Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. november 26., hétfő

Fontos figyelmeztetés Mihály Arkangyaltól

Kedves Barátaim!

Nem tudok szinte semmit a forrásról, de mindenképpen érdekes és értékes ez a kis bejegyzést. Olvassátok végig és hasznosítsátok tiszta szívvel a benne rejlő üzenetet, legyen tudatos minden gondolatotok és tettetek és vezérelje azokat a legmagasabb Szeretet!

Kaniraya

Csatornázta: Angyallány

A sötét oldal egészen új kapcsolódási pontokat talált, nagyon határozottan, célirányosan a leggyengébb, vagy a számotokra legfontosabb pontjaitok ellen irányulnak támadások.
Nagyon erős, nagyon tudatos, személyre szabott, célzott támadások ezek, és kétségbeesett, széteső vagy széthúzó, egymás ellen fordító érzelmeket generálva vele bennetek.
Elsődlegesen az asztráltesthez való kapcsolódást fejlesztették tovább, most leginkább az érzelmeken keresztüli támadásokat alkalmazzák.
Tudatosnak kell lennetek, és fel kell ismernetek a másik oldal támadásait és eszközeit!

Fontos figyelmeztetés Mihály Arkangyaltól

Én vagyok az, akit Mihály Arkangyalnak hívtok, a védelmezőnek, az Égi Seregek vezérének. Köszöntelek titeket szeretetem teljes fényében.

Én vagyok, aki Fényt hoz a sötétségbe. Én vagyok, aki örökké megvilágítja és megtisztítja az utatokat a félelem akadályaitól, a sötétség negatív erőitől és átalakítja azt, ami már nem szolgál titeket.

Szabadon járjatok utatokon, s legyetek tudatában felétek irányuló Szeretetemnek.

Kérlek benneteket, hogy ezekben az időkben különösen legyetek óvatosak és körültekintőek minden tettetekben és gondolatotokban!

Legyetek tudatában, hogy most jelentős erők gyülekeznek körülöttetek.

Erősítsétek meg a Teremtő Istennek tett ígéreteteket minden alkalommal, amikor csak egy kis szikrája is megjelenik bennetek a negatív érzéseknek vagy gondolatoknak.

Itt a Mennyekben, a Szellemi Világokban nagy harc folyik most egy-egy lélekért, mindegyikért,
- de a nagy feladatot vállalók mostanában jelentős támadásoknak vannak kitéve-, ezért nagyon
tudatosnak kell lennetek, és fel kell ismernetek a másik oldal támadásait és eszközeit.

Mint már mondtuk, a támadási lehetőségeik igen leszűkültek, és ezért elsődlegesen az asztráltesthez való kapcsolódást fejlesztették tovább, most leginkább az érzelmeken keresztüli támadásokat alkalmazzák.

Egészen új kapcsolódási pontokat találtak, nagyon határozottan, célirányosan a leggyengébb, vagy a számotokra legfontosabb pontjaitok ellen irányulnak a támadások.

Nagyon erős, nagyon tudatos, személyre szabott, célzott támadások ezek, és kétségbeesett, széteső vagy széthúzó, egymás ellen fordító érzelmeket generálva vele bennetek.

Kérjük tőletek, hogy legyetek erősek, amikor ezzel a nyilvánvaló veszéllyel néztek szembe.

Az első jel után, amint bármi negatív érzés vagy gondolat mozdul meg bennetek, ha valami erőteljesen és gyanúsan nem a Szeretet alapjain működik és zajlik bennetek vagy körülöttetek, legyetek óvatosak és azonnal hívjátok segítségül Fényemet.

Én már abban a pillanatban ott leszek veletek, hogy végleg eltávolítsuk a támadó erőket rólatok, mert én és Fényseregem Légiói teljes készenlétben állunk, hogy a lehető legjobban szolgáljunk és védelmezzünk titeket a változás és átalakulás eme végső napjaiban.


Minden a küszöbön álló változás energiájában rezeg.

Ha ez a kísértés érne benneteket, kérjétek a Teremtő Isten védelmét és segítségét is, és fontos, hogy megerősítsétek a Felemelkedés érdekében tett fogadalmatokat és vállalásotokat és így haladjatok tovább utatokon, megidézve a legerősebb Szeretetet, ami csak található bennetek.

Én és Fényseregem Légiói folyamatosan segítünk titeket, védelmezünk és vígasztalunk akkor is, mikor a múltatokból fakadó félelmek emésztenek benneteket.

Emlékezzetek, hogy minden út egy egyszerű lépéssel kezdődik, s ahogy a lépések folyamatosan kibontakoznak, felismeritek majd az Isteni Szeretet kezét, mely mindvégig beburkolt és átölelt titeket.
Ki lettetek választva, hogy itt legyetek a Földön ezekben az időkben, hogy ünnepeljétek a Teremtő Isten Fényét magatokban, hogy az Isteni Szeretet egy darabkáját hordozzátok a szívetekben, és hogy mindig ünnepeljétek a változás és átalakulás egyre kibontakozó utazását, mely előttetek áll.

Kérjetek és megadatik!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése