthatóak, ezért kell az érzéseinkre
alapoznunk, de hamarosan az Igazságok napfényre kerülnek, mi pedig visszanyerjük a
múltunkat. Hosszú ideig becsapva voltunk!

A: Ez azt jelenti, hogy megengedték, hogy becsapjanak.

D: Igen, alvásban voltunk, de úgy tűnik, hogy elfogadtuk a sorsunkat. Nem állt fel
senki, hogy nyíltan beszéljen, kutasson, keressen, kotorásszon.

A: Vagy ha felállt, akkor elhallgattatták! Ismerek ilyen eseteket.

D: Látod, ha beszélni akarsz, ha a lelkedre hallgatsz, semmi sem állíthat meg. Azt
mondani, hogy egyesek vagy mások ellene vannak, mentséget jelent. Hidd el, hogy akik
nem hisznek a saját örökségükben nem rosszakarók, csak alulinformáltak. A világ nem
abból áll, amit az iskolában tanítanak. Azt hiszed, hogy létezik olyan ember, akinek ha
megmutatod az igazságot, továbbra is a régi dogmákban fog hinni.

A: De honnan tudjam, hogy az út, amelyiken megyek az helyes, hogy a fény felé
vezet?

D: Gondolj a lelkedre, kérdezd meg a Mátrixot, keresd az Igazságot. Ha az út,
melyet megtaláltál egy jó út, akkor Mátrix és a Bevilágítói segíteni fognak, hogy a végére
érj, megszüntetik az összes akadályt; érezni fogod a jelenlétét. Ne feledd, hogy egyedül
vagyunk. Segítséget kell kérnünk, nincs ebben semmi szégyen. És még tudj valamit:
közöttünk most olyan lelkek vannak, akiknek nincs közük a karmához. Ők azért jöttek ide,
hogy segítsenek nekünk és a Föld rezgésszintjét megemeljék. Nagyon sokan vannak.
Nem is tudod, mikor találkozol velük az utcán!

A: De ők tudatában vannak annak, hogy miért vannak itt?

D: Nem.

A: Miért?

D: Mert a Föld egy nyilvánvaló és jól meghatározott törvényekkel rendelkező iskola.
Nekik is követniük kell a tökéletesedési utat ahhoz, hogy emlékezhessenek. Léteznek
emberek, akik bizonyos életekre emlékeznek, de nekik azért van hozzáférésük azokhoz az
életekhez, hogy információkat gyűjtsenek, és a jelenben alkalmazzák, de ezt a jogot az
időhiány miatt kapták.

A: Éppen meg akartam kérdezni azt is, miért nem emlékszünk az inkarnációinkra?

D: Mert nem lenne próba, ha emlékeznénk!

A: Ha meghalsz, ott fent Isten és Szent Péter vár rád, aki ítélkezni fog?

D: Ott fent, aki ítélkezik, az te vagy, de valójában nem egy ítélőszék, mert úgy
nézed vissza az életedet és az összes előző életedet, mint egy filmet. Emellett
energetikailag és rezgésileg is érzed a reakciókat, gondolatokat és érzéseket, amelyeket
létrehoztál vagy feléd voltak küldve.

A: És ki dönti el a következő élet programját?

D: Általában te.

A: Ez nem azt jelenti, hogy egy bőségben és boldogságban gazdag életet kellett
volna választanom?

D: Nem feltétlenül. Vannak olyan lelkek, akik az egész karmát egyetlen élet alatt
akarják megkapni. Te érzékeled, milyen entitásnak kell lenned ahhoz, hogy bátorságod
legyen ezt megtenni?

A: Ha tudnád ezt! Sajnos, akiknek meggyötört, nélkülözésekkel teli életük van,
felteszik a kérdést, hogy miben hibáztak és őket nem ítélhetjük el ezért.

D: Most már nem számít, mert mindannyian tisztuláson megyünk keresztül.
Megkaptuk ezt az ajándékot.

A: Befejezésként mit szeretnél üzenni azoknak, akik ezt a könyvet olvassák?

D: Hogy szeretem őket, és hogy minden erőmből azon fogok dolgozni, hogy a Föld
megkapja a neki megillető helyet. Ezért kérlek benneteket, akik a változásban hisztek és
fel vagytok készülve a Fény szívetekbe való befogadására, továbbra is mellettem legyetek
a vasárnap esti meditációkban 22:30- kor (magyar idő szerint: 21:30). Most van itt az idő,
amelyet sokan évezredek óta várunk és kérlek, ne hibázzátok el. Ezért kértem a Mátrixot,
hogy mindenkinek hozzáférési jogot adjon az én mátrixszegmensemhez, aki megérteni
képes ezeket az információkat. Ez az én szeretet-ajándékom nektek. Jöjjön le közénk a
Fény és világítson meg Mindenkit!

Ezek voltak a találkozásaim Dáviddal. Megpróbáltam hidegvérrel és az érkezési
sorrendben visszaadni az információkat. Annak ellenére, hogy egyesek első látásra
utópiának tűnnek, azt gondolom, hogy az idő és az események folyama igazolni fogja
eredetiségüket.

A könyv megjelenése idején sok személlyel, történésszel, geológussal,
tisztán-látóval, stb. beszéltem, akiknek ezen módon meg szeretném köszönni a
támogatásukat, akik megerősítették egyes kijelentések valódiságát. Ezért arra
következtettem, hogy általános szinten, még akadémiai környezetben is a történelem
bizonyos részei ismertek, hogy léteznek leletek és dokumentumok, amelyek igazolják,
hogy kik vagyunk, és honnan jövünk, de egy hallgatólagos beleegyezéssel, alaptalanul,
ezek a megmagyarázhatatlan vagy hibás fejezetekbe vannak beírva. Sokkal könnyebb
tagadni, mint megmagyarázni valamit, ahogy jobb hallgatni, mint nevetség tárgyává válni.
Ez a magatartás vezetett engem oda, hogy feltegyem a kérdést, ki és miért csinálja ezt a
dolgot, és az egyedüli életképes válasz az volt, hogy valakinek évszázadokon keresztül
érdeke volt sötétségben tartani, megcsonkítani a történelmet és lebecsülni a
fontosságunkat.

Úgy vélem, hogy az aktuális konjunktúra, melyben vagyunk, vagyis a kémiai és
emocionális bombázás, aminek ki vagyunk téve, a morális értékek és elvek érdekszerű
felborítása, a józan ész eltorzítása a csúf támogatásával, ahogy az emberi érzések és
a szeretet megszüntetése is egy nagyon jól kigondolt, az egyensúlyt felborító terv részei.
Szétválasztani és legyőzni a jelmondata azoknak, aki a mi „érdekünket” akarják.
Nem tudom kik, azt hiszem, kevesen ismerik őket, de tudom, hogy mindenki
közülünk, egyéni szinten ellenük tud szegülni. Mondjuk ki: mostantól szabadok vagyunk,
senki és semmi nem befolyásolhat többé, a döntések, amelyeket hozunk, a lelkünkből
fakadnak, ésszerűen a szívünk fogja diktálni, és kinyitjuk a belső kapunkat, hogy Isten
beléphessen rajta.

Ha tiszták szeretnénk lenni, abba kell hagynunk a szennyben való tetszelgést, ha
látni akarjuk az Igazságot, be kell fejeznünk a hazudozást, ha igazságot szeretnénk, abba
kell hagynunk, hogy másoknak igazságtalanságokat csináljunk, ha viszont Emberek
szeretnénk lenni, nem akarhatunk többé démonokként megnyilvánulni.
Isten fiai és lányai, ébredjetek! Most van itt az ideje a megújulásnak; a változás
velünk és bennünk fog elkezdődni!A szöveg végén a kiemeléseket és bátorkodtam megtenni. Tiszta Szívből hiszem,sőt tudom, hogy Mindenkinek, aki elolvasta ezt a két könyvet, hasznára válik és megváltoztatja Önmagát, az Életét és Önmagán keresztül az egész Valóságot! Éljen a jövő, és szeretett Unoánk!!! (Szerk.) 


Ezt pedig hallgassátok Szerettel:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése