Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. december 16., vasárnap

Mihály arkangyal: A Fény szárnyainHamarosan visszatérünk abba a természetes állapotunkba, ahol az angyalokkal és a Felemelkedett Mesterekkel együtt hallunk, látunk, sétálunk,és nem vonjuk többé kétségbe saját isteni természetünket.


Felismerve és elfogadva személyes teremtõerõnk hatalmát átléphetünk a kegyelem állapotába,magunk mögött hagyva a karma kerekét.A Ronna Herman által írt könyvet, amely Mihály arkangyal szavainak, üzenetének közvetítését tartalmazza, ITT találjátok. A lentiekben a könyv tartalomjegyzékét láthatjátok:

Fény legyen veletek!


 Elõszó                                                                                        
Az élet szeretete                                                                         
1. A kezdet                                                                                 
2. Pusztulás és sötétség vagy egy boldog,
új világ – a választás a ti kezetekben van                                
3. Az átalakulás folyamata                                                       
4. Telepatikus képességeitek tökéletesítése                             
5. Megkönnyebbüléssel és megbocsátással átesni
a megtisztulás folyamatán                                                        
6. Bontakozó Fény-tudatosságotok                                         
7. Az Egység sürgetése                                                             
8. A Teremtõ ajándéka: arany-fehér energiaáramlás            
9. Vértezzétek fel magatokat a spirituális páncélotokkal!      
10. Az egész emberiségnek választani kell –                            
most van itt a döntés ideje                                                        
11. Személyes és az egész Földre kiterjedõ jólét                    
12. Megfújták az egységre hívó harsonát!                             
Az ösvény                                                                                 
13. Öleljétek magatokhoz a félelmeiteket –
fogadjátok el a kihívást!                                                         
14. Itt az ideje, hogy megoldjátok kapcsolati

problémáitokat!                                                                       
15. Az élet és halál új tudatossága                                           

16. A remény üzenete                                                               
17. Teremtsétek meg a tökéletes valóságotokat!                     
18. Isten hozott a magasabb dimenziók kapujában!               
Én, legbelül                                                                              
19. Öleljétek magatokhoz a fizikai megjelenési
formátokat – a szellemetek templomát!                                  
20. Angyali eledel az átalakuló Csillaggyermekek számára  
21. Az isteni kard                                                                     
22. Váltsátok valóra az álmot! 
23. A lélek támasztóoszlopa és az anyag keresztje 
Az élet órája 
24. A egyezségek megszegése – az elavult
fogalmak eltörlése 
25. Egyezségek, melyeket meg szeretnék szegni –
dolgok, melyektõl azért szeretnék megszabadulni,
hogy megvalósíthassam magasabb spirituális
bölcsességemet és hatalmamat 
26. A Fény urai 
27. Az angyali birodalmak sokkal valóságosabbak
lesznek és egyre gyakrabban jelennek meg elõttetek
a dicsõséges napok eljövetelével 
28. Az általatok teremtett részek Magasabb Énjei vagytok 
29. A Fény ösvénye 
Az én miértem 
30. Mihály arkangyal üzenete a 12:12-rõl 
31. Itt az ideje, hogy véget vessünk az elkülönültség
illúziójának! 
32. Ünnepeljük az új kezdetet! 
Keresésem 
33. Itt az ideje, hogy elkezdjük a testi-lelki
megtisztulást! 
34. Az Aranykor kapuja nyitva van – kezdetét veszi
a mennybemenetel színdarabja 
35. A Fotonöv – mirõl szól az egész valójában? 
36. Támogatást és szeretetteljes biztonságot nyújtunk
az elõttetek álló változó idõkre 
37. A nagy esemény elkezdõdött – a sikeretek biztos 
38. A Háromság ereje felé tartotok 
39. Az elõkészítés szakasza lezárult –
itt az ideje, hogy cselekedjünk! 
40. A Teremtõ isteni képviselõi vagytok 
Maradnom kell 
Az arkangyalok (Az angyalok nõi összetevõi) 
Az öt magasabb galaktikus fénysugár 
A szerzõrõl 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése