Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. szeptember 2., vasárnap

A Voynich-kézirat


Ez egy ismeretlen eredetű betűkkel és nyelven íródott könyv, amelynek tartalmát mind a mai napig titok övezi. Nevét egyik tulajdonosáról, Wilfrid Michael Voynich amerikai könyvkereskedőről kapta. Becslések szerint kora megközelítőleg 500 év. Jelenleg a Yale Egyetemen őrzik, 2005-ben jelent meg az első fakszimile utánnyomása.

A kézirat története egy valódi kaland. Sok amatőr és hivatásos kódfejtő bicskája tört már bele ebbe a kihívásba. Egyeseket annyira felbőszített, hogy jobb híján azzal az elmélettel álltak elő, hogy a szöveg csalás és valójában semmi értelme nincs az egésznek. Valóban elgondolkodtató ez az alternatíva is, mivel sem a brit, sem az haditengerészetnek nem sikerült még csak részleges sikereket sem elérnie a megfejtésében.

Lássuk a művet! A mű 234 darab lapból állna, ha nem hiányozna közülük negyvenkettő. A képek valószínűleg a szöveg megírása után kerültek a műbe, ellenben helyenként a szöveg körbeöleli a képeket, ami éppen az ellenkezőjét is alátámaszthatja.

A mű históriája homályos. Az igazság az, hogy fogalmuk sincs a kutatóknak, hogy mikor keletkezhetett a szöveg, mert annak a nyelvnek az ábécéjét, amelyen íródott, a mai napig senki sem ismerte fel, illetve senki sem tudta megfejteni. A képek árulkodnak ugyan, de biztos tudás nincs. A képeken szereplő alakok ruházata és az épületek alapján a reneszánsz korszaka a legvalószínűbb.

A kézirat első ismert tulajdonosa egy Georg Baresch nevű alkimista volt a 17. században. Mivel Baresch tudása nem volt elegendő a dekódolásához, kitalálta, hogy küld néhány másolatot Athanasius Kirchernek, egy jezsuita tudósnak, aki jól ismerte az etióp nyelvet és megkísérelte megfejteni az egyiptomi hieroglifákat is. Kircher meg akarta szerezni a teljes művet, de tulajdonosa nem hajlott az alkura, így csak halála után a prágai Károly Egyetem igazgatóján keresztül jutott el a mű Kircherhez. A kísérőlevél elárulja, hogy a művet eredetileg II. Rudolf német-római császár vásárolta meg 600 dukátért, mivel arra gyanakodott, hogy Roger Bacon munkájáról van szó. Mindez sejtetni engedi, hogy a kézirat egy alkimista tárgyú, rejtjeles írás lehet. De folytassuk tovább a történetet.

A következő 150 évre megint szem elől veszítjük a könyvet, de nagyon valószínű, hogy a Collegium Romanumban őrizték, mígnem II. Viktor Emánuel el nem rendelte az egyházi javak kisajátítását. A kézirat megóvása érdeké
ben egyéb könyvekkel együtt az oktatók magángyűjteményébe került a Voynich-kézirat.

Így a mű P. Petrus Beckx-nek, a jezsuita rend vezetőjének a magánkönyvtárát gyarapította.

1912 körül eladták a Collegium Romanum néhány darabját, köztük ezt a kéziratot is. Így került mai névadójának, Wilfrid Michael Voynich-nak a birtokába, majd halála után nem sokkal egy antikváriuson keresztül a Yale Egyetemé lett.

Ami a szöveget illeti, balról jobbra íródott, a hosszabb részeket bekezdésekre tördelték. A vonalvezetésből látható, hogy a szerző értette is, amit írt. Egy kb. 20-30 jegyből álló ábécéből áll össze a csaknem 170 000 írásjelet tartalmazó szöveg. A jelek között találunk néhány tucat különlegeset is, amely csak egyszer-egyszer bukkan fel a szövegben.


Komoly kutatási eredmény, hogy a nagyjából 35 000 szó minden bizonnyal hangtani vagy helyesírási törvényeket követ, ami rácáfol a zagyvaság-elméletre. A statisztikai elemzések fényt derítettek arra, hogy a szöveg szerkezete hasonlít a természetes nyelvekéhez. Ugyanakkor némely szempontból a Voynich-kézirat nyelve egyáltalán nem hasonlít az európai nyelvekre. Például különös a betűk előfordulása a szavakon belül is: néhány karakter csak a szavak elején szerepel, mások a közepén, megint mások csak a szavak végén fordulnak elő. Újabb talány, hogy egyes szavak sokszor ismétlődnek, olykor egymás után háromszor.

A kihívást a kézirat esetében az jelenti, hogy szavai egyetlen nyelvvel sem állnak kapcsolatban. A többi latinul írt részletről pedig nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy az eredeti szöveg részei-e.

Vessünk egy pillantást a kézirat ábráira! Az utolsó fejezetet leszámítva minden oldalon találunk ábrát. Ebből némileg kikövetkeztethető a tartalom tárgya. Ez alapján olyan részeket különböztethetünk meg, mint:

Herbárium: növényi ábrákat tartalmaz minden egyes oldal
Gyógyszerészet: többféle növényi rész és gyógyszerészeti eszköz rajzait tartalmazza
Biológia: az illusztrációkon sok meztelen nőalakot láthatunk, akik kádakban fürdenek. A furcsaságát e képeknek az adja, hogy a kádak szemmel láthatóan emberi szerveket ábrázolnak.
Asztronómia: bolygókkal, csillagjegyekkel és különféle egyéb ábrákkal minden jel szerint asztronómiai és asztrológiai vonatkozású szövegeket tartalmaz. Egyes részei galaxist, mások mintha sejteket ábrázolnának.
Kozmológia: ismeretlen tájat, illetve világot mutat be térképpel, szigetekkel, kastélyokkal és egy vulkánnal.
Receptek


Vajon ki vagy kik lehetnek a kézirat szerzői? A grafológusoknak annyit sikerült kideríteniük, hogy egyetlen kéz írta a jegyzeteket. De vajon ki lehetett az?

Talán Roger Bacon (1214–1294) ferences szerzetes? A Yale Egyetemen végzett radiokarbonos eljárással kimutatták, hogy mivel a 15. század elején készült a mű, az alkotója nem lehetett Bacon.

Talán John Dee matematikus és asztrológus írta? Dee nem említi naplóiban, illetve semmilyen konkrétum nem utal erre. Dee-nek volt egy médiuma, Edward Kelley, akinek a neve szintén felvetődött, mint szerző. Ő állítólag egy titkos por segítségével képes volt rezet arannyá változtatni és angyalokat megidézni. Ő az angyalok nyelvét énochinak nevezte. Egyesek feltételezik, hogy a mennyországban tett utazását örökítette meg a műben azon a nyelven, amelyen az angyalokkal kommunikált. Ha eltekintünk a szöveg által sugallt alkímiától, akkor is választ kellene adnunk arra a nem akármilyen nyelvészeti műveltségre és kódolási tudásra, amelyet az alkotó alkalmazott. Ebben a kriptográfusok többsége egyetért.

Újabb hipotézis, hogy esetleg összetett, sokszor szándékosan megtévesztő részekkel operált az alkotó, aki egy mesterséges kódrendszert alkalmazott ahhoz, hogy információkat tudjon kicsempészni Velencéből a törökök számára. A legvalószínűbb elmélet a szerző kilétét illetően Cornelius Drebbel-t állítja a középpontba, aki nem csak a mikroszkópia úttörőjének számított, hanem annak a II. Rudolfnak az udvarában dolgozó főalkimista volt 1609-től, aki a kéziratot bizonyítottan magáénak tudhatta. Később egy puccs miatt az alkimistát börtönbe dugták és a jegyzetei Prágában maradtak, de bizonyosat nem tudunk.

Összességében leszűrhetjük, hogy a Voynich-kézirat egy kemény dió, amely még feltörésre vár.

A teljes kézirat megtekinthető és letölthető az alábbi oldalon:

Forrás: Facebook/Enigma /

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése