Plejádok tanításai

"A tudatos lény szabad lény, kinek joga van szabad döntéseket hozni, és senkinek sincs joga őt ebben korlátozni és uralni... ...Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a magasabb ÉN szükségleteit."

2012. február 12., vasárnap

A Fény Galaktikus Föderációjának 6.heti üzenete


A Földbolygó és lakossága egy olyan rég várt esemény előtt áll, melynek lehetősége mindannyiunkban mélyen belül nyugszik. Mélyen belül tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem csak mi vagyunk egyedül az Univerzumban. A Föld egy olyan folyamaton halad keresztül, mely előkészíti a lehetőséget arra, hogy hamarosan mindez mindannyiunk számára nyilvánvalóvá váljon. Eljött az idő, hogy lehulljon a lepel eredetünkről, és hogy vendégül láthassuk Földünkön a más bolygókról és Univerzumokból érkező szeretettel teli Csillagtestvéreinket, és az ő segítségükkel egy magas tudatosságú, Új Galaktikus Társadalmat teremthessünk meg itt a Földön. A Galaktikus Föderáció egy olyan Fényszövetség, melyet több mint négymillió évvel ezelőtt, különféle csillagközi civilizációk hoztak létre ebben a galaxisban. Isteni céljuk az, hogy Fizikai Angyalokként segítsenek a Tejút Galaxis régen megjósolt isteni sorsának beteljesítésében. Az első kapcsolatfelvétel előbb, vagy utóbb mindenképpen megtörténik majd, és az erre való felkészüléshez nyújtanak segítséget a Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia üzenetei, melyek részletesen mutatják be azokat az éppen folyamatban lévő eseményeket, melyek a velük való első hivatalos találkozásunkhoz vezetnek. Az élet teljesen meg fog változni a Földön. Az Új Világ Szeretettel, Jóléttel és Boldogsággal lesz teli. Ennek felépítésében pedig Csillagtestvéreinktől és a Föld belsejében élő barátainktól is megkapjuk a segítséget.

A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 2012. Február 7.

Sheldan Nidle közvetítése

9 Akbal, 16 Yax, 8 Manik

Dratzo! Visszatérünk! Azért jövünk, hogy elmondjuk nektek, hogy a Föld titkos szent társaságai nagyon közel állnak a sikerhez. Ezen társaságok keleti és nyugati csoportjai nemrég megszereztek egy sor olyan dokumentumot, amik megerősítik, hogy a sötétségnek már nincs többé beleszólása a világ pénzügyeinek menetébe. Jó sok jelentőségteljes részlet oldódik meg éppen. Ez azt jelenti, hogy a sötétség már nem leküzdhetetlen akadálya a változásnak, és a teljes mértékben emelkedőben lévő Fény diktálja most, hogy mi fog történni a világban. Nézzük, ahogyan a különféle titkos szent társaságok konzultálnak a szakértő Felemelkedő Mesterekkel a teljes tudatosságba vezető következő lépést illetően. Jelenlegi valóságotokat a Mennyország isteni rendelkezéseivel összhangban kell eltörölni, és ennek elkerülhetetlensége a sötétséget végül arra ösztönzi, hogy belássa ellenállásának értelmetlenségét. Mindazonáltal mindegyiküket még mindig egy olyan fajta őrület fűti, hogy akadályokat állítsanak. Itt az idő mindegyikük számára, hogy  megértsék, hogy ebben a valóságban egy új kölcsönhatásra és működésre van szükség.

A Fény kibocsátott egy napirendet, amit évekkel ezelőtt rendelt el Gaia Spirituális Hierarchiája. Ezek a rendelkezések kihangsúlyozzák, hogy újra kell definiálni Gaia ökoszisztémái és  a felszíni emberek közötti kapcsolatot. Az emberiségnek ez az Anyatermészetet illető radikális átértékelése akkor fog megkezdődni, amikor az új kormányok a helyükön vannak. Több ezer találmányt kell kibocsátani, melyek meg fogják semmisíteni a föld, a víz, és a levegő szennyezettségét, és megoldják az energia krízist, melyet az elmúlt évszázad során a sötétség kapzsisága és a környezetet illető esztelen kizsákmányolása okozott. Be lesztek avatva a történelmeteket illető tényekbe is, amik valószínűleg fel fognak zaklatni benneteket. Azt kérjük, hogy segítsetek az új kormányaitoknak igazságosan elítélni a korábbi sötét kegyelteket, mivel közelgő feladatotok az, hogy jólétetek és új technológiáitok által valami igazán bámulatossá változtassátok át világotokat, mely boldog mosolyt hoz a Földanya arcára! A jó időknek kell megkezdődnie! Ez magába foglalja az első kapcsolatfelvétel és ezen flotta jótékony természetének felfedését is.

Első kapcsolatfelvételi flottánk felügyeli mindezt a folyamatot, és értesíti Földi szövetségeseinket és a Felemelkedett Mesterek titkos szent társaságait, hogy az isteni időbeosztás készen áll. A Mennyország falhatalmazott minket, hogy közvetlen módon segítsünk abban, ami most bolygótokon történik. Mint említettük a sötétség tudja, hogy ereje elszállt, és szinte már csak egyetlen tevékenysége maradt, a szándékos provokálás és szabotálás, hogy bomlassza a sok szabadság mozgalmat bolygószerte. Van egy jelentős terv is Irán megtámadására, amit ez év tél vége, tavasz elejére trveztek. Nagyon közelről felügyeljük azokat az erőket, melyek eltökélték, hogy megindítják ezt az alattomos támadást, a Fénynek való ellenállás végső tetteként. Felügyeljük a megmaradt titkos bázisokon szolgáló hivatalnokok elfogását is, és elküldjük őket ugyanazokba a létesítményekbe, amiket a korábbi alkalmazottaik elszállásolásra használunk. Ezek az egyének ellenzik, hogy kiértékeljék bűntetteik terjedelmét és természetét.

Mindnek elmondtuk, hogy a mi küldetésünk itt sokkal nagyobbá vált egy "galaktikus opciónál". Mi felügyeljük az egész társadalmatok kilépését a sötétség fojtogatása alól, és szabadság és bőség alapú kultúrák együttműködő hálózatává alakulását. Mint láthatjátok, ez egy hatalmas vállalkozás. Összekötő csapatainknak biztosítaniuk kell a helyes lépéseket, kezdve az új globális pénzügyi rendszerre való megszakítás nélküli tömeges átállással, ami az új gondviselő kormányok globális szövetségének teljes támogatásával fog végbe menni. A keleti és nyugati titkos szent társaságok megkezdték ezt az első hatalmas lépést, vagyis számos fő pénzügyi vállalat átvételét, és ezt a bőség kézbesítések fogják követni, és a kormányváltások megkezdése. Mindez elindult. Szorosan együttműködünk Földi szövetségeseinkkel, hogy felállítsuk az új kormányokat, és aztán bejelentsük a globális valóságotokat érintő sok újító és megdöbbentő változást. Számítsatok rá, hogy nagyon rövidesen valami csodálatos bejelentést fogtok hallani!

Sok Áldás Drágáink! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Számos esemény készül megtörténni. Társaink együttműködnek a kulcs személyekkel, hogy megtervezzék az átmenetet dilemmákkal-teli világotokból egy minden igényt kielégítő kegyes megoldásokkal teli világgá. Ez sok elkötelezett lelket igényel, akik hozzánk hasonlóan elhatározták, hogy hatással lesznek ezekre az átmenetekre, lépésről lépésre haladva, letartóztatásokkal kezdve, majd a sok gondviselő kormány beiktatásával. Az utóbbinak szüksége lesz a törvényi rendszerének támogatására és védelmére, és ezek úgy jönnek sorba, ahogyan mondjuk. Ezekkel az első lépésekkel, felállítjuk napirendünkön a következő témák részleteit. Azok akiket kiválasztottak, hogy az átmeneti kormányaitok vezetői legyenek, készülnek nyilvános bejelentéseikkel, és ezt egy sor olyan direktíva fogja követni, ami meg fogja változtatni a mindeddig ismert világotok alaptermészetét.

Űrbéli és Belső Földi családjainknak kell gondoskodniuk a szükséges védelemről mindenütt, és tanácsokkal is kell szolgálniuk számunkra arról, hogy mit tudunk tenni ahhoz, hogy minden harmonikusan haladjon a teljes tudatosság felé. Elérhetőek olyan új technológiák, melyek növelni fogják a jólétet és a szabadságot, és ez fogja betölteni életeiteket. Egy széleskörű napirend lesz bemutatva nektek, ami védelmezi életetek minden aspektusát, és felemel titeket a példátlan béke és jólét korszakába. A háborúk véget érnek, és egy új fajta emberbarát kormányzás lesz ösztönözve. Meg fogjuk ismertetni magunkat veletek, és megkérünk titeket, hogy tartsátok be az alapvető erkölcsöt, mely fenntartja minden egyén szuverenitását és szabadságát. Megkérünk titeket, hogy tiszteljétek egymást, és együtt az isteni szolgálatban, engedjétek meg nekünk, hogy visszafordítsuk a szennyezés lesújtó mértékét, ami bemocskolja a mi szent élő otthonunkat, a Földanyát.

Léteznek nagy, szent tanítások, amiknek be kell kerülniük közétek.  Együtt ezeket a felhígítatlan egyetemes Igazságokat  alkalmazni tudjuk mindenütt világotokban. Számos vallási könyvetek és dokumentumotok át lett írva, és ebben az erősen hígított formában arra alkalmazzák a gazdagok és hatalmasok, hogy darabokra törjék közösségeiteket, és nemzeteket egymás ellen állítsanak. Itt az idő, hogy begyógyítsuk ezeket a repedéseket, és megteremtsük a globális közösség érzetét. Az egység a mi igaz létállapotunk. A Teremtő szent eszközei vagyunk! Alkalmazzuk egységben a mi hatalmas Szeretet és Fény kapacitásunkat arra, kihozzuk magunkból a bennünk rejlő szépséget. Itt az idő a jólétre és az egyetemes harmónia ragyogására! Itt az alkalom mindenki számára, hogy hozzájáruljon a mi egyedülálló képességeinkhez és meglátásainkhoz. Világítsa meg ez a fenséges energia a teljes tudatosságba vezető utazásunk ezen végső futamát. Mutassuk meg a Mennyországnak, hogy mire vagyunk képesek!

Ma folytattuk a teljes tudatosságba való átmenetetek átbeszélését. Helyi Spirituális Hierarchiátok, a Belső Föld népei, és a Fény Galaktikus Föderációja mind segít ebben a műveletben. Közeleg az első kapcsolatfelvétel pillanata. Üdvözöljük ezt a pillanatot, és ünnepeljük örömben a teljes tudatosságba való visszatérésetek lezárulását. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Vissza az előző oldalra

Akit az eddigi üzenetek is érdekelnek, látogasson el erre a linkre: http://foldimennyorszag.hu/2FCE1DAE-AB0B-43CD-84E0-03DF9C7FE42B.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése